DSpace Repository

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK - CHI NHÁNH CẦN THƠ

Show simple item record

dc.contributor.author Lê Châu, Phú
dc.contributor.author Đào Duy, Huân
dc.date.accessioned 2020-01-01T00:37:06Z
dc.date.available 2020-01-01T00:37:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.issn 0866 - 7756
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10088/101533
dc.description.abstract Mục tiêu của nghiên cứu này là để khám phá ra yếu tố chính tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank Cần Thơ. Dữ liệu khảo soát đã thu thập từ 340 khách hàng cá nhân đã đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng Agribank Cần Thơ đã được phân tích để cung cấp bằng chứng. Kết quả từ phân tích hồi quy bội bởi sử dụng phần mềm SPSS đã tiết lộ rằng có 6 yếu tố và mức độ tác động giảm dần đến quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Agribank Cần Thơ như là: Hiệu quả mong đợi; Rủi ro trong giao dịch; Cảm nhận dễ sử dụng; Sự ưa thích cảm nhận; Ảnh hưởng xã hội; Thương hiệu ngân hàng. Từ kết quả đó, tác giả đưa ra các hàm ý quản trị nhằm thu hút khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Agribank Cần Thơ. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Tạp Chí Công Thương en_US
dc.subject Hiệu quả mong đợi en_US
dc.subject Rủi ro trong giao dịch en_US
dc.subject Cảm nhận dễ sử dụng en_US
dc.subject Sự ưa thích cảm nhận en_US
dc.subject Ảnh hưởng xã hội en_US
dc.subject Thương hiệu ngân hàng en_US
dc.title CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK - CHI NHÁNH CẦN THƠ en_US
dc.type Preprint en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account