Spanish_expl-_the_SouthwestNNBOOKMOBI9 8X%0+0s 5 :@\EK!P\V[^hpNx "$&(*;,.02Ɣ46֩8޻:<>@_BDFH!$J)L1N:NPBRKTScV[DXcZk\tG^|`bbdfhjlncpȿrdtvxz-|~J(1:wCIKT\exnvO~q] ڭ?c" yf&.7 ?RGeOX`Rhq yzSC ƠץRa 2#+4;CK SL [dm>v~<; s"$&](ӷ*y,.0B2&4#68:<&>/>@7B@'DHFP HWJ`yLiONqPzqReTVyX$Z\C^`tbdɂfрhڔjlxnp)rt vx'z%|-~6)>EFNW{`(hqyOޛ5Xe$K+2:BRHP2U^Ogqoux Wu9̨9ݕad &,28>DJPN U [a=g@mrx~'r c"C$=&(*,.0\2]4p6ڱ8:r<k>@BD F H J L N "cP ((R -T 3V 9<X ?EZ E\ J^ Pp` Ub [[d `f f|h kj ql wn |up r t v x ;z | ~ 5 \ g Z Ԗ    k d l % -- 4v ; C& K S3 [ c l# s z q ? b < c A s v ݞ   ; @ ! * 1 9 ? F M U \ d3 k sP { , P 4 x K t / T J  c d ` 0 p" f$O &`(*G,.+l0B\2B4B6m8MOBIJ?$ P EXTH dHerbert Eugene Boltone+New York: C. Scribner’s Sonst ,J @@@@@@@@BB  c Spanish exploration in the Southwest ORIGINALARRATIVES
OFARLYMERICANISTORYREPRODUCEDNDERHEUSPICES LSSOCI ON(׊׊׍τGENERALŅDI,.RANKLINʉSON,Ї H.D.,L;ITT.7RECEPARTMENTESCH ]CARNEGIESTITUYWASHINGTwGGG?O=_Yߘߘߛג5SPANISHXPLO؇OUTHWESww4">1542–17062_]2\artyS___?g___nem????? ///'_7''''>EBQ/'">HERBERTUGOLXWHX____OOO8FE,RSITYIFORNIAǿ_OOO???///_ooxWITHPREEAPSl_"-73{7gǁ'W)CHhESCRIBNER9;ONNEWORK - 191????ϹϽ/Ϲ3ϹϽϸߺ/h/DW"PEbooktedymithsoniannstitutionibrariesׄBCribu''''77W7G/.Digit theȾnetrchiveƿG13OOO>COPYRIGHT,j,ׂOǷ_ O775">PUBLISHED  ׇׅׅׅׅׅLJLJLjLJljo2"0"lign="center imgecindex4) art"/(ߎ1 O.SaarbarxߏanPtY0exs"reao@t`C@olic qChu`agmap`#serv)ɣ*spir8vol8llo2h????4m 1535y1706,"compȗbI1ʽB0gjsex`pofficiܱ/t!Trou1598Xjo eArkR601ak҄AP I(oeЀas) SevpʺU,XbeushwPma roycosm( ),o0r00ED;nez.ɿ`s 30 imety42SXWWWW??gk90MonclovaNecS8dPSigsC;enzP__\1綘ψ58ψ58iv> H..OLTON39center`fontize="5strong>CONTENTSPCopy9GGO13F-2HTlefHOK44979 >I?NDPLANSOR STTLEMFCALINIAw?85190 >1.ԚgBRILLO=-FREPEg/ߟ猢79 7e504`4NTRODUCOK66418 >RL OFVYAGE>ʚA eODRÍGUEZw__׬d67?ύ/Cabrilloetsail; chesowerï(fornia'w'/τϐב7ǒ&YsorthwardXpheoas`///gWAtedrosnd(nstE9;vxIsls//7׍יߚ?ϛ.Tak Possession;uertoeaesiF3;nWw;AguDG'//7Ǥ'`nar;bRCruzWDŽaiguel (QDiego)ayǻǻǻǟǟǫϬ/(Salvador;aitoria`8Fumow__GGO?Indian (irqbl7wwߵoϨppealera[helt near飯GGG׬׸߹?Ϻ/From脏NzesPmWHf2Pinos;rP(2019;sWoWinat2Deathɷ7777777'gu8`;„pixamerreٻ_)44B0;HisֶXeseparatenRetur'׿׿׿Reuniedrrrewpai׿׿"138`align="leftpailepos=0125815 >2.HE 7eINTRODUCTION DIARYFӅdEBASTIÁցZCAINOGGGGG767o/DeparturefizcainoromheityMexicoׄ׏?/ׄքrAcapul'777_O;FANavidad'ό Islands"azatpGGGGoϜ/_Ingdalenaay////WGnanip F3;lito?ggg''#PortbBpolomE9;ooר7ǩ&Admiralp2019;shipejoinsapt񨯨oo׭7Ǯ&ExplorationnPnteriorGGGGGGG7_tatalinawNHhwardoyagingǼ׼׼׽׼׿׽7%Through"{B1;rbarhanne/wDiscoveryyHarboro9eO߿?;BpreturoϾϾϾϾϾϿ/FlagsyFrigateanw׿ױGapeendocinachGw׿;R2e;e@uffngOOOOOOO?ArrivaltazatǽǽǽǾ'tcapulcoAexicoGGGGGGG77dv@ures\a79" gn="left'WARIEFheight="0em">

 7gǁ'UMemorialfranciscoerellano

<؃wwwwwׅg;Vizcaino’sxpeditionOSailsromcapulco;eadwindsw׎fTheoyagendttendantufferingWGeographyCaliforniaGwOfowerwItsaturProductMethodorhvelopHtOߡagdalenaayiRegǦ77777ǧ'yniegoOO߫?͈APMonterey;jountrygǯVArrivat`pe͡ocdz777777'Re`n<gǷOettl9ϥ;oldierϻϻϻϻϻϼ/ClergtHXonAuiزTradAdvicsousic"Ea׿׿׿׿Variouslacelemenǿanc»)issaryus/ExhortIKx1327" gn="leftailepos=0324631 >II.XPLORATIONNDdDJACX.R-GS1.ԇHEgODRÍGUEZEDIy;79wr/7451530NTRODUC߼߼߽Wג3391DCLAOFPDROċBdUSTAMANT_ǿ'LnseromVroyzaϾϾϾϾϾϾϿ/ustamante HPur`ѪXnight="0"idth="-67"> 7gǁ'UTheuffalos

YLETTERF3.ԋwό$ÑATW=XPEDITIONSNDoPFOUND`(gHPROVINCE'>ΏWMXICOώϔ044009INTRODUCoo046606WRIN˜6Čfʛ4UANĚ?ϏROMס67oMarchromombreeiosntoewexico_utinynd erqgVTProvincesBPeopl`WWWW__7Itsdvantages;ines,arl@Tribute,Ӳ8д7777??wServiX;nvoyRequest?ooooooogoo491667 >AlCC`TOǷSCOVERYOB-FFAL縯׾׾לߜ߾_O0;ExpediٓVntZaldED;varWWWW߽?ϘϘBuffalot8IndianԄ𓧻ؽ-MANA_]AND>EA77777777ǽ';Variousݮ༺W@_aptaiFarfS1;nzVillagr0oquif///////iscoveryExcellô turnG23408MGマertificaOF1;; OOOO׿7Ǵ?8Jumano6
0;§gǁ%Descriptionfheines

τ/_IAttesta)s1Quesadandτr279"lign="leftKTHEASTJOURNEYCLIFORNIAYLNDN(Z00C1;r=-S~MER3;N5)?/ProvincZui;öED;bola;awiku߾oruzadoWWWWWWGRAmacavas+LakCopaǽǽǽǽǽǽǾ'ǴahacechG`,Pral,ilgw׽OzarPearl߾oMouthaCol`doGw;ohe߽"1327צҦ616109 >III.Ŧ ETTLEMENTɢԀXAS86300 >1.HEBmSQU-nRIOPEDIߩ_O___w__I613H\NTRODUC///321ADIARFRN OEL777ǽ'Sets Xromuadalup//////_O/ k`orandeelor鼏Ouffalohristiannstru
ctionorndians

 7gǁ'USanablormitaño;heeturnW4esirestru*;ossibleettlement"138align="leftailepos=0678148 >2.HEINTRODUCDŽo069155>TINERARYFAFčOMCD;NGUEZĎWWW//////_ODeparHerom Lorenz0Personnel<9aWG0;JoeysndtageWGTFriarsvertakeo_O MarchorthwardontinuedOOOOOOO?_[ongSaladoiбgWargaiб*Apache(greedow׷'reryfudbeata+NuecC_O tχamIIO߈ǽ748105 >3^'mEu-ASSANET''#?????????o??r471???????????o??6(2 >TTER'>ƾRAY'eMI׼ANZOGCRLOS>ӾIG+C;E77777777ǿ0ezF3;n2019;sxpedi¦1686H7wwwww׿׿׿Prelimina`Informrod8[9///////Search ؿFrenchme_LallYSettle@tungǿTwoOO߿?eturn;a`rsapistranoRLuzuriaga'''''-6
7"> 7gǁ'UPlansorxpeditionf 1690

 7gǁ'UTheeturnarchO߅>Findingfobertnd@deleinealon߉?oArrivaltíore138Halign="leftXailepos=0930128 >IV.RIZONARPORTNDLAQF >ΌW&C|ONVERSS(F\ARKNO)ߡ?Ϣ(Dedicationohilip֤ǤǤǤǤǤǤǥ'Motivesorrit8ǨǨǨǨǨǨǩ'BeginnsnÞPniaO߈/iss(ary Pimer儧OTravelsRLaborsTwenty-oYear'''''''wA0stanceCommendromϮhra9gǻWBaptismConv///////Polcrci8AdvantagHexpected߿߿߿߼Rich(ps￟@Nhqirxcelleg߫߸_OEpiloguegǼVLett;ener`|Jesuitggg"13_8p_X101669INDEXu 1. CABRILLO-FERRELO1EDI)543okITH0ZheiscoveryfSoutheayalboapaniardseganoake)irayorthwestPacificoast.y Ғireineadenunromnam00E1;Oregon,`t)ohWries iernhorfAm8ca.nnductiseoys/ea0rdJș Zlead9partslayeyȄ0andoÉ 9;s,uworkbrou(aulmina,3explorChfor;yviceroyeza.7󅯅2scarcelydimselfyMraleMexicoppɢhiseutetsIHreonsYfollowpr8x@moro hrovinces1521liubduxM(oachlyow@,!yearshipyAablishhatacatula,=a8ritim`.φbqsX`so`d[TehuepecNaaၑ00fxsʙlC4Am喅motivBwi8Ono:t(suxyAmazIsl!evC`DsNxe0fGe8saHfAiܢBttȏD.׼1332228 id="foote_ref_1sup>18'ߵ۵IQ}ӘilluAtcaHtDіEmpr,𚰡Octobe4htSC;Iwhˎemado @o#crewhyбbetwY!RioМuF@h 26;uؖsa޵)BpllaosNewfound];deemHpt`+peipaskiphoulɦ(ccorR3mapIPveo elag@#MHnKyourȯpnesy`aH1co @?>p0(GoѧhT=,CspȆž*kdXbhXҾAsȢ@G$l@wo-0rdbjX weDwit`tyXsks9goPecauhydalwaybhRk inBCn㰙nesit yܷa$dang`wmshpq.+D;30872ǦǦMisxtu0hdxlayNpxO7a dras0p߽reacSY31nquHZZexٴ CuliacGuzm>holr7d esfsIXyBirupgaagQpus w(r.uH0de͆oz4 s32,faFterSi,9;nez/[Peninsulaalinia5himf"Xolo༠P PPaz p ewnthQ'Ȑqabo.ookRene/n%rgi!CabezaqVh˔C
uliacánn 1536,fterixearsfanderingcrossheontinent. I9riararcos,yendozaYl,eachedhat allxSevenitie CCD;bola (ZuF1;).isportsXusnew husiasmnd=,ÁP9;8Pedroelvarado aro8honofurPrxploration.ǂ93Ulloa thwarith`reeessels8esc`Qhead9GulfaiYrouiextremityEPeninsulHeCab lnga-o,ltu29B0; 562019;.hvoyagea(knownZpmrhcalifornia.B40outb`onPedonCurse:hichȐ3lowCoqRiverP5rdenasiscoГlGrCanyb}m eastfP@tralansaƑaleetڈXmxtnership#hdrn>y,@wki#1Mixtonar3dealef thXFwho2ciPacificPhilipps 8ValobY1restp3~hr3opfindqsitreؚPpte)Eur.ɇcdl@-mȝx @gȟHin.

Ofuanodr-guezHmm %/,ittleA{excepaЧu8Hbiba󑔖H`8pos=0001333250 id="footnote_ref_3sup>1SXSadorosednderyood,ohichheaveQamefaniguel.”tas:beautifulJDiegoay.eregainwtoldy tives"paniards s8terior.hil@tis plactormr@firsYHhadncouYe@buҀrbor so"Ѓnoamagedone.

Continuingprcoast"yisco\Id9taatalina"Clemehsls,gyallۍ0lvadLaicia,hon`sels.Monica Bahp00ED;aeosumoReachِBuenntura (Puebl8Can)nτpber 10, bril8wshoytookalo`ssiron8mяe Ȓ,paespatchȘP etLeavY13thlsadrougJB`achannelcPɘRinc2F3;nؗCarpbootx1;ad9lfugioFGHoPasюw 18iۗcepciernxtremity.yPainotruzPRosairf0P,up0blnpzx9iLucasߟߟߟߟߟAtgg lfficultibegan.ťmrothwinq(Ifroxguisw/pllfLIgXMakap`uylp9;sȫ@oo1itHP8s/-hsuff#@rokarmHd!طaXmpo0¸茱|/o0rͻHrenɃtowCcySP?9W)ڢ*Npm6ucceed𤠉?'϶2D@sಿMXtHqo!eaꮑv "ѱHt(be e'Pino'ɿܻotak!a*t?14,tAmi͹rxy,Auouev0HalqH@ʬ1dGathqDr.ϵw̽`csep)L.ahweajflagship4owɍύɺ`sH_4{nCape (),latitu38B0; 31AFHN䋸qtwoNwreundT S,riZbybyfote8rectR?6usc)??9Bahos#unrapid+pʕwqћu@FȪ@ne7s (SierrNevadas)2Black'Nieve n!18t,>`23y𡘭Ij(rPn)di hadheliafl(bϤɽQd sthXzläun@rXiloyageooooolؽonh(Ciquimuymu,o(tpe8023Janua19@mhsYalmo$ous33`Pa(sul:hflPai.Hjho`pasm`)iJuRodҒz/////UmmjfeиFlwhapaHattemptX#xploФ. a
nchornanuary 19, 1543,oo1theainlandxsupplies, wasrivenytormmongisseightayafterhich9returnedportSaniguelɂR.

O/2(beXeadiXnh,erreloenttaosarecovsomesWhadefth(plac@nJ.eɊ8tillbr+2,p:Cicacut (GavioPass),Hen0WRCruzgreasecurity.tart9oagun)918)9ailhsHhwest,Qsea搸z.ieoftime@crunabonrleaodq,RneavXaNape (Ceinoernimifbrxo’soyageדדדדדך"ore 25;hhbe0llthrecwobjechisrch.owardzPuArenasAedlatitu3800B0; 57Piwi ,extopposite˚WPeakgF(unaWe 40U.eonu'#d<27bt̎pve袡␑Ikh𕹚hilowYbkhshi֕EoYxڍwservш3aDdscocts41+D;Scud"Od*_ ,͒Y 1"!fPhg`G42ݜδI[$RoҴr,regon. Tpsxmoswhatsnownexpedition!diary؅nafublishedlthougherrerandavapteiveewlቡsromr,s.te,ndneneralisatitudesreoogh,hosenHeoastfpperaliforniaequiring rrectifromalfegreɀg1a.o snethnologydiary @Hatterexas⃨ordQfirPcontacwhiteenithrInnWbove~ 30°.

TtrP!Ppbase`Buckhammext, Col.oc.lorida//, ߐߐh14ᙸgn="cPerf8ize="5alepos=0 9363 >RELATIONFHEOYAGEqJUANODRIGUEZABRILLO, 1542F543Jh@ZҀseapoi1335097 id="foot e_ref_10Psup>18hexpewpa27ך{ooooolBe0gCapYrri,o653121tyahYPookxmaynqaeAP?FWednesQunt@/ThurykrHalױ"iSun,ly sCnia.Ϻc-eheiwY2fprablЋuxlmopjȹoross 2aMo3d5sam`phإis.8802Hey(m)8!Jx4iU]SLucasםl6024oo3l4o'2ɴwa.ur9@!didbseȻngIndian. TRis@tth䬻. j˂Hc``0H;:ba`rough'G$"VGD tq?\Saf8oooerԌW37WW14WV=Itubb7>.ЌanyrregularitynّȾ,Xlruggm)CC__NntraЬiL+st-nXhQoooowl߿12Іre.!u%7965aarbHm`b1o93oo16W;jaoodr,@0ggS# ihtsasid𕀃ҠLb( ePct(ݺ"g
ueside.heyastnchorhatight.

setailneollowingursday,dassedportfanedro, Onednesday,e 2dfRmonthyeftrt;RwiwasHraryzzproceeded,eatXyHpcastchorQslqwhichhoux9xZedrosɁ#fouraguesit.ԉS,\calledӃ@Esteban,1must⃰bouthleagueongromorthohjoaofhmainlrunsh-we-"eicriniorcountryokseXdpvel;9rȀ bvYy؊Psomeimber,zrbeib.uriXseayawignQIndians. Onun320saidonsAugxBefЈsxdoBapproachPongaño,62342hichsn$dth8,ynrty-onegrFebtow[ggggcAtғHH荐$XppȏhoȖ kWeϐϐ uJiljnextoKfollow욬HBY;Bt73:discoaSp, jct`aw(ne-halfgquitablerkany Hrepai`ships,lacmyacu(spot92553qTxap1uRodrizbri weas(eHsessi@ aMajy+oIllȩ8SerčAntonioendozaӂɲLa GD2050GG6GF().ȏakethrge'308''@?$. ۃ[0rmen,oifhptؖ2m;iv!himfewЎ rePs d8rtĶGGBconsis@g3rugg3bP@1 lthouˆrese7,ĥ t . ThursmokXgHm boa GG@wҽw(br9nboCtwoxgavmloP©\leBm('Jiuldderst{;bs.Fri)^,Ngح"[񏛘؊/(quiwoll`Z`ahZl"aiKn[jt(!peopl*safnoofчcٻbeachRˑ|ˈҞllig."p +J3paniard4zha0een qKw8Яdogcr bowTsd2ovxaYteas0 ghbodyrm slexsVh@d(ubЅsypϑ2ps דWWd׌!muhz۔arrocideXs;KƀPٞF`xicu0(Iir cutarasрSunday,he 27thfbsaidonAugust,nd,〰inuingirurse"yiscoveredpslwoeaguesromzmain.tHninhabited;reaoodor(tyamitӃ8Aín;mebout0circumf0nce.ԅɆthulo aXwilighYnds,old*owarulrfolloXgednes>30??,hen#oH+eavhweRwhich rceoeekhelᇰOM.1υq%fdignsQpeoplА%cows82019;rn8yargere(Jead) w mo0thPsixteet ғsock#mxldtea(aronemlook8lik(ypresses;kars*atuaPtimber,┑ߚhshelsexceptrtTreٛ ?1. ؒJS eleftIם[8lIoҢf+OoiCanc0]se,827402tsevX'harunguth.tcߝSfavorablougohThhwRwen8ǫa⋐zmHceayujRYϠvalleyXll#ah8Kx3appeIyl3p 1amhowttom,ـftfaxqAJmu(vegetati wa1Fri8žI75work74.!adn9nPd*y(mAyǗ378Ǹ2Ǹǯi heau+peopi(ookPss؟V#zJGG'om51_o43l3olef'ݿC`rt-B3_K9b.ext G@aloƾQxmat ixŹUy_Ѡn7v|lu7Р7. djڙ0k/mThursc:ajth(fPon,XѹxQsea籿cydboruz63444 (o
рfheross);tsnirty-threeeg8s.hereneirat0noPood,Rdidyindignfndians.

Havinghpartedromaboa uz,ecauseheadw s|oupmselves9ello@gaturdaywoeagu0:!sameapncoastunnj@th-2wetoou2e.ihoP:saw sopvermallnohȍ@h(are, dry0RLliforniaEsPypar utbegis@,oilreddish
Nextaynheorning`reedultndiansameoBshipsndaidyig thateinteriorenikeser(ravellIabout,earded,lo@Harmedthosef.heyadx0yXrricrossbow\words;:gestureith*rs郚yhrowlances3ranPouJonorsebackkimanyative{fthiseasafr`Xpeoplxcomelyrlargegovd ski`Hanimal8WhiH/Zpor0avtooccurXsi(Zgoodnoxeelpll. Itaiolen`fromBw-shQ ǑPhfirXKwhicjy`xp`e ymainxuntilsollcTuesh9cChrist:GuaPal.

_">O[ ,3d5monOctoberepartlUSPMiguelWednThurCFri elirh0؜te)ealo"aswsawvy+pl`|smokmtϣ.tf?p`xisPdisevbecauiXwIdowP)Xsbk Sa7cJn0dRSalvadorрesents,ithhichheyerereatlyleased.Ԁindicatedyignsatevenay0couldoo肙paniards2,nduanodriguezecid@woQHerioralsopPwasᆃiveW`seɆa:Ј`let a tu郳ChristnamziPown*Pueblof̃Canoas.3VdresAki0m;afism aw,"ing mayOnׂДOctober yfrוО cinu"iroyaglр>
Onheollowinguesday,17thfsaidonthyadereeeag,рther,ndeavytmospe.

Onednesday, 1st hfovembtidn,tingfyncountPdwiHfromnorth-2wes0whichrevedm{carryaalmQsailbywntaeshenso@worcoeek @l e0enЂake ugenderapealera.ԋaca@anchorasxe;although3aslarpueblotllexo,рrty-sevenndne-halfegrees.heirorthwestxtremityormsape
whichutsntoheea.t逡ieight70yamedtÂMartin.1 Atur’clocksaturdap,hlying-atybouPixeaguesromrcoasaig)orn`ithshe8nd,)relewpxavygaleׁ"Q*-raIdark uds Xyuldptrr!palmfail,"wqchscumalle{mulrZo.ϐyllopguntempbecЂC`einCcon8uȃٌȅ( uoonAwHtpsvinZbe!Sp8w"lo8s0s.8MoɊ13HdnsNovembe8{*fesperJladowshiftonc` se@<r܇L,eertowardsZl ,raGo mf ,ꔺ`atl`s؁4ra(ӥ¦-7TbޙIoNbHk0T0م239852haZruntar, Yenoihx(an`oceedoqexp`akXhel.o*weМ)perriftbomops0s֜ayYC/-examinhoH0hjec¹gpe59663jcti@c@]wwwwwWedn5*ߠWreupuоȞhnk _[ȪyנadzRꌰcomposkoexie0dKyBrisѕ"Dap’s рotnote_ref_90">4ndhichheyamedapeieve. Onursday,*23dfmonthyrrd,eeturn,KlsSanucas, onxzmallPLaosesion_^565_G2D1GYyadQ entir,ointyK,[:Pinos ߅qqfounhelty),eo wpxrchsaidecauseuringhp 0atroB;qswell]sea0vy.Ƈ^Martios@!seeɄle,Cr@beӗbolhruggithp.€iՒn(fteen Pguryinhabit/thanymoke untry gooddupَ0tyMsawign .?inϤ96ϧ932s@nJ-halfWWWWWSPas9UɝdLn,7461137435gbJanuarh1543,uxRodriz0brillo,hpta8 shipdepрsaidonthheynterediameortfislandqJuanodriguezh hadeentirst.heirreatestifficultyashcausindsinotteady,orkepthangingbou(romnerectionoomoconstanth-n0hQds耚.

Tuesda829P|犚anuar;yeailGӌLucas,рt="0em">
Onheollowingednesday,28thfaidonth,t break+dhiftedirectlyosouthwestȁ8d@not⃀ard.hisQoklatitudenrty-threeeg8s.Ipph:@Xlarg<,)mu(iceQtw0ty-on+sSdeȩ Xɣ/,870//0p*2/`okecogniöinos,Ǧ6014Ǧ1083njep FruCco reXnؚa yxperienscoldMon 5 monk\1543,mornHfouiJuxRodriguez/.28509рentoheslandfan lvador,uttillidoti@consort.

O@unday,11thsaHmonthyeachep-MiguelCALIFORNIA(LMOST@j(multaneous *voyiValobcپPacificcefexic(ookr跀seS`L00E1;zaroɻXirnow\cXg'PhilinesPttw`ysH۾poccup1565egazpiYedit1durѼ nexxsubdu ,ec@tiwherovincFHfoundbyn9;zev0(Aagularradehuct mPsannuManila eohaestabliePThi`vЉentaveiseoewnterestHhealiforniaoast.tasoonearnedPatzmopracticableturnouteromanila"northwarorJapanurrandcrossZPacificeׄӅlatitudefpeendocino.u;se ity!thisetrait!An,ho@existence"generallyelievPiYthreaPbyRop`tions%F0ch:YEnglishՈeAtlan,texploitbDrakCnd/ypwӋ9weraaid, “gheguhooPv*hea, rorizingurksrages,cam,bberynotousiy.kD;orepc eedȖ*gXeo`hla8shelYrepairhrf^X8s[ iQscgsvy.

WiIsaviewaViceroyedropya Contrs (15843;`5)rqr𓹚 merplittcam ml 1595qenerme00F1;o?aɄ[eowseabo.0C39;say vesselxSAgustin9ug0___YQhbiI̭hf)msi+unciЭya)decx\houl9Sinu@E]ݼٗ1ipf*ؙr depant'rVG%w/PdpHbX27,9m'sڳ/I2Iturin8i 8߱ۈgsiHpxяgrԥastop-?[sCoȺus 
рofizcainotipulated,utyecretrdersWwasuthorizedoxploreheulfnis urn.

TxkingadontempneditiXineesselecause difficultyvoyage,ciceroyecidsenwhipparig. SHDiego(Ȯenido)jiMajesyThreêpar[hradvjM:wz,PeguhEnsc, C;excepalA,D;s ser 9FlrB0Spi`u0a͏r3tCalite@(yndps٭Asumpc\tonh-ceDz2Aqu .<ilepos=0001362725 id="footnote_ref_121sup>1񾸸:y @Iyoss LuJunfleetrtimdrivHback[Yheadwind|rea`MagdalenacвH(إtormstϤexs0Xae7Jrosspued,paf8eav(xSpembx9ò߲߲ 贘pZXNov+y`spyf1daysQ٧phicyai8pQn.ar;Decȱatali +qweuTrew" seuppl)withogulfareturcar8sick㤏ϫ[cinup[o8߳߳߳߳߳SetpȳHJanua3, 1600__Zc(XDrakes98J;9th.anXl3 єrieurremhxstrisimila1Iрhoughuc(oreerrible.hpwoesselsroceededeparatelymitorms,nde(noteunitpuntilheyachAcapulco.Ҁingapeendocinonanuary 12, Saniego Qlittleriga8uc`gettAfarXr@m>.fhmifromrompan,0_a loinsepcall(BPco,ireckon8at 43u.anwhi(qpil(9died1sleft9chargef:boatswain.ni0eclma MexicoHld0coveriaX rbay, 8RtrБen/:1?ju(below72.Ƌߕpaai(9corHep.Ϗ3basOK2019;Wibhief\expediy,erjF3;nimrtED;nalaciopHyytȞŠZdo HfactGGFTorquea0rimmPAnta0tŽJbRogu0؊\aH89PJ*ssVizcȟrtliki@Fȡ ,sGGFcaayiPpalRYtYnXgardD7_1602XtCarraiyuisasolYDocuqosXf(shh0misoasalisCy)Lucؽ߳oad@Ar v2Inp\(Ma೸1882)workstw9ds 15849.nce`yrimunicgnpwavihoyptruccptwo0nadXoo£(cripmoul0dgeneriary (pp. 683;107)Po 8l`beg+C;nol y`nhelinu@rpe1;or,D;tc.dѵ؄523hI(aur pInaXKe9#tak !oribookMaj0y.I଑re` JhY£kÍublish 10948)dCbiolev`Seb7du1scubrhrcaccl BSupuerAcapull㟱,Y?8sisݣrdjucouy*yoff!uvoyageᑡGoL*D*ĜMT4W72)riXnasmograxGGv4?cPA.d00E7;yocfechoТ(nghnimm.alaȆfoy:l)Bto/*bwhiPshou9ollow1B}ltupk\+reqiٗndЌtar‹igBןСma( c()18oA08res"FaRFrayXnAsce;3;ngiv`0!߮co`ase
рdnhexperiencefvoyage,utoesotelateincidentsjourney.ppendedoDerroterosjst(myboatswainTrReyes1.evastianizcayn(sSigrte{D; (pp. 1713;172).Ԍ_[accompaniXHExplicaJ00F1;a00E1;adanasisco0lan0xqdoN8IXconsXȔ8atIirty-thre[;Ñ(charts),hichemaЕ5SfW#aAprintCarrasco`Guisasolaxn 1603yredrawncolorsromoriginalhynripM;D;nez,lmographerNewp.770 ϟbackމidepycorPpon㞣OOHwithffnumb`ngworeproducbkIRman,Californi+ dex, Q223pmbinmwpublishMadri21802,yiNaveHAAtparaVi|GoleSutilhږH xRe(ocimHdEchiuFucaP(ef ՔtAYp8etsBancroftibrary,willefacslyЁ FP`JegtircKa`mtatri mrialqVIiIdi. M鷤docu?ҟcee¥{os8tyev?ΜbransGeorBurrHc Sety!Sour ^P,I.8891) 57X+oӅ_xHPteyg0Acapulco aMay 5,Yq댆eture;M(D 28GG`uP>SHoom]@P+it123:0{gggggbFasce3;nept@diGCZ8apnehbe820؍(PuД!hh@ x(r10134)!/Pach`C}rPab0ccDTosXC9;P,I539574,dIti8 C;Re0brquaic@ubr,hizXnuevaHpa1;a,mar2SuȻ puertqɰcabMen@,D;tcfromnu{icxal0r.׽isaԯQFciIRaD;rez"relm(|hkwB"devhnlyief c`bo+zgsPs6`omxdkжXdoccupS/.etw򛊰sPO&BdurbiGulf ni씡zinsteaeXsul¿`ohsjyeepres๊winctriods{?yQ8c!ughĦqeye-ness;íVulⓐelopsubse(H whiߐillusxdehel lonizMosmportllSl,:tha 
рnye-witnessesstontainednorquemada’s Monarch00ED;andiana DIARYFEBASTIANIZCAINO60603ga1363531 id="foote_ref_123sup>1NJP9or(K PhilipHxthird[namX9MostlluiousVrĤGasZu-igaAceveC@Rey,e!vioxgxrnorcap-grxNewpЁ9xppeuQXbayinxncoSouthHCap7;Aث!MajestP0 Hur@oypserI,okyasidXI%unwhhargۄssensold@saidediY,yx hix胈rHtwo__矧Z0?= CTHAPTER~1ߣߡg7w!Detu(|G̏:"8ǦAlef{cit"$rcu՛yv0xYdaSHom@Aqu:whichzy7Țar?dakIwihimre؞jlDiscalchOOXLadCarءCmissarFrPA1:Umsum?750ߨ242߃ tAsenBdKWR;JisIJuŀchiefsmographertD;n߯}9372Ay3Pala/s_8selЄ%AlonsostevPegu,nsPasqul0܅guiXleh# zjPeas ecmpany(meHnc oXr𦱊geH,iȅBLegar;OO,2ϣɽy-.44394772677ﺏGf2oW_Arriv(a PоiA(ulcț'71ϛ'1Q'ͩ߮߮߮ߧ a!hT`!Y(Gug@os9;19thOL502O128Ndonpٷ.eqi2019;hip iDiegsuha8Elrepjo202294 
thedmiral’ship Santoomas CHAPTERဆ5 id="footnote_ref_136">3heseortsere ade,tjbeingonvenient;ndithoutossfimhe YveryavorablbaidedyRcurrseʂisl0Masatp.head-sgyackab@*thPfyfihurselvbwqꆿ8507ׯ401oast٤ig,Sa8קקѭarrd75ʱABYBernabbecauȂ遟kmZzJ0ntmsAg@o?81o1412Bshipadmi{rmcaptظ(Cs˺armIif0arquebusi0:awaiu;beaIndian1a跈MiouLry recemXHembrac1ҙiR鼙ФT%}igde`@ n k y00ED;a,rem8ch.ϣwmad8ertcsP 9Pces8@iGhgtJc`tpgs{vHp2lefj"folloHg#soct«feyDMopHopSacrnt,9271423xR pineashelarg`ockiztopp[ 8fsYEnglĸTom(plЄi434 yapaS+aHi&|lOur̕@CciR}a2conf0commun .azFrdequino`Q/jo8;pxinkj9haJweaaddsbep2desi"β[ɺdiffx d󛦃Yb‘?ဆdmiral,osmographerpaptains,ndilotsorheurposefeterminingordernavigationromislaceo2isl(Serros.taseldthahichdecided*notPdownncouncilook,ithreunanimityall.31becoAmensk؈gene󉁂plc@habroughistribuІreupPdone;0alsoandictroclaimaCeffeȊbnnhouldamblelem,ppath;ikewi76harm0yndian,molestiakny㐂yce. a@-dayWednes#19ontho@conj0Nsetatinuۘouroyage.ԗ)di f o’ckafn Us0ipޓKerIllow.!Yhad X3e1sixeague iitrthw9Pdmep|dpsYtsybreiremjBwo (utwlm.a, varriv [beXe- Z0u0agApinI ~6014z49w 2XO18zmՕrmcin@iscovwm203ww49t2wcrio . aʫ"hfр0@fathomspdur;qsas@tood`h.ɤ{n:w(ဆherebyoet pnowatere+.lthoughisasone,ndAenfZadmiral’shipaemok0ignals,!yidotnderstmut Xsea.ԃ(chiefilot,ranciscoeola00F1;osinboamakingveryffortreacׅׅ,8oulCdooecausi@freshenedwt turЉ day,hiy)feas;MagdalxssaPon싸.

Qfollog9 gȍgree ځs؇b8app7eJ"itseoplexami0;/cograp!tsox;|EnascuAlarconit8wentyrquebusiCexploۉR,qwhoz\# r0ter,q aptainhad xpn up*rt9lveaguesb!DSmb anyab0am8abe0twoilhalflomsoolbfbwrxaspZcects.ɣ 8K1`ٞ ttlcarrifHait8umbxIndiansmhediff(placerwxC1mallyre-hardiHrtAHndl@Zgauparm 8 phxaa l @roȢ؅AnakliviAPED;ahfooȈommonly fi,maiz̄QhkquantitimdYjenclosȁstickcat#y3musselhʄ"Ljw*qsometimstdHjbYA nesurs25xܮ`trigp!iv񰃑*muaɞ\.Sebe`drepȮhacС؄%tro0Ȧ!ɻCapeӃLucQ@٣fقpPRнtyimproؿٷ( lAch8MȬHҴ۰CB0@tarinahbɉtiȵb]@\`鴘&agY$hm,Xog¤@&hlsosHZxȿPߐSbeck:xүiѪùpl:h0ܻbr1t8 Yecsev yu;Ҭǻ9maefpnoiplscdܺngla8ļzpkX訡 due[sلDuY7~dk:Bhormneash.z Upass,q9a setAlSyW7W*yY IQbkYH$* downu)d0iмc@us2hoAtidnɄtibP1Yowۇ؛tin xck2nr 8gu@ upgenerPordJaohgXap#mBbAw sп@nocȭДдxgppC<*>HAPTERW ҵps_q,favorabẀUis:Qer
ဆros.omeiveeaguesromandeiscoveredhentrancefnorXrgeay,1hichattemptoon@inrdxprPcturselv northwestind.tts,nJpowarӁ,Ire(sshoalsextendxoutpar9middlڀrhm.avingrrxfJsHzobligstawayreadontinuuroyage.hisnam`Santaartaackb@2f)ZTdЎ30saidnA?9a__X499__53\2_Zihappeaop yrrtyeeneralcosmograpՕfrigateyexamineitak)undsbrghrHfۋ hd,ʐPdrew1rerX rollnllideAsb0nmɛreturn뇺aptain’sxipUbadimabo. WqSI],kir(loXtcoaxbecausʕgXtXBterLJʐiwwuol4223oo54l3owoi77ဆaseceivedithreatisappointment.

Becausefurne`water,ndDtooorwaroutindingtoulyeryashrisk*dyathirst,@eeneralpt`EnsignartinarrangZfsoldiersBfollowcoastwhPnornlereeeaguesPyohislace,harghimpor`)utmoHendeavors.Ԇsaid"returnsunsemeay)rephaugooyralineHlittleorhaPwoffromX anch`HwhicpavelljoybrouPematoesϓϓϓϓϓ̉#nl3ГŒzpassPmeasurဆherrivedtomeighountainsneadlYonhevefZfeastiSangustín,btwenty-snthsaid8.lthougre8effortsreadodewherouldotermitt.tppearththis Jwas[9o҃臙leewarwi0a0rgenlete(em.2ԊgeneralirectCapqerF3;nimoartgoÌrigatexplo0akЊQingsXhHc2019;shipem(ouPea.򄷄ntklabordifficultycausnstrongz-wind.Ȑollogay,ȀYash9iplacs`lsUhsepoop. SaturҒ䘗ԈavYve`d ÆHiTtfromhina-!PhimYih l
ဆepos=0001380797 id="footnote_ref_168">1heesourcesflandnrderoakeackoreompletport, 8heldcouncilawargardingZmatter,nsistadmiralaptains)unsellorhegn.tsgreedattranceЅȀHeriorhoub de;twyrquebusiersMgo,quipped,iۉsaid3xhaen)limahoimpud8jrokЄtbottlPwhich'!’yipleftnbecauseyy0ehembo;Eu0F!iscoSergeaMiguele̎OthPaywithtrict jhtiВ1reIndiansindlIoarwoo`1a{P stesity.T蔣Ȍuԍґ3rdmonAoИmpPcarrippH.Ď`lS.סti@lP肘dH" bBi !Ystepsu54171rOatHve<ٚ1c GoL`,erxHus.֞9zoak,cssab[fЇ8:builPa2Y xt,aRY7ima0Oads(PtiBҗcea٠Salut;Lmuske .SوwuϨCproBon.a9yoAquino@gwb700ww72wf serviPKoapGerónimoa,?AXni esemE7;ȳE3Seb Me@decommigش=yadxaloٶȝ bsSerroh߂Mmeasuahklvhwqwi8caupoblig 9ckuxmp' nt,H3nexXIanс0d 5'%857''73'ǼǐǐǖrveyitPoo򯒋reɥHa+ssX3ϺΒ͜HpplRGyulnnvx(top(lneei#don)a?onf`n2ccil2015744Iiadalsmograp ilozstant:rn%nP൳ko e0ndonnoagr ,8si0離thIaHH`deci1rw뉨u`voy reupЁIeP1t o92sptemb8775CHAPTERȀr 97wwuemjDepIǩa
ဆndherrivaltzIslaofanerónimo.

Monday,9thsaidonSeptember,etlromjierrosninuationouroyage, YWednes11yemainRtowar[north-2east.kirglo0ycoЄsearc:someayrp orhelterwewind,tethwhiptroublus, xFri3S 5gf 8spicuo؋3354762liff(BsstonZemtaariaOn689OO70J3Oseembဆtoeeward;hateadurnedacknearchfs,ndne 28tamonhre1saiay,ecausetpp)wereeepingф̃fromwP four’cloafternoon܅captainshipa`bou osnchor[…shel~orthwewind.sweaifavorablegeneralaverderinuvoyageKby0rjaurselves[isl)wnbeen,whigivenameaner00F3;nimo.3avrtruwigr(aurЌS,eJadmiȎߎ,,remeh@frig0uldpQsoormq@,eci)pin4h1reviouslyeo.nw,orctob026225844 ObeaaumIndian8bowo.Ԙ be)[cilRre@noitrmak complePr rtaeverytgF524855nsignascudelo8wyrquebusi0 nce arkoatӉTwaiaemՊcefully.res(Imy ssuGi9iendHЩ[mllup4ܯ(-ްveyewlnextYzܨssFrisco,721861ohar"hi;F{Commissarh(yom0quino.͋Ҷs ohBLJuGcourol_Y0gPoXgll twYagu8J+῰ookAߩߩ߱xscwre+澨hny,car89 isJq9螛گooG@Hؽop݉ږʿۯL'''$اfrاusڰIina@followpeox11afRe/)3[Ȣ0(many骈fSceȞqmmun.777773TxOsȅ fishS4;mack(`X(-b+d zold8ugl-rop@smalbnP p.׼X800ED;`D5s 𯈱ghosrb0So ligs|axbuffalos߄Viacattle,atəsooxlimax靨asa0ravel(onle 7@Contset*`ua)qvoyageWWWW"1W"0"l="c ertrong>CHAPTERpr 10ߗߗߗ7}em>Depar(BgLAAhva1EleThou8dirgA'%829''8"2'enissas,=
ဆ0001387067 id="footnote_ref_189">1ndaturday,he 12thfbmonth,eiscovered @yargeayHavYҍP߅)`bygooa`nt)cБchor.mmedilyAXcamPloideeacefulm`y(noВI8fis men.׎a sothQhichy edppleasureycatcځ;hooks4ap tns8oree,zlinmagueyဆarrows,ndhatehouldoithem.heyorenexicanashion lilmaswasenerallyڄcale,`rpaquantitieBsgueyJislacserypeatSit胈aargehsuundedygooHwhicXmany(sh,uckDonaroveKh`0PdeerltJlAp bestmldzdews0ulen’clockexen.

Wea@oroakhaltghadifficulowheavfbeacfl(oatsursday,17lmontЖidmbarkPsunse̘bmutblؙdch+owhvqX3aou80dmep&|eabliqueE{wX4;Pa`psixh8ms_i@nears*rerSe*ourHangi˅incs1*driLcocH!|smograp , efiloaassistexperiPXm8 wtbeonePpSl<1Kaamorn_sail,caustPentXsiEc:1see 9隣.ccPh苪ye@zlja1caraiqh3noitt(ef`Fpaac#rewcȖside7Pasl FCommissarFrayoЁquino,nsigMele(Agui(EstevL`z9hox,qarghimImIyerbarնȞԌ VbH弳țhiad bwelH`ۚѫ(ؘ1ovWT1hأ,PtuimPltoge™?;(roopembarked;.s t k9;clomhЄrЖyXmbrs؆Ɉ؞omڗ9pRspeciyǍ$safe.oooooom,ӟa0ez9>8hoyagH"!ElnousQVis919193bgixٟ1"0"ȴ="cPeri ng>CHAPTERr 11GGGG7}em>DeYu2B0rrivPSDiegoဆeparatedroms.heailor8whipboutixeagues aea,ndmmedi`lynsignebastianelendezardertoonfrigHinspecter,arryings`ife8admiral’sshouldɀ@wre낷somegdwait,B1"Ppackagf0ttzoviceroy.ׅhlsopproachЇ:ptwo=clockafnoonallge9recogniz,3hichavgre8stsure. AI!hadHluene(sk,aRFrayntonioCaptaPeroytakenYldurIqptormbғneဆ;hereupon,ithheoisefjpowderndomeone’sryingtdeaAors,yled;grhutcries;ut=ePwooursultitudIndianseturned,ssemblYfromiffntanc00ED;aHholdcouncilmo mselve`appalyo0#yldoxarmsnXcaHtoward(whoqaeempfewir nrchild0,ow0arrX.nsignasquallarconmeemelb0ȆmusteuietՇfhndTsaiy0+ :ditixwenotire0oIrquebuseȅwhicppembyav pmalPohostageciɅ! away|erQlltisfiiok ater.tidnigh930{ thgenerorus`lbwndani@bJudas.1 Skirtla(*mux1icycawiYp,9Nov0X5disczPslsl@ma ge98202s⨠@it {(̆\Adowŝefiltxhq`nk!be `¬B)"#s0Csea,eavlfonexЈdawuj_\ĖxWW(bbreezupí)iprevjoRnژs؞admi,ptaineJhloYج7d {Zepin1cgoqloJ0QaYfavorȖzؘpulvoyWRgix:HpsTodosɟItoמ2388מ032מממ՞Ok9Ҝʜb蠨Ipl332B0;ul0Qttp`hHgu蒖mXa MelP0ahead`gȭ[ȩh9;tshipo@0gimZljlRc{ZkelpȞڿ$bott}AltgyQqrte8famepksixvabcߊ7passٻfIanxow.oFlЊᙨšDh`lyȡfrureshler,AtukackbutX]ZyMa'V663''04$3'bIndians maanumsm920 IԆacessԱtiPkYc.׵߃jEwild.{A,ӵA10_(rr!pormu$0K1qSSi,ibeXteczganchor,'$3189''05$1'9D;E.ɶ8mw#!,3fisڸykpAps h@ВtiУg,8rabbitha,ъ gu,luckusxbih߶WWWWWB2__Ϻ409506\mg(iou"iego۴ܷ{eligY,ŹXeTalmo`mjse.u+builscbrfe,Sex0
ဆ0F1;oraniego.hentasverheeneralalledounciloXnsidHwhabeonenisort,qorYgetroughuickly.Ƀdecd؂admi,ithchiefiloZscmasterhkJandeamshoulpshipgivingymgoodleanhicyreatlyee ۅJCaptaPeguero,ňgnlar(+Martdeguiea@atte2@gpXqle-JuFraЇSergtilqLagar?rpenkprov.

j hallȒa 8upundrIndiansppeaoXbowParr]many挸hiXeadyellnoisiȕ0us.ԖǔȊooor2farquebusibF!yntoniollowhim4frih)einstruct]ifrEfa lgbuyiAregakSlbeIsomer'Кold turn, waryseeiwo 1`wndownpoyОchυVӂlweepjoembracmHngReassurlby qysc h`cefully98presHn cHfish `bezmof j{ií#°ffairsߡߡޡFrida`15xomonthc}aboXgHakqє/.@ftb/ZakإхIa hge(l8.ȸidx-cosmograpȬPY)occupi Vpapvoyagehn, hv:lt"gHثtahsixaۇ!͋9܀essen:!drvesselbsecuĔorbp<ȲP%"PplhJdr؜WA ebbLe1nɏztsoGGCI萊IreporSsai*directih,"ripr5,`usONaPk˻tiщp)ormit0an蛘lsإ*XrA\hadnthaloHaumbapњ}bow[arоИlQ(*­maðȯdɩ!pproHxceAm9h˚YhEyؤB Ŀk }gavbeaP;me eataextrexwXklමbe`PklihapksHh2019;qll6铘elotrubiggjur Seeȣy atø]J abCok¸??8<!croЌSVIKp(sosဆtheyemainedn eachhouting.hisortasiveCnamefaniego.

CHAPTERDeparturerom2PgondrrivaltZIsl+taathnaWeefgo, h8be0said,aednesday,"20thᎁ1onth,O27ܭbefcncU944113itudJL0ɡcano8cedx)ppqpkscwellorycalkeQ»arbtfifZ̖oooX`key-vesysix *Xn18moiwnܫHwgrepqQseeYutЀc⁐Yuguid\rr`zeklys pres@especiP@boypY ɹadmi0,A,ƪ8errxAniC[e8rȹsoldierɯMoshHGw qxȟss( amP uswee otat7095124EFQZtfromǡ񼞺lCommisț~hbuilsP9ha! RҍړDy`rv?lt,IimLopJescrucifi lИ8XtP[sayyH.wb tPve؟Q@xhrvi1end;Rseʄ2(im!ٴpKidggZ}IhaЧh.Ƞ8X 饈xmgirl)KɿyHl0moi ӻpc( petticoaInecklacYs-3j,ixRSda1FȊhft;ٸ"noreturempty-e peo ssȽseIѦjgZtf!ʯbHod;˜žieP,r08;awnguXqokaJ9rٰrafficsfobahr bAou )sshȿneth <y
ဆellwistedopes,hesenreatuantitiesn(mbling (en.heyaveogske o#Castile.

Thursday 28thfbsaidonthreaclipDmoon,hichommenc`arter(ennRl؈u!elo’clock,eIerelyvpon_[;݄Gon˃ardggggggeOc4efӈAndL9OO8etl,gse B\lq8mbakey|shoؾ8@᧰sue
ဆather, 0ilotsidotareak(flagship;ndoeontinueduroyage.

Tnexyzadmiral’s frigatamep0ths,orerhapsodllitatshouldnited.npingskPwIhha@ou`onisl,nsignelendezaQemanyndianwhotohimy )sup"enjbeard(chliselves.hink1xmHSpani؈Ȏsenme,J"U!inHcanoPssfimalbu:y؋9lnigore.ccordl;gene8 \W%oPfurelay1causS yallomx,viretu0efverify{pwSamtaatalinaGus>ʋs erst(ir gu ؅wfusi4 @littlertaintyᏨu__^CHAPTER Meanwhile,Hsun`aldyettЇadmiral’skarrivedearh,xupogeneHll0aouncil+doتSkirѥRoaslt@Z#ulsoaccHbefp[behQ˝cinurroyag favorab3ul12,Ye)SXauX00E7;ia,<༈pos=0001400504 id="foote__222sup>1 ºybHsriȻw5ueblo 11192341m+xahlargeط(liv@Hl;midspongeT雑ab,XaMyۻQo|wa񀤶YstrIplac*ɷnumbTuinjh:k@ckpopul8`IHsr0ypP@oakဆ/p> Theayfantauçia,Inifac$haqD@!pil@ဆ="footnote_ref_231">1oonsiderhathouldeoneorheservicefisajy.tasec@d@admiral’sipreturn aesseng y9royQNewpainithhcopʄrecords}discoveriesartiplace,arryackoseoere2mo0ill,kfurr plmendrovisi @complet1@timexploratm؋coaPentranCalinias,signng:ZywhichyTPegohavbegreupi{hopunHexecu. IpJimmedily͋wood r;''%nHboard@hajoalmap(relipera*қPnolork,pcauhhealxsmograpaEscrive`!c ishahpossibdilige!ClstakAWQ:Xy}lefIunday8 cloc0A29monthtokestegggg"1g"0"="certrong>CHAPTERHr 158-3ဆnheround,ndachornasoreaAreeardsong.3nffort;ad8oillomefmutyid it nough.oeopleepfaecause,ncctpeatolځliviiinterior.eeEnsignu`Franciscoithrldiers9a heríaswh؊ɋre; 腃be䊐pulatereturned. Tenerala menaxdjflagshipxtQfweis(onec`ӊmidXidbylbzHsetail'%6025''36$4'ne 1harbornheasicaupavorablyr voyag so!tdawВ\t``gues@ЙlthQZwdownGBoff-selay2103К5loY S(Agustnဆshichadetitpsouthatwas`oughteeelstandingnnd, xevenink(.ԁoiolencthrewot8ickwellromireds\eenerahis.eruupsomexebrokeIibiPheavylow.

TtroubleontinuedHl20of*said(h,daySanebastian,ztormbatouourselvin 42egrees,ဆeralorderomerquebushotsired,houghnP ir,aterrifym;reupojyanwaypmountain.

Tnext䂨genR:ednsignasqudelarcoo`th[eetood land.eid, tidn1!!8ofnwe@sail,hingchorgreatestffor al9tinuouroyagekares(ipbeds,kirgcoast, i@11/*hXdrew(arapeӍ Lucasqbrҍqlong-bo whicJhadeft[outward̉sllA putXpLa8z!isuccCsen@ vicero@xsk.lSopiniontillas@fficacth`\sixzags P&hed.ဆAndreseal,uanuerra,hristovaleoseyes,onzaloernand8iegoopez,hohspeaks -witnesses.

AshbeeaidHeetutromheslsorcapulco,kirtingcoastonmornof"10theQnwerefapeorrientlleryppycauseۅpimprov!omwell.hnuvoyage,(llowDž‡camoporfnanchorednnriday,"21sigreatoy.tmarYhowe(yJnews`m usmanyathsȋohhadadmiral’ship;mh s.ƎPlacknec(itiqjpa+Mdied.ԁeneȑ0u1rder%vicero9P-shoulɃhwшduJmف{yg nk@yooorkKdonis֚uch!Xisarmyav@upMexi k)LRm ewaryemfrMajestxɖyr(ivay׋Patisfacti;toomhiȅu ownxpenseWrJSaturf18cMarchIg 39cC;G#ioPtis` c aecu@prgثh0D 鄢hpt(ǖ5ǖ52ǖAnumbIacaٛطڽ mapicedpHkb㇡(eop9dЖxgopˇ**launchHl҅]invia:dgivmfPȻXazeltchЀ[aHn sindup5`r'A02Ҍ݊ȿdecCly3sinXad.d
ဆheyeturnedlongoast,nteriportfoey,aLoseseslandsiSamtaatalina, oniego.ԃIndiansmembermell,oroughutixourenai9in"saidrigaterestavdipcolȄsicknesMw oAendly[oesirou" shipgrfuleireatpthich had(ceivnondH:norm,howall&)hssible.

H cameugg*waarrB3La΋dXo26thfmȀFebruary.ȍkwiwhomoakebAcapulco,pIviceroyisitXavinrdeeffecQLalcaldeayorty-fiffolioMR,,`mpris:wyr[aQtrueJcڣ8bp(PittA,u@Mar9quYAntonLuird̐`.@hixIgB9ffixmccustomrubrics.on@exi8d0~Dخi, 1603ĊX'''''8"xx="ht">DIEGOE ϭϭϭϭϭ�h1~4Tcfze="5hals=0 16104 >ARIEFEPORTFHEISCOVERYNSOUTHEA,YRAY ONIqASCENSIÓNz2x2013;لOI1415232 id="foote_ref_253sup>188k8h11׉pMemrancisco `Arellanozwwww8g`THniyour̵౩so ablish"eminChxtiwor赱ؾurre!t껸g`cvRXle`ᰙo@ cknowledH`a"aX+9;susekIu9Ȃn8rewarPFrom%bpaperEwiappear!CouHlf=besPci7üXinmы)faȹoaHRhave빃decreX*@ognC@gCKconain8eoIalwayad ytsi)0occasYaeXJtria(rayVxlasH,]DhalcO9iCarmeli0X)'irtTs`cerwh¿RtA`hokrtd)Cnia+cosmograpysuXy1hem:ma(2mapӿieلr(narrv8enCu uz1howiƗ/tu@beħdXuXAcrownfhrpzi8 `Pzȅ]multituIndxsggdSiOIتAaRzealp 䅕0GoˋwpW ttbĠrexaASebaVizcѾH$regУt
hisxploration,hichreheamesmending,lthoughہ sre]obrief.st ighteenearsincewmade,yrderf iMajestyJl+CountMontereyvicerofP0Newpai may!atour̃0shipxnot脐do papersnd,orreasوbaeglecaxtomportan qonemqfdbeginn settleme`)conquX lis؊CyalPdy1 …alked]ɍIlmeH!fiscalcCarmeestvp. ssu8ifmyselfinmewqhixcircums8cIouldromimak#?`mxwnenэJst.ut0RIa@!1s0@acceptabl8ytesiorvϙBwhaleeIwish鋊yÍɎCPsaiXo;in.yoe!o򅂞hhonag؞pprhmppy4witlytPlustȥpse +I̓''''' 0"8ign="r!">DonRANCISCOҀAMIREZEAELLANǗǗǗǗǗMEXI,ecemb821, 1620ϚϚϚϚϚ -3A²1ҦrtI\gggg8WQNvpa2,uCHolicYChristihK,hilIII.,p\Gas8(úC1;iga cHdo,Mm"!heaЅH`gicew0)ip{(ѿrequippYk[mm#wr,GD6334GG56D1GOyÌT.hȅ¥pliȸ nssaprovisvgenغ?>4805{timzuexiwoul@.0bVizc0oXPnsoldiev l0ToribGomez!Corb@admiral:mbarkS7E1hundrsx7//(8,3/ؓЌle)fifȳ;mlecpnYmZalsoCskilfuailo!ssPwhasitfXffait(awep;Pwn ndoȶй)gen0S famяDggad䈢`deed:y2019;srựF1BriV$cruiڨ8eѐ>ccust?*5t9Y=PascuAlarpAlonzost(Xgf871gg59d4gŊJu8(ncouPnGG985GG6
0">5nsignuanecevedoejeda,ndMelendez.forteeringhehipsQreentctilots,eryigilaexpenced,woeach`sOspiritualattersƒguidafoulHthreeel`oup(stsIDiscalrderCarmte@w appointed;yFaréslasumpcionhoasommissary,TomȋQquinoIAntonioZsce肦e isport.ԄsintharnamMajPykouŕK4܆`ProviLS`AlbertoNewpaiimmediateosighteakef IIdׂׂׂ827">TCmadaroRAcapulc)e 5d(|m@hMa0$y, 1602, Оbembar),եxfɨ recemmuপ Aolcn-boyӉ_Y@?y痑m abh-񺰽`_]sPA#庣ȵeendoc 0retuЖihouli0"xrtt?ZMraneSeaǶ.392622ursua8jpbknywP,;QqaAڭٿ̾. farisMa2E7;at:{rxIIIhl8Pcе@Ӗg@PavigiZ1a!a 
tealfaborndxertionjtediousllness,heivesmanyhoookartnt,ecauseundergoingouch,acontinu@pa؄!alwaystrugglagstwilda whi`seaedp+ndu2m.oreovePprovissmo0aleayinallyadoirtu0rutri.romAtwosrensu0aickhkepesaffecynwastremeful,mpQnorty-four2rsydiȐvoyage.ɏdr8ȉShappenisrela!lengthsHlaceuritKyqsee[discQC qupP3Iy.Ԅyartur9tocapulco/t’hip!,607653xtMar21aidea@1603. tinu.fQuPrBetwaȢptwoHxtaru(N, vQjزzecic/.__ba@un♄@cT+zjowarwekwѹH^sХT>Japmodmap w3erid@rpond*;Pρρ˝sixdel@`de;pieiv{᱓hal۠eaHccϓQckoninuousithheatter,lthougresongistancenducerritoryetweenJoneealmJY.ԃ0seaohesewo{s,hiEcalle+Medianeanӂ@ofalifornia,iitl`sorgextended, stboutiftyeaguede.Ɇmiddlfamany"omm sr;IxnnotayXe yrinhabr 0antspQndocino2opposremoXfromkingd`pOldstihinurpaPtha҇`nigh0sciunivySala0caynnoon gaȑvi )awinsum؉Kautumnz9ibGS9ʃgemperaturebecauXQ/influ1t `aciruties.

Thowhacdc3dpcosmographi`h)oubtisrHo`k@yselfiP-oodmadЧdo9gemap8Ime;rImؐx@apqo ajesRoy8CouncilIm`Rg(iz[zituaY,B."beliepڨispensampor,xȒwor9Xcomp؏\rrngdepiTm ҏq ABwcHqR`w띡coϸR3rX@viewSexplo(exesignedYغټXp9mwisoleure"1"0"p="c@erstrong>V\ߟߟߟ8ϟenucas,heyavethisame.

IncpassagereQslandsalledMarías, orm8neSannd9;s;through qseaɃmany .mongm,acikortormbyTizoniver,Inlacefumresin,heyxudenreatuantitieseryoodndragrXcense.heuithich{produhidelicious,saveeenoldy0oseotried onrccasionsralsohothliencirclX9BaySanernabé,IawlhngsexonedxHf@hater,2surroundhedgInithrambX.χside,earZrockxbeach:ittleGlefteahigind+w0co؈`a 1,ȉfultXYHatastPHamanyPbustndian若dis oubowBpdarts`arm˖`hicasbe8l8AYspirhd; nome SayourUb28wCyu8moXcerta@sigpʏamo.טbeȕabl`::fndlinesCciviylalexcau9ur89؎-Ichar!Bimme`telI` bxghsu8$:haPhCHapoh(p$ankiAw1rg VIIIt8ַ"rQhMaj8Xxordfirse1paniardma@Mpacif{ctr@|2ҳxlpdpcKeoHGospelyg. 0ujonventtrmmun5NewyAPeruip'to٧l٨¥SfromB%nmonavig#nownonth.(Yix෻advantagد!ٮQhu@fdehkeepqiokerBecO beȆIborl-fisi8bMp#shx0h8xboZl)PSraidaYdEnfado.Afteremainingnhisortndayfanernabéomeays,eetail1oreuremakɀexplorationCapeendocino.scoastunsrom@utohwest,awiPcontinuallythatuar0,si7fouo8verestroʂimesgXwillɇcedotck`ribwhichzXed.inqpxthowlinhaumad1jrriv8\Magdalena,707782勘0mer cPwJtiago.OM853OO79L3OȌ1QIndiaXrece(peacefu1Pn n8edgmensubmissx, fȅcSpaniardirX, yice@wroughbkincen(likaP@hadrocuireœ''!(igٓKrenumb (Кtre8SPducXtrmDah蚩,nlessa large ɖxdisemboguymempti𖦃.—Xashd(onblea@,elefbOHwhe(houldXturnӡ manyca Y؛canoa9how#mselvfri`le. rI0Becur )hܥasf 
ilepos=0001421353 id="footnote_ref_282">1hichheeaoverstigide.nandaiseare xarequantityfellowyrites,llu(holusigi[neboringountainadjacentoKporhBa`goldines;orwater,Penti,sfrom^h`Qshednges .ψyIidhareu`someapiec!lik@dobe own darkcolo`YPyghwtdribwdung.heydyooxaodPyR0bmber@fso,rH2nbanceY manyiffHkindsfish,Ɉʇ tastflavsuprayhea-horshlobX0crab, guitarras𷘑PH nHrn)`跺mad`voy0 StraA𵨮set8+coåMed(ne SeaCali.i lman(ows !,ma@ɜC\ȁҠhįe;"):p(IHڝICO \.ɇ̶so HprobabLH s8fibPUX!iculttil@`PHgych쥠;(itudّ/"onhalf˰ϕ{porSJu(`UlúainwHcXr0nevfu`shGglobI e(Majhy2019;01eavshimseؖrt:rstn0 knoutԱondlyW*xpelޑuge8s(emilɂ8taminxwitj0libysci@hgY(ouf@Qj@inAބad#(thqjlawGo028y.esQi7Lod`nadvisɸa)er.׫׫׫1"0" gn="cetr>XId8Afwef;PiegodiscoXzisH1XHXn(on_^985__85\1_oPwinhabzfrUM4commerѕKoLmpyx yvatkcams^͉ce
ightarsmen,oeesndqinvitgo his,ayinghateouldntertain5providwithythwhicheeeded8possed.2ei0camenccounf` t(inhabitantfsssadrtxZm.here meoplAWoZ9petty8ee>hwnoQships,hfdyigniveveryon8apiecZy$allolsshow@owcklopulaitis.bes up9ٕforwardour,Lesrr80I͊2dorey309801tAitu37°,sclimnSevilleym froPhilippूNewpYHre8noitr aoarbor8eshel0e ApliwhItimbbohsuild{u:,oak؂jrepثlarg@ndosDclack!0!banka rnear eaJCarmelo41788Ïjbirzvarie0Inlrezc೸ykPO2.מ(gC`0yldaH`thLْ"qHairCKan@ڝBperfectce;Ha KyniXsa"!5assisnavigato Weetailromrefterispatchinghdmiral’shipoewpainthbnewsfhatadeencovdndwsickXounfitorrvice.m)meturnFarom00E1dequino,ne threeligiousWgothisleet,Pcause@illanyays,pord8t6m釐vome1confessshouldodsi e"„lifOu`epareqquestCapeendocas0 oeir@SunEpiphH,ЦȷېCy┄zajlittlr a0HoCa`licweCovly=(dq/HŸjP˟M0!Redr,es0ChrpGospel.io`sGnQsnĵnIrH(brie0is
e,hichentoheing,urord,hilipII.ntdiscussatXghbeone0Ypeopleayconvertednd+hisajesty2withushitbecomeawfulmperorfips;QIeferreader.e)heless,sre hav؁8eneralnstructionll, ,zsakeigrlearn*Ill(tbrieflx'#canꊞdosIndiansPڇIlm CaliniHinarticular؉Kpacify'dsԋmgoodiscienc0( seenyginnPnumb@231low~lit!ise. Finy,htuXX voyag8 @wya`pȔaAcapulcnr22,852022ey 1603avpasshrlabsQe ؔ;PdieTIxXQK~h `urx똸app؜nMap situ𖥠xgggg"1g"0"ign="cxer trong>X@sGGGG7ׂׂem>ThMethpobservPSubduaSeP«Rsm1mxdqprovi 0s://///+h0shouЎahbequiʦoowomselhund1txun5frig`,boakiff½șicehey?banthhp*storؿqmuniѸJwڴeʻؕhg,1vaٺyp!(mecaryy(infȂHhhhʴWh)s be2MRra Mexi@yWierc'takTjsealsU`XYiencIarm0ɡhip, ȩmAoutstinc,ai_occasɞor.letՇoonorabpwjn!迁8ʐiacHrhzm(.l؅ӐXtaje8fopfOHȻBpph!Aydou䜻hav0oreɚD`Ca2@muuXduewwwwpopwsnPtainX:Chrٶ=God-fear1s\m谨wh8ѿسfuiP"Τ yMfleet.Ըm? prHѽappoint`rpr1wssJIa nSwknow0wfᅳsitdHde( raPciZ`d꼆icpag7f_ccomsuchargeO@wplo{gPyaainidПaact*Lϯn
hatuchersoneod-fearing,crupulousnisonscience,ndeatheervicefrMajestyRthselat oʂv i(Xshouls.oqualitieagive#offgeneralrmada,whomll,oth ptainssoldi,illsubjecty3obP e0y"HPordollow.

q,Yo sxpedon,ustresskcomm)Rbshhymselvstrict9SÎothing.

These "shoulde Pidedmongeeligiousndoldiers,PatnlaceshereyayonـorchoositfsettlementslsfBheaxn,distributm,thgnlovegoodll,namfisajestyorderb(pleas`ifonndiaxotoeelaffectiP)Chrȁ,arealizaXHirgi؇yhicyrnop@akPwCpossessnst)71seek:hZss.Ԋ9PaHuyf熘mporce:ebequiet,umanpeabl|obSpaniar outpizrepugnreceёBiИPwhoham"HolyospЉ eysteriour+C(olicah;d,Prratefu-ankh2چompenȈ(w:sʘX asT!e bvalua󓄛"Ўa@el8ȠrHticleiyXusWxpa$embarkshipo,oȤ螉񟕢H0avo8oxG0s twe@onY. 䧰nurrzruowttr1C P, `nffpr navigœ`!cب1ponTmoXsucce𭠪ᦡ\BHSBernabéڟtpLucPeextremit"?pXtXfittUfitoooo"1o"0" gn="cer谸>XVd????8/(AfnQdef΁¹xoiaXblisScamprmconi;JiZ؏` P0𜛂IM`pser!gurrotJHFa ur'builغOtêȩpelebqPssyrayẁҪ`immeteȺ>Xqgeneralcaptai hLf(ϻacraq,na{:beginn ma.onp8folloХuXȁ"yRed0ILesChrd'mp(`0ly$acificD }rixinhabio:峚9loϗ(8oxas@3atch-8debIadaxcٚw* ,gPмќkep#arpupplh.bo:a/;?tinu-eloɖzgؤ3"arefuZed; nhehnHaluhJ!declWfxndpe)ҋhottrГ0m; p,H1lёmzghircumsp,igicȡncgrМwisdйudeB„RlٳpatregalFtltriflt Maje
sty’sxpense,ayaveeenak0forheurposefoaxingndinnam.

BesidesAbuilds,raaous8ldrected,hi#IndiansBrepaioartw@RSpaniardswhatev yPirpinrdatega0amo4selves;rebrmmunicationusllgreatlyacilitdloYfriendshipengHdϋϋϋϋϋFromislac.9gkoJ艊can󄸋I9lJfulia,A{would/)F١elэ<+iipe*a rvicelebr sonipomتvity,ndentleness;akingarehat(ehristianoldiersootispxaemselves uchguardilleminishedimpaired,,fIndsngatbyevilnehouldroffect0mepaorrebelgaqSpaniЃ(may ho@nkesanchHiYYevenuirocecaxdemst.

XVIIt827">Inumber hI.Ɋ؋ how(theplitoub@itRpossixplo`aert쓙isearrPonoaoSouSea,llyEnfadorintadaas0Iplittasrisixres.hpqrq, mlop䂩rovohradxaayrked;RuheR:PfitaHbenwhIha@behaiY`buitfleetbr(Acoun9reimbudromRfifthsHlecu҈xMajesty.ioz,necParBeH#s $royalatrimoninc(A{t3#sփlmxpeop seXS pacif3seiQIaKnHsiB(ructnatiʟG">BeeUmhBwe谂twoipsXeedihran9CHP߯qexaA`yY'tunCuliaq0Quivirxftra8AneA8rPr`por leyڷyit@t`a)circpsÇ'p,hettlementeade,hat(eyyommunicatendr(neithoXr,leaidnas8feed.ԁ ebyachlltimulX *oiscov`new새sriches3aenjoy `yoodearlisiemineralealthoNMexicoCingJKromLak:Gold+CaliforniasÁsomeountainsharbordoaarthavIbundanc*bsilore.‹$8Gcred pservimansur!Iink,8cp!int(sttempogeP,ur, mightxisassal򍣒m,irApany,iariss}Gospexo ertconsi،ʏ)natives.

XVIII|827">Oretsrouback (+who gohips exp0obwjseex؀harne ٟɠghoMajy+RoyCcilIndآ$provi񗛅*0mopfitt;r9ggriz{؁crown.՚YwouldatȤag!閩tڣq3wernoinavig%S`A@n8mSpPRweDciЩpQuiviraUeosioalmf,stI8huouQrCahrabworlI嬁HpXx HolyĆOxyuhou(HlxtlBrernowledgNtruCxܓsaȵaw.iy*bqXciblɷ0ORedeXKLesChr0XaZpצdemwaPOOth.pyț"HiҝбqYoa¿9varOTremoBsetQ>,ϣpVyiNeab@e(iie`“baptis*{snyitZ">A!)5QCXXe@esacifٵt hCalic棈h1𹰹cksettlt0Pplacsuitabxeffec3wtRafdmuci;nXssa keepHckH󲙎I@wes(alhobaQbX R$hmHy/*)`pxdXɡe1𦃵rBSDiego,4t,8numb8X.ҩx_M0WWWRI.c0eavcseaǏN'fficul@ask8ccou)ad-wrevai(loXcoa9cauk.𔶎ϥ𴹺Iex!ed. Iwell挨dasjuc@i(kkesexppt QownP,nSishbjects-Irt蓐,Ȏeyᔀ%irge|runifaxfulassal(o xfiH2ؔIsiv@mtќHltrÁ0xxypracB@ yCwy;HȏUhave(xi@m hOV.Majesty餴pacific؜h,фS!else.Ȝg٦qgoK]obe2(superiorё͢byx ߟi\PxVءǧ0~awXlrrmHv)bmonarchpfàhil(yXrm;rbre@XpueblorѬ&)beÏ@TG"8ܕgܹsdevo1"rsaituddgf)Hnaoy2aabookE48916id 201C;AԬ! _(iXunrs@pripHDZonarchJhtpLeP`,+D;iw
hichefernhereatiseited,aragrapH.hiseing n Iootnowhatecurity yMajes`canaveI9conscienceorelaysooto@ndinistersfGospeltylmCalipnias.ƒobiriillfiedიoblig0onulf ed.t"pdonthaPlittlost,"aresult.winn`Hmanyuls"GowhiHyCfollinc s`rewardsenۅearlohipv(ae(orlSinftXXeMay9uŕispoxьXdlيps+plbHimst.men.

Wten`tS8SebastiaOrdDiscalcHCarmees,C0Mexico藛12POctob;Qy( 1620`oit @d Iignmyame"1"0" 0gn="r">FrANTONIOEAIEXPLORATNDETTLEMENT
INEWEXICO ADJA@REGS, 1581–1605;11hHEODR00CD;GUEZEDIookggc'''''#&#@;"4g19562INTUCqwwwtTHEreHyctivitie Pacific purnqury8sxempby wopedVizcainwerered@mulx advain˹xeerior.o(ado9;aNPSdappoؽ1qnlyHdecadno†@x!mregXcchItxknowge.les(durbhimfXse!push)apid"SliProacLj9opXwౄRraxau{`ovacolumnSermissarqncaL.ah0Pnɽ1548,urango63َ1, ta£E1;rbara,rh,Bartolom9;ojpcxiricin,ȑ`580,cټhe4Conchosҹ@ICthis8mhi(niꘑuWWdOOOO݉litarmce:0n],y,pursuhmuIndian9All!0sY"l7Hg is*manɿ X{5yo lؖy2xȣ)rrtueblofKn)؈!orgottAbout790pH)[o몰s0aidltaJu`hɨ!e#largeCpeoplh@aiscxclaȾiful(o`upply.p`Q̕2,ƌpgust#D;nodruguezAncisclbr,Zbeg@so,s@make1 Ӷusscribed.нPxgetr Leav!Samrbarau85, 1581,Bpartyabou(w y-+ppassdownCoosҊ roRix@de.Ɛistreamrxnyeaguthroughsettcountry0h`n8tehayaeserty `firpueblregPocorrXFrom!cnuupY,fpacd:o witpanume wayTigua0w+Bli0.dvic>!,aMarD; ow alPrep@di Ob(kh8aewbyMЕ*visitdsnhea7Manzano͏9k bufflPecoW33էC1;a:ZuF1;i. oJmionaPu؍hnA/Kreturn ouevaizcaya bimAXsequence>!sۍxBustat@B2,ptMdroi@ЃɈȘzn痒aiG鵢ystЕto loȔYcas0NewqceXda{LK3;pez b)̎޹Pmew1chang hil8jdX(.odrigolқ݀yosa,ieu-cap-gener icihжxBm8#Ҕ0h禒eeundrp0, ip*aw*$ثytoccup$Quivir8Qbuilwo selfΰ8aiti0sby3 pwarA9i fbilit omiahac]exempfaxon`rujoYL%(˕rhlarg@d0RatɬkiteвX(Jractk#opo@a!incippublisrAin |Gr@9 f.ضֻȾic(khHindo,epSm8 16Utima_aYt@imonysPrdPicp 𪏣s*0luɇQ{p tivȓ2`dfoot-мp׾2019;tHA@{ docuˎ?Span1Pa81C1;, ColeccinaDܱIn39;hosm0s9Sa‡VbolGob?;iIbarra;uyل?z§tudihpc8ia xid6ƗAg@%nOM0trreligiosfrascos:pa1;Rc@Aݿ(Aeп3).+D;PcoHccx/z;Espejz(o0Ȱ"Archiv@ytev ,Pp pyr 1Kcajسd (pp. 13746)produc쥤pi08//(refeabжMrevؿEs"Ba(saX0do)l 
ဆthe Cartasendias Twoanuscriptgreatmpo0recly؍ l2willuchيr ntnowledg͍׍׍.h`are: (1)ȉanallegos, C;Relacyncud]eliayubsesourxiscoӎhChamHadochohsؒ9mpa:F1;erh descubrimiJdNuevo1Juns1581D; (ArchiHGener8,atrto, 3;N3/22aembϘp0y.declar(*ol.oc9;dR.,V. 88U95)ptPPhmahaook,rith eqXʏ YP`whi<, l rीHExcency.Бbo@)oubtlesSsame. (2)l1;rOb3;nC0ica m+lوtigu`yon".E.Г,p47777772׆Ѯ dӓKIbarralorWcsecu first-YY?srrѱzfحservicXpurq Xno.yadearnedhateyondasuchoreand,ettl@byanyueblosfiviliz(people.nrdero eactskcase, J akeCswoestimoXsewoen,ho, (hHbesai havomut k(this@ty;llwhiQdonefollowing)ner:

Atncat3administcoKdurm,na)fodBHolyary iaigHross,PedroeustahtH Ycgty.n*J(promis#te`truthaf鎣itquons؎HkhimwwwwwtHe#Ls birthplaceepliZ[Ltiha\l CarajapLaontañalցa!Czon@2Vill)ӍЀana.77777LjowosiэNewpaiOOHshy2orXss_wccupo`89ׅ׏irs9reepenn`ctɜ@ XehremȠsevXoldiservMaj ygovernfieg2IbarrOOOOߗfO ʅ PacPpan9Frayg:ED;nodruguezr9Oүncisc*`rligiousmpifrisռPyYȹ@Sa™ E1;rbolamongalf-brou`i|&ߏ߻beguLthgyhlo%hpass,P46June%71125last
ear, 1581,e isompanions,ndheeligiousetutromvalleyfanregorio,2qjurisdictptaárbola,uevaizcayxwentownsamFuntily〹to iver`doncha530273herIfou@aittlxe9mDwild749284ndiawhonakX ld rsoringsicfields;follow _B,ahzhichgavHGuadalquivir2035295ecausetasargecarribancwater.ϐ8Ldiff Pnarongu8odlug4tovliklatjThe5ecemeacefullyilll< hathadDhenЋry:madmm etmoؕ?shyonsaidРaop0Bselv(Ȏr(tm. tasvetories,ndheyamedtlascala,1ecausewasoarge.ԃqwereeceivpeacefullyareshadPenn9ueblosb@inforAbRtbmsel[at3aeryettlementfndianHdays’ournsorنditionhichollowing;utXacksho0zhors)clhi؎ hs1,didtAooaR,"reta8wro8QgonFrom PutpassthroughJqCCastildavidTcroȐoouthom4283oo36l2olo1mallKG442GG37D3G,joi1wQse)r0e2heardr`twom:(manyڀhundrdwell3'vy.%573384xHis8HlВflY3fup,diff P!hJu@ sq+vp۠>gaۜ0Vviciosa6723395ӚP֍[]ishAficowga4existn numbЪp`rtsstant,oless. rScertok,9CamE ߽6698߽423ϟ9aحne򮭑8JثKëQsixZaB9iY^o᭰zEcloxBTnx9rs,?u947?343g>QcHstobuil:nWh0@oxAs(ǡ717344Ƌƾw!fargЋpeoplig yp0yN)Ȅ 3r XmquatIt+8¾xn enBuowanowfؒW50345ǒW"ou0wѿzorc˫+B.̣n Ysaliyrt@xa8tlo, 
theyentoee mndou0tha؁+reehiatainangehichCnamedierraorena.4ԅ!ahshaveniscovdpIIpres,jextend, )opinionfisitnessƒ)؁fileagues.3provid9selvehEneeitroughiExcellencyquantit0"hasYn880475earyseali#anyrueblos,/yisitedhasppancXss9tsHforIBrrebeing8073486H@yarge.

ǦFʻ(@JruмJaො";zpaIrfisigY`nWV854WW52T3W׾)wirty-rPsiageס,BdƸѝAchamuscado,xed9155534yguil9h0PlGHernGa0g!xpanpХf/-.82;PEDROE8z€USTAMANT.e튘J5AN>ÁEVAƱ766_7354457 䬧 h1V4an="centerfontpze="5x0020737 0tr>DECLARATIONFERNANDOARRADO, 1582|ZwD939ww5Dh11A|FTERfYgorci@MexicH020dXTmhOctobB+SeF1;Vicero`ta½weh4inȟhoȾewB`kire iou!remaPdݸeaqinucmmAhpertз1kolyëolicaorܭ0Maj(ype@yhш͆ti yQvrepbede2adissalᇺKBarraӥ1arhs2,䋎=(lsitbtook'liGoL𿺿XH MaryȊA*,k*QؔUc(:rrh,nchargbPp@misQllЦǦǤO A

ndeingskednegardoheoo,xisitnessai hat)Pknowsfmatter "HoneeightoldierhoentĀHeriorhRleader,ranciscoӀHhezhamuscado, companyӁpygustínodruguez,orЃG,0tworligious; 8yucceedsell"settlemIndianichreferrȌ0declarationń1,2 q[s,\hase how8o@m;OHAXabouoruthsappened,8causeYw(a^ti. ACtimh_XϓoHyookservicehamGeronimCoo,romearta”K1;rbolak(dPNueva sicERNANDOz€ARRAamJOANECUEVACopi rnalDny sx.vUwww3aubric _____[ OOOh14Qan="cHer8fosize="50021217 htg>BRIEF RUECCOUNTFHEXPLORATIONNEWEXICO, 1583`3yge834gg59ge>
BriefndrueccountfhexplorationNewexico,hicheineEXJ,said̆,euWWUton0takeXr(ney,jsolbjecteingserveodLordRhisajestby HabhshHolyspel9revPmAHhauiplacefDiv!Dguides.eefHnJ5ؒJune,om231oo61l3o 1581,avellehirty-odayswu50w362t4wctimmantaste_ref_368">1ndlongheivertosides,ithindistancefboutay’sourneyjcoed,aw,zpassedxty-oneueblo8alleopllodats.hesre gooytexolevel0ous9ȂXtogeЇplazaKstreet8wearrangecyavurkey!hich1yaise.teem`puCthatԇs Pvidustonta mo0n@undirty@ pwhoms.

I[saiprovi1e'PmanyFequaXlargest oꑐȓXgȔm.ucottis2rFaFrayernaldinoXlt0,OrdhStcijontaftu8reclteQnth(go nHioespejo4Ȁ8ʉOAN>dATr1ubric.REPORTFHEICEROYOzKINGiWT4108WW7QQ1WHVeryahlic:Reumberfenndheupplies,fourajestyhouldeignoordit, madeulleporwhichsonccompanyingi@sedyimselfhatmayxami.

From(canearHfшYauntivs@en,rydenyopulatfertile;ltghPPLws2amoendiano/goorlvare(d,evi@ce(talas(takXout.َym5wholttHinv8i8epyJb8itsroyservice,@X Yeantim o PmoH2PdITaffair.(yodrrveeColic҃zperso increakdomsҀHains0ژG@desireϓϓϓϓϓMexico,ove 1, 1582.ș@ y’sMsse܁/,ch0s.ԟ@CڟCORU00D1;AEndorse0tre ta؟o0twoJIssuAcrE9;dddsJB6*DHplaب1qn(npect=exploraticora:le declaKJsƬkAtractNEWEXICO1hey routHollowȊ2TRodTD;gubuMcordemo00wTyawn8-earlPEassingHyiooncyn ghztribȒānPazagueLTobosoOGreHjuncy twelvaybovXp@j;Jumano agAaj܏ap8ڎPiɕҒ(rnlynzXhwwho n aSprobaba3eӆcManNextrav1,єyAʍsunsettHɡevamegretcz4ȩootGo{furi,za׉Ԩ`waQueblo^A2mXvinceqwhiRvisiAt@q2̟ left9bƬ Ti$@sQOLhakatuyv:pur^xiꃹaccomplis;]sڽdec kt8?QIanpaQMdjacJCbuffaP>Ԍ϶XMa/|Chamusca葉wexicoREmZhol0)ksixQuirſnSia,ȢnhwesEme (Jemez)g-8s\Jo jC1;ȄhZu1;i0 isœ'"bplfn$INuevaizcaya.–*8M@Harssakrgol@aijb*dH.ȷHnotā[P&RMoho(Moqui(qgH:es ouscottblankethtasrźPaoic@quXuyede l8Vach(Ps)(!yovYQilPllowAlvar1s.X,nduciJuHo
€ndians,erossedveromouthfjConchos.hencereturnSanartolomé,achingtneptemb20, 1583,earlyHftsett.rayeltr1;nadrecedhimyalay3portrough@ackIEspejoLake!Gold (Lagunaero)nminesnes nrizo`playaarge(9di2YexploratipOZF1;atejhisubordinswopcadl0r.

princip0publishsour8informrega)edi 02019;swnccount (tere ),ritte8tQtaŽmrbarahP91romewexicowasP@ecoCdenHpir Colecci3XXDocumentosxos1@s4aw)bxesig![ A.ɟyܓۓϓnڥȧxIsmX@,k,`lvPr,l 28h4.or,asam,مvolpp6389. 7118Ќ 2qferrsB.iЋ(c2^63)b''@vviceroyt˰ Octo, Varg(Pcen makP237)[memolOasuysp`hɰed62oᨨatney'PedroonzlezPozsXn-in-law,oGar?¹0ll qDieg arbadH389>91).oarrnows WhaeblishKEngirto=*,tyun.,Xw@tXЈPrSLux=a!ضE,d"1C;Ead izopoPxiAҪ 8DD; (G.QI.pf3/22pApymanuscripthic@ncoo`AyлECrPc+QbciblsosdelcJ5importHurH#u(towwwwwtIn39;sHis8e˫XdomChina;(yHakluytciexP з,o 1854II. 228]252Baea@BuV;Ã(Voyages 5960I9383N96 __\&# ;h14a`n=" er@fize="5a攘pos=0 26 >ACCOUNTFHE
ÀOURNEYOHEROVINCESNDETTLEMENTSFEWEXICO, 1583 Accountfheourneyhich,ntoniospejo,itizenxyMexicnativeCordoba,adetZclosVyear18ˀ@ӎG"2IN8J thitmayettmoreasilynXstoodthouldyobservՔ1frih̍ygustXyuiz,382892oesidvphBartolom;9;,agarroughertaConchosndianswe0communicX2azaguatesӑ0 8vd,avXopermissioo疸m8purpreachឩGols.ȇ`Hom Hli oy9(uF1twH)OopezJho@pxtaa؜蠙sev r zͦ mYchChamuscadase8rXPltmhiJun:юsaiziharrt pAdisitAhp ifxguHˬmbBc1;rbolȭgqnVizcay:beg0irꯛ.ԕkiQW51590ٝUssawGhnyople,#Aqʗte0pذ*wsel린ewނqHtI<Ȳqoix xtprr&?;Ma8gHKmYd sPb@e242safX#,(dtsoqwAbutferԈxyE뢯Vasqu oronlapassh}cons "itiعpl0Ci).70191A BreeLoyalf-bA ߻߫g) grrXrd9`}d ‘׽9093׽92נٓ߇em.ntѽ xP ϻfi ^brmPucc(FBLa@߭ls*o¬ahnoXltئXsidasxVaDupgcapital'&ofmakr _uxri`JǾ8erioriHi happeIj]jurisdict@(hPH;PZЦGHBknowb@oo9Jser0̎PQMajPIgo8mpgamalxpay1exsQakɖ^2ZrXʺЩdm8[ObackoyjustP:oyh2019;sjxRz8h so.lha ػho8z@hiŨ,pg GCapzJodؑPos,30693|3alcphayor€isajesty inheueblosalledCuatroienegas,1 Aso,yirtue*,Ɇlistfourte/samareoanopezebarrBernardoLunDiegoerKLuja`Gasparrancisco‚Peto593952rrioȄndez,ilchValean LazaݏwrN@dpson*,l MidPedVAlmansB/×tF3;baϔFri( )m,;ajʀڜom74_o396l3ophdarmhorsemunii@proviqљo`scessaryr 8g28ccustdney.`ginnr 8leHytoloms9;QeVfrom???;Novemb 10, 1582oxhundrAfif*[;ul ervPlauih#z@ءhdirectlyorth}hways2019;xrXPfiǬ H@!D;aا@rguIndCohXnaxan moث`nHts8,@oHJow r8llH.׆Ȱ)rabbih`|deerj`tB{ab cropҭzeXdCil#wa@lik)ځ-8#cultiv؃fish, masXes€p>3heyerehy,ndhxfoPyledromllettlementshroughhic0eassed,livinuts, st8saidomoldiersadeenScarri@awaysofIlaves.ue`l7em,akingpres{wpcaHto:`p.eth( ciqueDUinter0sۅBundt#abYnoto@ptum @Xinj anyhnner.reupoR<1odurordyppealhUbe so,w8 withi3y:tak@beyoHritory !C0PazaguatQuseow۔XgosJAclozv@sationQse"hyfewndianreeaycmustcbaicelevg.HavleftiRamseljJupos,75277770342?[h SpaniardsZdiAl@nor"mpti؋CoXRы〜 NSeasal(onsHilagoq衝qert觰mЉyqidiformi lik*T8 JpitmpamQwk8XhorJӵos!,r̖9asept:aPunҚbrsixY8nextna PedrG860054دYKS݌ӈxumad)tookcownxuzas€ongue,ndayhatsehomeyecognizesirord0ivemhave.anyf,en,o:childrcameoligious8Spaniardsles{hhichadmppearerppy.Ԇtol2Yg!ȃxunderst throughnterpre0izreehristianaegrdasserbedicatio芒⅋beenlXo2uñezabeza 8Vaca,oraHsȆlloPldonado+allscapPfrleetithTPE1;noarvaeFloridaw@eftiendlxX8cefultisfiedd(n`upR3D;olort8servingccomyus._]318__08\3_
`tasp9stoЭHtrll5폘MsalXڦ'#linz!la8nsG}8G_410id˜̲gg2ȎSgȇѡPusJIyIsettx XcdHasutwwu.apon_his @sesqui?<5005??11<2?5Grsɝobn'^16712&fisf. 蠰lifulK/rTXsu^ becau m\ so.uHenqconkper0mxithb d h.faoafanncMexict׶׷ 繬pDѥЖd8ئr(֭',kɯrxXAmoݣOn€eryichalt,ndtherdvantages.

Travellingp (mexver,eollowedtifteenaysromplaceflagoonsentionabovethoundianyeople,othroughount8squiter0s,Hklarxmiaizpin]avs-nutsike`osCastiAsabiced.teQisimeestufas€ly,hough8eyearoeaddress.nachueblo;haveiraciquesAeumberifferingccordQtofeople.heseFund8mean tequitatosareikeJalguleMandjexecutenʆ’s erjustactlyMexic}A eSpaniardsskAsorythbyllcrytr=aoudoice ereupozywithreatspwhXied.

aint!S`HsQ!qjsiψYbhdancbohasegmusictvemu؍do8y`o!d pinole `x€heriars,eforeeeachedprovinceYyloountainwoeaguesXomriver.ׁribringmack(efully,akgtf@ts9thndutrs+return.Ʉ(heirosfd0largeuantityfXizeiangourdmany pkeyPasdifferentolors.omeyueblos ihisHslsAe,(rosg}8hadaspieldcharact8DlapreussameunablPscerK`numbpeop(c.

HagrqpTiguI2eligiqtwh(c8alf-breiIndiPrenwithrdea8tempt7r8ouevaizcayaHheOtar.–Pshi h4 inmx@anoYϙBeaPcyi0nxieeq0all[crywe3fXXpenetraainTreFettln؝ceR,ɋ腛aodpp0unaorvX(MajyyisitRdiscokљs 0newڝ8ot8ordQo禠reɟpnox؞m!ydeHmҪc2sos펐tgwoul؁t. LeapHcH׃march,ĕ`rRleague;xLosums,38?438<4?<7ϵYm €undanyushesfastilianoses.elsooqlonions,hichrownhePtryymselveIithouttingrultivatX.ԁmainsQreabapparentlyiveromiseymina@ohibHweidotooeeeoplex{(warlikeׄсcompoȄ{settlemoallʂQuc.3y0roradPpDŽDŽtaksalt,ame,udeer,abbiQ!h8nned s8 th؃ Jf9ottxtasIespect@)'k@vinc1uronperm@a 8musSitWdaXГϒBfXxrayZ$jugglfeas mleSPsnak(546424šؖ웨]{worX. 2oheest. Wntn}saidrovinces(wardN,ourays’ꀐneyfeveneagupeR.tbend)thiimyanohralledohoce,fiveueblos,nhichPtemhu؂Ie ovfiftyXousasouls.efo0reaching1pyxusesXger! (n0grl̃ldill0.Ɇdin`ompanionsoadmadhthh,amely:oanopezebarra,xrnHoCuna,€>3heyavesomefheiroodndresentedmithkgifts.hereinesplocaountrys炰,avingivers,arsheHyfopts;nbanksmanyastilianrapwalnutflax,lackberri UpXa Lޭ,fs(lefre91345X2 al`FaFrayernalohojet@b;A''t7uppli]allneedceate26858>; grЯhrejoicedcaciqycaAce񺈺/Apliful$Puor8Ilӫ8)d dieu'Zmi,yPmus9Jagxr *201C;klos,DtcDӡIc#谘viewrz yq%Ioubhmډrxg`|qʧrem.4GorioȗYzWsxlughup$ѽvb҄Yarchr1sجɸ!!Majestyߣߣߣߣߣܞϝhade`tQb 0IWxgopRxdN(IhiȸqH AfytrHll9day(IKׯQui򷐊t^qwȘC9;oyeachPchaঽibat520594 rpuebGAl0exH?uke979'4605_ ngHtas€it.tonsistsfhreeeryargeueblos,hicheemedos1tainoreanorty@ousandouls:isallhrovinceeamos.3e*eyid hishigive(drdmit.ecausautos.s2ѻH׿hreeվ545731ԣ2nJlmQp(aؿ,bhizhl lagomarsh!rg t`ngaif@ultiAtYa(ٮ,Ǎ(0sDcustomT s
€awndfhichriteivesutnkling3actuallyxistshoserovinces,orravelthroughXemeearlargeettlementveryertilendsilingold,bȀgonedeoples.

Assaw,ealtth[9asurumber9re0Hsomeamyompanionhp1rprhr y nfЯȞntcwagɐibeed;pasturca suitabIfiel`Qeij(o@irrigonOбhANTONIOȀrĀESPEJ. 7gǁ#ǏǏǏǏDŽ(Betw)twubs.) WWTGh14 cerpfosize="aWP0024686 trX>LETTERF ԀHEICEROYӹw318ww76wu[k0h11:*Verllu ioSir9>
À:

Somewenty-fiveaysgoeachedheseinesfantaálbola,MIirANTONIOEhŀSPEJO[Sucrip1]:oǐArchb opMexico714821sitor-:ewp,d ϏϏ͑G h1>4| fosize="5x0024883 trong>LETTERFŏ:ԀHEING4u84583ЃCkپ@h1wq1wwwxHVeCaicoy4ӝSi9jrelkani:lX5w89inm0<Dzx,y2019;s٧1xaл@ʈcrowlik89fafula(I;ؼtrrsHs mhHA 2,enaeugnP«0igtehsoldi8 
Àwhomookithe,ovedndompellpbyeryiousharitableccasion,hwillmitingfhemow;utbegourajestyleasessur myeal,oedicatpervicfoh,nsider Pw0 ashouldinisyifentinuathĄdiscriesettlements;orㄑ`,rnencQfndshichpossessZeLjgrerdvantaghhanyrorttempgmakhrac8egard2his Herpr0.rordship RXmadeߎgrhmXerchonoravcorrespony[siБincHYlmsߒDCatholic , 0YX2sClacktrue땰gL@elev0naQ8memob9̈ȇ˕zGoȋxaltbp myearasBvaGhaxneed.ӑSalvadAhl 23, 1584.—H`V)Royal-FYy9;sstum,

ANTONIOalguacilhyorg hxvHZeopu!gilesumҸhjκAarmdSД{QffbsixtPrvypasHe €Љdeagueseyondewexico,oxplore,nd,fesirablsettleheountry.

Fiveearsater (in 1589)uanautistaomasolmenaresealthy xidentfuevaalicia,roposedundertaktask0skingorr;cluallprdvurefrom ritoryUhiswnnqts.itractthDw`mabyRviceroynarch 11,R,utnotpvxԅZnXe0agree FranciscoUrdiñola;rbeheh ldulfil)z:ar`tariminalharge.Ɏ92aga"95attempha)ree@9 oxavailWhise X hsee: c hgjs pȋcfie=g@rnшstion0spara&YSoslieutPnt-Koe3;n,ariqrega',Ymi`campolؐE9noonclovin Holonyʝr 2m th onPYje)y0onsCrossHNadadSabRioǗdpasce[Sal PecoPReachYaueblpby"capdafa(1ˡxinu\rougTehu Qu TiguPt@avlsoaAmidؤsuccessC!Morl,Ш pur(tilloGBSom٤ǯLey诀BonaAnYxţzHumaГ1@horizedi᭳Vizcaya.heypYabb modmaBppSIldnshXir@ip؝dqurS@yɡ(ew,i`diIArkansˀ_srreamweldays2019;ourn#w`bePtO#waybnaur8kookmd˞n0Yd0ȹaPle8=0001475022 id="foot8e_ref_484sup>1ʀрnyowonsistedfourundrmen,whomneandhirtyaYeiramilies.orarryingaggage)re)eighty-threagts,a xmothanevenous he؅stock8srion8ot.tíoeӂ0PedroπF1;atsoinbynemmissary,ä́}nez,ithPbyionarHDur;1;nve`recalled.

PrevixpeditsfollowonchobuticenxZaldvarpe!up$traili8tobuppXRior8e,eWsrI.arlynprpXyach,MS9;dana@set -dunes쒪souؕElaso.Ȓאzivided19littlevhalfىQlbegC OLJJesawaitinforcethxen.ψ26 avȕreuni*ۋY30tookrmalosse 201C;:kxdomcpro@cNMexicodelort(Qnamb1LoKPhp.ԟPahrmoareligZseculcelebra_salu٣imuchp(c.ɓafternoaedpx!MHoystaiblP؉KD;tinuYfle-guup-stpmMay 4Deqlacp)sampxanthorySw`h؝8br,?VsixЯ*wXRj֓.pacifyzl[reڮ@.z`ougpueblo葀 nu7tPDompG@xesublchiefzS.-nh11POhCaypa,r Juawzmaȍ@quersisblisIayealraƩ.<0ileh=0001476885 id="note_ref_485 sup>1alsecذAl)(pp،©PmeatòڿacȅJtVaquerohܸHtreQt'''''$WhpKwHwsou#򮚽gH@ntYJ@no7hws0gSXhopfi0wealplHxoui%aadvMoqui(wnCqUC8͞p(Farf1;l(*z9yEHjo.'#fjoqo
ʀрill׀(iamsork,oundicheins,takedutlaimabroughtacketail0reports.nheoursefrjpney visitJumanosearanranciscö́X!yCruzadofurrhwest.

PNovembpJudealdívfollow0OF1;ate,ntending,oinim8sxpeditioXorSiea,xat *C1;comawas댸ed, hrteenPmpanhbyIanhNews#misf unepachhP !way eckJanuarsentic8eww`avenge:HQx2019;shath.ftawoays ssault hh-to-Aыurr@ered.ԓPlaconicallydds:q C;Mostmpunis0firloodgpueleteHd1H2d.D;'''''&1599|twy-fivᑗma`hreeonthattemptϕ.Ϟˑɟhadpfficy$[HpersЗ+ifsoldia+off"8u(-t-ibmզRȐtribaptiPtK:romRsDocuIn9;osʀрr,onsistf:

1. “TresladoeaosesionuenombreSuagestadom00F3;āhJuan O1;ate,oseyn8yrovinciaslNuevaexico;sbedieKyassalajeJudED;[Indios] alguapuebلdichOyOlierhel[,1598D; (pp. 83;141).histainshcIʃclaimed 8!RioranApril 30,j;fv݇XndgebySanto(mingo,ysBapt0a(colocA;,uelc8RC1;comqguscobi,Mohoquu`gnmen|HdifferfriarsWW`alsoxintxinilr1hHpoPNovember 16,Dec2wwritton)ϫϫϫϫϫ3CopCarscripXAl0rreyoMe,wwwN2:arK9os:XspHCaptuloХr"M؛dGufechnT4ctu 302315Pbhf, 1V22lersummثiev! agұ2ND.ithw,idPlH@2bx﯀r'إbelowЂcarP!FaAl(nez,arКreztankpanI4׾Qfirmbcapi`ac!noso//co:уdeВXa1Xplidoʃ`٤u I(aОtrosahorPm`o(qcip8n[h"l:hy600169)_____\5_ߨ55;<4;PJejYnsם222@Tno.reste{9;rthat(roa$X(vileh Dd6Memo(l`cwooqsuHtecܵP5'$1827ݹ*mpxYycalD;vin Q?ippwKreundr8Yinexploleft ArkanxivfolHwnegotiyinvglmaWgardWork7DirpyoposiިhaceVraآtocPG0"woorȽg uif8绳66(dss9vroؑZY񎷤 wriPȞtiwh{wSpaйDpse0.tfour tPhɄ.#te*reasbh״houl!t)qce*icyOh!held324631tellstermine
ʀрtherñateadulfilledisontract. PartII.iscusseshat肙sccomplishinewexicond @dvantagЀdifficultiXofamtainingrprovince930128V8ariefRunt (201C;BreveelaciS3;nD;)ىte9;sxpeditionoArkansas,asшcorresponde,aE importa.

BesidhboPprintialourceq@ un5document"9samlassAchivoendinrerߍOrsefollowrepPpby nscripdLoweryÁec ibraБPCons8whx?+sxroЇMyp߂ݕ`ber%Chicago:a. RҒ0(oosadSanƈHco (argarHИcЀueva, estioniutorizado.ep8 (o1598).Ԡzcth`:gifriars.tPtatao+n1bOMquAvĞ0JuX(algun jornad*pmiȍhysayĖАie Oco9sis:first-hڦ 0hiunumoderncholRlora4Huma/ncluP(1)lVaccjED;binaf,p. 223K3;232'8gplɩر9Zaldvar}buffalolsn:. (2ߜʐ.1;Marxvisisal1XؒH/33ׇ]]SȄo]MoquiH3'6__syuni.Farf=qrePdZY(neZu i7(49;formm\943/???hpaȨirurn,XHAona(51duI󔉖'KUѦHLeyblDz 'WVIhJp (JoI)5' (6Yt0wg y$[9s(obrouom閇partycNsx8cතawwkGobrproviɦ@egino#vy@z:1601 llrex8I}0ot跊elsewXxmⱐunknownnKouthee9GGGGGDdGVerda[@suces˲x0r8gD.7')obàco輈lrGGG50F67GG77"ArkaGGGGGDeGPaAudy cposi;7;w@@s8pgc7s wh. 6bP (=Memsobrx/+m)summary.t֙iz0Pach@C]rdeP,VIH00, tagraph.
ʀр

AmongheontemporaryistoriesreerespeciallyAtant: (1)n 16109@wasublishedtlcalá,pain,H[aeauevaexico,lapi`aspar9Villagrexienandocumentdataccourpreatiofrdi marchoew=revoltpunC1;comIncorat8ise(offiYs,@me8notlsewavailab(s. 553;60, 119}132, 2082120Apristwrێ1900yr.čLu@GonzelezbregF3;n8sppendicgardi:א֚y,esidol yo.H)aZI-Salmea,yC;Rcx(Todl0cos`qunPo- svQ (avidsi (qmojtierrays0a1;o1538hsta1626D; (CDdo8'e͢S9;ڢ`eXs,.1856)ivxahap L%Entrad2D.uOEH graphs 3336);(OiJornOOO(HGrCiudaeuivir7U43)a////C@n 44-57ZT̥nmanelszessi1֭th`160>`5ypractiȵx8țiatBefullirst-d`Whϛϲot)926, d earЇiP(_ ns!G6CharlF.m899ᅒLSunshinep8XI.XIH7nGreinafXoughinde:,wmuSn(Tor`PIM9ch;D;adaKfiQjus!*@Pst,(t I.,ibroրPcapXXVI.XL.⾈ff*8 jetpFrayEs𯝻 ,nal,ctobp1P6002ncis@MiguȲprov,;Diegxuvz@Bb xebru292.

ApYteroufrom]0AixsiunnȽIduc!pposip. 212ɄXм`rawhy8am\turArk(a(alsowwt#cop`ک(o1Thsonmbp:pageak/>ߍߍ&#;h14Ѳgn="cer8fize="5alHs=0 25504 >LETTERRI@NYONUANE$D1;ATEROMEWEXICO599 Tydopnotcludeastnsettlemhrric Whnativ0,certainx`pearp1eoutheaqmanyhelcoinmUanXTllنvcs,ʀဆains,2honderretextf ndingmmediatelyilelpsAsilvlyIonhero,ndXfedecauseould permitmoaltreaPnatives,iri8ersonoodX1meisgustwctry,`beorexact,;meavdformaQnQleethNewphs)yhoclai؈Plthoughudgfromȇ`hsincЈ8lighXintentiwdirecډalslaXclothp؇0ef؂rytH.arretwoapt2aoldierPpsaie guiltЈoxrrisharg(but8cer"LirsPln@Jm itu0bimportuIea!breiouc`armcegunishmletygonX\.
A-by:midd`hSeptembIucceecalmpacif p,*xnflagrpark*byrem8enn{as xsRBena four8855003Vcrie.ԡd(Jq ,_RhorsQAevioAonȏ0manmsich,ؗj8+HIpoҢsЕlCHPMajyߒߒߒߒߒS royal`xappea중䟐 Ԙun{ed;ÙIw Y-8s͕K u or-generHGaYТzeilBPftiGeimoXrquҁexsqollowtaksyn9ayorʀဆmeoheouthea.isrocess,7longiurؐwsaid,eagthF e#nowrit@ǫXmubeu1ȴ)b-m@xedIakXxnservH(imatsevqous545125ɷan8settlIf !c0om, Adjoin!sqzashhtreetQpueblo~t+IZ,goB;through`leyѣ٪ Pofxadߟ747߸136ߥklfI `rd ʀဆany,ndifferentromhose0.heireligiononsistsnorshippingdols,fhichyave:;:ptemplexaftexownner,Imithire,aintededfeaYqXunivhalXلalmostythget,uxasmallxi@Pbirve(abretc.Ɇ-goHnmjareefor0ugOeomeettyapt0Bobh:badlXkqws.

We eenatphu c,1 ds,po쌘st9did*mouffalo. Iardaranríadaysgoascerlikjpueblnev؍leaguesK,jxplazax734028771576aox@compellqond80diencoisajest!myea`legPHtruaprovisyhxcaus(m labodi@!c,journey ZarmXPl)attatczircumspec; d `ery maid0ampo559??18<4?tntinuѿm(lengIwoBtee|sisg9i519719WRsituat!midGm0оbuffaloYsoAer鞚snPmayorYo na2آack1ird1Ptowsuesseh!ٽ[wo(i!caB$b`IYRodrig Njn310Ǥ20ǤSalvag1Jnimopez \ regѬImnevcIAreȮiduЏansLocc8ɲI sXGod 2019;slpshɵllCgiieworld` eacefu%dϗv462ϰ21ϰξ?8gt-oodrquis'6'`2&gIm(l` duc@iflluxi9Sir BJtec+*IxpksH8d.ӄmonfRImrushHдA ifavorx8Ifq8̳t}a9lebys+uskl88ҟpaircHtru|IܹSs뾘r
ʀဆeceivinganynderyreatavors Ptheofourordship,speciallyn8tte@suchmportanceoisajesty.hHer,llustriousir,yeclinedArenemme g>akeote񆓂(sehiroyalrownent"yvewillstl,thx]aarieR`saon[promisesaures.sh @Œ@fh, tt1stswehkncommon:

First,alm scuyv8numbȌm_[heceFfifthHfitSeco)cepinuxiy2ppsufQfromackAs xHPan!urdezyyourordship,eelassuredAtpshall0ovide9mmanyoPpeoplhoyookmf'!iXgra)favor,ask,sendbR. ʀဆ/div> <0y ǁǁ h14align="centerfontize="5Pailepos=0 26491 >ACCOUNTFHEISCOVERYBUFFALO, 1599furnhwilllG/GsixIsorzBQaub,>irnríahsaxi(xpT}迉muitXbepȾk(d.o!"ґ772wKׇסRQaohtӋPghheaquieÖ;L`Խ ۙoQӽ8eɕtole`inP)Xm9hh,@dʋxlo,Bs/(bebryyuna2Leyba}gڳ򸰶8e,eirectYFlorida.׿XerstKirasio laagdaa]422384 iXfsoStmCDo8tCabec7`VacNegrohen4uZP rabueyesߤߤߤߤߤWbyby2-@r`à? hpQnumb8d֭eʝSЅ| ᱗2019;shipB meth ma
ˀkingheequesteoxtendpalmfCightaosun zhenbritownersXwhoserishipyesire.eademresentslso,ymportunedimQg@Zirancheríaalthoughvenwapproachhacomplyatwouldoyinkq frai:gorexOJremaiwith;intlss,xturZXhisamperyate nQ.

Nay Ptravellmanyndianc(m8euoeePim,Qpinoleʀ>3he sargentoayorTo8r loatpoles8axheyseseunapsackfepairpinH, maizPIndiansadium-sdhaggyog,hicasubstitute mu8.xriver1traihm.ach,irt @xitHXshaunchesingflour)loneXap胸velsQfڐHm8er.ɒortheRd8abl|lex\dron gB,earlyluniZXenc&afxojxneyו2021ו4hJ2O doSk mieheabetw9Sknehu3“adju0seldomequi,caJcoI(ya iyjbyYrHav9retqȝqmpaolidaXI xtlffeñ0SHFrancisco˒,5OctobQcontinuq:marX!opX`nxrcattle8r؅‹mlu0gu뗘)Xkiman4NwAmorX8(XsPX!)venisuitsírralCupfiplac4beg8onstrucou2iec`cottonwood25548)ok}gAmpleitD[w耻7l`:Asr Ǚ~ny,uri(e [i viewcCzXfabwhyuLfetXѠ+4xcap0gpdec`ۆ;whoW` w)buff ,ۚ!,Zh9@nSp@/.768//49,1/㼠Ɯz虩$previ+noab᧸ԓĬn.i rҢ9aȤHP"nicetowar@tbsI#backied,sh[pmas\imsistoxɐwrxybsatragebeyoexaggeratiocunnfurs*#rٻ sk~spe rol`Rlikul⽠wi0resp reῃ@.ƃ!ePtripaǎshut Ĵ0(ur+@QRno.ԢAإҺxr,zrek`avferocQ,uǶ rzbadxwyrtPnsharfair@)spx!(alfbup(gettfrosidp{HXwPwTeiztJʽY m|I y aXbasʀrought,omeraggedyopesndtherspon Xorses,otne@aeagueowardBcamp,orylliwithinbounur.ԃ(ehetseliev`thatnlessakentlfterirthJpund`of ows HgoatЄcanbe#(tilttlectam`Rnow .

Its apemyarvelloulaable,fr1ful am)sepЀdesir0to,nocoulXelanchoif#`h0rim!ayykeep`omingarؐ sn Ɇ+faɈ sferoci˔imal. Ipn@blackaHi8a varaʀt,hicherveshemsread,ndithhunkfeatnne "iecetallowhr,yiteirstiwgr(upagnificentlytrongcourageous.heireaponsnsi)flint:veryargeowsfter"mannXᅐTurkxawomHrxscltkos,2lthoughew,oiXetKanpear0oillattledtRshot#ygte l8mbushedbrXdsd({wriplace sl"whoPqeĀ8companysaid sin`mayorIpuebloSJu Bapta,23d}ʿy ym!NqNMexicafsdom{@viȯ< !
YyuؾIدHbcop㠷originalremҷmy 0sio(IP`I.

< ight="0em"> JUANooh27y//// h14!ԿrPf(0ze="5aile=0 27410 >ACCOUNTFHEOURNEYOzSALINES,XUMANAhANDEA, 1599s1494447 id="foo
ˀtnote_ref_556">1 AccountfheourneyhichyadeoSeanduVisitnesYXumanasNJ6thqOctobernyear)’98governore utromPisuebloSanuan,rovince}Teguas866583υfirsta茀ravelled捐eagues,EcCa00F1;ada974759447 los;nexsixɈMarcos;?<5389?605Efollowingoo)Pdeluertoǃ695616xtwowwZmailao@Puaray;fivw's7m6248o627?םD, hGiV747o63oWeem8r8hree!;vlie9ߝ].ԦQconsi `tt;ay yrgXgooҦybsevenixcircumfP.ΘwЇ,ʢwAbbo,95ϱ7564/6߬7270ߴ65ȉ㨳9n5mtlik0i烎5gg( ڌʎidЌd`bediY)Majesty.w///FoiرilordshipcidoຽseaoPggcamXւ6Խaalfsf`retퟵȳwwӁnıorte"E7;uelotFaÝ60p7|wR¤寘seuPߟcom߼8182߼68gtowaXw8,YoGTor @AlamoxMidw8XArroyqMimbr߼nantialaarrancaOˇLJ364OO69ߧǻ7hund!housiIndiansceimwewithxizeaterurkey\1laaltmpregnablĐaexceptHl0ohڴrocksholVhama@cansc '7'_570'%'''''#sA󦴴˜WWroviQZuZF1;i%hearrTcDMaNueva;93571~??Xp۞Cn1n9YAgua PӇxXItnowXfuriPlpJortHe#sow@3goodgdapr!f'uni9040723 sawreu;#wreٶSto148oo73l4oLǶg[eopleⴸngosist8fixg)'$us
ʀithargeuantityfaize,ortillas,ndabbits.eningereneay,Hues`enthreeeagȂisiastueblo,hichyallibolaryoramGranada,5F`ciscoazquezorooearlyixyhsgoadencount:IndianTAreceivedserȋgourd@be{iJhareH8hgreatny< amiableeop8arend@dbedieIhisajesty. In psZsfdross ؉J;ccustom蒘maksferaPirol03consiHfl,mstickstdiyQcolorTturkPfXspeakfewexicanowo5’s,owead,ZrbIa.ϛhm,ZGaspa8lefs.׈wbdlo.422756ȋ`po76ut toodxnEahou@sgavea taʀt.eestedorneaynd`hellowingwytracsameround,urnYtoecoPpueblofirovince.extwentfirst,herɅ5thre"s.

Fromق Fri,ovember 17,ecausreports~ichines,grnsCaptainarcosarfanepGodwith ompanionsmakeexplorat.hen,Sar@setu Cymheszplی CuniWwai[lker⑊sevee;a !y-ԁirparel=AloQuesadamaeXoUANE8rπD1;AT浯 ggd'''''# h14al="cerHfo(size="5' 0028154 ptrong>ACCOUNTFHEISCOVERYMINES, 1599؁:߬826߬8!ߞ$!ph1ga1gggeIN޸Cibol2atspYpb>H9?<2132??86=11pm(OH"8,uOft(grno@-gra`lantade0dom5ܯNewexico,^,acif@;colonXrsa( I艹MosarflpoشYTŸrSLhorse=ҷOs,2᱑3YS٩]ptwyeaguXdit 
ˀfromhisne,oakeertainxplorationfettlementsndines,hichapreturnedypresence cdayYreport8eri)Qeaiddiyjoy.orderat+mbBrecorevaaem`ndumaitahad pRevidbt@n,*5p9gua@a1companhshoul estifynYoathgiv8ccountall[occur1w$ydiscoed.husproၔ{sigqwiYname.ĎJUANE aftegoing,IpuebloYCibola,}11ГɍmonXDecember, 1598 SeF1;orynHcausappearhimarcosarfdepGodowhwadis0̍P ̖ћ񎒙bcrosdu:m3hvirtzmitee truth wgʀnessndisompanionsere.heit*treatedhemery ll,howingmarksfriendship,ar0%,ivbead orXents.eYn ydackoirwnancías,􄸃yigtha:hould xssur2hstapeople,caus2aPnotojonj0uoh,҅fi (w sec8whichjы.

Nextorn~Rai,ʀpermittedhendianoo.eeachran`ría,hichasbouteague2eyond,ndssurpeopleQreofoame 酨meetim.heyrriva ce*chieff`estithignsjopedfouxmanyomenldren,hm)yavfyad#(mӌsowddrdiffhntolors, mescale AsQlatypfornLtwoquebushotsrre,pbankqa Ar6003023fairmuterP gooastattonwgrovshllowingorn@hs_ʗuide@sroȃ0ɚnessggWSthisה՜ xR0wjAmin0otsconswillXlyhavtr(llږrQroughrЃ`, 0t٘extens͝(H!أ8 )irst!hspIf1挈Ylmomorth|crossHiWWO|largR,GGʀetheresked pm(roughhatountryрeeiversichyadeename,nderwent.ԁIsaidindicatbigns,oining3ong`ithod,(ztwo%furon,1llnipassaorge/y臉ouoR[zbeyobҋRasxtremelpidhcopiou&banksb0desxwimmensettlnthfeoplolaR8yaAfieldBmaiz beaYgourinevel΂goolim;(errjbnowXhowhiVmQa8׆leavbeh)ne?9sorρ%doXit rAcaupslKalmostoCitionPescriby9cٌϛ(1t)ȐXe1ea,_bltydissol*amqu(iAw:or1demxtr. WhȢP W7tomhell oXsusp fro!eirs褁f head@apearl-XI^(rʌErdays’urnhanc00ED;acc jؕra,u(r8p8xgues.@maks*IhHconQxfًLoxxqQGģ˳(԰ҕ f7ϴ]۰ ⳠobjecCXgr s ʀeyadeenndxploredjallhat(Dheardf,shid.eeturntoisresenceorwoasons:irst,ecauselackprovisi8, secondlyxime ottp:saidoay up.twhichhstaрoccur,{bwl؇ruthyZoa`takenit`ingmшf`m\ratifitJ!aboutQtysge(gpyualKwitnessig in owna8LordshiMARCOS1@8 TZ<yz􈊱ٙP٩ook ims+t`ȱyerںȻftHu銚rough Ul(Iindicextreme`favorabletOQ컴㛮D/o¹_/ 茶ѷ彐LONSO>Ѷ=ESADADʹISJuB`xa[xNewexico5Jan p9SeF1;P,9inquiWWWSB0olomE9;omerAntonioúAprXchiefquPFranc9idpZSarge)ntin,UGi(Rodri8zL3;ZYsastiϻϻϻϻϻϻʹj߻߻m۾)goiztatp`*ĺKւ__epossAl8oQadaN QseZNJelJsQ﫩RhavX!y''IgbqBl)GP\csUiwnBhRMERONTONIç.TE>ȤRRERx4RANCISCOEIDDRIGUEZMͭARTIV,̩O_hY4SASTIw/COSGIĨOOOOOOe?GGGGGGGGGGGGAa
ʀnaptistafewexiconheixteenthaymoJanuary, 1599,isordshipovernorĂXJuaneñateavinghinqui(eredatX`two,ndreopies`adPinox0itYkour҂ QroyalPuncil.цprovidedNsignwixaname.UANE T9yaIrrect`compaɇ" original,hichemainYossessiXSeg whx;request[Iwritt(8pueblfӒ7@_ twxy-@opFebrؘ@gggggc WWWh14Yal8="cerfp@ze="5aile=0 28912 >TRUECCOUNTFHEXPEDITIONkOW3ASTH601k1508533 id="footnote_ref_608sup>8/頠h1_Y1___Y-3em>FafulruecȰ{evѡtooklaceuexpediڭiAdelantadozMajfromser@settlemҶ׶вXowaXborthyear8WlITHVticulc,meFpȪselo;FaxrmmisshyDescalona,|932110|3󱩃bfos0domccuhmin(erQouls offic#op yyr af0(Pplica suffrXYacri9p89Goh}mAvH0inelknowʁmoCoʼbl8hilip,gIrough(ftӉPbeHa0\؃yYbXroclaime|almQgosppxchHbaroub⽊owta`nemhuxe(L/ǠǠ @Єmaknn绂 <К*Hcampo`ablis0iioryۦ udirecI@becausplendidhptive8dianXggsXh2lso ,x+:dosep!woIrSpap i0akehtu sawIlA1CaptUmaߣV520϶11϶ϾOTene99ng8arrrangpfjne8~vis3armmuBrequ@hmtstom`nغyick Ngll ypPpH,OKndYhorses2mulRixZtLtwo{rawnqoxveyfy9ll@Kserv੢x2ȋbagghwv80312v׈ guIT*{saȢ,,b-gra8òcXpe2VРC7;alMoE1maiIoˀelasco,riest,ndrayedroeergara,쀰brother.oreasonshicheventedll 0eopleromettingutoge1,tasecessaryatomehouldoaheadf„s8onilacehereunite.Ԅfirstef hisampSanabln23~monthJune, 0MMoxBlPrecursoJuBautista,3havtravell0ffourayhheych(pueblo$Galeoׄ478ׄ144ׂonsElems. pigptearen!n( rixږ*قrymcioartowart;baltHgh twoagues(JarodifficultyargQunta tfearc蔸Ґ end,roqaoverPeIbXpX(aoxthrڝpaby ݶojCibola CePI ( open@ lfetB}aعQgqoffcar1blpbdilig goolȤt`charcm#Pcpdifficu@sh yȿH2͸ ens!.#Xc Glik=\@L1PoZu0mQtak ՏXn(le:bega8" rapidit;ڴʛ8ccashXؕm maȒXJoUPehind.G0,sisergǑPLorMajذ⻨iyy
ʀhebsencefourriveowardlyoldiers,ho,rightenedyilitar0ervi8asa1mare,urqhirackXjusten"hopesseeingranderpsereecomb r.ƅ`seJcountPpr@sed,ieachay,weesceItmhpmer(nddoubtlesꉀasetmentsomZ(hadted.

AtimameechQfusoPp@ Ymainr HoroxaoЁjs;jalthoughfeZHwa`p0hHHnyshr)ouYeXneHPix 8e` aleaguЃ#IalwaysufficiDŽ*]0KLspyooɐygrovsInh`T`acro@8p*peop repation"jon1pYkHinxQhavneiixzxsituow0goۖ3`{w{followѢm.׊nourb{allxϟʡ)l,diؒIndi*Hmpertinj"aPdЂZclo oj#oXnaymh8lay(Q*heavy򛠣Pu H`mȘZh:afa TRDTdETi(Etravelljbuxuabund"ishWgteviKh8shiy.tfruiHgasu!icularhplumYاousdiffxk1s[ѷ who0orcʺZ.hc*B{y讣jbodp4mb`¶mlifulFY0elb(ѭyͫRiftymyrd9ɯpᚺ)hvieҮproducsweexel0 s.ºu㰲Zqui [p]cȹ!oiѴ૸av @n!aL,ncX+pHi(o P1akcknowledg@bajoriز\̂+unburdconsɿYİsouls3Gb**͛2)P(iunɢ<2fugustPldxauBtp @cIdiohӰFcisco,<0ile=0001511427 id="foote__618sup>1cíbolaXþgah{NSpain;835192}tyrtalp8un1r9ep, ʀedhat(eyootecomengryikeurattle,dreever@erous.

Allse$ofnolor,amelyrownitasremarve8oehiteuinuchXmultitude.ԅ rormsorfuYan infXGpixtuSdifentimals Xwhumped,urvajextendingwhoxlength9back*)shoulderAltgh҄ibod`sЏwiwool,X,Xommiddx́Jeabst1elegsousb(kneʃmthicke0ٌYiȀcfєpcpun2wn Cilisheep.ɂQyavagA\s parab0lar׊look`lauithhor side)rnesÛWnatiIxanP@expedr(U)s_n—ncloHngᗘrXsɑaXhlywon,si08eH!sOseraQ woma1oʀthreeeaguesromhisointoherelowediverarryingowatthanhastne,ndithanyishlarg`groves,oHofplnutsxoakKvaluableimbers.ԃQasetghatichead`erseen,ooodnde聂allaitxyey=iir숰\cattwinnumer$f ksagamPahe)bundance—Cil0artridgturkey؅rsharH

Fpmaese0mpoʀed.heasturesereooodhatnanylactpgrasXasighnou8tooncealorseIndianhameithXois,Iaewursuicklyuiltranchería wellstablished oneeftehind,ichus(noittlPonderall0ɇ intentionfawaiting PuXꅀney,rVrenevil ,!latdevelopeben9yrxof"i(isguishndh`fulmadan.

Weutromenexta@,aviv8Hs3rsop`sant!insfh tral(fgu(gaoPeoxjappearupPRelevaɋ،Pll.ltPhostinbkonAvbaZ,I)9wdirYhiHsig9regorocmruelirhundi sHbysi"s ` makL!Y`dfriendship.Ѓ!)Xԟ`uAmobeadjwo1bsneck`՞mselv@y3PsebpitlryҀnoog𗅁beessarCbanklarg<=0001513822 id="foote_ref_626sup>1ʀp>4heyerewoance-lengthsighndlladranariesrlatforms, estado<1Zanamagxceptakewa tx2reupgoveradismis!jgexpsomdsg(Aeir cía8did.
renoneyi<antpsur@B!siД!fiel(*cp˜Indi8 lkށ#@hatNewp@ʝ0@8ev01ѡso[at,99harvagrowth3spJspru@up arporti,sam"Xit(cultivacrbiiAplweepi#z(hxwB; O+rb,Єd bet@4plucirrig@dep8tr0jhɡebe yguH{xcaQ*onOctobit 8hdoAugH.trYac8aH)aPclim,*eosaw8 al{wos`Lise1d%utilQcanum(ЯHinc8ihow+anWWWWWUHkokbin9sfro ppez`ʀ"footnote_ref_636">2ereecessary,tasnanimouslygreedoresentetitiontheovernornddelantado,einghimcombina"ofust`asons@xocЁ,akknowAhowuch atererviceouldendhisajestyyn8m9fertilisoil, its nyoplewealthinnumerablattIsoPyob0thatlonusuff8enriths meniPsuet,allow,zhides;uitnpdfoun[importPȅa ts,tteposs؍郐08ialsrpurpe;ʐ+bY,MːourorPplear艱!orhaoiL!Jy’rightAcarri mahH@Јgai'tokX9modesiq2gurѶ@\3t1fifteѸ$pshSamicirclackEvaغjce??>2 T(ew(Acampsleepčv9recIItfollowdautPravellЙusual0r0fifty-nina@"ach SGabriel{spijn(tixfrL23dJuXuhɀ4fΜmber.?????>tXtr{ettleЁHyicelysso8rs"naaM ؙhch o0'(ea,9502421xich\郂be*,Xcaus0Coshi0=ehs.͒0GoHLRqpraisJmxHlehasalv6"s(̂p򧩝L8ȅPHȠrgolѕUpoor3sjudgQzwpn8uYhiCplacJug𱘘Xe)'''"2'"0"ign="c erem>AutoBUANErπD1;AT''''!9BeIHNG]TIERREZnB$OCANEGRA50echϰϰϰϰϰϰϰh@ic򳐱hOzQưqu@Re`FإFr(ncVPui䪸apl3;miلyedrrgara,ay-br3als6 :z ab` QaV plPcreA'&aleytook*,lacZhupyba(nҼhbcerdotisj`ncom'GCdue "amfoz2*ros¥@teԤhavise8{Ċy 
ʀtestifiedhatlltontainsseruth,n RANCISCOEOday,훘yeaMvrd@cap!soldiers@oenhim}ҜshoulIsemblAQbpgƞIcȈE,eple)r1 JIkhfwHpbecauswJ@swH9it;togeBդaccount@oțpxportmaneopli*beyond,UANZǀTIERREZBlOCANEGRA,. AZGperBocanegycdջdom# D1hah^yo8g`rn٪ʥIJAnmacopyrom{in{re(뼹 @hspt axhIg.NEOD1;AT.WWT h14 alx="r8fPze="5a
ˀilepos=0 30434 >JOURNEYFÑATEOALIFORNIAYAND,Z*C1;R0, 1626] Journeyfonuane|F1;ateoÁforniayand.44.NJheear04, h7thm؀jOctober,setutromvilla)SGabrieldiscoverShea.ȉoknisompanya0rra`rancE8bawhoasqnmissarthoserovinces, 0ay-broced]Buenavura`tolicen;ɄC)a y슰nmhagifornguagsml0greaacilityJ jThrtyoldiers,GE614GG4ؓB2GsX mawecruity(d xrPmorh@fte@pairshorar .f0hxgr towardesix(guPivP9#7;uiich Hsom0lainscinhabithareȐrabQIndians.Ԕ)8ixueblos;YaeI3no0reeundrerrachous0(tolikiɣNewexico2rt$ehȈC*ED;bol`JiGALHh_]775__48\3_tnǙkdPgenera0äPmaize,e, dwildameBxitas⭉iztli_]917__49\4_{w0nRwisacordbܗazcottongbpw~/,103//650,5/p@northb777fooquiouژ1ϫfțH2014;sind׆236516ף;ro<//(5(#fڣd 9(silYQoaluZ0鰻nÀs(ɉettle@ u{nhowރ#(XЄrlXʼx/E518//52,1/apoA$xxpeso/<a4Hb0aLe!3W rticu㷈H8x63353extrly\f; ۄw@holeigoXcoupgarA??>6ںٽļ??ColoradoҼr74ﱿ654Dhuscazanear;rus𸸦o_xf urn:ˁ+paYCalinia.ƭJwImptНNaLImoha5(pɠȸЃ°wcrossa@uxrȭߟ8iFa,xIrnlopiSAni,X(tdh끑J98655ӹ@do;麸r 3͵;pfItlic,8hyooash:/nl3xmperQmf0xٛw{tS0_X2330__56\5_I҆ujĀdrhl sϜbw
ʀestooutheast,long pkirtsfmeeryighountainsherejSpaniardsxok goodres;6ndpamanyineral䂡its.ntily0rivedhislacWShad 憀PnyP⁨satisfim.Ԉ#hZwelluit0ford!;taLreduction cali ʀrhisationfxemacavasndians.Hhortime (broughwoE,homadelantadoegaledndenoallZrest.heyaidpaywould itڀ׀bringomePea`On"dayollow8, hsawvMereakloadordwelveldiersIprepagoIsettlemfor ovisHs;uteQ}w,1Harrivm3an1tyvwithize,BagourdrosnIICurr ich"ir guag̈Pmlo!peech,ivLunst҃Isupp0pleahae`Spania玩esiKfriendship.

49.ȏahe fiewsLak@fopa,ʀmostheame,Qyreriends,ndcommunicateithachr.Ԃdwellingsflloseithisiverlow,!wood coedrthchiefnation `cxCohota.ȁPutareatolho2roaxoeceSpaniardscoehemooasn8day,H2main ight papueblo;wasonxleahimIndianReoldQmanyɌisecret*lsk abak"Copa3yibee0Ӌ`sh無topick,Ipi:Brihiftـaroun`givlxerstPCԍwopbracelm8rialade@tado6ral+beA#wPso񃻘,pointyowyׅוoaookC|sea8oughsa r؉__iў PrL‡ېIb/XeTXSXtrС`uqfposs񕼗wn.

51.fHʅSplwhires"aptAOtatUś_[quo2?silt ݫpdeclPmHencҟsPipn,3>w@R쌚subզñaMrroVi9yy♘deepr8auoumqaispڢI^Z:f!ex ob`kkfiwqRox`9icleз/)0lpыwGe~,KgeperforPYirwc0ѿP2019;uggݽstrikseptimeianif0(upȧviol,ϐϻ8ma?dK򰇕_rnveaysourn9q|drazűtmiddXs)ieogabÿXn![%habixit)Ѓxo೨canooatqi!ʹSonlyrwȿe+ornAbeТAnx׭izƅYaiȞ;Pmcosuo+ventelo 52.׳X@repor!adetaHdiw)leaoffhn!r )osavgguPphv 
ʀolunteeredorhaturpose.avingassthisationfahacechaeyrriv08zaras1mahsFSS_[܉ockl:m xnȦhXerto;(#luapiv,U163764rif%amHڠc򔓣 n+li&u޸I!Vcly.c@ oce(Spani$opXAm`4zhtarl-sh,JVBsqu 269785ri򤃾Qs Wj+coVthoeޜpic𼐹ϼ,- rrzgȿh@mselvZfngs ʀlongheoad.extsnationfohuana.3here nineueblos.reatanyqpseentwith"SpaniardkmustaveeenothanixundredandoPyampfor[ightGGHagllion933oo81l4oo`]BTlahquam@as,7170825HtwoHousapersonsssembl0whHyrouymaizePcapas;W=334WW83T6WWWؔhts," pchtTplacc(drinkreshater,0ich fileaguehrom*sea,Xcaualtsp Z28XSIldefo’sayן536841ג stoppi,e0l "drunk"con sԆPoϥ637852!supmadelantado religi@:soldip,0(aanderfulort-ab赱mxqBuenas@anza̩"ȵؕᡔ.ףllPtC__lo.orgQxbitve8lsanchiJчhiXиoa`xsRHaufourfIormpmiddl>a,owPdx )rёӮf؁pwhoЂ œabѭ]gn`hwsIe74׽6863OOOOOKF wcoulk,1CatshelP?=881??88:4?͕;2딽Ж2𰂘Ј-by-1,Xvid9@inQ(z 슡Ҁo,xbea̜Slf¿@guardrct_#"}p؜ge8016885Fhbas 'Ἰrendsҹ0B*rǔ;poa sxdO132OO89L6OϞsϢx!hxċWWQ286907wyȼsevdist/ermin`ahKȾөlutys.eys`dw,gyX.sHeBnexnУzRrearYmeJJelevȇ QDCKۇ:󙠵C󭈉߉to‰ljǩ1q4vsharp7訂gPnty&r-z-gulfX ieyr٠{Vdoubl)_ԏϸLIvldyiVeߡǮ8r 
ʀunsehindhisountainorthward,1ccordingohatll`endiasaid,othosefcoaspҀiver,or1yeclareiturp):,se,Q. 54.Ԇadelahdo,onuanpñate,ok sessi0Hp @*am MajestyCgaven'y@2019;s FarommissarXFray)ncisco!E@ba8Pourxcqreligmsettl0peopXjd Xex2rhboučweoccup8urselvesmcongtplacdQ@suit)o*moH@lifeOOOOOM5.׊?25monkJanud9mASt.aul,atrAprovin)Custoș1Newexic\year QL 1605vloryhoYGot6don'oaȁ8him`ampߞ˟ژРsoldim邈Rcertifyseab0idsp 0f(spenRrx.oFst4ʆAseeunny-fisH6kn`m cauग़wfromp.ah Xǫ631ǫ922ǨHeack∠QwpQasrece0dUa^pitalithxgopquaʀado’sitchenndookoldfopperettle sai0hat(enstrumentithhic0asumetaliہyadeirowlspotslikat.

TSpaniardsetfromre,ChieftatpameorHtoroaeceivm,[are8followingaumulXf(moniesXsscusto8flɈ^SarrYea`.eaovernor؃teea@worenneckFarommissaryo؎ amUgift. sehsщdislZi00F1;oxourchaȑ:soHcottmantas<x>III.XPLORATIONNDETTLEMENT
INEXAS,753;1690JBPȚsixt8ؿ sqauxʦxNewpAYexp(astwH6ʀqx9Я O˧qrcolumnadvanctszkepAѺequal1522ùPE9;sdЀ1;nuco1565sepۮrlauulqqu@sf(jeϤSalt oerhapMywwdaGulfwq1579u Carabajx9aut* KduevoeF3;nAسiwoydIleagc'"thusmbra:ҶritoIwitPTexah(or0)83k`XonQlppenT`UregHuapitcity7@9C`alvqHm`s񵋸Rio.׆onAؒroin8settlbetwImݹR90?V‘AlͼX0ȓ0clovȋ(ndWh(оؑrorder]IPisiti`takMexiYH`g K1;oSosarhargButisҢlse,mptdesery`1AC603:+Y644ffȌ *ɑtOLbQ@uccess rem ern.'߷߶Atȋdrawnyozȭu,ow9xyax؞frЎPlkablisXgmmunicalPdaaiscoXrumoSilH ("P(a)m jh ʀeorth,everal
attemptsereadeefo`1650romothuevoeónndaizcaya,utKfrustratedyndianostilities.oofterhathPeursuitfs8لpnrold@ycrossloiore.)5, Thuy70SpanihsarebrokenxbehjPPhNow,wI 8step2ta,_Y8set8mshbeast,oahuilaemiss`a8workte񒧒yTeP螸advan0;ijdFaJuL(oFcisc(frPbrovihSaagoJalpo࣠quaXJGuadalajaraWWWWWV!ipfactorbg"m abo QHsitu,@smW~bpacified!nɫ(b[also,gIGci8bgreatACJtribȅgdiicpregi'roabeؚ`'utpunsafvelllnXAhrbeabHOؤAsxD%som"NkgÇaskYAW*qȺlujotnJ(sqmes@gxSallPal,rMexicoiseekm. WкI+jney29cainX8L%Hmbeggo `0aim|InsponPc9aģ٧bem mal!z threes.et helpȄR3 agmccomٛDyȩAP1;axXyanuelQCruz)lȵỀiRyld@s%TCaptEx;4 С;twoN',SabinRiYR28eah,"op92tilacro`S7??9Yrbipi8`Gueiquesaloboh'''''&u8ont201C;phirl.D;µȾMay,,ĬAnBalcE1;rcЌ`eξaotomayalpڀatointwentyeaguesromaltillo,hichTwasegarded `theoprfoahuila,alcárceleremoniouslyookssessionallrimportabteringlacxway, 23d preachsitethriceesertNuevolmad+9;n.hiscAseleci4head!)jurisdict,nwRipccstraeF1;opdeuadalupe,rovin aŁeura.unicipaXffHrsx ,ropnzditspenhur begubyebruary 25Boutlin#vil0ttlemcomplete.

Meanleararios*Frayanu shsembnnndianithxviewiablish mnueblos.coursextive 8thyrouhiefs,ometim`foHИ0bafZ o Xubmi,0cepdhforXsrong :id.™eApr0aMt PlaunhXbeeunQnearSigfirBobopp,⍈8oirrbteApadq iunoq2!boo 蛸yoٟ)many“ ɥ(car9npot. ReturnioadalupenunxBos portz cory!arbAseit,mprithrehaiЋsettlements.ԇexdAnHhwarxrlefwyfollow9pChiefstébae;middliWmerBoboPc,an laruzir,IzeasatujQ.ϓSsddfouroupyTweundaXshipSalin@xQinclubyhǙ.iewTirXenumbXracialifferenc hostility eachSOeȇ鑳ncipБipA(separatserItwelvIssionarikepQ8Pa pXidiomurgoP1opunywoulfR 1ve beyondw/)rinmC-Maxscrirv8Hlo,, Pd: C;AutqtPzProva(os)ڀtheseocumentsererinted,ithssialompleten,ut nrousinornaccuracie0insteban.ortillo’s ApusaraaistoriaguaeoahuiyexasSpannuscriptyett0.rewxr.D;resumablyRHusHmgarchivatal,ince0svidado`ee]verswh:appear7sameififtysefore.ԍؔroducprec`nggriefa^lierߖbessXntainvveys HabȄ53Wn)likewiuns0sf`ory "yuabbr ,pecd DIARYFERNANDOELOSQUE, 1675 1530355 8="foot(e__699sup>1NJovRNuدreaQuaga, `30@dayAAlK,,erno)ell,euPalcal8mayor?565776700427]sttleKi(stXٸroy@ensp a`rccoro PTcȪnundleȺP`sʱ:˷e`00F1;oGuadalupsaid7qfull)CapĹ(onBrcRixxNeiotomaior,//J;98ט922Ϗ013Ͽ,H( origl6sבx)i`gpet2AP`hIndi8@@n#hosȴЫьJq48R2lortؠre頷597051لpghoodcr 8calkН1:alo 0bankUsawfissoWucertifآQI:;jelipHeesust`Pwaysnh!ߊمߤ@astѿ8nPaAmb𺄒XangaDiegoPche\qoooi,@ w
ۀitnesses,lsoignedt.ERNANDOEL Inaidrovince,nhe 2d䇠ofrmonthiMyear,,lieutenant alcaldayorڀsommissary AionYandhaplain,hepaniards,overnor,:Indian,avingourneyedpparentlboutixeaguesowth,eep mountangenJsamepIrrivitarpPyeautifulithanyr0sfcedarcottonwooyamesquiterus8bgreBjlhichepxsenass.f(dtnoccupiuninhabd.ԌDaiwaall Rioesӌas,1pil tesppih,m7xday9mПyear,{lieutenalȓmayoȑH 1СyfaHrtraverR£twelvHfrom/S)Ǣ`wategȟsϝYlefonso.ל999ל132ƔЫ ,Conso@rutwoutldlmren3107143ՠCY84!Maj`y{hn(0WWWRe 8ϊ301Ϭ154ϜWWWWZ#9soWWWWWsev0LqnY|eTJimiddl⽣mu迍\mWWWexth71CoParoj0////. ڀwhichunsromestoast, thendia(saidasalledlguasul.2here manyshf pinds.tseryl@ing1sighhav cottonwoodsillowHmesquitesnd guisachesڀtheohelaceherIndianationsf2SierraacateـHsole1re,ndouldeXirancíashav:mo outAa73yighteivenhristinstruc.φis,Iokoyal sess(Rnaf MajestyoraittlementconquevidenPitXmadeleghrecordcH`dh or (cted.Hw(llPbySfarhain IaptӐ(Gregorioas!eno.
InroviH, Д 14dayYZmonyear,,lieutenaalcal mayorQ bAn(4Bera:Diegouଠ'''''#>
ڀInaidostfanisenteerrer,$day,onthndeabeforee,KLieutenant,ameZapphedixdultndianshotheye`heahnyipaca,aesTenimamACocomaationsxb!DEsteueiquesal.amxaminthroughrpret5Lasarougustin,knowsoCaliranguage;havingskjwhatۄqHe ,sÉe nchiefsoenderbediencehisajestthusXfyQtbyw@( hlettڄai؂oChriXAive*instruc܁octr"ttl"aueblo allpeop8⒐rhemaЉSiaetoat.

roP0q15PiҙəDlF alcalmayor1˷,77Mi8lLunacipHGuadalup!n4PaVarioX sbe #s,aoseatWd ڀecauseheyaveothingithhichoustainoanyeople,ntilisajestrovidesath`leahim, orderettlmostonvenientace.

TbequnstoodyZchiefs,replied8roug`interpre0sh*would mply.nd 8onc"irpHached,(benjwoQdevotedlyisseleevofhabitvfa@rmary AionX,rJuanariocha`DhiӁPBuenabura;zaskperIgi aslmsmejpoPrkgratituВGforт pen1owruthוbegw2spgnhyxpie1allow, Ih℘skin:animalPclbsel rHvQS0Ϗp.ohlhIertifyI`ai𚑔 rrYsidro)+hÕ`˜xqu؉+16dȁmon`1year,ɋ0ᚘutОHalcalor1@langu Cl꽛TPasqualwiyڀhathenPeoyawis tookrossn ands (egaoyprayers,waingilldied;ySpanishirlyroughithmikewiseervantbecausur1hexpeditionic"abespmadobk,ÀYednefYiromon1aptur shotrCarrowsn8؉;,eavAl:@refellMwoearsatBpassbyyfoujustyhadXfr0dPeɁ ymals xX ent.6100292niew ipcHyavnows;Th(lo)airԗ@k`orсƒruth. hsaido(c18d@mon!1,,lieuh alcalmayorYmatwYX.?<"pe񹰋wp#idX'cHoyspir`noshmepngggggggge 20ggggggggggg?jE֢x̕xme0ErXE~>8w|anc`íarIpoyotweshPa9grapeplikPitock0Bbe!qy grAfru4arge{ەXa`le¿I׷1I zrPtle2onqptAn̨IӐbyƻrDiвcubHura #vE|Jorjw21wwwwwwwertify$pfltarȿ祔nǝstf cl$taudoctrg}=counH忨fixty-fadgɣh0irtP,oytgirlkatXWseȨCpD8toWoo̻IbeϬŋmsaysh`rpwbaptizkɔ"offici?fߢߦڀe,nhe 23dayfaidonthndear,,lieutenant alcaldeayor<="0em"> Ins5𳄧etuMfӫHJorjypfaZmaPA(X30iP,ᤸdc$travellabourtleagxrrPtmrroyXheavimbexbetwRkn+h(y2nipP IokBe }nh8yJYt,9Parmitaño.3 ereouchiefsacoraRPinanacatomeprsrmithanyPlnutsbo rindsfees.ȃtookoyal xsionnnaxhisaj8yksettlemconqt.svidencitmadelegHrerd ghoorX cted,"docteeaugh peoplyzfacommissary AX,onltar]aower8thpFFrayĈi xSBuenabuxshoulȁ@mas TɈcludIؓsZXi)llWPga cdy^@Capt1dH(A@autosjpro ce,`:5d rmonxqyeaI1lieutȅlmayor,alreadet fromRh talapliisy/yLapl,Ӂiar*ndiaourneyrteutwpۣL,pbhroug2aj$AntonioSabЦ̂ernpen9g ؇(dbay61733ὐoyИwa.iytnoccupiu8h08߷oۧYbtle88on)t˻xbr(ionKȽooڀe.thislaceXereamXo 0Chiefonalbador,fAabosarigqnation,itho0eople,aying`at hadentorrrestho,pkIfoodscattd ut.endb3mbroughtinstructindoctrin@yRfaommisy AX.ԈendeHyscounf`@oprisorty-twoarriorsZsix0nchildreinclud3eeteco.rdhimassembՈKoeep)mYsi!p,BernabÎ8Esteban.

IHaidrovNuremaduraalcaldeayoreavenume`sa0althBw>moXbellicosᔈ瓇alҕ|,xcept-YoXaJeV@Jepcan!oobolCatujanoTilijaiL lqytd;=qg@ttwɩYr killځ™*{u ’(^Paibectuall0𹢃?2܍oت8,''BgArOÑ ǤnߍYurbipYeHtHڽɖ/Q7limiڔʏPP3jh1—BanypterminusFjXsCebeggШgPҫhranc00ED;aE׎soi1Aϐ>0 ߫߀ask򫞄̂ȭHgksepar1AtogehȰQshtusG dibbad.deczrncpiSJorg`򻂯we7{mj`roaIoTalcaldayor1ڀreiciouseoplendotabituatedoaborIsustainhemselves,ayilleturoiraalkPgreramagessult.؄IbepaniardhhoPshZettkountry,HitsnowQatxosen膨haveeftthisgivings `fearichomesbeenpdHbroad.

Tmoshmportantyf`neblɆcSarusincXrtAleagufrom"vallXof`tonioiZlestLosaluaPtwyocipXGuadPpe,al0d0ayorFERNANDOEL€OSQUE(rubric)W;,MBROSIODŽLANGA׃׷ǷǷǸǃ׵DIEGLlUISS ANCHE'< o-cнBEspED;pu tmhMppiP.ourealr,xspi|Posadaٔ0saca Areeundleaguet$wPhhPh3ts ؎ u`unknownooooh2ڀ7">Anothernterest,oreangiblendmmediate,ed ewexicansrequentlyouxastwarnjearev e@hpuryohatsowern ralexas.has*Jumanonn0In 1629aSalas,ccompanibldierwthanundrleaguesD)workforPtimmongpation32 madexp! tribwhomqfowo/,fntaé, atreamaluecRivercIaranchauppColorado.

waskSab(asa8baptiztrralrl@Lr,CgYaboxjuncez`hHow +tw@qbuffaH`+Nue`p8꒤chrlI= Isf`6m𞑜0Lpԝo0Heˌ!pǣyhiefSnaborhooHweqȉ,HcluTexaYomissa@#help//hmoZirty-odxȮKpokIpiculҰ-)d@+opulou almtu()`fi@ptyayߖrubyʳfulR֪]DieðphtnstIno۴ꇯѱI(e,lieuanr#Uxeopls`aisg@nɪhbundaIy fixorsO5uivirclosi8sbackźodaily.
Governorruzateorwardedoheiceroyabeata’seclaration,ayingat`ouldonsidertrriumphf,npresentUday, C;anoxreworldSD;hrbeisced,ndtwo lmsth crowns/.ad놰domins.qually tstwasray Nicol00E1LZF3;pez,ustodianfBmiss,ho 8onceeboutspond2appyuӂ-Launta.f ombli(ariesQ plaonecemb1hccompani2JuZavaletazAnto cevedorriv@rstрpJirteenوPngsavorable soHsH8rore b؉%auilthurchdwellˈ>.

<Meanwhile awai0gșromoИpa`XxpednyuJuman1@ ㋣(hof8ndshiphem.Asea soidapta DomD;nguez͎pozaSgonGuadalajȣ ZosyeapbeHeؖG›Xjhlašez.ȁcinstrucxexae㊰fu NuHsiP,rAbackmpl0Hrl3prodpA0r Boh0AIaфܞxeci"requiIimyqЪv8ݠ"ectwxԭXu@ammerAhasݡzxvPnutCclpshhs (co(aswentoheityfexico,hereyreparedemorials,n 1685ndI6,rginguchtep,itsotllmprobablifangerromjFren8onGulfoastadZjuhnrisen,"recommendationsouldvee`pu`neffect.

TprincipalourcesinformhgardMen-doza-Lópezxpedizhi0rhth: h201C;M.΍ lRE1;soqacercala`poblacinNuevo j ajasueel@inoYQuivira,;D;zl Maest8CampouanomcD;ngu0Qps΅onȇOri`e.Ns8ocutsq֔CesreoernundDur D(DiegPe1;alosasuescubriml҉

9TexatcircunvecinordGovador կ.xoi0zetPruz,izXl (Ȟl᛭3i i(Copilᵨof ohguVirreyna"RaspAutؖ`vr_NQuado 1B0;ArchiGene0PA;ػ9}Sec_ZHq,ol98lengthyMbesidh1Itࡠ`ذaf ,rgjXoJvioy;declarhSab8m0tlasOctob20;ztiˁX9Laض PwbackromJuos;>shymiss(ȄFa+r77׵ܵ5RX6procengzc۸1sindQab(,77mpila1~QPueblot,mostcȼө still8rv0 Ihr,hiс0ans uɮn04Iata/Afeam .I` @0WXtut37WWXaIȯs ɋfewsipdiffhshtwex1two IQ(ыavaddedПbrc L BprofibxyggfL  h1n4align="erfize="5Xals=0 33489 >ITINERARYFUANOMINGUEZEENDOZAz4_Y1539717 id="footnote_ref_742sup>1AESTREH@ÀMPODomED;ngu,ػ*ef0dehqsol8rsgo cɔrEapѷkpdhTexpeDDxceddbaith2:8^hbefoSe1;aprPoisaetr,r
 norndaptain-generalfheserovincesNewexico,beforeQosteverexFarray΁xlasopes,curator,ustodian{ordinarycclesiastichjudge2aid,nPthatyightЇtectedromothirionHbypirituȊitempo1care.isetiWgo, 8tingw(zbexserviceiMaji1ciȅiellossuxoe܂execula鉒journey;Zm(`Imichxequd*qcademؐityī'C stru:,avashoulppear;pXYryXllows: WetutsReHdeӋXL@nzo,73401177744437`ntlybt8leagu`distangss/413//45,4/traeñH)GuadaluprMansoPPassoxliCNF]_њ lapweow HPbfiW,יaadowHqaho(UANZĀOMINGUESEMENDOSADIEGONLCERO7>ǃDOI'BdALTASARZHERNAX%RTISvANO.M{O$6'Ky0arry Gy3htisimaԪidaȳhtéseѩHtopaiChpQaءJED;aAIndiȺSunaac)toward;h.pHitcknkcotton8274`2߭ؔe๳fo"@BhorH۬#noY,ca9i1rbsu@hepankhfficulty102748:,ÕY.18149_____[׼׼lil@ؙ___HL "/(ju7wwww;aopul?mescalAd:i"irSe,w)yjuxI(pis؀tcreturno0ey/)ɕ#p77777 1877777蚼%d73F
1;oraeaimpiaonsepcion.tas ndmarkXdeeprroyohichorm)stonyeawheretmptiesntoheiolorte.hiswateringlacdistantromuestSe%lilarbouighteagxR%nookithoodasturage .nBtopfhillɈ`dHcross cted.

19@dayAsaidonyyewrrivetpwgname>Soleda(ۉsthre(sstg`,(ِmountainsiss9an-(b,Hufficiequity) ymy,flowowardѕJerygrovecotɐCcF"holy$"d wt.etwetwo*a*rancHZED;pTSum`atI//////20/////-777ONTsitoӒMIts1`Qs~<#bAmBɣ`esuppliؠoo??, r8roughnrt ,qtpM[fr!!Yactablܪsettyo !1adBuSusesoWWWW lfourgw\,OnQPcHpǬge xiliv9tRnٹ[ nmixxeenesaؾ趁becanex2019;sarб;occurr"i0wnsmesquitCcatv-claw(lthʽs;sof!=ܾ Pstee`<žipuslechuguHa 3/ 򿙳degla|M ??xkbeauti0
ecausefarrowasshichsoundnheop[steeptain,about`half-leagueromsaidlace.hZ(somethingikeXwindow1eararksjch؅hillЅ8arove ymn 0cwaterAgood.t middl9pie؈meaufficientbriver hdista釕last eight srdereholyro򋇋fsorth.

O{25thٌmonQyearet "PLwnamhNtraeñopdelopulo^ga0rgPockpar(d7wibuttress(sides, engtoJ;appant emblXaPurch-dorRioRNe;– 9wrւNewexico,faptism,ndorehanneundredersonsezed.ll`eeadowsiyriverH@ypacious haveood샀bclimate#abantasturagew.3 arroyoflInorthh,(greadry~387591On2_ ǜǜNtroa(ٖqnciscovfoling:Hsprho rPtowardcePsir0pؖRS;1Ql@lpi#$cikJimber]oww.ְ3dOmonЦ_4W__]??hextitRaXsa Ъ8a*zޑcؒaeautifulservoi @plibyss?623??60<2?rjocp mwhteep agrides;Yonm薹*nvirusoms@kiN;|cavitipma-JadjoinaGYa qtdenha ferKm7ape-vinTwinipl(cous(954613di i`ϨdǬǬǬǬǞ4yeapOOGGGAM4midhill8ffici1aȿhrs<b,nu4065624inlཏhucohHRoakx s0Aarx//.idw8ipoolbriPr(ll򵇵nYborh Ptb᫹quolievi=Wf ᥨs tancesak.tasamedanorensoecausefheirehichxreatent@urnsyight,tdamagmavccurrxpreventIcircle2Dmadeoundbout.ԃ!rossotrec xaimber1okt. On6thy saidonapyear,<"Lost8Reyes,547653et rom place,8 twYssePcelebrd҅=ړ1slefnd, xcomٓoxing(iЄ܃a0lfaguorvalleyparigoods)m`tainbo IqTarrroyospns; 67666 4ntinuIuptmP9ndsw r;Hatowar[northdis$odfiS@oly$gggggg7ggg`remУ@i?Pedro AltaraTsixT detiaCgXralq8IndiP JumanaHerXho㩀m1onӧ,necessitysuff`Oإnyp;ڝxs;angs8ڬre8хJanimals,ord`religgћpha ğh wasotrectedorackfuitableimber,lthoughhsbundancemesqeood.hreeullskillinp@enditmameeliefoIreatewhich8lʁ`p(ffd.

Oye 12dayɃmonyearetutromabovedkSeñPSanuan3n9)iPleagues itwater.alf`yafoeryeautifulpringntlyustewondalf varasmeetingfiAsealts,onuSabeata1fuserquebPbarreHoutock;"Ird8iealu0retur9@ourrtvolleysHoXasPtwnoldiuldismount,Honre @rsreacQ,rayicol@LopecPodi@inaeccxi(iPudgeF‚cҒXaljcommiss HaOfficKneelmupdevotion,k7.dimPbeٍhorseback,oXr@sInIs'earment*ir (.

Toge*``#raniíto+8{SaladoҘȓnyelter.henpproKќIwchild ҝokdgXtleasuxw seu773'Shabh StHefs[:peo(80oџlodgerthYrrur;ſԤsڇɲo behinuTdangGFkpetorciblyqgɊLJupTĦ߇7Red20 1jӟ},op@Ybe!paX?)gI0brJe(teHdeh2сrˢ볉iaPmedym@soҫү Kcu(. On 24thayfsaidonandearetutromislaceSangnacdeoyola,ehadeentainedhvyays. <80?=|Z,nichassaselebratryISaturitJsunghonor]MostolyRPerfectirgPwi1llolemnitQrray8/).ԊfollowiSuntwo e؈х灻distan\JuDiosb9aeague.urYڊcampilltwenty-댈vesF?ˌginamxaonsio2yPablo,joakdv`Y|onay1FuaryϦϦϦϦϦ϶d8wNtraeñopd todian,rayicolasopes,ingassneronor;heeverendreac*Juaneabaletaai!ayer.tsistantrombaforeKlacefnosephboutxxeaguesჸ@atRpoihweNuec(RiɃd.3ȃ wpteomeatfish.Ԉsourۈ`ȁbsprsflowsowardbeast3 p`s(,av:uchood,xurage,R#Alyroxw8ct/divight="0em/> OnB5thmonFebruary, 1684,set YĆ2xhignaElrcanjelMigelxremainePwoalf8Z9horsbecauseirIwornڄnggstraeñopplaÓelariathreД"{be^8r,[މKXnownnit㓨sbeneaБr sough+rockvorifi𜺍_emergCŞY yptЎdל9--Dogs-L(, 9GabHny䁰alll,ssiz!8KGeci9althrbr yyc`(mpv$tУceoШypi1dowibuffalo@llcYto䠨kE.בw3ke0on"+ؠ+likewi#xcezraՋ ON832OO81L4O1è [(chrRgؤywmfirst(Heqaw, șРottomsi Igrm;nu`gp7amppid<9a>hadsubs躹on@es`nlyӲplalsoshe#etJloflakoxlkHAȉgtf9nild(Kmakoqdawp]Qextrert ;ююDŽapȱ̹[Pckly-y`tches;ӣ eggh^"2 'o 8kroadtدsib ;mp.ķ=stoalwIqnYurIrmGoaspنceep0l)'rm)indy.hoxApaA٫8qim@xevvJuPadianܰ~Zhsahl^chiehEgni@!Luna,etBؙ0XssRXHcrfol0%L{adv( gyQO11dion)yYȽ/Oؾ躃ӬrdX@CMigelbsixaguefouЖɈ宐awai s!s8wh@xnew1ay9cȮЙ"nría)ɳ`yARsaȾissord8arctru@4mat8AhЯ ВaltogeԂۿ ?olMashcbrHҐ8 JkilltejF1;Ȑ9ty-!ex@݆@l:obXparthkz89hxYyeXsur3ttleӮaazad"ialeast.

Onhe 19thayfsaidonandearetutromislace,hichasivenamelngeleuarda.boquinete1684,eetutromhislaceithedviofrreverendarpreacQ,rayicolasopecustodianၨordinarycclesiasticaludgprovincesNewex,F[JudeabaletapommissHolyff;likewisllonrank—aryrgentoayoriegouceroqGodoihiefsquad;aptainernXrtSer whIaveamed 0inter0Jumanaanguago,Bly,nsign\LuBla>I؋Jsoldiconforming Rbecauitpeшme9bsHiserubji`ycredH|camp, myotAabl2s(ygtarich,͊ort*@onnemApAtion,CmaupXus.heyattackusre`imbightjhda՘tyound9-, inflicghiك9arrowӛidAinjurYʆH*d.

FEwbI0askd`LaizcaiؖŸ;Salinأrbness늖sesaid\1killfielwoiРdon(huntKhleep;Tt>osL.YzZor𦃫:on(fPmunihIњ:`urXpXHgicc:}D8Dooiraetr@Crusate,2c[-0erǬ¬itJpi@thQlship@`oca*TgggfW hҷS8Cl16 론kch.t AiNIab*Ileagu0R@rlowo e8.cposusedimomittncerehquantityfhlooklikearbon,ndurorpaseenleaspare@sfe.

Byhe@olmpSpaniards:IndiansAw)kill0inaforesaidaHeñoranleme憱thous9thirpves.Pa5Pw`guah(Isco893oo92jgANBajuneNobracX ylDettU:bauOrȜQego}cj9aѽreas udafriendowardi grejs`һiengerseºpQaturn 볰appttiseٻEyearBwXy-fx.73500677936SeparXourse,@dt{lIndZgovernyhemixrist1pro8Pt MexnᖠRnXlon19794Weavid0mendor_]zookdiffroutr whichAfirsted0n؍fam駑ӹHata,@fulworkleسᾸplot*toillaЙou@Ԃ+lildyXh[dealSi00Ifhlity.hnduct(vbePso,AQperhapfrٷ+Prep:ad777774O2daymon`HMϐɊ1lac$Hg{nSAtxcioPecauP.ɛ ɌrrӾ^nt(t ifish>Hmal dЖClBbIgxWWWWTIAtrutopp"eleitCr hoX1d׫37795 5sȳ(suش[noriprayǃӦ,vaexpec2se!enemxxattackp;Gohplea
sedhat(eyhouldotoo.hirtyeevesereilledelacesistantrom Sanasiobou1reeeagues.eet сʄ(aidon4thfay.

IQ8whichasive+namf gustin,caust!inaymanyinYIar,flowsowarIestrh mulberrianumToxfern70taruzsixMascelebratH ry@neundrtwenGG@///,7Nnyear׍׍׍׍׍אfaasencideleñor,11mon,jafore)saidonthndeareetutromhislace,hichasiveneameaneronimo.t distan4HespirituYtob se1leaguessteringAofain.ԃcountryvegetationres(preced.asselebrHd.ixe@ekill

O22day omarr`dxunـP 9SaladoҋrIaGod@rordpXs`thpIhouldxupTtrackafore:FranciscoearchulȏolosN` eñoplaieda__IndianXondos8withdrewJ!askrermiss1orell!uThreel yuxurȁpasturaglook(ikharley.ϖrrefaprmqMHolyHcrnt, IeuccpingX e)numesaids Frenchrsaiho+coasts,Rin 1685artunechegaray, piloHmayorvic8yPortQuiviraTagago.PA8ow҄0o0focP(ILallea腂OOOOONH4leftPanc@1coloestiAformou(M9Pppi,utacciden!Zl8r.ewC9;s (erprisoreaXdpahMexicoCbXerieBHfouse[fivy*,ru. JanuarPX6,uEnrquezrr, 0 bVePCruz,HHSApalIreturD̞)GulffreآptesҜ7nwrigspriv0 YrieК B܁fi PHGamxa.ԩxo頀@oૺwreck*esselconcluuphyads.hlf0warۇ,nhlsoރuˎ:ollowEnMobi!p8ano'Ƣo*9鱹P(hAPL3;nldiNuevo0s@nspicu)p Sn}6dmpĢx)RoǨ(d`㐂e bankst` ѷ#vs2ȜeKolXPalma MaZ-O7,Ⱥcro8?>backvcxxd8rӯ@B⚙Jgoؖл1Coahuilcaptܢ9presidiclovPBeinmh#8{amXm}India a771(MDވ@u)JxU)hi:K粀r90cCiayarMassaneXOJag9WWPۨ~rem//(settlem;sadalupbhelKnf8nc(hiefNabed9,PeUTej9ribp__]ralleyndadexplorationsnheoast.utn 1693ariousircumstancepausedTejaountryoeb8oned,it more8a`woec8sxf$reoccupied.1 T0principalouryofDeeónedi th farublishareollowing: (1) Historia(uevoǂcpNoticisobCoahuila,|yMrE9;xico,orlapit1@Al;n,u8nim0y!GenerFerniӂchezZaafirst)tisork @bymfder'9farYhquxador[hTexas.ɛ8greatXluyrnowledgnדfamilcearc)yXgerksepd?(2 taiaZinuRQ71x2019;sRelacianonymaauthor,rom050p0clusivetowarCebroإscopxombracc0y8datt,ept8h7JjuaftlȠpȎwhich[okbwriha0coNJpap8pclࣉqbiograph"үB~heimpor`besithrd `lAI7e௠'iaŪ1686;X1~rm@ajhneyrWR8:882x. (Fscrip,9AmericcReviewܣ 640#3;642.)׳׳׳׳׳(2)1hC;CDhoManzanet"lSigC;ePӲDubrimiѪBah&lsp uax.+D;Ƨsshsd,a#tCeHoCȻzQuertxhoa0Hpmissyaboutb.ȜHmpaniоGBMatagordDžmtari]newճ(weimmp`YeplannQeHretAᖜwithIsuvis՝TޮNe"1HghߦoyT)׹f|oto.ӯtƝab`ػIEpsappsoJavablcshowRd֫ *i񠚭@80mos@(inm[reg1beginA_____[ɻq:S publish)89ȹ@facslaxa>StplssocqQueHlII. 253312,geʕZaransl;Milia.`si8profС{SshUnivitRɆnAaigqu8lXҡcAg@ulȶHAM`? I9gRXrez,0xiaGecDktit8Ꜫgнnptcalclogu Wh@volؿ׍լ"reprh911x201D;ol.XVII.,f. 116.ranslationfhisers,eproducedere,asublishin 1905yisslizabethowardest1theexStateistoricalssociQuarterly (4) cC;Alonso `LetanueeaQiH!uniajecholaahEspRED;rPanto,@poblacqtenianhosƒceses,c8Coahuila,ay 18689 (prinuckhammC9;sColecci+3;naVarixDparr rFlp yierr(Adyac(esDtomo,ond857,p. 25ޅanFrench{w8l8iLouisa4secXriHework759395).ԜxfortUviceroyyDIgimmed(elyfxtudIMonclovIt tair0؀ls痀ÂryrqMassanetaccou`regIaf(x]gonLTejas.MoooookBessQxmҟs@gWaןԐSp. Oz!ononσIer"1690xpX1`posre)f`: (A)zfromovoelPA;.,firPf Ȗ; (BOiInxtevi;(C-ec>harգ@󬲥04趨reqbepuasYalen ty.(arhlEDhipD0ЄamP[tbjorna826;izol~?nx@onmi(hub0e[n]Bl''phrovin4lxB,hich28ff !ʥgŔfRi@P)X pra@pnbȢymiP spell19laɅTish A,PcepyAl 9 նAzsupplipBbC.î ЋluduAi`NuenetwCjwo?Xy_]som` snĆfuخlr,utJuniformlSmomȎO䧌foot-s.775 쳯 LETTERFRAYAMIC1;NASSANETOONARLOSEIGDC;ENZ_Y1552286 `="Q_ref_803>1뀀evoeynoeeon,oendutompanyforseoldierslonghea-coast4yinortheyo TampicowardszRioraa8 Magdalena.293075saidoverpqtrfiftye(headedyaptainxs>.i8hisЂ݊mereachH?8,followWyassԈ 44408 6c8iableifficulty.Ԇiri ;me8uhatRageGE847G809D7GnNewex=Indians(tarious@f`call er p, ebrzxinQaqPii[ȏqtwigon YdXbccassaleaؤng8(rr`eu஠ed.@AR%S mohߠ؞ ookIepornit?????рhowaristantheseettlersighte,ndhatannerfeopleyer(likewiwhePryountryoHravepassable.

Just thisimarriv0anoRIndian,QuemsatioPtold @hadenv(inzyousesmFrench;Ԇ‰0ydm,said, cludingomenllme8s(largeires (which!piecordnance).nyskacquaintqithryrfɋsh)ouhtak`ф;lacXourisk,Halsopriestsؤe201C;st!nostrils,D;:languagB"Axhci"ɼ)!fo`sembиyaxfoll :͎aleYcaC`enMacfSaQ[Paquiam`Tilpayay,piRᴘn/yoR(Gd(ytmɺi.nhsalQdelήe;hؖlvadorǿ950ǿ18ǿē}i:隲CoahuilaƲ< i섦to~Isk;ook"9ۯ,wP}yhYafrح/kivisн0m.etur†howIAlef?Owmqfearf 1.ifiCAlؒaemижPuurb)рerheonde laonclobaadterminednZexpeditiyoiscov4bayfspírituanto,ArerrivpasiceroyisingdomȀ`ExcellencyGalbe,hout `leeartXjcause.soЃx8came#pow؃WRorddaptaAlons ee{pursuejourne,pecessor򃈃@ednd怰isaid?ntyenentfr@ɂsidiosVizcayatNuevoeyn_os.ƂqallZAthrepompanieфmYhavH//)mer-in-chiefNicol1;siMHnaYsargoayor2>FrancA͖ `z ahd7 mjusinishPiiserA)Fls. WaftpahuiXty-sixth380203 che 1689fRi lΙ(e531214ich,doascerrumb[ښؗ7Ҥ;irWith@gګa*varioXoph,asJp9wyؿj 1cquht(!massH hoxBlesspVirg߸I裘yu8pla[Ri;succeз05|S(celebra82StHjPadua.l«dily›)ȗ@Xmclockƕ)L|/////,Ah90i 1roTebPapuȖser0gнf@`n8143232M6\cupǣͿܿЍ8>l)mxsoldier bbun(bedIcamp˿0»کitabhspota8YC%P?et(unAXqxprymHǦontarsr-gurece("proZslowlatрree(th0aboutsnyfhiteeopliowelturn.eaidat,soposeivingm,!yse`onhabitosIchow ongexisted,owooons2revizndians}coasadillHallut ewoy8mcIcarrioff;" himselfpinbranc0ía%EmendavAwˆ leaguxrJitfollowtowardhbaEsp%rituanto.אQntithxiUf@spoke088ȅhreeEafternP.s󎘑wecamHeQoursenc(:mad9r3oo0uoge҇4(HnogޒPXabdr!enoughfx.Ԓrser gui`ș !c oXdeclar>ndXsld8hpfear.om2014;amhaHirptainMz!9embrac0)say : C;(chasJ21xfir@igouIevhyl0woaececPria9;sloakCڛsawæh ;!X e猁ЄlankeyIokdb. +̼ses/lq.ûاhisco!tinezrBletd\guageHca8 mas itreturnpy,ж(leagPyHGuadalupe' 910329 4BJree\sʴmpedehSnumbhavQrصЁ!fift stpij/0siRPoxhiayYPm+4ɻimeantihbȻpykinauffaloeokhjPliroFȶɖٶeX44!atrlhselv.ȴirubelong\۫'amIbundyobaccoe4ž"uŋadajGCHTٍ!䋇spoأbign0ersخIe4mἩraaferrome 
рmeatheyad,reasrightened seeingimselfostmobariannd8s;spillonsloak9owde.carryinlask,nstrikɁl8sparkelliturwholpideomadooot.he eathwHereirerritorymu(haveome conclusiat,ncm0,omradeHoulduloo(im. Tnexta,brouЋRhorse"ՎsoXdlnoilp,v@saddɋ8썋assistm mount0yHgyooith. WQve(nhpla(wh, ap(ofhotsway0Oywishopproachsgnifi1osT!on,XicatXoj;ʅYa`whiaw9re.WKx{oI:yf̙repuptin5rxg,ԟRahour`Pgatisfactpp eltsoЌhown@.

<"dth="27">Ofollowᗘ< ilepos=0001559256 id="(e_ref_830sup>1рislaceffordsodvantagessoituation, (oodrinking-water @veryarff,ndimbstillurther.he of reambrackish,ouchAthatniveaysughi9campȆitchexȃ1horssickenfrom.

nextрntiagorollette—fromoahuilaoexico,ithaptainranciscartinez,ndisxcencyhe`nde GalbeadFrhmenrovidedsuitablelosdispatch(Sponhipboard asameear, 9;89.

Allnews dotaioreatexcite@t givQtisfacti@onlobulsoQr ofYee)severalpegsl:ord(onsasurP>foreepȌgh gtYthoseeg`slm,Gᏹidu reliusstersόόόόόttixd nCseamesk}RFaLuzurpz*syPg.asiva!ehssSan lvadovayޗncpf*aQuer00E9;tar!rrCgIHoCross24`Octobe9lefП Soulsmay.ϛk5NovemcvCos23xtadݡVeryWTyuap(0hpѥHa@genrj߆ewGGGGGDItxɐou8ZxiPhSpsootunn priestsрsidingsfiscoverieshichereoisedbroad,ehoughtmanyossibleeasures,ndsents1utprovincQburordordainthatHeneach0Mexicoo8rommissaryeneralshaveldyaiwrulp. G)ityrsawڌyx@aBywpoke%Tejas.toldimowdecallbyisxcenc{IVqRuLuzuriaga %to: “Seen2hȊnfer.D;annterviewthWDgt gPbayqEsp00ED;rituan@ĉSimmediatelyrepli woufosȒcausm zm׏׏׏׏׏Besidnew{ruhnturnfromχχχ,aptlonsoee@tinformati I(who꘨e)oXrecentPnselvKmo,ZrFchmenՌIosbuilt;3ЖflockrgoatsheepOLNgonoiuntЈ!qj.981492dotnwy774 gi!acB)?ɟsɎ\.(bepwnfBmeрituantond 9scertainhether )e)anyrenchmeneftfoshose*live,rVosadecentlyrrhd;9oodfortuil0yʃas!berntown,CapAlonsoeeo communicatHithjgoverneejfrombbayEspíroCuldwillingYha3inistك\HoGospel 8(ihietoryXerpiFaFrDamiananzanetear previous.Ɇ~cd,nyh escapriests,ceedeyecautio dispatXordrequHcharg VQReChissa(Generald''%[brpColleg&CrossXsuitablsaidۙPdecihow협T'nxHatirst.sami(afal`n10joeyhI,HYXtgmee,hmarkhIltakarev,yselfd1f0ths@woѐlvador,piZamak£t8`sixSڠ AfPwardsȠExcencyXopᎨPϋupXIpli5oXonpwXJn9asse@afer-boxwaxPsu1s0s8ngIocu0mtdeتOZplachrЄ@Beas1WS5pͫncirpezTw@yul@lȳadRlclH!tribRmsend艣loaiobaccotˤQutaro ݥʿɂmpmIwxhimO{Pк@MiguFocuberta,рtheourfoon;fterwardsentownojcoastqbay,ll ongnksarroyoyhichrFrenchmenassednnduaitir0rges*canoes.J!hahrrived,omesoldierzReynoeeonaida ishPba,ord@ble e`Ɂ*ea,isiesteem(soemarkZa!c hawflas+-waB laیcountryMoneitaselHreXfavoqpbecause.

Ofirpjn8hraCoahuila(oCreofromЋillo.Ȋf r’saYSo-8-H(EscobelowhpHlea@anxpediti EspH00ED;rituan0plan,wrotletpCaptaA,UCr8@fows: C;Compadrei.e>,oxhRamo8nXew味zfajartriseizim,ⲘXȼxecauai1 1com1 dXmp9f!a
рstationednheaciendafaptainicoláseuajardo.hirsaid alcal8mayordwouldYmeanspunisVizcayanPwhpaw#Wgqhafm ppHrF.yManook fensqueo@ooh!judic 9@8acaR1omplpt(uBwhomɅ"jhisaytڝi"(`P@flejs@acany.in(6|/. }{]%doorȪ`ogivRar,)ۚ+gPesbrop笏IJaCoahuila.ndrewCjdePar8akZnsiablei(㠱h cutJ=arm08H`vimrippׯulatou9helpmarg)az-hbsp8.zݙr9juiIainhabntsm(cacrowdȋYss׻|VkeepgulZ陼oc,P Ifdsgcorral.ɥHѥiabi( vhckmor.?p P;(siorȿ²/Ix٦@+ҼGuajPA{foIwea8pursuitZ躐disputhaញreaaDz3 seloseizbecaCzirp,Ƿ00F3;nimooscypxssu Ys lifsafeoccurY8jE;niTps9Y$r iv`ificaҽbelhrPusag!next ,riB(21,Eyear =90'y$zaSih.1 <耿"dth="27">newizcayanbtxexcfк茂1ihsex?8us.e蹦(I9pHД0eQxalo=arail)xoqsPldL*aebhdiY.Ӵ0ixMlo@flouJme{Captie@amy꾒fi` 񌴓}73260|2norly򐱶QS0osҝ@r,840613Ṙط@fisoIanbdfxȣ(heayWXsyyl.גqaxtqsea-regqbe*bangfeCiy 3#Gw!vellȄlreadyaCfOIk
рnhefternoon,llfsearyowithBsevenays’ourney,4`awomeuffaloeshndoldiernt IPт؇sunri8Quems|XT9tXscerrՉef0𗀁GlQHfndl+Ж!atibeged.ԅεlPsual,FAca[oiimountbҠ8dsi؄tca@hRXűk)?n*9ےf(ѰtoAs{waiaHypoitlengtxץbigns;4;sHQa(agiRǗ4ɹsafeX )*_ᵣNp!liتselfev9 twȊg»ftalk@hi{JѕxAs rhitoрhaness,romheillagefejas.

Thnextorningouroldiersereentutomainodyqarmyakh`,ivorder1comndoXuaa{waitS`ah(place.ƒ`hisi(iprovisioncPumedlksimplnoastedxat. Ndayabfive p2fternoЌIndiwhhadGappearwith awifboy,saPʅs askihimowt1inotono*settlemqt ؁horsKrunw@)n,гhacqut߭䀠co0rھ˽wٻ1` mew7?694??70?>toge¾9ta0fiГP7ON0Z\.ɵ@XD2019;cior h/xoyo筣banghc`kod{y@hhsloȎ[m0 */xwʯ@war:embrm`sdowhalk!9s4;sAusualdRmunicaۅ!regps; 
рproducedmallackfowdertobacco,theindhichyyrow,ဨanorOJpinole Thrdaysa`non,ay 22, 1690heێI.va Afiittleq0bPPo`80uspatioрrhehurchndzpriests’welling;ccordXlyextayentithzgovernor,hoooks@laceFrenhadelectedoirttlem,easant!favorab situaonJribanks.1eid 0ocConvQreecauseasorutfw\Indians.ust(spHhow9woebod8aKXheaoacarbine(AllisxunЅ8iHaTwhisuime. T@mornhɐCaptainon`deeaiQq,oudelfulKclop<hoacrex`eQargrcour ssemp4ifi0Ȧ. solrsbegn vܠȠhmanlutq)pldurKВkHvat1ۢdanucjHd. Laa(wereoldyndi8whojthehithQejbutmeromcountryeyond—Coahuila‚spokeexican,Hat"above-mentionedriestfadaX aptainsh@b, kC;NowounoongphemهhseȈhco`toaqHtruWAyimCaddiD;Ewhichsignif,niranguag(eTPGre.Ԑ˂JGodKsincConlyanktitlyn AcՄWN(onsidgҎ:ؗSim@rlyorygi1rna stuisڎ8`lzdesza return!,ZIm`0inext.Ird*adJand
рithheonsentfarrayamiananzanet.tastoimeecessaryorbsafetyYpriestsoeavoldier(mongTejas, fromveirst yelcomedssouchffectionndoodll,8couldardlyonougose.et,nzfaceaalliCaptaAlPoeemaParrangemGf0,ndCmm9@NicolPHtto,88capablservix胨n.

WhecameIQt urpoaYvatitqewadeplied: “YouorsHExcellency ifmeX8aulHaJmunoaklqЅ;rAirns`e!wisop0Xi.D;ԉPe:wod+asssdlihim.Ȍdφeߚ݌3jHqnn^protd&aٗ]Ihi2h'hbecauؐraCwqbefth.ԥ@Q6ƕaH#iȟmailit;districs`pQeoxpe(&pfPn0nУneٔ,qure7I(t }oɈyˮHhwrerumbl;u𱟉 n8IІ(ؙmoah(rem@.a*Iback Qc{ϕʯIcuss*i padreрTheseadustrrivedromometherortionf acoast,mwithancesndyueopleeganoreatmboutelringp*youhFrenchmen. `ndiansere0isxhorsescl1iZyould熸boy,irepl@as؁o(:ptly˅(illXlysoldier en_entrhitos4Et,(ۊoouchuriositynчrbelong@Lcommittɏcactsmbecrntfulgaindistr)mٌfd0hoguilty.624845apllhAgapWQDwaxsHH |RioqΩe,GE940GG86D2G\it9h kept[crossfor 1811H3a؃Aqpswing8tp(lS rtQffnyticl(&ei,n1ophiradaPJudaYdP*xuta}[like apprihP3l]ornGilmudr齱stolsay:“For1fPII0@\jp.D;`*)&(,sai؃L(uX0blaimeoWL ay-br;ɺ]bhge0y bus4H@m+teppؽipaPexc:urrheaiY,X鲡3Bq$lnJmiژRxnth{packleZAhA`umb{kneFthCap)eYa Xpadreрatidnightotealhehocolateutfboxes:erhaps@isigilanceaeeasonhy,(ile,yrderIHExcellencCaptaineshouldaveeftorpriestreeundredweʄand sameuantitfugar, onln@-halfςeach.

T JcompagonpdTejc1uSAap!0wifIskO89zx`suxmisdeeds r˯@conductikiw3^d HmаMlm(ereprѝwK( anopleѱSp2(exa "rlB.dPQsaywxWe"exposurelack 2I@(wCadṈce@thl0nش:׺񜂧#villagfȋdistri.ϧˀǕǨ`Ɣ+@aie(bluaizmaPaHd{bur@m#s8d himܨCSuitablnsq/w0olPxxrٛ+myspxachڇ9rR% P#"H1iQAs8rvisifr(xabeautiful)"downo魩 (s9jgarm`/ix*hr.n hemlsinciWH8ȸp:(0bsalܩ.ƈ[Xྈeasi) zreferZM0(eesusIAg(ahoregion)s:selxck led#fpustoYQNewexicoly ة) maP1631`Rfabeevid@Ӷ8st9,t.뀀veight="0em">
Wednesday,arch<0"lign="r1">1?ωωωω>Thur 24thSleodyGT߉,e ؉oo?:,Sun7w?RMo߳8kfͱ)six¬Qso0unwahplainXlaoolyr-b6>T9set _t.«R b0kZFrenpris@ЂTIanRmpbrbecausmiroyytȂ'hacqugQrougvillapsulmin{ty/armed,sh‰+e`kariJKmpaniPthXQya0(d8co0buffȈ8des;*pman"Jymonsaffe 323696 3p)1ۆQZnItakfour 9varas2ghiЯfH@dtehxéhmiaked삓,rT(|)Y),titQHapiJuXiabu,escalͿRWy By-`AribXPBmcottXgBbleR, arZkn1ھuIX.Ɖ)catCrboQpxmPؾ ea0(ِhundynX@m;eekb 0tiIf pray574e
ဆf_897">1 4.?????="2yem>Thursdaybyd[o,pr3,sdhK24ƒ(1689)%(irsincbi`x80aurɭIookW9ArtjNgarts eedina711כ023ɢy8epnesaHst xncaslB+ai k ckoderϱϱϿm>Ho MϿАױױн--by-Bc`XȲ y8Atd1XIүJ9aݲ峍 Xgotpargڵ arszseп:containĵKimhof赱Yr0fa?m1cneljТilNu5H034nyлȹhh(wh
ဆatocky,ndlltssrelintveryine.

8?????827Hem>HolyuesdaybecauHofrnumesrȈpearmesquithl up:way.fterwardgota߆|4`hervals1makIcpringZtravellabo sevsjupon@مs#1Rioarco,8GCSaturG9DsqR,ac៓ s;19makur כ-by-hόϜfy{ٗzg a`k(io9abaPYmanyak-tbynUrroyoVinbecauк(opencask618061wiiXc`88#men.nd̆+vw-gr!nut`PXSpainKharo2sawCwildrape-RI)fr08*toPbHPCrqu8 s` pspflavoϨphohtampeɟ{8n’clock9nig
ဆht,ndheyouldotetopped,oughifteenoldierserenuard.ccordingoyqntadezfollowday,eundred woaway.

5?????827Hem>EasterӅayMor \1Y(-e؆:crosscreeksIgood:immedily,ogrewpecanzoak-tPmfiveeaguesextphЎ`p salКȆhavravelelg`ċЅ+pPxyrgeNith;mu:^؉9ؐnX Rio͉naAesc٠aby sixHfeeA resfj#a`bb臧 al6{norǣǣǣǣǣǣ12>T𖯖2QIrdÑlgŬȑ(xPyi1n8imber;'d Wedwr3advanc'9mexx-ix]b2ro@feaabB#8ittКQ (endcluP񦈫'lefڰ moIhemm pstoplayxfo9`;ϾM럴pcr@;QzRXؽ0cn~6w>Th4mXward,sH:gt Ystoldss(hfi'Y noonrthHỗgBۼ +mark).ɁPnecessa0ҳso ȴᤷmop8sapQr򋼫xfuxh:;sankc.Ӡbuffaloes—7$se08hqkIlѽrgh+ѺOPLadfuadalupe@hbtSCoahuٷ1prcssOM6114OO09L2Opaпȳ8yal0GGGGGGGGm>Fri/*5)*dawnr``N0FI9yxo! ²Jcrobw0 KX,mIဆtravelledhatayotorenwoeagues.s8euideaiwenear settlement,ouncilfwaseld؁hich decȄ\Inexaeconnaissanchouldea`withixtyoldiers,l1eampst in@herlasomei awayaufficiard.

2?????827Hem>SaturDcappoHp_Xw٦W.

8?????827Hem>Sayဆeouldvertakehem.boutveningrayer2nndi8cameromaorthoerenchmen,fh@8mustave(dews.heneskedirougxGwhertasaro:Texas,Qreplithat Pyays’ourneydaibe脀inc f7gonenisa erX00ED;a. MonTues'"9!neG䝘Itwn@‡XditiaHlookmpp`on;despitirligeft(Q.ۑH-pa]sXop0con`u[.̧Ы/+sەop;AgxbaccooHacXgKYcښt࠯썵S"zL,`o{PdXretHservice>Wedn20rFT8ecaus_rW?R>4;peatwXǜrhJ afyY,@iIb(ral.ȯ^[[۱Bt]c0?9)hK:Ԃn (ec"9t_ڥc&y3gooq6Mr7in!Inittlaod!tuesca,angyhFri2Xغ y <)a>|𜾬dawnrxBdow;Xitavihal6cabYarquebus-shawaywRpiSackeytbo-caxrrs19;溈Ȥ+plyثpwohpPoktoXakrHea`xå,4;FcWȣ޼8erpetraXmas`IXpull)yX[:o0iqirΪixJmm㖓jwֿ)hh8pie,8gXffulRُ @sed8о Ѕ1Hvo¨fa otio
ဆn,urtherroofasoundn actHatrancíthroughhic0eadassedeforeurrrival Xsettlement,σpossion YIndiansomere@ooksaveryoodo@titharticlesibli ue.hesetwerecoahirismmtoemory doneisamageotnlyurnishings,utlsЀarm؊y8anstocflintlp8quebuo؀ɇr(elsyusthve醉:off, HivAy@ۂ]Tddistrom0.׆=heHebodiscahQlain.ϊseHstilllungbȊappea bʋfwomatJup,m(bumlPGs"couldZfim;XesupB3ybbeeirownc@pPeatHYlligator؞ʟ11xprincipR[ eorm+mad 0p2019;ximbera@Yry)ǁǁǛlopAhX.exo,8a‹S18strongȥGserq(aYpsaidsfi3{tak 2musi;くbuffalo-hA@quite `Ydef!. ab٦E eightiec ll0؈medium(re, 4;rY-pYe8kopswlh؛ 4lack.Ӯs R´˯nail0exm ltogerSw򃼲gu⤗gI"ذbrn3`mzcasѢ`hsn8h?@tHpj,:Rw8 ny(3:uildEڹtlhmuȳSaжA߰aHautiful,e@H#c@bxy npO<>1 Disjfsi00ED;rituӿoŠxiHarbA˰m7aͫrIo!q0uyowarnѓȾq sm@`wb3kтtQ)diary_e
ဆm">
Weent ongeaguesrthehore,illtsedodatuldiscovermouthhroughhichne ersbay.hisasrobablybwovfromjplacヒrea seback. retprejoic`ta=y,nokenfpfirqalutiturrquebuseserenchmanfm*>YharbordÊwhcameto1sartHqMonsieFelipeo-and-So˃oa(`judgЋqX5cros{Irqlow샨яhclos1ainR8idewarderaruzYaFlorida73sayshipsKYnarrowes0assage.σ:yrinn0dΗtXSeñoȅ@Guad8 fall8ۚdidotPtuyeHbeca impibl2poX;Ȗқconclusi8u"1hPawlneD, jl8'matatemeffect. 25Aprile(Xfrom#k5692227Ќ`wlet۷`wrİAhoZgTexaÂl,iyalfjE9;rezဆtsischargentoheay,venpoughtPlde matterf fficulty.inallyPccomplishedururpose,ookingromlittleill,hicsboutreeuarhsqeaguetant3mh1river.tppear usatwa%andhalfSanarco8kc`kn,iFrenchmhhadPved,1  ="-3TDiaryUReturn,ontinuHaNewnXdaatowar Norxhs̗Fri9 _J?????>Sa30Wagt2"0"ign="cer3MԠWWWW0 1stprayer7573arђ rtwo, Pep>endifash.ej;Ⱦwy-fjZwଢ9]>&861284nmol`0stJuan;GP8t`Rochaဆare.eookimthehief] rampndreatedBwith瀉indness.lthoughnablpeakastilian wasxndinhorecogniz capacity.eadhrinseveralmageTgonoravhorsycomtgenerouslyfȅIleftottonrments,nive@blankebeadȉqgoodІ(yuchleas`promiishisatívincfohaguilagbmadeeparporallMay 10(7rqah1 ALONSOÈEON.< OOH27Ydž h14cerfXze="50039804 @trong>ITINERARYFHE@EÓNXPED(ON 1690ٖۗ88632DY,ɝ𫘀YaDescripzCtEwhic(ordPMostС;teF1; ConȥGalve,icyBCaptain-(vaŝX%a,JGdAl oLeoG$ahmP-쬹AOMajesr stishQrommer-ҳSolrz,߽!Rnnoi:mMBH@ ED;rituӯ`ovPTexas./,1143//33,2/ifollowskhalfromwarhth1BD;>Ћ7campbrokeAweHut,`Ǘ375׫343׋Lseast-by-A򊘪xgИh̥@LomitTЖ8hsaidlaXveys,oQdown8Zsgy2,xgr, 2asfluartes.Jpa`tou>q0w:companyzehүZEgWWWWm>WednǤl9цy ceed 'm REamo,756147735447'k Thur*30/mſ8junction 
뀀ofheavinasiver,ygarchedisayourndne-halfeagues.hatightcompanromKd`Leon2missionaraXrsithtoinus.1 4½. Fri2>SaturApril orxȓ2 aoolrain-waterO'vsixo׏׏א׈om6>Sun2@f,fseetu-by-arrHsomesКhoAZunt le@thoughу*chapal?????ד5wwwwww>MoosϜOЇ l"8wenYarroyo tIndianZFrenchman`gPbaccorclongoO'''ߦ'4______>Tg4thrRRior e925320camp@itsb8buffalxyZyggggg/m>WednW5TremPin,Iord(tYapmzbqnfe"fulpirutie3ChuԵr>TϿ6̸'L հp#g$§'nwi@JWWWWWWV8W>FriGQ774wAKdamosװ׺[threߺooooon3o>Satury8!y//-obearpplacmu@mesquitrusd ayeveneagues.

7?????827Hem>T@dayWednψ2wereelaywicompany(o8orworadesholostnᐒxrAtorm"precedBE0w>Thur{3yatonarrivednd9sati8hrnfromIndiansthiscHhQwa0aqofw arenchmandQewentoldiersɕ9ЕwealoHvernankyr.Sun_Z6ftxmasZscy-by-velQMok7isroughswoowhijXral4ء ʿ!𭇿Arroyohosҩ@,om748oo42l1o7777T8O PdiffPdirectioʺz0@`0ض:twy-AhorseEstedOKa؃ncguit wi*XcessarHonu (Medinܽ*aldy8te!anoloaxzflerHoPiolth)`littlY,suffic`iy*?=ضOOOOOOM4O>WednOT9th.Ȩ;_7 bGӒ"al_______________Hh_Y20(Q&Iwo,ǿTpc
essaryorrangeor!dingt.

2?????827Hem>FridaySaturχ2dLJLJLJtimeporЈ؇campbytreamfrackishater,av)-sixo62honformusat)iromradespingehinovertakeЀjoinisxpeditionyrdXMostxcellenteñoronde Galve,iceroycaptain-general1Newp.qmeemithloЅ!plieslefRApany,awai0outsixteenXcpHageways4050493eseek0Indian8Xcouldui8pwheItFrenchmeseeg؈:nightpooljrwax,av9marchXninePagu
9?????827em>MayT I2d)(atuneaӈPMЧ RPxZg45g951d5gIphL(cau8Hse8pdet'''''''>14ggggg/>Wedn_[3XplacrossarexIawu1`i61752 6advbqf`,edgwoo Th4th spokhim*оt`yth(TexaҟwJ{sGC゜Pӭfyou`bro-(l:plbzX߽ػgai莘whic rlo0belongpdist{(&dech! onҒ8e(ojXh諫waig`ummgo@nag!soFreX8?x793531oooooon6g>Fri_Y5Q mo˹٠Capta0FxohenpdIs@ierH ordȘshco`AJnoa9uqI˥Y.inm ٝ{ruw)r`л>Saϸ6TI/ѹtrail ascerb8IjoiianyܤYme@ۼyuoffcliȤ͚C!e).ԣa9ׄigd ifIɤt'''u 'ZVSo]&>Suno7iMo8Zlt@ۘШzalsPTc 
discernnymoke,nrderoo1meetheompP,ohatassignaleaveim.2 Tuesday12.ǠǠŠm>Wedn10conXuߛinfB"rougofakgrape-pzfW)updgeoodrso|#yamPedroalon44553shl8(no vicinit e xuleep(aampn*beyfwgo11Jy-sAųn63958 4Oײ״ "lP="r">27OOO?ONhurW1qxԳPjneyبnor৐H@hilzaluhy#tieOHeбinؔ9%m<~aumm9rafXL8'hmPjrrP;ȸїyBxEsprituto.5Xtiܱ߱ޗЭrhouбYrel#s!at,頳\zg*aim.׵ross eͻ0osҤ1ipanosi9$r@xvilʄarisSk ⨈ɈpsÀڧþ"xsixte7262591DZDZDZDZǟ~16>Fri2骒org3͑ aiqRMuni:uϬpa0mfrZA?77tX8a:it_׎45׵9602׮_____^߰m>Sa3ompan9Josepw OlFɐA77jѭvalley4rroylittl(.toppyupbankĿRgapzآFisco (Asi650613Gw7wXga4OOJooloradoXhalttsڽ)//(ܪ'"5
87772 id="footnote_ref_962">4avingarchedixeagues. ’6. Monday5>T6wwtorbwo,snsYdirectioncampaollow,fiȋeat(Salvaddeȏtaww4>Wedn4777-by-ZDiegoAlcal00E1;.8263641oo/gפפפחgg">`h8on mP!Indiwhomsen wi1go詹Texaacihbteen5principЃ(moqhem.ɤmloحIXerofrthoseAwer@y8saidA1peoplnifestu`joyADsauث_knthillgawairꂲXasure׶׶׶׶׶ReturnJ@antHey'!I0PV1Italviray www/w8>Fri9̵ݹ£littٿչPalargߋں___Laipmaԗhd,OM392OO65L2Olug passawaPrrangedspPo( get¶bupplie(jָ*kr,)xgMonv1:p@fw1:BD8????Saha20ϑxthrjS1saf9mbe(utYǘǘſpine,d`ݙ.ȼ3xk>,ǷŦam0zaߙCarloȏ/+ixOᄃOM6oO>ȷO24ץǥnjϥoxЌqݦfShilw 0are
einsflackndedtone,zcontinuuHleach0aalleyhicklyettlwitheouseqTexasndians.bout9mreieldjmaizbe@,umpk9watermeloрeavez~eameSanranciscoavier.agdetouroorbyhilllallive-oaktauarpaeaguefou8anorZir,;overhellIus his@sryear,jcompanyaltypon*bank"nrroyo,vmarJsayPSs.2Ԋxment_dosK.ԇyafno`I16said$him,s hwif(ughhmpeoplhosexpecg"czyoceAmr@Ybenchw(ohgiÀpu`e cor`amalp)atoleisaeumaudamuך9089ך68180Baaء-8]rdroriHjackoPpinwʑ'te.׮nturnyo''''''>Wedn744th)chapel-33069prepayП~celebr0 feasforp0CristibeEcl@jhmoditHLItiHKG8u1|YoP tioooooo>Thurws5AMoXHolycrntM479703"~LIemnitpInKץϲ']acSeHHsh@sϡ605ϼ714͂b1lepcPePyenacAPraifflagWMajHy (8modt@)SI{RGenerallonsLp(quperi1ë!28)Ex8lhySeñxConhGalvvoNewp9joy`ccepbexnceyپط8鄐균bef蔹ٵHm.deliiϮataff sgihimtito;thieuc o@0mAnxXµ;IlbZdosrespؿ?wqafɛptӃmakȨfamilattChr`teac)J+be8stru䌸aiȺȽئCHolic؋rlaptiz8eRH*oGuasur Xoprovince,monghemeiXarorephew0ndcousinfoverno@whoithuchleasure (misedohusqseemostxcellenteñoronde GalvHviceroyZcaptain-generalNewp.hisay2sunasbservhYweouourses 34B0; 7H2019;.1 Fri 6?_____>Saoj7th;Ӣ ay8M9!T(.30!qWedn 31(gU362gg75d4glaborbuiQchurȟdwYLahic0dpripxװeTexa_m>T AJune gseBf"ee:m,DamiMasaneuma˨։__YpeotZ5wk4noyompan g\Q3Coaha, ro fca alt:nIX˜yCarloЮ\JfPg?ge5Y]Ѥq]Wv58wW976T1Weblo58(sco䊸osӻolloˑ Rpbe"xaroaephewвɖ8|Xٗd_dL.Ⱦcjoi*AadvC!ReXBaroYlis鯛.E חBQone-2w½777773QntinuYur,󸂿vay%Sebastc8clovareatED;simaԮdҿrht(sow0e u nea;ra79872碯ojWWW׵׵׵׵׎u 45T~6Wedn 72<8Q9ْ10y򲨎bXCegun11tԃ9leȤ|btwoEǐthrougVAGalbe,lIalbiraZ4ЪyŹ`sopoolsrain-waH冷re3/////> 12N
utromheaidampnd,assingroughatfaniegoelcalaboPtwoeagues,Jedyomeoolsrain-water,avmarch`nine .

9?????827Hem>THdayWedn4cro=espiritu!Riv1nge9lowilwhere0waswithbHwhicy/halteוווזו׋ǘhurߕ5ߕߕߕߕ, RealmF@cisc+si#zAnIdispat^IndisummoPgon Texas,Sun?:8?;continuirourney:I,enerAlonsLeop tesoldier480814towards{orast@e騪woPhoyѸgirl,hଚ3ah踱camp 7561ϫ7982457a information.׼(rllPٱChins Hbm,l'!smaloothroug0 wentafȊ! r ena8E"hía758667783467ڕЊ7Pyarg?<2003??84<7?χ atumb`buffaloodhrnpa,clumpʋ xial(dydark77njWWWWWWT1_߾____m>Mo[9Y𣿗0[bankfs`amahtisnRd
<A0~'192851IKpresremZiendlynuhF/*roone'Ϟϸo32Ǹo986l2o.alWP//DgdirecHe
redmallood.eenthrough@isndontinutowardsast,rossinglargerroyon,ou`aeryDnationfndians,3homaveres+emainfriendlyus,Zusguidaheranc@ía.r)etu hom`lЊzHst8nowighthaltbanka0,v9trlldayfteeneagues. 15GGGGG@2em>THWedn1s3gԫ869906Ja(rbnetmtwoƬqlm,horseback,^hak.982917hok$iV headl!Lbay.Ȱ+PRoberdagdalenaԝn.(discu:`Ggivxmwpaiˁykb"Baousimpnciebegg1x:Thur2daw² oŒdirecovoHyplai#`nkUGuauprCto82019;ck+eaȿ$wooOFriz3 ww? ؉pan0gYbhre1zupm99Bgg7c׌foGGGGGD5??>Satur?:4th,t.ohnu2Cu(Hȴ2crossۗljg nuqȵqyмj2Real@guaalad
a,hereeamped,avingarchedhisayeveneagues.

7?????827Hem>SunWedn8ϠϠϠϠ͢guihlost:wayWWQbo8fordfobaPԫoo680962OOOOOOO>Thur[9__^??'Air0omeoolsqOOH739i7磟׸Fri30croRioȱ@hLasrazespbIthre8J://///////ǻggg/+Satur?July 1st?????bSo4179984goTunwr|ggg*׺`N0`נQ2939957777>M ɋ׸׸נ0Ramos,_M41__1Hd6gooooOltoOMtenG_____]10gg>T_Y4WWϬϢ//,GrPeuits (yuchwollen,could 0AQ彁IWWW縟W׺Wedn/5th;hur鸓6C7!=8;9A#1¹yԀ1yZmain`inRponbankڎ/rough unablHostill
ol58t
note_ref_1001">1romhereispatchedourieroisxcellencyendingm@FrhmanamPedrouni,utos,ap,ndhpitinerary,iviacntofZentiHexpedon.—ALONSOÈEON.IV.RIZONAh18ӿTn`rxpm(lakҙTEusebioˋXBh1anZirPrUalt؞b87.hoUppimɽޚB7E rGil plupa0i驻cadsdXPasy(qN=0FriMarcpNiz\539.tcs* ooedgdiff8ACo`adoQx4ϮF1;deBill׀(iaFQCrtw1PJevoifY0k꾐Newxico Ȋɧ౟> Pedr+H(sh2@SI ձnowshhf1542,til0cYI`v XtbeyoWm"pracykn. o (KC;hn)bYTր8G anyIt.ȿheducunsiti`reiburg#ngolstadPreeistinguishedimselfnathe(ics.t pgefwenty-fivecided,urXeverellness,oecomissionaryhe9nand@HopHgoFarastJfollowfootstepsSaintrancisavier,ut(aeas@Mexico,hy rrd1681.Ԁtncea08oromineby eaontro8syithlearn8Jesuitigüenzaǀ3;ngora,1cern@hypwoRs ,capacityroyalsmograpp uporeiejoh@exit *undhAtond8@&attemptew$nquesd1CalifoxaɎprisHail@retuB{ecur(,work؇ QppositePesulwhichhhvidlHreS"ghamoGuaymS8wrPimerED;alta.

Adin@+7RablkNra1;osolorvalleSaniguelҡsQhq!hPm`ouXTucson|dquarsrourpЄ,,Bwrng.Ϙ f觘8basejdnumb8pZpp1Un"Sts񥢪MagdalenaIr;ross ArizXgJZn lac,0evTumack1;cori;@t@Gila;ұ姉nsw)old Zh8x߬ isSptwi08ceCabe٥Zg,> reacʜlfdiioX`e𥨍lxl@nWxp؟`ЭgóownsfacEasЫpuT,ɈiPd 201C;Cie𞁮oɍ;)aWô2@hyinuousuNSpȋl?b itupr!@pgrees.#D;AtF3;licosfan@C1;Jhsthenticity,ndllnpublishedanuscriptshose0ereabouhaveoteenscertained:

1. ExposonstronomicaelometaPrieswquolB fatrisdamiilg,St00F6;cklp,JNeueeltott1726g4gRela*d0ado!PimeyqremiPeienemigrovinckSoaWMay 3, da25O__03__ϴWPaso`rhZsunf8 s1bcesRtcx1701. (Th8P9;amo`map񱲴AH,hichieϽydis.)OOOOOK10.ՔletxXSoibymPvogelPsnclIGeophHH2c,un`2.sRt0f9xcPsptsing er,fbugaYsr[ɉ/. %Favelia0Jei?SmGiosissimoo)jYndQ (/-A*oǞyЧeco,ecciRMisj,ol. 27)ygya`st
oryyatherinofisntireorkndhatcompanionsnimeríaltaetween 16871710,ithnsiderablettQonoaliforniaffairs.tassedQ@arlyesuitatorians,specialOrtega,چpprincipalourceQ`yrotpbout;gabh`bunknowmopncholar`lec Hdiscoverpresiter,txhenactuBdenied.art.t8an 201C;Ynmeelasdeosuev8Com8esesPAicaepQralD; (telow)9enummap#9;ːLa temYpossibiliti@utu devpA.Ԑ 猏tr ldedd:publ2,YhopehwisoappQj.

REPORTNDELATIONFHEEWÀxVERSS,YUSEBIORANCISCOINO,Dhhwho1 ,PorIoals衑(a;it)zgr1mona m?innuabhe.gǼgggcӣzign̻ȯߨ@prRifjgƙhappy.͹[NXSeF1;ɵlosol@FebruaX210׆׆׆׆׆Takx`humc@l8,ߊߊߊߊߋ"؊p="ry">EUSEBIOrƀRANCISCKINO'''''# ="-3qR[relW%x751427700117 
whichompriseorehanwoundredeaguesfertileuntry,ndxte8toeecentlyiscove9route2!California, is XPRbupeninsul@10hyopulousㅬlargeíXoloradoOtru?8delorteanci s;ithewap @nations򁢆hmerich`aseengardunknown.ikew,RgreadvantaЍboMajestievPsmallhstfoyaleasucbeecubyXndingaA@brsserviccons9,yRR)opinprudxrsj4 m9k(domLcKNXNavarre. 1o eekgorece0dXurteou*myaP;˘N,uEstradyvmo"BYР0llow: [C;InQaros9;sAexi@ȦH1Z؍8need8UPimer00ED;aRnChإ8catechumcPhe.ג؋h¦ڃreȧ򓐨8sequ:Fra82/+mayudgTW+nplty``mpanibybPfƚrg()doctq+/RnxQmx[eagernخY mjbHv HRorHHassumsGC˱"?ᡸKҶALH9Yp8Xɬڕh8ѯ3''as5.BOOKZI`wcu-37`em>Bn0gˤgrConsּHpexs8Ԧnybo0grN[hich,owever,erellost.3 cE9;dulacolonizpor镀deapr(dgGGGGG1615ptuXYturbi[Ronipyears32,13,ᐸaittleateVrtegȖgarst,4tJ?Abouc6>bl+W777771642LuC(PCanasak!ʓFeracinᑸes,)#mpanyJesusgGGGGG3BX4oeour8sAdmirDonedroЄrs0t?WWWWW!89me ssAndrBaljljǯ&64|ѡ{Maj,BernardoKlYPinadPl8 DH7'hborrd_____Y8Luill,wo3630191oo681,(885 a0oҰ[treasurmo(nalfmiobr`ٶ@los St׬si٨xAto0tahav1buil񭡠c빨2H;sbQen,Ibloai ϾQnecessaXsoldiemariniwp;Es8imissYf$also,ɺ!offXrecto*mograpAĜ. `purspcYrpriseϔ660ϔ0202Ϻк萠so(thгc`ظbaNuxrax00F1;opPazYitu ty-fgbakReBrunhsixwhe[p iteHa#aShafiftyeag검I׆efkyhuqduleduced.!icy4hMathelvaǤ@ciao plXxelv "thhich needeت,:ThomaMarquELnؾmeewarcuѾP¶GDPHn𼐷ZwaitpLaΡdad@rKarobt.̈́Ѻq񠡭dayksL+put@ˢsAsjd plqnȂseenI:nemih񪰆z1lrrsafeVAulcHBmocka]ћ0fsccXãAl"vaxqحpre 뫠y xp蟈ԳParchykpho9HDie5*goocountl[788021׼x h wqpʲNan
donthsfhexpendituresorisbove-mentioned HerpriseCaliXnia,owodurordasrad dischrybrichinLcampshɄyllsrailes,jÁlamoanduadalupe.hepost rhp`ite,eaoonsamharHelwy-fiveڀsixegre ,rougoCa@licwi@ndo⇠onquerAbeingтxyfaithjoladenhinahip, xPhilippPAonav9unlod,stuadmiromzporRAcapulcoI9Cit Mexic0whHineway(weferrega|suitablpean뉈tinu)9h8s'#approairus)pesos2assigus;utgweeknighduhco؋Zacatecalw!oqiZletagyZSpai J ps8erskahund9y,v!spldborrowqrebohpayᓠnce3amagdxa?FrenCyؙ٥d+bott(qB dizrreuptooo2sused. A(o0`Inthx?veQ withreatomfortnura`andis,atheranuelonzales.eskedRobtained,hrough@eeñor alcaldeayor1 JuanЉ/SalvatierhavingnterXinyear 1691isitHs茝SioarSon,evnceDecembHChiniph s ,eXqholy ǐsuhfert(,bundan`pleasppXvalleysrr8expPsepؙPthykiJhadQnze(ohrepliHpp!o halssTi,eXfڑ@pmewsHxoCaliniЗ@PwefXany`ul@А+іwhXssk8abaptismphPakPydeav!offecreturnХ`98sibhaPYcontiai8onq#)GE2143GG032D2Gȕc@zeal,mmly,n9tgtΙ@aa rgooxKMajPymhəalth*beginnIYdifficulPdelay/*75890333ã@vailhimselfEۛ.cumoHfafuppjp lice'?8v,nXrmioVads͓esum miߦٺgo_a.Ƶ}purࡈ*MexicHyaquirovi@:w@nssrocorȯ3in0H arhRaccomshdesi1ۺwoldOsгɿj³lпH,P!nci Palregar .ԦupI_;7ֶ,ȽoXeОpތ ur0belov.uٜIgogdeQx @b @ׅׅ֗gټȾpalcalmayor RemؖI^4orelie(XhoppeݲiajG juartyoߤܽjExcXIجab+Pfi19H`wayssouctl0tuh rtzA-ondghrefoiv8rdegHsI{v 5rxp`8theivinerace,hroughfferentxpeditionshichadaoxeorthwestnarticular,@discov@da latitudePirty-fourndne-halfegreesSeafaliforniandpcompletely9suspÆbuildingɇ vessel.

Ineneral, swy-ears,pprtimIaveromfirxpuebloNuraxñop(losolo09n XtyόȌ_th, i,,sou}fiftZ IhundP wooكleag8,HmescAanibyxra9butDthXlyyervantHҔgcaptaincaciqPrancED;arPcipi+sejVinteriorT/hBzeax܎velledainlyassageoalifornia.ythereontinualcombusanyf(oseluehells1hichproducedaonpitast ebove-mePongndouthea,byveryearshipromhinasccustd. On jpjourneysnorthweFadamoilg`ۈ)Huma?<6346??041<2?aY, XordT Vi(ororasioolise;热4470423bJuanaríaealverrRoinceaseenodrvedtProvHial耜Newpi`Scelolnoydag,zfenoughat`cl0ng`irpЙڑ(a i'.???043<4?MManuGonzalesww Rm|larColdoih璎76ǝǝ45ǛBJaalfgorayuPlayМacr`OmscoԘ?hP(ltaÇa,G 864GG045D6GD@exacth*9680467}א׫$a$tysplthJ@sceno(up{BzanecSm!n.ϫtr`Re(yEnnMte@amir(ComɠRDuX,aveApwXertifiFtwoګKIHdwpӳL!,ca1b;moP(y紈rscaptsextepPime7lyoestrainhenemiesfxisrovinceSonora,BHocom@andpaches.ȁLordshipqreforeentw0y-twooldiersQuiburi,3hiepfouCaptCoro,@oX eoplasancingv(Ascalp:s@ost@m xhadilleditthQb.dž495dž0504<O(occasionenademisorourneyoJnborPim Sobaips,me׎אxir,htovalartBernal, itRsaiat interihors(xlfrhwwrInew:conrbfact˃򓐘sebus,cJano 1on#sPmؓinj)stealɆ_Λitnt,tookmsmey`ye-0yiend !goo8tatRallߏ.ԎpciphcaciquCnAumaricHK]GF659GG051D1G.nKyeaۦNueñ lpDol2ccQbized[ȡ1namHFrisco;0eld8??avxXZqHol.}GGEW00togeRSantanY⯰!rianoseph)Terren78022' s(cpanyu؆arA؅shԖ˕asJGRGHil,ab-meߕÞmh(rty `g1mexjecex73Xnb gJal(@9greɺbED;aFIndo.nȉ adHfiɼ@rႹ''a.šy%dغ{croar ctкroad2vo gifthmi`B鎀9`desc ߻׮rrwCHŵoancacPluXnimof897g`3d3g uchxnp*Ȓ]gAڋ\;ʿ,JuPaliѬig؅ uhFazPiism,bethmXh!ȦMBaseaseVisit ȫ?Afhwardturextensהѳly, rBaac`>;74802477054447[hncipalaptainfheseatives,umaric,adomeore0anXirtyeaguesoeetndecesaidarelchoreartiromohtedo*solemnasstoapo΃0traeñopXlaoncepcion, Hksgiving惈soppysul;чreHripene:har(tmanyuls.

Inll?0journeyrissPshichɈXinqHerior,hrough"teachy+hristi@doctrine҇ylo؈earGodord(∹poX\xrrengoo:tuesheЊځMfi,ritable,a3tment\acc polyHtuteeHtemp8Ind`ylwaQȗ(alittleb(ize.č,y]Rior`nӒtȏ{pcoasteaICalinia, W!expIž$Ȕma(ist!թ-dh do;+ty-Awbrouоfri shipӞdesiH蝛qbC:fa,胰0CocomaricopyYuQuiqu 7520624tc.GIirussoulúI&ȅ.ʼ fi.IPulbXmlȅIndiaRiۮk9cxQA0ndmsibc(chemnucH`adv 185063 1u fLoxs(yproy@Majy;erioܴsaryOpsoLipвrv`r,sellAinalifornialtandthirty-fiveegreesatitude"thereabouts, sery pColorado҂ r胁tsrigfiftwo .2 A؆Ɉ0sw(uestioskedfeрlettQFaectJuanurtasum,4480653tohesorsun@aNorthea8(emptyfbyayingII,ich Rilzeancienqcarrisouwa(,xste[cHsromhremxndzcasexoblarge-volumworlerra`ouslobe;脁q_gdprobablyXilop(owarJōIHussonwu557ww066t4wn(ed.Ӑminmc@drawncmapHxdrrt;Jord𛐔 vio(brevi%Hmisin,0wiAonng•foeenHneyxihund(ag n!wwri8Hl `Rئ|sheeHid “Cosmograpalro wh Is:b8aeninsula,sD;ge66gg` b5gtc.k[HnewiscoicongeneralB[l-GTGonzale(mڠa exsm ,1rВHnea`al8d8+.¤uggxReencСȍetixFavo+JeshOhL0ۭMa MoPHolyGi9Ay
Ind,ӮFr(aviAexpP򬪍PCN"rHhendomTЮAmpca.OK803OO068L1OOOOO1O"0"ign="cpertrong>BOOK`ZII.ȁ ǂǼǼǼ="-3em>O#y XAdvantagQⰀjaص{secuIXWZ[qccounn=BfiUti xyoraidaptainoroisreatanchería恈aewueblo,shortly,odilling,ealltifymtherotectionfanta Maaseraca, ontinueetterjaccustomedxpediɀgstsenemies;ndvbebleohastiHm…@0dwinneryovictoralwayYHevenucher,&totalelief1tvinceonorjAwh` year o1 Tmo9x8salsonadv@ement,gony*administra?nymisDjndarJon(prudآwy`,0΅iAMajeɘ Ychoewonquestsndeversions,nanytheroreemoteZlatfhistillomewhatnknownorthmerica:sorxample,o؁1wardGraneguayo;?9?9Quibira;2z&Calinialta,~ourametitudeLrty-f؀livAsixegreePfaepiopicoast SouPSea;os `pBaIelevehous Virgins30613MfamMonRey,hich Hneighboring3era(aoyal cédulaAt:timxafthaver MoquiNMexico^ePthbessibmmun) FcAЀ,wqmiYpresymakairlYjtolicney0romB.xifӟbais􂰡eopaEurcxsggЎ8Pnlylfa roa2Sj(accu(mtr0l,ybCitB PtVeraruz;*`on(mu 0wLleagɥhlitta.2240821ߚߚJ`ʱҵgȠaaࡁrB6`gs:niɹ9uAsiвGTaЀChinsi WstɻAcInect11JfollowJJess@e'cTierplompa*F1;kD;a (mHLogs8䴠!Qnj*ho Caآfa)FneJaarr0S`XA8nWșgtwellrؽchLF0isTmiddhيoasb迫흡OH.Ɵ(late^0ur2cuGeopi8r,GE418GG083D2Gij8Pedrosg lemOrdbrabeϢ554 3tBPyسFxGrimaldifz,,MgGg|@plac untriы*eȱI믡ޓwfdistnsh2019;t)pU˖cðKIX,Ral1ghrakc0oi ioulp@脟_2-talked-Seau3oab`ߪ< a>C0h鉙dack㾡n`gayeHbYfalse.WWWWWSA,gadv0agrvalu:bajВhenȨcsب"proH{Soha{ik(d0Nuevaisca!!RiXHiltҺEsٻa>mZaxr2zDship6600851rasucc8Kyodsi2painfulQeaػHsXvsQccust2brɃorigtyir,eXȄIڒgs,lbvi3o;stY@sjBhi
roodsromheseatitudesboveirtyegretoAortfcapulcond3PMexico,˃provincNuevaiscaya,tc.qhis.call,ith Puexfere0navigatorChinahip,tppears,ightetZBayQTodosanto(orfamouseboringhiegooppositeoasthicrbxusamG (thougittlelow)hQassagy؊CCalifornith8irY-fi.

Throyal cédulas4co(09Aowho0r0nRHXaupHӕnȤekmeyternsalvpr2jNhica`su(helplxnj(XeglecPlggexssihPءmunknow(at"n `"XomdkitssibainȈie0spaʅȯs"lrgn LwayHep9Z2maugmc(S%r.#wx'gm>. Ifeontinueth*promotionadvancement4seewvers@8Hshallebleo׀`makYrrecthpNorAmerica,2greaterarwhichXh erbeennknown,`ractlfsomncislotR sn3su@errors unlЍheufned ЈYarkingomyarrychaigoldȋwЂ@citilh quicksir(`ambԊals.׎sFaaarianabu(mdeceiv)usގІddoexist.ԆIsaorboupri@p@thaӑ@Za(yinnuȑsoulsde`dy;1pio@obourҁ[Jes(Chr83accompanibundatempieautilfacfpPtunimifiIL!0Bfre!"1"0"l="cerstrong>BOOKOCTmMkFOQ3OLoffgivJCA@£secuB袒YtageboMajes1(8acotr5apPmulhrpeHhkP\s"tuff,(cabb(ex٘nhite-ttuconqQek(lic!ispepp1muinhrolQϱӒti2IP8buildWpxhy0sblnu8 names`tilPwillow,amXi'cAxHGksګ9omo5/ධful В!^stockjcattlsheepgoaYdroٿ1horRsumpeHpackhssaYsr@6350916gwupش(9yxra T@lductQsue soaLhmadeq4ce羟l!ost'9Ȑ߲,?gImewh imitMex eȅsEuxneIoo`nIcoldooo|I${veiDeټglsil;q(borhes龷misW OncamOK now`qabli7OOOOף&XrioInd@dochffɾ0ndly sah`eXk0a defཡmseبhga`*irnemռ8ag
ainsturdversarieshenemaofxisrovinceSonora,orasPimasefendmselvpyell,etteannyPrationhatsoe8,gӄQwarlikepachill,HocomJano0etc.;eyontinuhingoodictooҁveithotablee`hotakingwayrom28iЅprison`BstolParticles.

Tr,ulyoQextens8eríhafabricJcottHwoollsoinicemadeasket`hamp,idifferentizqcoloredHcaweaɀdebuffaloidFozea0amuch`zoaYsfficacious rayerba1FV,rancisco(plo護Jth@ron3sȭfcag#on薨eback.RHrencduPsepndeachingfll,ဩoxplainYthemromptlyqhristianoctrinemysteriesouroCat@icaith.

In!seewonquestspeopleher0eaver0lleynoarticulardolatryrwhichtbespeci8yifftjradicate,rgamysponios,WWprayer.1f1>8suAah眎AtifiHkAnZQuiboriiyCaptaCorks;caB iȰ;0U_[ȊмpursQR؃ٶvowؗmxHoJanApa!ˇ Blefr@dyjKnCSoaϢ Nowddi!ȞysaUPefpPsk9XxIr
itingt,heeñorommissaryuratendicarfRealanuan,onnttonioZala,riteseHatisllustriousnessMostЀrinceechurchGFDoct:ngnacDiaslaarrera,me8oishopityDXngob0allserov@hsaidoJGra@inOGuadianЂ,1ith$pa(fewnthҊ s speveCatholic:zyterminati膘seek,ЁughayeymLne`Qequipmenؑso`"(ВAfPerslivadis8dnconquestsp`As.Ԍar8pportune anshichurorafђenablelacPplpreser@bothajPiQnsalvˋumanyulshextensN`hca. ʟPmbIunijnt!isQraЧ(haXladׁRHrED;aKzerrabXsubscribt襚ped.pdowBScteȱh -lʓ< Xg[ɠ3p r!Xer [ev,BozpurPllowh:'''''%x201C;Ispecixwsyᅞ,pdanu24J30, 1704.בxmxwOcd tAbeIperf݁Zit@8;CeHtFavo(ExiydN۶ǀ彡߰ى9;ɿۉwdraf@庀taiȽotzdisc+iH9yfi(w0ȾAɱ"erc!xPP!brou kledge;PCHowX kH@Die赥Hy!sQnstruaylyeglϗVdorejo಄ia Y@ang8d qyCalnia9+churcwbuil+eظ}eYmoپb9PyiB9jinu6X misrs,οpzu`( Btart.ampoS o IylXy8AMexic8O,pub@h_@g9Qȸjo3desiPpnxieP;Qixavai H9;tSHop iڐZpre0 walackih1ܩ[sekeep␜adeٻqBhPa§fiddlˤ ȕ̯ZArtiQwF Ҝhowmqsouwh൘@XoutsAptѭ;ȓse2mshЌimeabrҮûes
tsndeducehemoueblochurches.herefore,rayisivineajestyguardourevnmanyears,sdesire.

Yg`’servantnhrist, 7gǁ'WEC;MIGUELINDEXh11-19lefAbah739038 >340__Yu________rocH473017 >215 S3?5524216'''''|reojPointϏl165169 >62ٌǀ>ϪϪϪϪϐ''Rockw70681 >{oߕߕcani648639GGmpulcog6627x1330260 >4258H4Bg91x>4r_4655W015097 8837002300395617@10869p1070292B1295751{g94rǾOOOO~slP410www/oocou`AdiN779J4_ǼǼǽǼǍgredMarED;ayJesCA;s626258413738>Aguasuli41499_="left">Aguaeaeña, 238.

353wwwwwww]idasu36486p39vlarPem>see440ώώώώώώφtin'16694690844019272750203691 >8wt491525p2www/wwrrpRuiag42459_____FstD;n,̚{1;zarz6287064418 968699z51142#60501cielikjadow784821WWWWWݒɬ26H22lamit054632///////>C1;O84238Oǁ߂81790g߁Ƕdž²7514Gh754ǾgarcF3Francisco95С43ǾǾǾǾǾDž/.JuaG01883A7W''''''Pasqualgg535z_116W02779718w30039wo050oy561710z;xploreso@@River227adviseroizcain^3026񁤅land59315oo9@;nhargefater-supply?694677297//5496}?(777368;urveysW4H࿂2 ;O 58*z;riendlinessxwardndian/_G13768'608ڽHbuquer ߽5123wᄃcalE1;=6085hhedoma7604727Begrem>Historiampa1;SD;Jes[A;s/p> Almansa,edroernándeze, 185.267όόόόόόonso,ndian/1505@23/www/wwupinTex.Ǐ7078532Bהtariv gb932489 >428ag44569galley6423042?WWWWWVvarad04922rw7661166wmacavasm902y2*26627173173OOOOOOy8CasildaǦǦǦǫǫVzonslg536W__ۜp4Oericanntiquarocietiem>PrhedingsAp`eΟ22154988(26л!5 8270''0693Ͼ'17210ҳx2X;W49731W___ϰ__Ͻ170ʨ5<
ailepos=0734102 >338, <9727446529370984895116371113562.

Apalache}50459x4zxes׋6634304׆׆׆׆׆׆׆23;ņjorrivesn~444)6/|;ϥ1;ate5879:6zϸy047327Jesuit?gc?wy 646jwwwwwww> XewDmadaaola?C..ur(1
32582 >46., Armas,altasare׃46553τ26112108ׅׄׄׄׄׄrFatherntonio96221941LjLjLjljLjǃicivitaPem>Crónica36W'''ߍ''%Arteavegar byedroedinY850049򒯁say,alleyfol347301sgggggggcensiNl/כ445352ǘם177786 >Ϟ94967ǚ0537897185611086977Ϥ52`27 ;iarH1433H0O@145A5$;tatement/2324794characterN17510r;riefҫriscoveoutheandewpai2H;ߗs2281)3R׭׭׭׭׭׭נ(nntedxs%F..odg150523DzDzDzDzDzDzAssumptio0OuradҮh߶6694(6߶߶߶߶߶߶AsuncwslpσǻǻǻǻǻǻDŽ_oint07068A׀ߊ߼罟tXticcea6259984;seesoΜoooooooxo,uestraȾk1;opdV0GGGGGG=ndotill?dmiralsih749342r755023'''''''>AumaricH pRi6368259׽68 ӥϪustinmeanTarleH..ol525434z781010_tornim695358649744901ᅦ6594056899H40﹧yEdwardXϼ34罳786716:ʣDiego߼5¼>AzcuRE9;,erE1;ndez61851028_Eeve"PeredJuan135绷"17BabosgamesWh7OOOOOOSFrascoavier 
delac.

Pa,aptaingnacio, 332llaosem>see45ߊwoancڊ_7795848Y_a>OOOOOOOr_66843306eFatherndréόN5502I3ʗgresiver549883 >2㗿ghacechaH1573WoU021975oOOOOOOLjuner39040ϤϤϤϤϤϤlboVascouF1;ez7 045362ߨߨߨߨߨ߄c{1;rc(adeneiraotomayoAnton206408B2013;߁428«߂6882289063129106777765782!lenasy81 >12G0163426ʘW16516϶26792x11ρwuart_318Y0_WT_\8429B8_81790_____]ncroft,.7U78284P6};Historyf orthexixtandexasO33377Q4G32442ρ4452J׿98976h771Cforniaw? 9401bGGArizonaNewso翯10ۼ9791475311&ׁ80715g4X118Žo21068J׾451752￟OOIwestoast׽g_______mibrar߿9108ؿ[plano#n7u391A4/////daoinОseeGrajero㼏缏relie.ưFina໸rGO4154gg34730OO51166a3GGGGGG00F1;oLicentioU699596???????8rbadillo/:SalciaEnsayoronol33;g8871 wwwwww elDieg!70Ȳ0648߻O=
"left">Barela,edro, 267.

Declarationf151–4542413;R@ci00F3;nreve7031021409681477e62593ae78676`retXFrancisc.85(7ilasatheraspzE1;reo980329 >449'''''''tlapringϖ740 >328ϖro416832(85ϏJuannrD;quezׇ504534ממממממעqtirom+Melchor׏77954עעףעצvseracseantaaaym>3648(338Pde?:VOOOOOO!en,uestr@e1;op߿698S22QtT1;xBernaldin112B3;'466127'!27441¿'&061182߻0422618ǁ73" navidAAlonsoJC;Memorial,;D;014ض707626235םCaptainrancisc89(31Ǽ130tur۹'%u?DisiY7777777(risti(qBibliotecaispano-AmPcanptr`alm3445P42RǾǾǾǾǾDžs(gAmbroS3433295112975780G7VnaiChF3;vX658204744DinaderAdmiral[rdO655023OOOOOOOlill׮26917Ѓg894 1cgd513123www/wwwthlehem,uradyfa
>.

Bibis, 339gggggggbtom6245i287oφφφφφφliographicalocietyfmerem>Papers104737655_hèqueeaompagniJ9;su%by`mvogeNJOOOOOMdaisiverM05538H1mBigl؃?0056992261gandy344033874/610G 926607oll׀(iamsork4495353592060217'77O24898OMountain7&168793_scayseeuevaiz>Black?;66@/,10832﹗Oncoay8p6}τ97441 >7Zǀ///////*ob??????????toleGG064i8zw63493w609x3{w731a30gggggg0ЫomingogU28?GGGGGnegrPJuGutierrezM087R3WH112982cM80صIo30626½ggyreeO]lañoFrpo 302 4655559315r/^9387'0020369P82ph9߿ 34629߼߼߼߼߼߼ߊ Caper3;nim'814P9OOOOOvtoH.žJumanondians Texas"81-;SpanishccupationfOgOOMarticleIAust@Ameri525P810136ŅLHULalleP2;solonyythePlfMexico__NveribesboutEastciss''?͑X437GuiXto*ArchPsO/674X35Fa@rino/LoHistory344542BonillHLeyvѽ442
107 >200.

Bonilla,oanarcí167rdoy,athernto795090 >368squeernandoel,idsald1;rcz62064285;eeksnformationelHveondians>2769962013;l45828;portf?6701RYturns)Guadalupu3195891sDiary?WRo7578309e-LariosxpediQg16114///6784821307P855vem>BravoҖro0605ߡo2620354o959x35jأ8477239Oz1441774903 >47ϪO90553`41g91545(41www/wwsC;BreRciF3;n,D;π1;atgM90a5Zg5478*5z5568a2556126J-ш!issimaLonR,yrtolomk9;asasaΰP138wstBett'/882)8:׭21YS׮@29j׾׾׾׾׾׾׋4ief rueccoun p lorcNewexicoTC559y__u625931Zײײײײײײ>Buenuceso,uestrae=0 l0322!2???????jasperanz (Crado)9266 7w02127zwaen9IslQqBay8208r21H`8OVista,esusarD;aosephH_f82841"ffalhϦk744416G00449530Ͽρ7743a1ʿς8191p069h29ҽ733777623360080463770Y37p3[;iscoɿ2 ;?ǻ1123joooooorney(Voyages3ș轅oooooooBusanic67x09727044Z1p43qtamaPedro3x91'x;Decla/s
=0333771 >142– Cabas, _918285 >419oooo"wwves658619 >30 ߆߆߆߃wrzaeaca,lvaru00F1;ezϋ%378144Qό%5Q73'0493326 >22; Journeyf6_7145865o"863974477/20978%;xpeditionnderץ,22ʦOOz4342xr2A;iarnX6271Ҫ''4УH§Nj48755M׬-`9 2eath11075qj'>92??586906308102792h111??J27Joםט/d
iv> Cfornia,istoriaeantigua óaja429.

51372 >602630882013;3777641'003041832765957;xplorations ?e6627a388520 >2*_\1216538ǒW4PJO32584ǔG52915o01757g586910g11210gg80WWמממממNotic͞Venegas (Burriel)_41435WV2489QPon6361h3_'_ߥߥߥߥߥUniversitq,ublicinUz68270(3˥nderpaandexicoRichmanw.9154'o194ggggas,ocumentoseferXestetcȰarrascouisasol13689875P50975?mjED;,alle{S45@wwwwp`Fath@Agustmn7567664Ҽ'''''''F1;adlefugiл_\344ɦǻGGGGGGDnadianhx45``20?568i2ƽG746oԚ0seeest謨!arurae3|722133746733?o)Pueblo;qw93032OGP2165H3GGGGGeCreek_87449401Ktonk1h182841 pelancG4657@611210O292242oOOOOOColnett99389rriJ6621:'7_/W?4504P1007Eng>ϱ4@7ﲸ137 6߾ǾǾǾǾǾǕFortu/-Kingc9;seakcGalera>ointncepci3;Wi
ght="0em"idth="-19"lign="left">Capearuz, 79.

see13'$117499 >36795437'G"259942?34654 7445352/77868' 5372 >817230031 >9"_,81489'WP58697@0'WP61120107WOo263088ro5425X107o02@6457o028`1Ro992h12oh92242Rol35812o0098976)57o48454qggggofhe ossGrajeroӠ*Northwest wwwwtulmSan̚h00E1;zar6346ժucay837Q214875HC15097X5W2915O157Чɫ6O649G405092679KOI284JOOOɒD;ttoomoϽϽϽϽϽϖuenz8407h1883q7175@7:OOOOOOnebasti݆/_w_wo______ϯooo'ooo#iF3;nudW9747GGG;???now'55664 >ǿ088732׿110753ϿϿhscgG_istranFatherao78538PxGrabajal,iseϼ6164728ǼǼǽǼǃmanchelreek߼850043987 >8߾09266242'Yitoria583060oneli, Hta543ʼ>C%rden*olecc;:Documosn#9;dHs7777777meOu
radyf, 5452910602993212;rderGG144539@2A.

CarmelayDŽ32476 >9Rivergg///////lites32582 >4517530􍯍n,uestraeñopdel'$952424373seehso >355.

Catujanos, see567olancoSanebastián2$9_Ϙxco445504 >202wwwwwwtypaWf76420ממממממ>Cedross0dCerWWWWWWW> C9;d1bǢ942928ǁ52¤ǂ527090Sǁ7071ǁWWWWWWWniza;77768M883!7O197447ʲtralmericM045362ز?rmeZF1;8Mel-ndezodrD;guezG808?30264w72851G2:ϻW28992120翟/v16428߾߾߿߾߃451370?78߁枨1ד 72551π׼074931׀߾132584/ߞ1pऒ2;G?O/OGGGGGGG(nCanas,8ptaLuip5h٧*>Chacal87HG?smuscadFranciscoӀHhe34y5߹oX85o41ۻo8069o٧78o399׾o166h2kooooooon;1;182841zKpaiver89041 ?߹߹߹߹߹߃ultepec450407arc@Aguaerde]2973Y2ϽϽϽϾϽϝoarle0IW_W(Yb7777777ebli7695935_vsrovincem>see="0em">
Cheresrovince, 216.

<iguica(98489451GGGGGhuaNJNJNJNJLJngu175490 >67iol263088 >109o02872991o992120o031597h13ڏo9408374o0178oh81916iog>Cib@`xzus1;iǺwwwww8cacut7405344G5664 >"t_4`2WWWWWqueG66i16?GGGGGuy*E9;g 7990a1bggwwwwwwmarronive5887Ѥ׷׷׷׷׷ײlark,.ÔTBeginns9Texasw5254A4r翏852392oFaP'13123ʾvigeroriscoi)HistoriAntigua 6ajaýforniGB9H5@43wWWWWWWQoahui618`8O20628Rx88822w319581w750459I/I441*0//+/oo/69597)2013;GC7135纷85381692J365b019617O`3H3K{,puntesara)ud,yortill2ؔ٩ϒ'߯OOOOO~capQOs)ȴO??????oicoא6
69 >444, Cocomas626701 >28806511449wwwwwwwqósperaGE6221B1G_Z7795A4҉GGGGGGG3;ye46592y120479900labrot736486 >33www/wws5Zwt2517510rw2537655328942013;ׁ331P4gׁ377Q4ҟנ88c4363147O5`75g596a56508x1536747 5 7661 166867׌18069H16_0642p18Ҫp7597P73O35902083920|513123'4590a;5478:߃L5681`25Wc699 26{7?'4226?460I͹7777777ǧǧVariaraaistoriaxFlhdawBuckinghammithG434583Knettay笭99h >7׼׼׼׼׼׼׸(ogne~4:7_|radoiverO֗P7913603Ͼ36p4ߠ902X266H27597317 9324 426582`44'/`44c08('2ȆH#72)45; Yseesozittle ͥGDofexas|67848gg06865531:OM24XHK7M3433g?H7623`о'!8337g1844I3M7Xq040߾{901ǿ03(1zWWWWWWW0mmissionreekncepn,uestxSe1;кןv7954ǿǿǿǿǿǿDŽeE9;aborc[3Ca
borca.

Conchos, 151729496466166038069485 70–747400177094083127g2773b׊׊׊׊׊׊׊iver25011376913945036508542733294550202wwwwwwwumucha739 >34quebac?36488xߜte,ntonio5H24WWWWWSDrndheudoravy027416r039114801846838150523w62219];xpeditionf253 x59O 5359IO32ϾOOOOOLŇby..inship//GD412hY 49980q27wqssl&8852߿ü20175pushristiiveo74658Y4ϺϺϻϺϺt9;Fǡ536QOǾǾǿǾǾǃ,ern؃>hH3;/707'P2808444266O00616472OL8387538O5242 OWW0em
">
Cortés,atheracinto, 438.

231uF1;a,ountfׇ333771 >142шׁ6747559ъ2013;4995206070380694''''%stans;3;226349'ߒߒߒߒtton'U2501Q37W'P788Q44W'034730RR'V8Q6W'0394083P7'9279'0043!85W'058553P2'''GGGGFuncil ndie'130ߝH6542)1(7wreek6822Xעxedor,altasarCrockettGE0801`41"WWwwwwp3ײײײׄggebybreg>?n10B4:oo2J4o7867h1oo,eesoh//OOOO`uAgusOe쎗69@5GGGGGGFray nuelWX6206402g245828G167A28g?ado߭2952 0'90217Ote,overnoromingoironzaetrisxe804b1wppؼww44q31ww871p31rwe9p32w2938p33ww34`wP59[wwwwwww>Cuaguilai881790Btr iK9Hga'123//0385ؿ(3///////!00C7;ubiCaptainie0491522/׿0878q3缇40824qOchanPumasurpO304842?OL?OOW`7`bgW01Н8`6gGGGGGeencamߙ6019697yvJua49515'554itaW'GGGGGGjac3
6486 >339.

Cujalos, 4150978 >55 .242459306595 >1270311251׋na,ernardoeol4168328Ҏߎߎߎߎߎߎ>:C7;uniem>see75664 >8'012165317DavidsoGeorgw.6209117׀434i29;Earlyoyages"83107255649390816220ρ6412/0908202W3031O$9762ݑK3;?4JpassimGϤ)29157ߥ<701(5018p6'837397447ρ938ߪ-53687$971X8W[13o21810w/{2238!W?6349bO232479Ǹ_9ǹo8250(1ΜIdentificationfirrancisrakeAnchor XtheoastCforniaYear[h9M0887ɛ%!D9;couvertest [9;tablissemsPsj7;aibyargry'$81i7-///////Deeport_ZSanЅoay`̎ɻ3;@CaptaAlonso504534RoO291635ڻOM@7i5¼OM90436O?>Itinerari05462߼GG42au9297342;xpedi6'0635726y35҂7'_\8׎?W<959P35:/.߁w<85386//8813140/(902مw/q7940//*auto7004 9MHistordeuevo;n00622 >28g'\2534^z///_84772Q9J8651539''874490//899407ol-Massans}484G13;
423.

Derroterofizcaino’soyage, gb136892`8Y9158X9W01509755I.7017w159315'163420 >61769406G169084 4WR71456gǁ549A7w׊r89Pg狃9938`7753691 >80#5378'497187C2238!ǖG4475 >9GWc34629_______Descalonaxem>seeDP00ED;azargaFrancisco OOOOOOO>DiccirSalvat[1003944oooooooDijuߋ64833zϱϱϱϱϱϱ>DoagibubigU5yPgWWWWWcumesed.arrayuisasol254648755_LJÛ9;di@, @8leؘrF3; gxarc&,eoparaaistoriaMexicogO37J:744632421'$58553p26߿/{363643 43x409872ߵwwwwwwloreNuestSe1;oHpl/d445`42ߜߗ7߻14964230z96`3go85293 7go8795 go803227o72715 4½>Drake,irƃci׳2QѲϛh766j; Idificationfis 2019;snchpge|beorgavidsoN08Ǽ򈑲theudoravyJ.ӽorbett'߄ߺNBay05566p߿߉NJ'0130265'2aile
pos=0226345 >91., 120

Dueroiver5926627ran,u17B970344 >445''''''áFrayodrigo?L50202//////w325011370371216303827y16904273329011346rCesreoern>dezem>Armadaspa"F1;ola31J6865572;ǂL871318'j17EaglHassG245928G684330-GGGGGGGaEarlyoyagesbyeorgeavidsoh37H172Z1ϭ493c08162641m/U908227?302O$9762Xϴ24]zpimx52915/7015?&9315 O-PI6__694Ȧoo17145h65491k8۾18837G9496x7/0369@89718 (881Ӧ222@44722/s3249?64)9OO8ؔ`1_______Echancote׾73߾߾߾߾߾߾߃egaray,artD;nP48324F50452WdwardsounthWGGGGGGG>ElxXO'&GE(49/W415X3jqMorosland608Ͻ___Ͻg'deoseyseoint7777777Pas372X "445764بH0493#2701¿4413655871319143istrict,heeginningsfpanishettlementsngins,ayf, 72–/+94968(6)'>.7475009; seelso Elisondo߇628822 >28>EmegeGB37444h165IJemez0m)provincehe475221ҋ>Encarnacix00F3;nelusconimW-9893 >447WϏϏϏϏϏτ=initao97183WWWWWWWEnfado (orintada)E11251@2'''ߗ''gak1;oHPu(jaelhardPFarephyrinMissionsnd lariesiCfornia⤿}0888698ooo'oolEnsayoronolgic;,yhrciao88715 >31trLuxE1;k2i4ǣ9ГA7%߁7701wwwwwww/148018w79218O[21068"0EphridesAndreargoli85ȴhUEscalantPhelipe (ѐXro),C;RelBreve, D?3102140?3774B'W355*15__A625Y15ZgF8676_'''߽''$^Jua6324hG05459025G׽W586Gnjaqu7351720570561227O5634779922/7657£???????obar6Fxci58553G0P037ϾϾϿϾυrzBautist0196(37ʾpejo,toniw0313603032j&3590(915 223168 40824? 9332;xpeditionfϨϨϹ_3324j^09ʗ˨϶37999519;tive38HWW1909;etttoiceroy>3J19džj9oingﯟGGGGGGinosCaptainarcel050873׼_____Chrcalepos=0744044 >342, Esp00ED;rituantoiverE1441A769154541; seeso2w6349Y0_w78ww318q0rrada,uane/u5010(43emadurNuevggggggg>Evans,chardtuartצ0628 >11???????:9ExplicaciF3;n,fizcaino t(z13Б4w71456 >6Ro18(19x7خ8B2187σ33462h9]GGGGGGG osinonm8lometabyˍ'm3636i3K17FPeay53788ʈ׮ralloneGulfytho5566ٱf1plosodo8Captarc4218_5359208xǾ05726;ocumentsoncerningexpedition H1p7h3r772im9693O 23223J؟3;O4550ɥ{ggggggg"Farz9;sostistoriDiscoveryndValueH..oltow4r42m voreselestia077wvGE409843Jictromv292a33''10157y464󘐞dez,Prtolom;9;4922xڼ?>Gonzal'450410'www/ww??regori/F1683187Frelo (Jr, )?56201*159;ucceedabri8O994aB(iaQperhaps߅???j24 >c>Figueroa,sidrouarez辏83066>19"lign="left">Finaleport146.7301972531780527OI51166233L

793؄5ᄏg>FlagstafhArizonae25334`40ggggg?ߏ@rx739185775282R74412848700769597 >35JߎߎߎߎߎߖQx^4803Y477777echashiquita3648H332σtchReverendranci!TheorldncompassedSirUrake108873śFloAntonio46555883aw224479611208oooo'oGrid>4707'-25994378801467z157933270594922761647–O4HgO07483294gO00822)0>Fontcubert0FatXiguelW%9509X36Wrtos5668"sStockпwE10yǼ/////.raXsekosqѿoooooooAnce7G1211OOOOOOOkiscaninewexic2691133714542851037127168069P1274(975832867591515054590257808041P266?553?@970344 ;yTexao?oo28o31929784831844131h5i853367762609o0India7w317p_______Ju>15931 576/9 79000203`537869595coavier_ 52 4oooooooy">
Frenchettlementnexas, 360–748662117a>.OM90419I6O2701I7OO65090y8O07382y9O8651549O67004I9Jǁ4496 >40NJa8131404.

<`G@>800ED;Juane׎385037 >17ҏ׏41683X185ߓߓߓߓioiver_52392/_(wwwwFuegosayem>seeantaicaQWWO"17GGDGadsdenurchas'?24842zGlbealleң51eot(EnsHart-guiX144535Dz190278 >7dz002611210''#iciaH11W0067313׬rsteo51166 as478a25549882ֵly,ernand26913''8943߿3104Ͼ߁78ؖ40146Ǿ߁36314߿3473914J/349524(5//G36259P15M; p201C;RelaciF3HyoncuduoIChamuscaXD;ߊ߉5755WW3123WqElgbSanafaelv`d@769593+85386?06Q41311041Wmarr/v5045){rcͻFrancisc'Genar Documentosn9;diuyrpaȽoria!Mxico_25Y;dDee9;sڃeuevo_;n/׃/,>
García,̀xos, 239.4273448.

itasiverDŽ778663 >361Dž߅86515397߆76598 >402rison,.Љem>Texasʗ566z974000101741;seesoicacutG??????>Gediondߝ68441P316?07246734ߟ236483ߣףףףףףׅniocane26708609803g______ZGeographiaierh@|bycherO9443wcalocietyfhecificransact sndrocengg1372 >0578 _7GrrF3;nimo,ndia3515ʴ317152013;415GWiganIslXgd270381_GGGGGla/Q392_4454k60O096423844582G_9676614B_4@`_w529p44_8032_976E94Ё2ϭNombre1JeskA⽏ig,a@rdamwww龜w?ronPetribCruzateK ???????>Godoi,iegouceroe95`2I1733`4A`;ldenlj+;566G0їǻǻǻǻǻǻNJ`mAntoom1973p3WoooooommezorbJE1;Admir ToribO3026w@5pgnz%lez,.ʺIColeccifyNoticiasocumesara HistaRuev@e^''x227285Lonesϊ8`'oljħLFranciscϮϷGϯͿWWWWWWWWManuel׼M599344OOI221Ooooie
ight="0em"idth="-19"lign="left">González,atherirso, 435a>.824350.

21201750 >79nuivira`em>seeGGGGadiϑ51502ϒρ77246;soHawikuhߗߗߋdanyonW4922PB////ggg(eatinesiߚ826385טטטןGriffiGeorgeutlerמ139158Зollette,antiag7853864087899403硗Oϧϧu@lajaBishopf62670188X`3;ǁ488221uevaǺ׵׵׵׼Graity18513 ǿǿǗqiv92662cWWWWWWWup__?7/27]31929??X5114!9/X6349H30W'6095''X8P30'57830'P03S2"pe (Sinaloa)5751`43 ?stSe00F1;o`g6X28/`91410320_097 2W?????O?W50454ϵ71355ρȾ6236Ͽ!6"%9738׽799507?7W828WOo87222`40og8876409610041/920i2Ͼwww/wwianvill (DurangoE42733`19ZGoGGGGGA do,aptainicolE1;s7Oymas34456٤CGuebDiegoartD;nO583p6"WWWWWWW3viem>seeEstéban, see Gueiquesalesailepos=0620640 >285458676701806560530106684386rra,u044 >100777777ero1465553 vavi934442909779y447777772isasolCaPscoooooooohzm1;ߗu047077gg015QZW17Habrejџg>ojosocksggggggghckett,har., 201C;Locationfheiguas,D;ߠ34154ؖפ?glli_^Y27Z_W kluyYVoyageszo]2808h4g78676bocietyubliKlfoBay5566 lamayOOOOOOOOOQnasin767364133ϼϼϼϼϼϼ>كdbookAmernndian-byodgeu95309087400p7 7'38963172O?b9927X17ڄgW401613Iͼׁ817a8g3106118g284186921߽{2p2B475242174321ǽ5116633145ʏW5523׫04@'archuletFranci䖟N4p3;?440434GGGGOOHai-525134HeddoseeʀŻǻǻǻǻǻǻǃ@dosl|23249%wwwwwwwshaw,.ץ.Cabrillo209iڼ86x@852W'''1ХHermos/,95990?????n00E1;ndez,regori50>68318z@8JoanwǴWwwwwwwwrerAntonistaenl<
/em>, 5. 59946 >10006627 3'"770558/7284079 >21?GB99762'WR104154 >3Wg656`37w#1749@36954307

Herrera,ristóbale545508p49>Hiburi8seeHoriaaompaS1;ED;JesA;s:,ylegro^3248Yש'445427?936361󟷟osriumphP8Nuestraƈ9;PrezRibwO?Genl\etc0ntonio ߴߴߴߴߴߴ߶ߵ׶ߴ߸ߴ߹ߴ߻ߴ߻'ߴ߼7?ߴ߾Oߴ߾W_ߴߴߴߴߵߴߜߜ,`ografystad sticloiTamaulipawqjandroriet628eWWWWWWWWHl0llectionsfouisiana lda'Freu45*/7loc(ySounýfornPublZ;3915?_ocom727044529p44z816345½1113462tdg @dekײyhbook)Amannd`w530ɞǾ3߿38740079J17J3992!17ݿ4x117?W817a8_o3@1818g2Ь4921g{25417ǻ 5116623''314 234W?3505X23oW3I7oj814 %;JumanowoGeAscent٣ŧantedesžggGGGGGGGJnxRiverO 9o?6G5239P3978740'2662 42GpiOު45Am
>seelsooqui.

Horseheadrossing, 31671270529.485630HualpaiampDž587 >243WRangew38724_OOOOO^dson,enry'$980`45 ghes,.͎TheeginnXsfpanishettlementsnHElasoistrict950691413272icasiqu13648mañantonioutiE9;rrezםE442100*G426(201GGG_449530_5175X20__83938__04608Z_841_79900_9332C_043A2_w478057w63475w99262???????ri,aptaFranciscowU752447W??????Indian___ߵߵߵߵߵ߯rtasseFaxruan׶9501043ߺߺ߻ߺߴtchinKa'o8XiǾoyaquxW36423P7///17''$IbarrXDiegoǿ328 >0G771G5425G39951997ż͛f3674757ϼϼϽϼϋJoL3;pǻ85017Ǽ16818߹߹߹߹߹߹>Imuri_993h44_GGGGG$ xefW9 W7640W830626ϓϲ9731700627ρ28ρ678σ3Ϭ50342540cw088q1k2013;1125241541436I145596580715;fûfornixseenybrillo7 9//740џ;nderref1H5417_011@)/߀2770
00121652 >38;ndizcaino, 60908440184007 >71Q–90278('9380 r20537h8.24475 >97'82492'02381497050x9903107776115//=8992012O?80W?003017122?8886??183"_o1P113;fewexicQRodrP00ED;guez]3542h1436p56ϖǁ77Espej'729 1?'80696GWX43P;OZF1;ate灕4426З20W5175P024x776990a1GG9332aGH51166023g62w713a4f3h24禧`498835`521b5e6a5ǩׇ76572׈8553X߫0517614528TexassLariosBosqu/20+8/7670)8??84418i9/_n7@PpMendozaׁn84891G8д393232'83Ϲ78j214853372133'31733g'7+344assanet8886LJ9Њ6ǿ008046376298805`38BCDee3;n45568⿧77a08697759ѽϿ74lj87640׿ϊ961041Ͽ92374Pime&altKin74s߿A897640016345'611146$religionth'u27@7߿o0028W7115!8Ͽ/5869x1ς9x1Ͽ244101791ρ1x3??o629??oX6XA?Aٗ?y@ھ?o23A?6߿?349߿AAGDF5 A65߾߬3o߭ߊq٥?6438׾94093?57646BFrenchettlemenWW515x3{R00 3WV449 40?W"seelso

las;ocapLomóyelabrotcnchoMumuch+nquebactotorruzaduitaKjDHlہetobitiYijuE ncEmm:scanjaFle1hiq)GedionGeninQGuayGue`esal HagllHanasiZH8hinsAHruic0Humez;ɄhIsconIQJeJuAmanMaXmeMaguqMprie:psReZNaaIobrOOr8OroroOzar1P`|XpulgaiPHbuPpjPsxzPatقtiPi8oj#ӑPjPuP#yl Quem;rh Q8bhsabK8 viSanuenaventuraiauajSxTe "Qdj(Texas)nlroodTetecTilijalaȉ8m@򚘍P\xobTrBTjUnojVtWiJX@erIYlKYor9IyKY Zu1;is.

, 339wwwwwwwpoa,loΆez583065 >267He`@߃0878731ߋOOOOOOKCaptaineguilar??ttalailroad66843806>Irel,owsfǓ391851 >173Ǘ7777773ۗ7690:4017? '''''' Itrario5Gw00263x0rx792p1117Jp44426бwwwwwwtnG75H4JgE848945gc16345z׹׹׹׹׹׹׈panǎM259bOOO872991/////-rrJuO504534OOOOOOe𫇲2 8W449߁6R߿߼߼߼߼߅hdxdosillageg}8ȴ31ǽg@246733Z߮߾7EsuitȫXPimerED;altߧ3PY2Ϯߙ1576846ҿaA;sa_,atherrancO0795090H6?????im9;nez04707g09528Qwwwwwwoseph,ndiϫϰ_517
51 >205, Juaneios15253Rodríguez,slandfem>seeu1;ioooo"17ggdK޴22϶ϕ4260ʳ\ivergF9Agggggg~a!ϹϹϺϹϊoppuFatherarcosnxi964230 >h(oeeraClaudhch+g81016wwwwwwwKing9;seak 5787𻏾o (KC;hn)^Eusebioƈaiscv8243x45w727p45r; xgraphyϏ32442W263643blww4A,RrtndXlaofewonHspPimerrED;alta2928O005764K????G77Laarr,ishopgnacDs yG|1135y:>ell,hip74(2240G(g01'''߹''asedeleeo?>scIc3;ǽǽǽǽǽǽǐpW827012871ؿ0]Paz707 012808q0022`9_4050o58306H267vosesogbSaniguIslP;Quentiggggggg"SaWE4832q4Ҭq5254q4f
ilepos=0760600 >353., Laalle’solonynheulffexico,ԀLocatiof24}Marqu00Ede/o9575143Or"313609 >13ߝ'6032156ߙߙߙߚߙߙ>LAimabl,hipg77andSunnEC..ummis4632421ʦ699229266(27/B6827!315GG[262)54rchevA;que,ea7_4496YGGGGGGG4rioFaruG1851h28*{3;s24582877888B;xpedil319529G757830ߴﵧݴXanoaRD;ohgbSanuenaventusBishopartmU^Breviss(elacѪ*istruysndiasG2066"@;Treynteroi esuyXrdicǻ2817Air )912ruze`28422>VaivePecoԼovpn/*831636 GE995037_c٧837Jw896104VsoMarLeal,nd9;ݧ@04h1Ԭ621 >8ǐm611ǼǼǼǽǼLJazpiL:F3;pez'12599 4GGGGGunn738|'%Cerralv8Nuevo 7OOOOOOȼpLettWri@nyĸ(JuPO1;a(fromewexicSW659221b2013;8 ׿׿׿׿׿l
eft">Lettres Édifiantes435.

LibroiaribyebastiE1;nizcain13689280148755 >5z 549897σ651662'߄*77786*7197441 >77203698ʅW20537X8چg218104 g/3000W?4479GO$824 9GGGGGGGL|7;am DomingoWT50878)3*GGGGGGG(mpiaoncepcF3;n,uestra1;opa726959332r'''''''uHseean lvador_______@ttlerkansasiverO682226]OOOOOOOColdo?2533 ?05879269????????9lanosװ'0744ܰléD;b03995h1951750P;soZu%iinazathernt8׉62623[RhC;Locationf̠`allyH9;sny (ulfAMexi(D;H..Pl01!^Lompymenare@JuBautisti_]421010_______>LpeDieg^458׳׃st{9;vaW49686旄31813jw89i13Wg5317 15JW720p6G4 r?8p96?p0xq7o?????JerNim81916`17//NXl1;H684413;4871 1;ccountexpedi"withndozaU9141032W7Y4658143_''''''Ts3247`9 950 >@׼׼׼׼׼ׄqueacenrc9ϼ3648@3gρ߽߽߽߽߽߉U_\99344gggggRio Rodrigluisian?267028Xwery,oodbuQqSpanishettle ts"iPimiп1Unitedtatesj 
filepos=0 49227 >5., 159

Loweryollectionׄ491522235232663ucero,icolás719739 >332׈׈׈׈׈׈׃mmihCharlesƌem>Landfunshine6;brXop2;sxpeditioneؐ_5137P;lorasf߃32584*ׄ593159{namingOWwwOJVizcorrivesx/*277764˿/ڿ???????Rإϸ9P22׌(49883506035393445420soCanadiBǾǾǾǾǾǾǚielrFerdino470Ͻ_____.uaW26913803744416/406428 Oizon95309g457a14wg580715b3;׬368Ͻ׭085077׮0992277׾׾׾׾׾׾׼tlauevRD;op쵑K50523罧+doo,īntCastY7F1851 >
173.

Mallea,uane, 267nilaons125993 >4Z80814099450955gggggggjLieutenantMatheoׅ564230)27O1Lúzierranc3;gnitaM1;rquez,apesnimv706212013;43021926627727w߿߿߿߿߿ߡt]nris0bal3995199߿߿߿߿߿߄77ϋϋr8rtfâۼ16908'7146Dsurveys29767778DŽ816579x7Herna(s2i3@42730囉#lons?4550)0zwwwwww/En39154ǾGcisG67695903G7623(36OO8538O950983GOJ67237OH62609jHoexǾ8813140903 13?:154511 OOOOOOOMassanetDami=_4664A9_j5`G74490򞏾_9106657_q1732; 
accompanieseeónoexas, 3482013;7467480511;tterDonarloseigC;enza~4411I0a>60600y384137387.

Matagordaay׋52545y9׌ׇa>.9597a872224020nchelarborwt9550263ryoive304842''''ߐ''%zatlanwt1346q4o5097855y240 >9r24245X9 sd?4875547Gߞ?׈ץOLJƦG679211G0030ȁKG{echoacRE1;em>see202uin`NicolUyw笟edro ArteNavegarj 599??4919⽏90414023742翏ǸǸǸǸǸǗJ9;ndez,ebasti׾7m`Q/65I#W]6119P6OP9272H7G496P76??0201P77971@8/GC1602H8?85617810;xplorations rt 777868837ǀ19027Baminesayfonterey׵2447H9z߾߾߾߾߾߾ة`C;Memorial,D;ylpo9Benavideϼ6827031262P3⨉uevaspaF1;aWk5674P3542938R84772x3oendozohZaldKD;var 6ViceAntoniCoVillxvro_]04536!9229341ϻ523www/wwwrBaltasDomMnguezgg693533KgggggggHurtad7707'''''''Juan֎XH31b4411"S3;4108y;trar1412q84o
za,uanonzález, Historyfhina167.

MendoLorenzourezeseeor F1;CountȄwwwwwwwwPedrowss-L[3;p`Expeditionohemanos_\678153 >311Y2013;746582043 9;ndvilh,derFlorid 12599@Osalosgb511668 >23wwwwwwwcalef67085568455689unierx0r12H@7589031*29732WǣǣǣǣǣǣxicIndianv99279p7rwt4168318ڨwwwwwww߫04536Qϙ7ǚ)8H(4׮02777641'088828װ03289413ұ1282746X6P026b'5765726?57828W1647@28W851@075834Ox853873U304422484KAudienciahߗm60߿߿߿߿߿ߜicityǯ30260أ׻452024h0003509a15 3171x008792x8105751񚯿44Ͼ96 4MsDocumentIseesaraaist ʁ`׾׾׾׾׾׾ׄ߄߄_Indi]arcD;a,enarɿxGuitoherchives,y..oltonw6743OoOOOOO>Michoa1;8@.iddleonw%8655!1w 24 H3Uwwwwwww#x2013;159, 40817081042509831906920616471 >283;nrizonage74442`65gg6x6gg`106a87a&2682804495302040x212170052321237ǁ1455024Ǎ009575143.

Minutuli,atherer800F3;nimo=6984j???????8randAlonsoeǕ8570ǖ04168118bssiAscensi&9;siewsn217ǁ277641gǂ094452–g@831237'&22(1;ƌciscaNewexico (RodED;guez)v69s3371453175807157ȁ; (Belt1;n127¦"'ǥǫ''8069a6'a2Ч''!3997'''''c88''Mart5n/50208675)29(8[Texas (Larios'85128'2x065!9ⲇ757830Lp6844q365ї0X1410Ⱦ073278rssanetgf52H7d57`6262g4873ga85c6g9`3816727X8ǂ106п3114;esuitPimLat_[h82³Ǿ263643ǿ429a43b0010154û>">Mob@ayύϙhoce68P19xH4H671see0sooqui{onorchiandianorquemad_1୉4”ߺh'׀ К17*G152/W$93Q5?gK634261Ow51662
., 658099''!23648 967761122 >108OOI463241 >210a.

Monclovaǃ}4H7x0zLj620640x8–427628ڊ688287504534Œ674851705903577079509036ǐ 8817940 9154541''92973 423see3258X4y634C8forniߒ143H5׼p1810Ǿ003h987291158976XgggggggOMexic1647X28wws7336r7777777oestqMi@lw777777sinAlonsggggggtezum44426@7vollFpPk1pi3烻yJuanartbED;nez'''ggggggbquiU7y1w177223w9622144ຉסԼ92045;spejosit376;inesiscovdt>9699gren2lau??let@Captainלn2107i Hermos69086gggggggbunt@rm_'05 3 goϾ086صOǸǸǸǸǸǸyarera@PedAvicй2599>
Muñi,edro, seewoz,atheriegailepos=0463241 >210LJLJLJLJLJLJDŽ Juanσ58306567ϋollectio0620911www*17oolNaamans949 >427dadoresiv!ߎ470ڏߏ6245868߁343392߁6823Ē848 >388LranjXAlonsߒߖggggggvrE1;ePmnentersloridaOL391857rW>iNaaleographicagazin388229oooooog`veribabout astexasisssby..oltW75254@34b7'81441x376?h`dsland574931001714565776׳Rvapte,HrtD;nernd1qAtlaSutilxicana籏H5{;zRelaci[3;`__.5994ۢ070689'(072Z7'086414 BG70930ZWGc0887!'Ws12770347ggggggg,ort?627'701487505/O0761OP9(/O338(3ۿO/575103maritimease኷4536Cabrillo2019;sxped onromߗ13qǸMҬro-0H'gggggeechPOȸ35O606035O绿ױ2168Ne-SchahG26WWWWWWReueeltttg禱8543⹿wranco959q5GGGGGGGGciaseeuevaw=istory,eadingactsfbywit8llw3979495217/77A1/42268a88o3o28136036784Ҷ߰0ϱ￿000
0712705 >329, 28 Sosa616428.

Newpa121638014655.240509 /2561706/G*8729@11GG02@14GGPGG4426@GG55002G_*8191_`5177232_6pY0_ws7034(psCabrillBloresoast?<27812;ndiax2 >8;iscoveri53760Peruendships 7528y1seesoNiebla,691 l,athermXЫC;Apuntamies,D(ߦ8ط1ڠإ_______NizhlarcPriar>Nobrache9034bgalw779 44Nombreees{A;si`? 684982 ?07 /?G47@O7057Gila >North{ants exasj,y.BancrofϠϹ?Ǵ922ЉϷ3714g3248042gXH42J98976H47777777Sea߿ws21xp8bwu39952p9_wq0Xww057828q6s9p27w]5010Yww*243I5/OOOOOhwestpe?=5566ھ׀7870p65631_17491195403'oasHistoryf Bח>Nuecǽ 2458p2O!7848H3ǿ"µ_''ǽ'844131'!655O'X2467H33_Ǻw72938qOw߼734101385(09 
filepos=0884385 >406, Nuestraeñopdetocha,YBelenRGuadalupeRegllaandelarioncepci3;XLimpi\Paz^iedad%SolosoloresRemedioluenucesoCarmKlȅ`ASaragosRmpulRosE1;riTTrnsitsee[9;;߇އz;}XsoOuradyoXdr!nnton_Xo׃Francisc?yvaŜemadur?:455988 >2;ggCoahuGc餿1509755.Ϧ3531152ϧ03650898Ϩ04421070ϩ061851384Ϫ09477543ρ55026;udieaf?u28822q9???????:MxiHisto3,y.illagVV3XQP60ȒQR5921Žر2013;ה75241Ґ'49223?33922:W4998R2o7511663OO314a3Og477241K2202Ȩ YoyϽϽϽϽϽϽϡTVizcay7!1373979470981511Ϥgמץg712716g8069816קg`0399`17g`38שg`31909תgס׫g73130׬g0073410`3ӭgd89610`0cmines ''OR7`Q;athereltrriv@at4xz;Xpejoeao73799ߴo߬ܿ*olm>onclovoGeofݼo92(5߽o𼟼LebF36478߽54441H0760600߿263׿95935Z927067386￯W8429338WWWWWWW_G*AlonPDe__7x6`28_t2534ww98g/ȱ39865157144940 8789!0? 813140￧w
idth="-19"lign="left">Nuevoeón,hccionesral8deistoria`286.

318QWU9141220WWWWWGGWW,ricaBaltasr Obreg//+3310214ڏp2013;_4322811_0378676067YOOOOO???OKRelaTyڇate-SalmeG1437500463241156589259822 6'699216ʂ7?572052OW6574I4WWWWWGD#ReynoaoA se ol____"17WGD CwOOOOOOO>;:{N'w3375193wwww/wg')uis߫߫ߖϫϫϫϫϱ>OcaGE46649GE7@3077777''>OgalCaptaiϳ8019677׹>OlaguJuan087823Oid04536ߺߺߺߺߺߜnaiveron45828/oh511+z_______>O;1;onsQm559820Cristbal_44260/_838y//////Don/28084*'300270311:8250071360h13o661609I42J;xpeditifO3ჲ;ourcesespectingׁo455521;tterromewexico92Z_8915y2;iscoy`heuffal^ȹY22Z;ccountJneyo:S€umano(andeag51y3bga2205b|?M;ς<33ҿϿϬɡ04`E>East9ߟ75;wo`liforni5@*gǻY1 Y8ǾǾǾǿǾǯtaغtO127O827!16'OOOOOOLpodepPVallO8X45gggggggsur$1`9495ZρROranch739 >34 
height="0em">

OrderfuradyaCarmen, see3_wwwwwwporosooj736486h39׊}hDonedro491525 >22/Wtega)ptainranciscoe74130260 >459.GD95538WǓǓǓǓDž/(J.ƃPAtólicosfanesaompa1;iaJesA;s27324892O93445 2'g936361!0wϛϪ77777׮IBethlehemƭױױױױױׇwll/GGGGGG>OyautU8032a4M''''''OyuelFaranu4775X43Ϯ7097777777>OzaraϠ~02193y7967;}soMarpas"17߽߽Pachaque63430罯gecoNpleccin)DocutInC9;di߼߼߼߼߼߼߇ificceg045362ؓ01259y4GGSouthea///////IpulϿ76708356e//ʇ46 >1'620915gaiam739:34iabunG4jt 31959Ǿlo0Captainerimo1tD' 30260 4657013522586910 _______Ǘ҇964234׹߳27044rߴ52ˆ˾???????masiverw 5Xp34ҿwP35Zwwwwwwwnam1;߼߼߼h

t="0em"idth="-19"lign="left">Pánuco, 283.

4ǃǃǃǃLJggcapanes74739038 >34077777׊׃tquachiam6708556ϊϊϊϊώoo rral,i?o32501h137io691138o0682709815ooooos@Indian5605601\tagu466449BOOOrabueyF495282ߛGGG病z,·traeRF1;opdea|0424502`49antߕ7294@069`16ǨearlGu12808p4go6592i12o@31go4431o30442Ǭooo'ecosrovince7ו./754`22b????ߵߵ߅ӱϧa89139gϒ6gϳ`918ϴ421020Ϟ152ʺϺ245828b?1127G713OG7PG44hᘯG65834J; seeso="0em">
Peru,rade, 219.

<߃scadolanc8ayσ18 9 >6.߁1653 >70х׀ ߈oooooPez,ommander75045348hilipII?N4453H52?0256172 >106?00005x085?0095242@437p,Vǃ50243////945055ppines8ds0662713*259946555'&;leetentoo49227XkthexicshipsromOE26345 >91_R87291___lXFatherrisMaría4775P4364230413146꫿OOOOOauriesrovinc~7yyw 7x2wp546254$edad,ues8eF1;op lN41Iρ4I¶Ϲ_____Rraseg8wt668k*larISaragosggal935332ڿmw3248q2v4221qǛũ967667270448034:2`y16Gsobaip o52Z4BG79a44׿GGGGGGme?ltg79344584263Q43GW985;esuitsn2923 2013; 157646Oooo'oomnanac2x 06511q}erCaptainoa8915Ow߬Bayfem>seePla,PizcXoexpltion13跁g߱h8x6Zw18837ha
>, 77.2017509'369 80'7#971837G224475 >9'WC346225T

Platteiver444266 > yaaríaayߌ074939 >1ߍ8 >6݈PointF1;ouevo߅5344ɑђϒ0887x32ϓߏrenaw7Zge136gw9543u'''''''gC;ellX2wǘwqCanoas'''; see@sopealerawwwwwwwDelgadigg607@Iw'!Eugeni߽71456ggggggϯGoletW׸OOWGGG?Q(P1o7????????:Pinoǹ566翷65671ϼϽϼ߽׾Ǹ80733Wnate.

Portillo,stéban., 300.; Apuntesaraaistoriantiguaeoahuiyexas286/882(289)/,597(57,OOOOOOOIol1;xpedition?<318320 >1329OOOOOOOHsadas,raylonsoȍ/-88715(18??????esiF3;IsHla8 seeӑMel"ndOOOOOOOsf׃Puewwwwwww>Priet`Alejr ,eografKD;yadsticlrTamaulipߟߟߟߟߟ߆lqCaptainicP83145483Ǥ uyg-4813?g(45754:g7301?g(53178(5*gd8215a2013;4524i1511660234oochame'390334///////{ooOeblinPorhelterooooooohsim'&0172.

Pylchas, 340.wwww17oolQuaguila,uevastremadurae em>see648738559?959779Oqrechoϋ477430 >21Ϗ??????7n421020274513145h347étaro5441126285386יwww/ww.sadCaptainlonso9692ّқ232669''7X41',iburi97270446_0984845r976X453_101113`462ucub'83'gyum(6ਖ਼27 gquim/80329'G03945:G631@46Goivere6582(44bwwwwww?o374P >167o081718߸o226I188o߻߻߻߻߻ߜMsabWWWWWWtac__?____gg=vir726308010°@2013;ǁ454211Ͻǖ112512ǁ3oǻ03379oǁ99597051207g23590g`63a7(6=7831X4834?_\_^48735߽__X;eF1;alosandm8p16551?/287117 RamED;jJuanateo/56񹧿0344ʿ z,anuscriptfDž''ǼǼǼǼǼǼlj/0F3;n,aptainieg7466129"ϽWWWWWWKoAlons}801967ǽooo'oorroyoeem>seeARelaciF
3;n,y.allegos, 148.952450

So6558M|25175104y2013;2281732SEscalantendXrr@o31PG5547ߛ6259a57037867661comoosadresSanƈciscot51312Kߠߠߠߠߠߠߠߠ߅+Ensayqueeiciero#Pinas9692ggggggggglescubrimie "S@Cuni׊77236wonKNuevoͥ9;xi~Z^ate-mer 37151w04632421w6585w5682296u6992)62572052ׁ6576;slatrom85536z698?ϙ envę0Ju1;߿166`23Remedios,sӿ 1;op;,rizona95993 4㾟TexaOJ77ؗ ??????Sgm04005'''''''noounty,˗h?portҽ9*ofhewnverssZusebioin_~4292y;_0 64c_______>RichmaI.BhCfornianderpainBMeo_\39HZWP76 >9///////Rinc0率53 >7D;oLosRodriglu2894Ͼ033102 Ϝwwϻ4819121ʻ-
19"lign="left">Ríoeloral, 444; seeXso 173醀2013;4528215677001604081781041061182042268680445504 >206592021849326319589448914132035332584320097323387_rande7777777e ()www_w8243X45_w727X45ZggggggOO7M2(137H76721020700511663J.O31413Jg54780I5OgH1647I8OgpI8OgH245I287Og67OgOOgK6609I0J7043`30bO67xyy8049y1270y1316557y54g19Ǡ54ǁ913SǢ606ؓ߁2635Ǹ߂ȣ5z7973b6O 423 774O 9h 5gb????????ouerto'ߟߟڬ߬߬߬߬߬߬Rivasg??????9obaloqӳVinoGGGGGGG ledAlons/86ҶDieg׭08723º`druguez,athergustEnߵa>2013;K3322H14H80694IO2XIҿM3995I9;arrativesfxpeditionp71[ga66b;37294P0p7:E9;va׿14SϤϤϤϤϤϤϓ?>Ju283W 42732WϪϪϫϪϪo (er05x195433oWWWWW%merCaptainaplomտߋ߽/ߋ߿/WSFelipe1Y3ʺXss1;ripNuestrae*F1;op8OK0
698486 >323.

Ruiz, see_X߻߻߻߻߻߻>St.osephb1499PaulHermit߰63493٣߁666090lad7>ecot;uen`ntura3'''''''*scm0878ٷ848y1¿arbadillo,iego3786716w?zaPxni1011136 Cristóbalg?48<2W϶6ced/01967*߹߹߹߹߹߹ߘdED;vaHZsaronxCaptrrW8525494W89950970?0828񺂼8761109013011(8` e7699226ʻGGGGGGe3190A944197H1166023X2;/{5z2/gG0394H45zamer nkC1;rate-gb7777777qtelg150975 
height="0em"idth="-19"lign="left">Saltillo, 200616471830620640527696.882290631 94869980675788 >3075903577O9270H36OL8019671OO46362I.

9www777__Texas414Y3www777_^sland,ëxforni0816257 >7ݟ׮ߟןׯlbertprovincύN561710wwwmbrosiϲ6843ʴϭȭGGGׄФHlusanicǟfx44ǟ`46­???cndl9;s X11wwww/ww_minw59266_oooooogel29selm'1ntonNuestroadr.054632///// X76444oooooooou7^1311WWWWWWנTucubabG1BgggggggUquitoG Riverߠ87924p6ׁ߽02166708570760(95otanacѿW+394o-4146oooooojBartolomżwt1634262;,9086%714560280325 3ھ6917ǿ؈/ǂ6616Dž806916Ǿ00445500¿ǗƗؖ‡<
ailepos=0693535 >321.

Sanartolomé,alleyf, <71385037 >170144273329736277777777ernab'ω154989 >57NJ70158027776415،`y291060240509.679211ڎ2843߇ߓߓߔߓߓߍrdinoW9084W51Weena?l71iooo'oooem>see3, 540154989701651662.7297760203691 >8011582 224479'/33462 95??6486 :OO24050!8\

Saniego,exas 726873 >33ꃿay051377890088520 >2123R013249718%gggggggdelcalá9055341ǜם9541iver6660930g8430_______]ominPointo7068p1BgEstc9;ban77σsland0em>see7G______wysipOi3ȻioV82841WWWWWWlosWwr8014Ͽ__________"ldiῗ7795x4gooo'ooowPas77 2;Ǭd682bʽǽǽǽǽǽǽǨMountai׾/2533440??????ϰǺ73180߾gggggg̾]22540565252________6Xavi10X*OOOOOOOOO'"Bac}H2(44975 
>447, Sanranciscoavieralley/-08017(15Gabriel,ather,ommissar7]463241 >21GGGGGGG6Arizona753445602770779548 Newexico'$54751''05855356'$6145948ǓGaspá1311erF3;nimosland7418@06*2013;_,580072WW05010W00744 >34???????+regoriChihuaGD33979@X///////NuevoewV64783_______O$azianzenGF46629gg913A41`;exasWWa>; (ano )HilЖ9Щ7 litoa66946 ; seesoerrenate, 447897653.

Sanuan,ewexico߄܄640 >20څ߁95324߆0511668300712705 >329߆߆߆߆߆߆߆߆Pimería׋1003949уׁ1113462׋׋׋׋׋׋׋׋autistlj04356.6245886466449ߌ695975784772`390d6Creek1545118deiF3;s108873483346584OUlA247420284901ߢ?lқww瓂wwwwwwwEvangelO1Й5OOOOOOOOyRiver0553L1;zarwwG096221q4 WWWWWWWWW,hxa1463 OOOOOOOOMslandem>see8p16069141JW0785J:>8say06627137ȢǷ32 4;MsosCapeX,5344j95302gY740[9762taosaǽǽǽǽǽǽǓisBacoancoF7795A4ϲX80 ڱ_߾߾߾߾߾߾Marcelonoydag&0羟5116623W5sa99505`7Ͽ0080463372H2;312157`@406590JM96101h0838g1828H41ggColorado[ (ofexas);avac!utaFathJude" 
align="left">Sanartínay, see 77>. 2017509׆׆׆׆׆׊ߊteoTodosʀ8oooooooviguel,atherranciscoe׊4632210ߋ049152523ُ7lrc1;ngTexa724674 >33468735GߔߔߔߔߔߘGGliverw9013041213118wwwwwٟGGnieglountNewexicoWT54988@25գ//////7ǘ0lup獶6221941?ǧu ,ìforniagd05344Y_W566@8OG7872 >779946 >_/)1075/'J/7121653?G124О0EWM24479zW'''''/Sonor֋5 42WWЊ 34/////7nΘlm(WgP 60326//////fg\978Gwk1810!׺www/wwwnnofr721503Pabl0portn7167jggggggg24582S; (ano)?19733?WWO3170(33_OOOOOOZLower//.72557X"ᅦ8+butam/+Pedroc_______rmitaF1;intPul eq$ntaleon彧434ᄃ6584O:,uertϺϺ68374׿0159315״777115ﵧ񒮓",hip60 >61"716ǰǾ16028}DZǿǿǿǿǿǿǑ/aCreek814437Ͽ10665ȣ/lc?0785I2ҽX2013;d0240328o="0
em">
Sanedroártir, 41088731.

202!_PimerkD;aWT97529Q47WWWWWWWWWQTexasOL78H336OOHg31706; seeso7Geymund Pe;1;aorteFuePsire'm64149295O______oquesland'0681ײ71`46GGF/w/////*SalvadoLowerø8forni^5344WMH22O0021H8GGGGGG/670855/G785383L?95/////+'or",lagshipOe4922 ??????Sebasti1W501u?8019k?m15(?'''ߺ'''/-ilG405q9j777777>rafD;nG%imon JudasǿǟO938VicenFerre@66429Ǻ648692511j2إ3331߿41337navidelhco542߽o6423442ヌy00872461GgnaciXseeBIӽ'''''''cldefonswwI׿׺׺׺׺׆sidr߆Iʾ'''''''>Sches,iegoui`S3433829b??W757:0Ͼz,lonz'%50 232'408124?;e
pos=0583065 >267.

Sánchez,ristF3;bal, 1709<41683285?????????rancisco269138???????;andovyFatheredroe<962219 >4419OOOOOOOgreoountains9754Q26ggggg/tana,eesu enoint_HiburiPem>0018400218108B'2447X9gggggg/ Isl?-09718/O??_J849091Z_oooooooWooo_____2Cat>;harinenlvadorτ˸z%omingo׼׼׽׼׼׈lMou8in668433000947754364ϴ974˼￷PorPlayarD;Hay߼߼߼߼߼߼ߓuruzfornioahuiRw368q2ww8»rwwwwwwwψNewexico_\51(X23Mooooooo441., 5820372752931712

Santaruzalley7958816375Elvira055314ό0915451Fé864205116623ǁ5681255Ǔߓ67848317ߔ89765‘InezOd10174h29_wq2922412r77777774LucD;aouino0534ٛGwa40?og132hx67777777argarita,ierof,Þforniߌ{57 >ׁ93)5311ϣϣϣϤϣϣφTexas7WWsland,owerV6837Ӭoarn,athhJuane$3269I13"; wS7446_U806916r_w0817p18OOOOOOBawo71GGGGGGGapPu89 >6rπ`de`serac'7270529!4!4895&6!2'agdalenbaC~; seeso2Cruz#i_o'16119x60o7_163426WOOOOOOOOonic/00208ZHisco44P׾3035йRRosaslandgW566p994h1jﲍ1075`332773O߁5008Ͽ׼12165X3w߀߾12401罟猦Mou@insol668430
6.

Santaereza, 444iago,iegoeσ251141 >103χggggggσMexic047077;oint165162LIrG&77764 15ocósper2211/-77958)8/ǓǓǓǓǓǐ/4Js618513 >28OED;simrinidad93535 >32ꛗoomin!71485630777777hom1;sVillanuev߄F465824 SXnCaptainernandoartinOO_197333Ǩ3170ǥomOOOOOOO0ross ?>À⽗>SheJ.ǻ@Thatholichu 8AmeWW6487h35zwOOOOOOlloint 0705 7rterove~749iªi/m37444(hoooooooUcuchO3(귪ЖHaacat2452874664297gW67 jAnchoungggggggdeaos?368229]OOOOOOOGigwwww/wwPadarlnfad27521140308828WSsolǔǒǿǔߓ߾ޑLucíf7ɺSonF3;ytl
epos=0607053 >277, Sierraseanartín(em>see80108872 >32;so'aruzsWWWWWWWPgFC;enzaǀ3;ngora,arlo932489 >42…mapy74756748517707695975O8101106Egd84293187726`90vletterf0ssanetoO`03Ih2013;137x38zooooooohlvHill 164728›mine52326(239__54550242ׂ58792262ǡǡǡǡǡǡǡnaloG+509755W{0485yWWx6221y4'W42344BGGGGGGGiy43ګ>Smith,uckinghamColecciVariosocumentXparaahstoriaxFlhda/62091':30H267'''''''@okBaythe0824yry699226zugglers9;ov2165w//////)nlysȔg5334?o?????Sobaipuri766Ґ2M8032ҧWǽǽǾǽDŽledad,uestSeC1;u@3(32/^Ani߿197333׸go7b2635gp;seeso2aladOOOOOOOmonw_ooooooombreret9270Q6///////mervogel,ararloyPBibliothZE8;que9"lign="left">Soriano,uanrancisc53.

231''''''aspárastazF1;og44210a00|616471`8?omtomayorem>see25993 >4 9202036985175104X2013;/4376515/0617106//95323/1/59(2/65921//73011/5241/819169/05782846/8587777773XwernistcaluarlyJ=227628.ϝU82703Spain?=36894 73995 970075 i76487 35 ??????' panisttlementsbyoodburyowery9H/3675ʌ/*ensere338y24߸uajos333'''''''hmag7294p8g4413Wg655`317g0693R32bg5g8c2gggggriano,uanrancisc[690A18587oX9027@7?G??G?>׽׽׽׽׽תMutilexna/M..avarrete41_07p V/49)G07­_08641)"?0930:O;083'_K1277X3߶ggg17__\Table-Headov!seeӕPoayora,aspár̀ZF3;pezgO306JOOOOOOOgagw4832o]loMadelein921X2Pie0812117_013041׻g_______Robertoozmbni,athHMichnge@1146ׂ366ʾ/5764˾///////IpiO6060085p> Tancoa, 264.165qwt42509889wp3190692049152523osrovince/42107(00/04752216GB54625Gweaname_62670188G777777~daϔ=7390334/ggart,rofessorrederickʑm134Wϛϛϛϛϛτ)uem>seeecheܸoedexaJecevedon '45y287''064497ǹEr00E1;DomingowwWwg44135o׿oodan____׼׼׼׼׼׉renat94߽߽߽߽߽߽߽߯tecore吏70wo/////-oooj197 >7g0025617P106__2611Q10_______AgriculturalndͦXanicxCollegefBosque-Lariosxpeditionnt18b578;@ndoza-LF3;pezgn?15 31W߶465834R;ee5n9;ons׽_/,_Z91352assanetWaccountOO760600Q‰84137Ѱ;I 9GɣI;w81041690G79@405297342ǽ ɚ*,y..arriso7??OǽǽǽǽǽDŽWTheeginn
ingsf,y.Àlark, 349.85239092776744

4; see8soejasissNHveribesbouthEast'H.ߑ''''?0814412876ǐPanhandle556825ϓϓϔϓώStateistoricalssociҚPQuarterlyt3896317ߜ 4016138'2733190'??WWWok01h5Jon67481o73///////>Р ϥ64873ӣ`oagáou1828h41m???????Ticllgu_269Q13BOF399)7JOE4210P20*;spejomongߘ7294162013;44؁1¶06941;ύF1;ϛ6849213g04Ѓ21ρϺ1166x23zlijaew&680:///////ntoqupoX׻15097OwzRr_\H38811136i13?926607?7@ھColoradoǾǾǾǾǾǾ>Tlalliquam@ox3QH.ya;uigyumaWWWWWWWsW757y30׿''''''''xteco#n>Toap~7795x44ڹ`baPedro䫿N148018//////osB?/.??????dosasayWT07pgGP860`?5XWϽ϶@75_ǀϾϾϾϾϾψIsland?߇ߵOgsHrA>lxjurnW7394⻗máerpre022࿡ica9m
>seeuraiver.

Toremcs, 339wwwwwwwqquemada,uaneІMonorchiandianaz0662713.Dž132582 >46ׁ46597ɇς 41433 >50ǀ6558ׄ50975'249227G71593105G163420 >61W516@62g'b7145 6W7s8!GG94967W7441g2P5`7ww9718Ǖ#28ז29חC611210*632i21///////>Tránsito,uestPSeF1;odelGD69X5@2:>Tu }845Z7wwwwwwtbutamaW14_766O9?@;so.edro ooooooohcsonׅׅ׿׿׿׿׿׿׿׃kubabiooo'߾߾߿߾ߓeeX߻5116623߁~^GGGGGGGmac[1;cori___TpǚǗMiguprbi'7626235nimO.75293)7witchell,ҿWWWWWWW>E Leadingactsfewexic0History򵟵339791
45., 1777006771422686088L

Ubates74446wwa>ggggoollloa049227 >W706812551$4939''!16694 63mañem>see Unitedtureaufthnology,ourteenthnnualҖhrt9th75829CoastndeodeticurveЅG@perintendh62091h2013;,43r2oϛϛϗoכ׌oohxgraphice`Onendreh͆dian|b`heeler 599407586412ߣߣߣߟnojita7364a33bWWWW__>Uquit9622144"9674߫߫ߧrdiolFranciscoe? 4210820:VacAlonsexpedition_\6784Y31B''(leano,igueE1;nchezn5g___ggFladaryos(,armix423عxWW^ehermosininaO150978WWWWWWWiciosf4363149verfactoG]54780X25M7777777Varg1DD;az_g378ag]39959>onzlhxse 3ux,..0dTWorldncompass Sir=rak󻿕0887I_~elaJuang2326@2G0829G2738?G550`24G88306587777777sasatl>zsdscFatH羏׻699226׿,Lu (II.),iceroyGu2808??????asqu(Cavani@/?07893*????GGnabideBv_______Ae` (Burriel`sNotaqla`lifornia/73P9263630s=0872223 >400.

Verdeiver, 243gara,atheredroe 4780151 8041466tancuem>Chrónica8arovincilantovangelio273948?G8306597חחחחחחׅllagE1;,aptainaspr517723;BHis Nuevaexica53598060850ʜ59212Ϟ84921 '5706121?30191ŽW475242J/o49152)2g3`g49802Zw511663ώ 3143''522053lobos,uy̤pez2expedition hilippine7'$1259vŮ545504ڶviciosMigu|nxArroyH0399409x42ʼscaysee*VolunteSpringDz5334Voyages,yurney68׶׶׶׶׶׶ׄakluyt_M7867p1ﻤ17WesPElizabethoward567435Z߮5429387L0IrO87W)heeler,.ͲRup0Unitedtateseographicalurvey 9Oneundreperhan05994ݿ6209ϼ641ڗ缷ichitKa4A201X25gDŽ¸o_c68229
>260., 34

Wichitaiver568229σnship,.Їiem>Theoloradoxpedition16940399271284183gyWorldncompassedyirrancisrake؀Fletchg1088732ǐea!www/wwuXaesers62458687 511y29zpviSaintŚך93248 428094775735;jsee@sonco Texas???????>Xexo;ЃElxxoGGGGGGG>Xinesireat82643 381oman6701y_______>Xucuǚ415H3ҪPáq>ʀoϮ="17YacatsolillǛ466Û²ȕAn0choounth;HerraĂe_______`quiO*0485)h4)5ggggggkvapa(3295124ݿM9021 7egu03Ш1lame'7364!33'_____ oricaw1296wךӽw73130ooo'oouyeh'wwwwwwrbipio0ϣϿiarte50ȵ4_sustLeZF3;n326ٖÞ539W201C;Ytrarioasin0delaxco,SD࿿453598@0/G1314)34Ͼ_7723Bw522053r7''O,53#gF7A1G___w3168rWWW_^tu,p!uanE5502c׼׼׼׼׼׼׃meFathergnacge8032a4ggggggfumOO0473!7O_X6582P4~w766:wu703a44jh
="-19"lign="left">Yurbipames, see 235wwww"17oZacateca325011 >1375317852044426601550400792703673829957510 >437{ula,hipyardOL045364lasarדSFatherntonioeWWWWWWdívJuan969`2g228oOOOOOendozVicenteW?7764207559820;[argoayorpOF1;nearchoruffalo/9p5(23;_[0878Z҄+maesampoۃeastw8ourneyǢ478925:85536WWWWpat`Rodrig306W>Z1;r-(mer[3;nnGnimYRelacionesQNuevo͙9;xicí14371XߩU632410W56585Kn.822969926z7570O77657644;xtractromϑϖ61459a8OOOOOOvale σ844A316665w07033w717hm`0h3oi44h4jw>ZedroѲ>ersland>Zieogaba쿟=9977򿟑=04Zߒ??orilloreek810raivez6609830kui؇8707ǿ22ڼ32894134575434166184495310ӿϿ75223׼17723߾ׁ96*׻ ?796/?20ۊ/?0096766@'09897635 ;indianq/ׅ֚??????>FA;gazevedGasp1;rx?:Monterey,ountf ORIGINALARRATIVES
OFARLYMERICANISTORYENERALprŀDI(,.RANKLINʉXSON,ЂH<
/small>.D.,L8

CARNEGIESTITUTIONIWASHINGTON<􅧅1em>Eacholumectavo,loth-bound,@t$3.00etȀԍ7gpspan>VOLUMESREVIOUSLYUBLISHEDnd

 7gǁ#EditedyLAYTON rOLMAHlALLU,L.B.,.M0ofhearylandistoricalociety.1NarrativesyEarl8arolina////////-A-EXANDER>S.ӉEYJāfSecret؊=ommission!SouthPennsylvania,elaware WesterseyowD'BERTGEOKMYERSTJournX0Jasperanckaerts, 1679–1680GOREVPtB.AMEƞBaltimoreߤߤߝYIndianar599_g=HARL.̪ INCOLN////777WWitchcraftxse48706ײ߲P]OFESSOG]ORGELhUR^CornellnrsiwooowwwwsurrecthGGGGGGG׼G///Wצ-NDREW!Yale7Sp8shxplo@inbbwϿGMREOLTONalifi7777="7'" gn="centeremh>eproducedithiteralxactness.heapslleuchငgiveehelpowardnderstandingeventsarratpinvolume+speciditorsfi(viduworkDsupply8ttions,ettforhbrief(author’sareer ppxunitie whennown,҆8tuvktureaAmericanisy,ivalusource܈caprevio0Y;҉yfurnishnnocholar`butimpl|enableDtellig@pWdostim ight)emtext.D;

<8(="0em"> Chartes.ndrewPh.D.8roforH-Johnsopkj@Unirvityistnlynanuscript.nheieldfarrativeources,owever,epubliconaseenaressrequent,ndscarcityу8seriginaltogerith2highrihichopihcomd`amadetPactxlmpossibl`ortudP9oootacslargelibrarQmak oreanccasalciрpuyisi`t0terial.

“Iolumȍ(8;Ol΍s9;u؍shedᆘauffici@`dtc4;I+nubtyف(whaaill` alere8gapvalua񈽍:"X Amc"wor(f@edTediIk&saendun@rrain8Hroduobogener򃌄;HHeJoutingoong,axplana poot-ȂDkepeP8bounds.ec@C_,ppeh;yissuAt8:4puP8mݣvidumod meansWWVWJngtC.ƃ,hiefDI9ML*CWas\,.xa8¿[AHtor3qrar yntiin/2Òfa2beddY ps:xdxwXtwipndlu [o8svoyas sylun80ounh𫫳Ҳ*{.ea`"a,tYxcЅd1d(iXaJHòfd|*/sscpJl’SjSm:mfKlX K3riumph,χ tUtdȽG@piteour????Af8ݦԉRdver
yewistoriesanotuiteoells Ё ginalarrativeithitsrrorQdmperfectionsnhead,frelortunahenoughoosseshichbo`lrarya`yrrehumfeeling.”

AECESSITYNVERYIBRARYThemeri1Lib:Associh BooksHayf 3C;NEarVirpiaW :ωωϊq2Ahrefulditmodabl havI`ecy .oetndu’QusXf`urcXri(couldHn,genl0wiXfiCac nmopfascthHilȌcovel. hyh%fHnvel@taf@0peam???>s 18
ə)AAmazIslbs u0yß00E9;sSH蚸s Colima1524ؤ,rancisco,om@sc(inuXxplooș-becaaImHmxdowcoab͜saida!yropctPkinhabZpeop8ang(``gXeЕ[؋par؄ Pomno khrocQwaًIcri \˅lɠ regardkwpl=,od X̘irajP):ser (Pa0xAC;1; naIDocutosЕE(os",XVI.x3).?ߚߚ8237ߚQuoB8rofiNhexrStA5,ot-nW5067-P0onaucas`sdHrgHerrH3aǬtdec.II,P.,p.IIXH89GGGG+8462133;wHSpanishӵ leэ_ 340/gggg1GeograpHSo(typificT`saPengsعP@IV. (1907) 13g//????I9093?>DavidQnkyȗ80q abмaAr (16)xsoroutdiGGWWWW`61781WVAnio ǚǚƜJHech tCen si8ai0l!ce`'adaXta(Madri1728)ǝs͑3;91;,D;ner1;ndezavatȭYRelViageorGoletSutilXaRO1802HIntroducciF3;0!xxix.=xxxvcromK9;sygu8cʛ_____954^,e;rCalif0ic69HenshawWheelertpUni/*uyvol{294A39C`.ldE189׾׾׾׾׾׾םY7278׾֖PثPyt ehPop0A00B0;h5,:twyxsesѵQQharanzllo. “This theortnhichereuiltshipsdiscovdPhilippineslands (it0a,sav@aid,apeendocinodeend.tto(thasromhinasqoomeforofcapulco#D; (Torquemada, Monarch(00ED;andiana 23Corrientes,at. 20B0; 25C9;.eachonuX28 (HerrerHistoriaenlldec.ILibP., xII.80813robablyPulmo=3?Y;2194anucBay25Ytalp2y#4ƘexamuerHdela`9;xValle,Ăc&deruzI71To}17}130HM'ThYmust( omissiXxF)loUs ratihwѧg;tanc(f8leagu//. Xctual?43.alongzcoast'DavidsonEarVoyages1629215'antaA?'''ߨ''o307mg'w800'Magdale﬩3'0070083 5SnsXd.vansr(er Hwordacreek.FhantrȚqJgulfwwwwwwwi626we F1BPoint6gqdrtyGi./714߰߾4ournorthwestwa(enx׆ardiaryen sOMBBah_Q`barev rȩ)ҷ0CabrilloachmǽǽǽǽǽǽǘQ1101ǽDngo"8horf9gePk)-_______479߹^Bn(' 45ou!breojo(sHnty-six?WGjfif` !dzdzdzdzdzdzǎ"86]>Rocksޞ񞞥؍t-soumgavetxdafipIiawith,uscɓ@uishbetw+em (>3Sutilexican#,ntroducci{3;xxix.). meopyes,>orlook н21;go72358ώ_sunnѭ- ahineOOelac Afaȏ(itsTjney ( 46͸W>ɼЫح)Row .iscohbyl
loautothenamed.tsnlyileongndalfwide.

1able-Headove,ranЀoay,at. 27° 11X2019;,botAsromsunciF3;`ointWWWWWWWQ3228T2WafChrist val, ,eastYMorroermosoWWWWWWW546T3W0rtBartolomE139elevؐone- leaguu841094atividIsl53discredylȘs@hernthreȇWmes (Da0son, EarVoyages/ 2820n tR was߉ߡ*:qhima:1s d ,£ec9chang@to\8usePsumerousgheaksGGGD9ooooook6085n`PlayaarD;a/G5/+sAte8nhmjYfw!GGGGGGG942robXykanoa8yPossi,luff[4. C;WorkibackïGnimo棨8sube(whichbri X3designate pMal(joD;78).varre`ntifixPuntlgo(?H( Sutilexicana$Introducxxix.789nߏ49Otzthirasggggggga8440ggBaja6SweC' .reraallsAPlnga1;o#Historia8nlDdec.II.XibXHcaI9168纎PoaoP*wwwwwww507Ϩ(-Quͺ30>,wpy-xfivHrix$%avwAn631BPkginalgggggggp8152ͯCotara5Aisme@a 8Indifooar;lsoppli slo( g.ҬrMcutterbyv82435P ٵ˼3154WRam7hVirpsP'Ŭ8(\inIsldoVicewwww8p4232(ToE1;s,Cape€׀ѡk1v33ss97߽Seespej(ocum70Pbove,5
.

3heleventh,fourseǃǃǃǃǃǃǃ9484rajeroointrandalat. 31° 45X2019;.dateqanchoring,ccordXoerrera,as 14th (Histaenl*DiegoћSextPity9Poma9neare0gOOOOOOO091736OwaF3/6KD;ƟIsthmCovetmsongtwy-threone-halfLfromasuE9;pйd(ifiSalv8rKړge;LaictoriH?naz81 ktuds`heah0s9TfogynftTships''''''292ՙGMonY,DJSierx'ca.'3Dum贈Ynh, 348i!!8P larvI aerye)ההה6:3063C;AZibidOOOOOOO61U>anchorsfgu0MuguMN F,@h&w׏ninPVbyoP2Buenavur߼߼߼߼߼ߪr457ݯ?PuebloeCanoes,ׄ,n17׏ yaquimYseem bb gl]presȈPklocal`refh Baelebrdhief&
#x201D; (Davidson,. 198).avarreteoateshi(ownnanu(Capistranoay (Sutilexicana 1oe C;RincGhlat. 34B0; 229;,oureaguxwestfRBuenaventuraGGGGGGGB829D2GnchoragefCarpinterED;a,GEDabout퉸Gando@WWWWWWWQ6227T3WorvezDŽZoletxeletarbara쑱house,nOM5MWWWWWWW642T4WoЄ(Buckinghammith89,tatlaxtwoamharenitedamanuscript,Xus:ќmuguߙߙߙߙߙߍ75ԙIndiansRcoweH8humashluic@ock. fromˁnatڎRosasl.Ƒaiscussiciviliz`ɡieroup8ee..enwrA..roeberiHodgH@bookAmerM. 296K3;297auritic)72486(nkڈimalpXrefex oabiVoyxbrillo30),⡸imoprobablyelkl0ifulCaliforniaearPdays,hichaHru&_______r49__thri*cCruze)˷iMilJyvlap8oI2r!Yb neafwariscySsepXtSȲrI ʟary, 1543ggggggga8063'''&1;adpelefugio,wp7wtwy-ԟeǭǭ¹߿g߹߹߹߹߆41ϹToԺfavio@PasЅlfefConcepciK3;n768.777777"977HhDaga9451''''O'OOOOOOO890GNϬnWzȜzC;bhadlreadyqk㴏ds /Ђ+ p颃Lucas.oolvd߄ϹW}ɽоpKwesnރ D; (DdpEJH204)GGGGGGG0010037E϶A8s8:NDuring32mainXpo0l0eZbsYookLpXiracHҾmannعHAxedrE8;z_yHistorGepalldec.ILibP.,aIII.׷7緧/lbitud 3zCabrillosathƎlY#auRo D;zH33.FaddomPn8mpon p‹?????w0123>Ooop8oooooo38997s
up>erhapsheurísima,rantanez,mptyingustorthfointrgFC;ello. Earlyoyhsaarbaraslands (heneturndescribesoastromaboinos (NorthweCapetƀoss)” (Davidson, Earlyoyages 2robabMounrmel,nat. 3600B0;x9;20383aniguel.enshawmarks: kC;TxthreenimorɌhavelapsedkwitnesygrechan؇appencefiڀq,(zwellopueIsecome rdoext yadrif`,hichito3epthYmanyeet"{widoubtllwaysreserqsecXahroUsϕyKlo311,oteווווווב+6114ב/.ggggggg`4270d1gtaruzd,,4/&hisahadPdypgivatalin.ƢNav0onoulxؔm siPtaxrSalvadorYifh:ACln`Sutil pexicanatIntroduccizF3;إxxxiii.???????47??uaBints651677253^57_p355> UnkeloPYhor*Becher/Bay۵WWR8WWWWWWW90Ű>ffǹo Pass65_^OOOOOOOI769>orthwehCape831u@Fq ؾb962wPa,Pude!rpanish8vigatϙo???>47).`lloшAunye`ra{Horiaenltdec.II.0ibXHca IV8334wTheywJg toq8m04蝘tine24300eaHttlonardٍDelgada Shel!Cove;donu9Qborang! ndocinoa0cnoav@QbecaustilowXject`zea ظQcoA30901gO28#February, 1543ByerusM+\b 0itu4ٲD;plingcopcti(onejPalfȐ)rXrY499≒v20@b0RogueivX workgirbackElVPs;0mybseventproawt,whrefovisibleg𐁂 udow floodrs[paXstalps?Pfhuy&AcdboMarx1stook?fdbоe__\LWWϿeight="0em"idth="27">2 “Onaturday,arch 3, 1540theyerepproachingoastouthfointrena,uterrelooesacknisarrativeD; (Davidson, Earlyoyages eftkyymanuscriptOOOOOOOI8799NVII. 1333;135,(ery( WWWWWWW30>Ɣq(paH Vizcainxpedi sespecircosponcIxHCAscouisHlDocumxrefpslconocimilCosv~sCabzqLuc0pMXno,coa@Archiv:Ind(Madrid, 1882)8@3646;Instruccyor ibiA47]5@TorqueMoch=n, `69f697;sreoerndezurخIArAspa:F1;ՔA29p9621gS` 302,Ae׿׿׿׿׿׿׿44804WWWWWWWWWT 68v07'''''''6115'>isrsumpc+F3;n.:GGGGG695f
ilepos=0146323 >3heameartínserebbreviatedntom.frequentlyccurslsewwithofbcosmograp,ndlsoeatAEnsigngbdeguilar.ƃqbecomes҄Ђoncpn."transcript.utȇnooubts Ѕmeaning,auseoPsxsPtiqspellout, c~ions . Monarch%andianacoouer8de Çalaguatasneundredees;henceCapeorrientes,ixtyWWMazatlanomuliacBE1;PforooaldehermosoVallu]ninaloaifw;201C;from(isoint*crossesulfndouthfCalinia@which ab ighr{D; (CarrasyuisasolDocumos 1avidsontWtyistakelacYaragraph Ferreloc9;soyge 0erheadVizcaino,akingappea9ȁ ivhSanuculy 2 (yEarhVoy 1614042y,atX2B0; 5Y;bril/sG (-[2).rtiPo@fol. 61how:westoa0avhtedune,not"n%`ta.eexplicaciF3//72;orquemadtMonarchD;andianaI9742463ctavepushri,Xx130602'''''''B469$4'Ԧe!cЖa(Icopyre.iexts:flaaomPopElngles.Iugiex/Los1sn 9rou?soIlowltransion{refQiЪ0course,ThomCHshl9OOOOOOOI513O@,'"ggggggg578ϢϛXLibroiarix1//////891O.I#e?(ncilh0b8gmpanyAatorYeelsuld𸨺onѺbbay covXrtur(Qnernab;9;awaors.ȳvoidoubl8iʔp,0` mu ehؙ@@r(armX;sobeyyn(death:Ledr Pscezexcepkmm غ9y ("3;3;1146930ϼi21yjuntJheд\q9DiegoR;lpwttempphaȌ sainowpem a㎈g"wHfumo)LresameȺJiHshif*ou@PkOJadvis9jit,IyZ4por.ʏ__14_5_''''''"70ި>D4ggggggga870aͧnaay8at.ПB0; 20[9;;BahD;agaZF1;ossa.(Derro57);brXo-suerTid(Davidson,EVoya64 w#wq6.οhas::hڗhمfQ)a Si9gAehh Ca ;WWW9396Magdaleߐߐ32ߋZֲ)PedЏ.ӌόȭ?8.scrib[Explicaci3;̞觝10.ԍ_says:6T!$pcall8_\tw!whic@keowarӲ`'beh0HfлPr,En ada
mgañossaeantaarina.here insiofaidarortnd chorage,hentryeingiveathomsteast;within sredepth.tomunicatesraayRl9daleIFr`souintSierr g ta,syallveponitfourgues201D; (Dotero,. 157)orquem (Monorch:ED;andiana 2"text1;9corrupto'F3#639211'lat. 24B0; 4Y;BaGdQtnCabrillo (GGGaX'#9,xPȃ6LCE7;arwomboEns8 nowptzp8'gg66Planos,0l. 6Explcin,rvist 11OOOOOOO94412ON_cXa___701)R: 3C; plaor0lePChrovalaehsurveybyradmiralGѦ226;3àa߂becaus(#ȃ nn(rsa80nt.fY `=гBocDomА521mjrnp[o(dߩ٬71heS'lqwAC)sxoneYcQm@haz4se50543tꐔnѼJu830chhGClBna0see,u(befҐx,ޟؼ`,hichoulrXrhoals9.υfꓠS6W!2,uerilo77jaldye)Io8mS?nedro5it;/frommultituXwh0e702;okr3;x̄RdoPappear7ްRbuβ_3qn߷knHV'/Ж꾺 1emq(\recifesMbGdescrib'''#4'''''''32%1'밠oug 2.ϳ1d߱8iegbϛC;՛P1leaguVre,)HeeI0a,izcook#pinix88j`exaP;swrBwa,YʜRyurt8ygre)un iw`ƌ,l(Libroari116)׵׵׵׵׵׵׵627U2breojPoinثM̀unpo ϰϤTDerro؆ɱ,27 ߤ74;5i
veight="0em">
3breojosocks,ffPoint,at. 26° 4Y2019;.izcainoidotassetweenhe)ndr (Derrotero,. 160).(Earlyoyages.asowhxoccesgxmarkăgFescribbyংCabrrizcai???68IH(Pb'l]d[(r@@iibid3L4?????t
h="27">1outhay,nheeastidefapeangustín,errossland (Earlyoyages correspoظrhOYLAirtG2050Eۄ؋houle`th'''''!7
">2lancoay,at. 29° 4P2019;,hensenadaelescadȂ,entionedn. 69,bove,ote 1. juntakp7th߷߷߷߷߷߷߃405ךWhIionfusisenizl.`a8ccoa)difib҃E>Ypinhjnextz53???:Ҽ247PuerP0Poses׼׼84I(Xqڊ75 bizcainobapлfewplacಈbeaǯǯǯǯǯǯǯ9468''rd2筘D13btrBeZ4;bXrectirYry)"Diego+beyHh ҾY3scxЎdecpdIaȻdXptel9;ndezex0oystuHmmunic;wiha`k(Al, tw釹me.avidssays: C;Tward3Hpnsux[/_]Ѥl8:rgrelagoonjetr۾yZsral.2ps3wnnhelanos,ol. 81.

1nctober 19,hentnchorRarge ensenada8CEnseny}Derrro66ni器nowpX1oizcain_ ElTsVirginѺPO//(9r///////939odot8ffrajo'tituA145 .ǁiCruzϸ90)ھCav†8ϑSם׎ZS2;Pnǟnj4OOOOOO2647L2OƵϳsIfraga__PxsoXbackalEitan<(ibid".1Ld
iveight="0em">
3osoronadPIslands,at. 32° 25X2019;;heJsesiertPofabrillo;p iteaesaeenan Ca.hownnЃofol. 83;scribedExplicaciF3;n, vista>2hehreehownnxelanosreantaatalina,árbarandicols,utenowatNClementealsoescribed. Salvadorfbrillo15204Njis?:i9,ol. 84.rom@map@ogexrthdiary6Derrotero,tclearfirstchoragneiddleeasHnoH.portpueblo*alleduertY (p. 168)si:35331Novemb029 Diegocessçionsn 35BD;C0;ong,ndh(pointqlow,ithimber.tormswooasts; thatowar!e,eneaguesromaid,eXhore,aeryargeueblof@hundredouse 201D; (Derrotero,. 169).

1ԉzCHwnPlanos,l. 86.ӆMihlsd (Cabrillo+9;seoi F3;n)giv`VizcainhartBaxos52182eeferencqeo⍈oZ2uCanalhta”1;rbarab365|3t.ucyDay,ece 13.betwePzCopcAy)Money9describ(ߔߔߔߔߔߔߌ”4߄bor,3631,owiscoП2fir؟ewsoamhonHrulingicGasparYZAF1;igacevedhЗXM/)8;צYExplican, vista

ood.he Santoomás 1opocatepetpopularlyallSborh p201C;Elulc΀D;4;9Volcano???????92631?>Jary, 160331302arm@River,hichmptieH Bay @8m`s southqM0yI,Qla36B0; 34k9; (Davidson,E2Voyage212).t"gisameyVizcainoxpedition???????53?ŅȞelkϖϖϖϖϖϖϖ4114ϐ 3Cf.aPrscensiF39;tm(Y20 elow3855rakeOڐ8œqSebastMelc9;ndezodrD;guCeЇ{1;wreckK1595. M#hmo`f(PoNuevo (__^Yip`nЩTchartIrep duc`Be@8تܜtaҫ`Pls,l. 88%HzsRвؚCaliforniap8jMexicodopaOisd#eLosray!hIsleoendido. xMoraRey{cours2,*7DGasp]rorϒβ*668IЙػ`fromotxt#accingMdhwhiftl8(Q 7th913﹖F%iPHearx9,ҭSanegKY39aancilheld.Dz Htunse*be(estro`rwesProse; Ayaa8dشпX8tryvhiaadwbecau0Јtoo rnhvesseصLdec`8uIotwoYxleewasdWnhBola(aid b /ngustn[(gioH3;140519>Ծt @upY9756_L40 27E.DeѺ`7`describCapendo;7;0loc An!itu419153;53far.8ذ. 91;xplicac3viص; 32, 30bزrivj ܆eHenti0rlrX_̮Ó2`srvETr*{^xzapp`0on72`ysahYabmMoriginal,pti wc1reg746521ѫ913QwwwnpC.izcaz̶erZreacR nȰca\weaoulderm]gtskgoABcT4]0raiH@coadȺtueionundYl,
utourther.tasecided,owever,hatperilousoontinue,ince@ere)notwoenhYuldscendكaintopsail,`er comingn,pnaviationfcoastanger`.rdersgive؄jforXreturnPuerdeaazTawa0newfromZvicPy.othIdTreseyes 2Čds cludБ2lat. 4100B0;basmC;rHrt,#D;┐wea`abserv+)actually(P(},JEarVoyagdx. 230)ψψψψψψψ80443ϕvm>egoafyPvalo$,orqueaXy 8pslownhweschNPSunyB 12th)Pome葸t0s[K9;seak)kfope gufa,pe͟ocinOJex3aavyu8XXrosȡ yhy™9byitiJhadriJ42E,arvolanc*SetiE1;n (yMoniD;andianaI. 718;Vߔߔܔ♁R233?404231Ʀaj!he(be ffr34hڦYAsialTspent-explorinlets8phe(exa whupAerF3;nim0Bola1;ohassistxthreضaput1?B.¼kco Joeoowa , ȶrw8chXeEc+Ŀshb l1ZshǵǵhǕwwwwwwws2391wvA.2תִFebr*13p8Lu.Ծo siwhe*IBh9Bernab{9;5ong-bo ﴰfragn祠oaznew谈(proceNSpɻrapidpsible.xbagrstop2pecausdea@1di궔crew;twohulkdead;pxrty-fivɴ3)sixxdiescyqvis:l.ɗ+decBCMazatlOP@pc fBaGGCߗ38)YЏ]qdggggggga5168gfS Cook߷ȷ-jui@hb Hyruexigees߳߳߳߳߳߳߳70572߉muHa`sptbMay߷߷߷߷߷߷߄163hapultepec famouwhiceroywpala`lochdZnowitci9ހXMch٣lit!collegeǫ 8562,w eharsXvo¿0czAguiladxH8٧xؠ`˛OO@949Re5qs0޽ONxП!`leagy kC;?K,+0DXGasp0D yY:y, 10rgerflowingsou,ev8Tom
alesay (seeavidson, Earlyoyages O+ofagnpat%g`Yϰpfco ctly, (4))clud?e(boAguix鰠tahdun14URoҏۂ'5OOOOOL1h)rob uS9׬o@8ϓȲrta{yGG@52079GFPache@yCE1;rdenas3Cxc7nDocumos9;di VIII. 537[3;538;`dod: 2rprsKtakxfolvolmscripBibtγonalbsigna`e8;J. 899;sariou rHg-Ieir0comaysothingboutatherscensiónH2019;sejppointedosmograp.eearrascouisasola, Documentos,p 2herdtoxplore ulfasnsecretpstructionsp. 92,qvey1582|1zauthorsarelessrennfusespeendocinothSanbastsE1;n.Ay @ivatformplac(;12thS,latter,9X2"B0;,20th.BlanHgXnofficialecxs 43m (sPVizcaxdiary. 101)Bitud?Whswwwwwwwp79wllus perhap0ultOZF1;W63CoadopamRTiz3(Fireb d)yAc q15407ǶRaPu_t$Ajourneolini8276OOOOOOO22ǻOe߽xth>pmabl*3pEvidlyɀrUί[480ϳFopagosCarta6977OOOOO 57LOOOOOOO861 ytailfir`timnun@9,n 5.p<58_79080??????19=>ybrillota8XPSXPedros 144x8047>/BxmE9;ooi6Hoe 3167 o>νmber 10, 16028Pab
ove,ote 1.

1heeninsula.eeavidson, EarlyoyagesibidB7772Dxmber 16GGGGGGGA828gבנ91ץO89297Cuiras34.ossibTHelop'9011Cleabal02ƬrobaUseate$lr r)139->anu5"4.dayqsail`giHrsri ,3???????25>/XrakeBcall aFrapscosCermRoF'''4ϽϽϽϽϽϽό805ό12ccord5wwwwwww2485vFascensi3;sgessXth 1 itude CapSebpXn eman 42B0;d+Bco,achTreseye, 43p,8 6, 101///////598g.Bۼͼ:Posrr,otamed,placxwMendoc(10B338ExI fun0jahicheidreturn7777777R701g7777 97WRtmeXregaL(lora a`8Wo418Yetiyiss74554At1'7>nag008𵢚񶁓൸Mar20 do00ǼǼǼǼǼǼǼ6337ǼƻIfolл$8exceutfq0alRiC;pacific onwpanishrontier77777770030781Oߺߺ5above6WWWWWP2
7">2azatlan.eeizcaino’siary,. 55,ote 4. Mtnd lariesfxliforniafewexicoW510WLagunaHro;ydocumentڍEspejoO00F1;a`expedi1(p!56P84)6OOOOOOQ8922??hsuggesRecXmethosettling?aursuedyPortolE1;"Anza9H1769177/WWWWW2132UGXAscensi3;nakitl@reslsewjt(favor{remacyreligiou1pacifica.elearly0{ro ietڑXrsik ȑte rcomien,hichIgrantШPWZ791WB0opaom9;lxCasasg)Brevmaelriys(Sll 1552)'''''''3367dp`Lm>Treyroimuyurid؎}etc.8Cop|Ps(woPnuscripha0\Edw.yCoؼsdberLibr@,Õag0haveeus/aor߹߹߹߹߹߹߇A4065߹Pachec{C8ena@I@.oInud.,V. 8088B7gӞ@aªrbaraainytowhua{ounou@PdstЇtf8a8t3RodrigolҮD;yos0;diXFcisظIxrrYNuevaizcaya (BproftNhsanӅ1I06''''''828$3' e ǰ+ccess(raɾ(76LicϺnromp)tSeѽ bro1, sovSϊ.nctoy76,vproyx(k: +C;Dize.M.ulugppϭȲ adpuwp(chomercHhve alȉyisu(y:vr elota.kD; (raW,. 325;ls8OOOO 11ooooooS5l4oŲo eý‰Оeshlea`oӡn8zam@.*eF3;n e(Verda,vElr9 ndo)slinaftgiv\numPS#jablfiam.Ӎp138@670>
1heamesfho(rriarsreivenn. 138.Col.oc.@9;d'!સvyaamPHreamunn9nor0astwarrom?=RoldoȨZ@soui(hCoRrP0vȜdirecidnborhoo>prntinezgZ25430(d6Chihua*f1yG0Ojinaga,OGGGGGGG2364Ghice&iirsXpplioq(lilri𽬾Icral|, mxoIaeneric mSH_@op{settl mocivilizi7777777"606457Xo,ourseZGalvR Sp12556ac`Escal(謨raHh)ҭȩ`Xin`dx.twy۾WWWWWWWa4f7WlochFelipeSocorrog,0r0Hhadisi龢, 77)?l ifieP@aiexlyiضMarciaPilagdre-na-qu-H%2019;s ,!`23317"C;dcottcloHshirts.CD; 86>robabu@yt8farlo`nytP.sincippueblo7ovШTiguex鎟tQsi havepQ\Pdh(ºalx A../,F8lҵrt26;odg(H0bookAmЭ 313)0n`l 霚ɊseharlPW.ack@,vqLǾb1a1bAl1Pdab6803;681,5OPptaƛ= 381391WQh
t="0em">
3allegosays “four,ve,ndixtories.#D;Col.oc.n00E9;d%dresspshirIcottPblankeѳh2eȈColocx9;d.,V. 93)501777;O@gB)lzTopin`{IZurѥiCamAiFinR rt,I. 228)ca,JmQveOraibiLMoqui///////*915/guaddi9Dec*ggggggga8262d4sup>heierraorenaasvidentlyManzanountains,astfhichiextensivealines (Bander, Finaleport Ў8e@C.a ~7ϿϿϿϿϿϿϬ2700ǎ(XPێbyuxa.Ӷ39, 14214944gƚdift PsalmisaqBroftArizj. 7no7;deliYFinR@r,I. 227228kalsoq148|2)63799PatbueyJu opYlȧP Rirjunc›Conch0Rr7be6262aǛǛǛǛ14650ϹϹϹϹϹϹυR4Vשᦐnb)ev1cpt@bbes@edFcispS8ezog4x247X3o1ocuؽrJu6 baxvV!Yxri omecondaryurhafad *ullfڲp(tooooooor116l4opassagRour(PPtipQre`431ggIsayw8y45v
eight="0em">
6uestraeñopdegosto,ayfhssumptionBlessedirginary,ugust 15.Arizonandewexicoeroldiers,rayedroeeredia,ndBernahnoXltrán,ervant(qinterpre0s.tha(imeathasvidently8euperiorfmissionariesparty„Xcaptainadeenppod.Ԃjusticia <>1ɛ3rehend#@itlC;TeЙd0͌Ujico, D;tc.,Hp139bhGGGGGGGB460D2GGGgroup)documH/+E60b lfrecimoe0DiazVargaPaljo/x)(fȭ`8eescubrt,~osaBF1;anxm1584.fHginᵀArchin88Patrst1cajoooooooh81414onPaص9C}nICol.ocdt(A),V013;126; (BȻibil, 163.89???????723>Tna RodrD;zggggggg2661d3gXtaaaasid@aguـEjHimsetelfur2on77777773457и ncesroviaTHH(Aex)Mr0r"CoyYt,einship,wo #rO>Fohehnnu@R@BureauAEthngy(Wangt9P6(pp. 49497, 500)3P1x52y246y758A94wwwwwwwB707<{impthahanPnewӓbbefoxChamu0Xreturned4937Bh&p OverosN(165߽߽߽߽߽߽ߨr5086߽RegardplQ ׺׺׺׻׺ׄ?66׈;Barr6ᅦ995gElsewpesayxpliqllm7074vara몹equiv 
alentobouHhirty-threenches.

5heagueylant. “fleshyeafasesndrunkfariouspeci耘agave.tasoastedhitvenbecameweetnutritfoodmongendiaȃystatinothidہYMexicaundarykD; (Walterough,Hodge, HbooAmerux;1;hXEntrHgivesday-by-8 ryYexpediticlRup HBEspejoK9;s yeneral tems. Rio0lochednecember 9fwPy-onexsevtwoHefctuvel.n v{15iyassPjuncMFlorido thConchos;Q23ySanedronextqrondtlaca8tyrombGregXxwhereopereaduiluXugsl-hup.Ȃ9Chamuscaeen@ri|ye.?4,thrHnurrlefttribeX8Pas*f nГ^`P8rabueyPaklPangeFourbeyond 6|firstapeɫaW @n ,ellxmabyoldieMXoonzlez'prousj?Bto8WSelmselOtomoaco@0Waɺkir hors9nHwȣab(`!Ʉܝw|Abri)6oaަff`nt;QoughplXIemЎSpanPbosЕG1zWB멸awaFaqjresrًAGævisi vchief©ibiydsou0sajrЂasicamoyo"h@-Qbsr;nbr(er
,aspar,adeenthisointlavingxpeditiforuaneaarra,fndeche (Hé).earwhileere0roughpeiansЃFaŕF3;peznd companw!stilllive,Beltr1;nnsistedYhurryQon,ithoutwaHp.setoaptai-mallylec,s`toameeHccordly,spejo*chos!jucHmayor 1atASardsuSumaMoribesettlbetwEl(EJnos.tAve seHomesaw.ee. 176,te 4,low5463FrX,\lacouldemso@d an0u׍׍׍׍׍׍ׅ8252…1,ea201C;Mezquitama,D;bviousispt9323Ԗesianwwwwwwwq772wBddsψptrl!abAyeagues.Tqmpor(t,it8lpZPerprhiaxuntsyRodD;zGnϩoi`` y¢ȃresHf9jfiren§GuadalPvi refA G 3rï ()Y/0chir.Cbecastwo_Rˢжs803ߓ=bienV(J2)׭׭׭׭׭׭ׄ*147/Klhfeײײ׳ײײ989144uxWg0ДolȽId]journeymp(iPjunc)spueblɣрlr)February ș0nty-ninhay @ +thrhLHftual.tomoacț m`BwuآPpЇ/ti@Jan*2,xäxJylX?spokeearalange.evHarz(ylargars`pools (charɻW;Va)ipxarϻ11(arru:.b,oj#a(Ђ\4)ichobvious0ect???????99A9pi`reLaooshea
lthyerb” (p. 174).

3oriscussionfueblorrigatbeforeheoming9qSpaniards,eeodge, HandbookTubimoHoti08trarovinǨ1,vidlyrrupt,aaUtςʥolch/),etc.63375gInspejo9;semȡ(YCol.oIns9;d[,VP56)agu(@s)saioo(@anorastxancroft!fficulty@g locAriz jNewexico?85,oot-Obp3;+Lux#1sthatrIndiansSanelipbor9,=deathtwor8tЬPays]knowtC,Heparostroty.hup`viRarosЏam0somXlȞF ernalHMqlӉchezGIȁdiUgo⯰;u{r؃9DiГrez!;n,ȓjcinue.ompyQo 1+ږ)eblo@behiierraturnlٖrxh؃Kasce8dfteen`X)i:cl(finatA͘DCisou;Y֑饙dKbry/g/////)8248Laַ5)Z8/5);Ы"nhao7h1form`@doubtlesݢattiect337ǿtйӆadC;quHmaPmeta89p͹ϹϹϹϹϹϹύ8123Ͼ*azFreusЯAen[ docus92934or`briefscusڭKsfamil seodgHbooktI. 675x10549|5PmesB178߿ߜߜߜߜ߄*681ߜߜSiaynHisphtفW0a,( 1tribenorXsiJzҫabhhxwQ+illo (ggf562Oj1880',Mty 629ϭϭϭd
th="27">3hats,nrderotoisagree. Hbook:ydtotel howeP)rsr777777775վ7>¾]a,B1WWWWWWWQ8331WY BhȡeXѤ2ǽǽǽǽǽǽǽ92321Awatobiex ct`bout (HhhͲ8pnorArizooH#ީH40OX98 ɹep8hҬpxsi(19gggggggk824_fFromﲹMo֡followAerary:l ,xaguogpiOjue;2, vElzao>3?Ÿ0hV6׃OjyddW7Ndroy{CHnadɆAg8طbuil IG9 o2GasphyPpfxQwspomuٲMajni4hre?lailarg[0°hHes,xQy
,ornupa,ndloxao.

3heaisingfottonasiespreadmotXancientueblos,ut 8eciallyWopi (Moqui),hoo-dareZononesm"industryurviv(Walterugh,dge, HpbookomitsaizϦR5*1357/vruinabvious{wWWWWWWW71ݞsal!/GGbG'''''''!613e' s{Hodg@1Handbook 686 3;687oooo m
"idth="27">4 I.ƹa erXeaPJHrlled,espejoK9;s`viceroyS93.(7)縰iguଡiftp=c`uaobviousx߷߷߷߷߷߷߷32_'muchpS1;ns ?i alany1hlsTh@ϥ__miny‹88______347_pparpersreferr)Zald=Бoaccouxjourneabuffalନ223,pi400/PachCr Col.c.9;d .16216330Sa…^bara2506reȶȟ|25504w𙙾QvisitadwhYwoұ81inc! tvolv` oP8titutingorms663|5װت@t:,a:lceayorconfispa)xxInrthblanketsܶharou.̵rpt2@eAudi,9yr0d (ObregF3; Rcp0IL,aIX.)856nril 1584,namPedroonzmlez 0MendozX᧠-in-lawrept((㧀rtk!t abouXoIrt 
forpain.spejo, “Memorial,D;pril 23, 1584,nachecondardenas, Col.oc.n00E9;d 1hisasedrooyaeontreras 631;1;????;003;10144674Muchew쌉 thrownnPeumazF1;axpeditibynowccessiblehclaraofIndianusep(JoI)hoadeen`thgbreturnedo΅(Mexico.@_imaPatӃjan,ebruary 1699.6stathwent"ugh8cosjarepuebloVaqueros.ea퓘hleisurelynderingromiІA,0smanyhmЌy0dherdsbuffalpGonorthwfiftday?;two (geiverbeyowhihweranHrKD;),a(erheaxa ytܡ0nlPleaguesong,LAy flow@oneŅoK̑choІg@IdgA/splifulp'!chinurestmaz!zstill%fou`noE׋גnordin`MarvAlefmu0rLeybaؑ+|amaqboup1e.pB,fx pflWR"w.ϥ[warrlh۱fkuatak`srApYkeptHearws2tiГY̙Qnis)WBʵ˪'LlrԬ@OtPicurip(Relacxi3;ndi!alid9cinհ3luev,D;S.)Rcr^7 8ȟQEArk߇ׇѣ1601 (sp. 260١)ǿǿǿǿǿǿǺ98440ǿUl ܀AMarch,9;`܍XEpn(lsRDecembys!܂nablCemporQmapsnhQuivira]punp (u@city,howsb驘lR@Gȸyjunc#iCh Al5////٬)WPS851922ncipalcmommgZaldvexpediqh8notknown0HanuscriОxPZonsiXybstraczrrtsP, 220Xdoc.vgaorkiLJ,twrȶHfly. DIn9;d0ED;var.eetinerario,. 234;illagrá, Historia 4hisayeurvivalfhelderraditionegardingSevenavesxpsomewhereo"northwM@co.ext evidentlyorrupttpoint.tads, C;niauch8poblazon8quelacimioe0sndio xlli l΅ e, (madasietebasD;wwwwwwwq945t5wicuy390orecos777777718600417no212ϓϓϓϓϓϓϓ93992ώwetnownHumaRF1;aad@slauЀyIansuplaino72-3e@fers;chfirstlxabovelashavleferavan SepulcrҖedX47-250yXVҒpApril 30, 15982IP, !orm0actQ(sess redששששששז 98՝gѦ⮒buteems0qui9convessense702576ҵwoc0saysyPSJu18th"73?26264.ƨablishm hXquaP,WWWWRj10/O8ripuguH20V1OOOO77222%W>&nam2ose@o苓yXtember g315Zyibe𪿤265____ϼϼϽϼϼ737387/0jencepZalaq9;porӴinaf`2332.(texpeditn 5?4045[:apgn8$9th,nxmiҹw!irewᇰwi nfda(פ=4?6)ooooooo325ohpecijcoujournзer33Talso67߼߼n׏WWWWWW64W75Dec+Ϯ׮׮׮IX???????964??ϝȜappaXtlӼ_׿׿׿׿׿׿׿516u7׷߷߷߷߷XV.,e:proceso2.transcripit4AyCollec9OOOOOOO50}>ootnowPbewas.jeach oе1sР"ar0ap@HodgedbookqAmerip 
Indians,nderheollowingames:umano,igua,eres,i`JemezewPicuriTaoPec9AbZuñi,oqui (oropi).

2ee (O ate`2019;selation,p. 2333;238DŽDŽDŽDŽDŽDŽDŽ63283ԋhtextreXads C;puede,KD;hicheemsoeisprintrude.ϊϊϊϊϊϊφ 57 4ȅferpunishmeofeblondinvestig%u8s.RVillagrE1;, <HistorialcantosXV.,1II9XIII.;tinerari7072wwwwwww996t5wnxaggted ym,ooubt.Ɨactualguxtif`d sqdg؈ bookX 32573236y adobxitHvalan97711183 te @above8016עInowAper Apac(settlwouldorpoyondescribed119>í@y9@ZGGGGGGG607FExte0dIicfarlsSouthxaasrouabackromrizonayarfnˡA`t4546OOOOOOO832𺳹sephwhoadenHxnҁmadway@NewexicdeclaramooX@hMdVaquerHdiBiv0danZꮿ*(Rc 3;di@eaalida*inՇaeybaluevomMS.).JnI(tm:@takȸmeJZaldD;var 9;0ccouYjourneybuffah"ry24,xlowϼwwwwww200_@Xacxs:W36GvidXlIff(samenYHI39J75=G;wordtٵgan`s7musiscopy@res.ݻǻǻǻǻǻǻǎq859g/ort%s,MarslWA40745read/cerc@_;seemŠOOna?@82tinerarysPitiedrzufreZ XXz.AhhapsOte`ferWWWWWWR5943W!arpipledo&ambiguouHbutkwfolز eubjec(yP̚ship'?4873Piecezu(esmer0j/87656hSmuchlerXxNǑ8P9070Oa
> “Enuompa00F1;eroD;videntlyhouldee߁݂ED;a.

1heaperslearPwerehosrintedreinafter,p. 2233;249.77777770180376uRelacionesuenvi3;onuaneόeatealgunasornadas,ff. 1]7 (manuscriptnohyollect,ibraofngress)77777712137427tӆІlosabaros.illagr1;ivXaccountithisxpedi QcantXXVI3;`I.eays0ataldvartoiscoverft`maxde ttle(fol45ߖߖߖߖߖ߉3ߖYtineiothFa`rMiguelhdzokparte u@neptemb16.p1trd654EspejT9;sarratН92,b30745^CirPahmon8RardobHistxa~(yJnAlNuUCabezaVacBexr p. 33) vicinټȐzpcHolritXbАlro i 覐Hste2e6mAonh#nSettle٦, 13;3;1561186;insor#@rЧ1CXl yII. 288wwwwwwwq622Mw>REjoͅ78,bove*79_JnoS2po2wwwwwww9߿wBustatev884׼׼׼׼׼׼׼7335u
p>4heartyadowravelledwenty-seveneagues,rerhaps ҁfiveilfromecos. <1yerefo1<—aundrhmoreo,nprh0ustbeCanadian,earlamosa.tss!Sangdristoountain7412 Chalehiquitillosyomex#p x1197onenvVĻȗJqlgunjoras,uf. 70 (uscripLoweColle߻߻߻߻߻߇b2216ǻVillagA1;iv c2j`neyHori,Pn0XVIII4xewTehua߽߽߽߽߽߽߉64>
pparentlynefheewaueblosngroupohichantaruzeXañadaelonged.utszs`someourilesuthward9uan,ceachedyσvteouldeem bar@r.eeodge, Handbook 5hownЌM"ED;nezapno. 27.ԍruinc eenWth-estF9;{placem(idyave ysame///,488562t[CrHorwistThnYstillorRiouerto,mastm XeringFGrp`iXF(p`8Ymou`ɚ\enerreg.offordassgh҂g{ruo@trailromlbuqP GalIH aaʁwc.ƊPaiscussab@^ϚϚϚ100106ߚߚߚߚߚߚߚ30617ߙzsnПear$Indianspp9OOO67)W9RvidVroseșhamuscado@r`wwwwwww199t1wroapta@(nN)Kp`er+7)5442bɔ8mpH[locВJArroyo8lmpedrad}ݗcIrWUmiyGHgoriX:16298(Sp&ϺϺϺϺϺϟ653Ϲjdirec"c`QXA𦺭)tlBw8rr(<\MG;ZDocd.,V2324764ia'''''''!4373$5'a)laXgn8 Ch1YtxraPHptemb16.cdӳC;RexxcomsadʿhcжcarglProvi遊lauevaxico,D;ہ[e]±newsWWWWWWW 74%W>u{1;i"
0em">
4ovember 1.Handbook4164jXmpanbe:AljQues,~Barlomom,ƻciscdAh Herr,argrn9D;n,c@G8jRodDD;guez,de*YsHi.(t!48 536oCabE7;aprocesoJy echnicnamppliZccou Pordertu*Xrstar8aphboveooooooo2490?9ou n΃mb17J7r70햏O+76,iv8aummyofrrxDeQes,akenbviousl0romdocumarfn9;s PlyegكܾusYPquicl
earromheopographicalataiven.Ԁdirectionasest-southQterminuevidentlyusta(orkfBigandy҃`r,Rind isointinga(r0jformerstanceoedsyarfán thirty-feaguesair-linAab(woundmiles, railsor(han)׃Є2019;sre8e`agjsix+.spejo,hohrw5sameeg,8JH@ok

4rLittleolorado44658rHiscoountaiyassЕ(m$sapparnotFlagff׉׉׉׉׉׉׉5816כBYhprio pli[miss'''''''"813$7'ӞݝA ooldj punaichaybe9plaXwcamped.ɁKgeqloity,!ɡwsealprAsntelop,olepSnPly7Ho2batumapXȯrÆmȩHX_______X776=1_ Rhos mԧdescripQcreb565﷿doacoq;???????Y313=7,woum9correspo⼑nor#ern8xVerhRKwHcd`twygeYPxcot0ɻVromn,ޢtolZtQjusibthy.B@koa`kw0rougȽpCualذ!AorkedI ub0tb924Im9oنjqla0stre81Bigӷ(y ʌ9ensawaa_;)ind)snpoi٧lat#casAquuBge;oҁ,e.hă8s]comɽqt44dzìKósko8ityOOOOOOO5818NLscubridoraB6827W confirmpJ?0eslo
pefhequariusountains.natase*Bigandy (mPoloradoouldeeferre os o0rwotreamsnitingith"threHoorm.

1χYturoewexico,samplesyorerou@roSwest(diibutamovomenyminexperienceoassayed.qFebry 18,1599, HIpuebloPu(Bapta,ñatrddeclarationsgardsultYH(FarfE1;nadetuMoqui,isartyunprexoolsconly@extracyRdaggersknivePAloӄnchez, `lЕdorQm@ ememb"!vpur`ettlɿ߸4 yo@QuiviraHʹgPtرulB"л[p綈nIndi*sephe8478T(4)Py`k y ,hlfwh andrlp26;.nuic%Memor0ob(DGGG@198)hued"pinh ctHValde(yethai\besiؿ csϰhaų`mploadisxsibi>p. 221''''''"9223&StohnBaptistϼϼϼϼϼσ3774ϕscend`ioǑؼvcrossmountaihthroughGaleo(1mapggggggga50184ׅ1aphow@0benearhrf`s(1;pl/(ҍЀحsharpeast ngeSPBu0ӯ!Phwhichzabo9junct('''''''B43ER2B8؅EasOOOOOOOj700O?Canashach`jlow"C\93bpointv`nbclݑIMiguCyi
v> 1his anndicationhat(eountryasnowopoint.ortyeaguesromPecos,aldívaradelebratedfeastfӄFrancisco,eatreamlowingTaodicuries.t:chrlyCanadioanchaiHldrdhaveeen `fhʇOF1; i.Dochn9;dCreek,tutchinson.hetatementhtriverlowedastointson,utthnologicalonsideratiPWitaIndiawererobablyJumano (|,anipiquet).

3Ccos,.inteachedustaveeenbouthreeundrleaguesromeortheandsameistanceOShJ,Rinat. 39°r 40u.heyereotoarronggar!g"Hitude.nisƒroftasYerror.

2ɉsz determinwhotetGGGGGGG@82975D1Gats,8yoNewiscoveryWWWWWWW3240VBeap dyjIndiani lettlementsClikewisepresȔcircles5976ǎZaraSalmerF3;n, Relaciondeؤ^nez7777777 76MG Liolorp;:RD;oпlamedaFarf1;n.y/-erhapsrom@diffn@Й 929>JI߈ڝAgu8ValП1eenB-halfprobabXnntonioiv PishЄEcourXdescribedParlwesxnrhBVerd_6f_;reachP=a yoodQHsix/)937Pin(r`Zspectingd aHgfary子whix)didoHx903>GCYavapairDocums[42\,2ennZxruz0ɷbeyo 玼HAonpmhclusaNlaidicalth??erǿǿǿǿǿǿNJ47>Ss.6A 9J[su`yeaaparahouse0rroupryToxɽCyXTveyȍtire pȃpa߹߹߹߹߹߹ߓ1656׹ߓostilldorYirlook߾R202>„W(iaxFork1֨ϻ#a
do.

6ohave???????:692<1?heaintreamfill׀(iamsork.:nameanndresasivenonetxrichestin0discoveredyFarfánartywwwwwwwr835t2w Pitahayarڢr writi`attiwhgeneyliev thXCaliHnX)indnotrca8OF1;madehjourneyexAscensi3;n723{EllokellaǶBȋrCtqj0ePa @Huapais.rch8nYAm.apI 1100060222Sup8ˇRhcggggg256g201C;NJesus;Gi31.Orterosh94Yuma4350W erI77iHechod7ǿAlchedoma,(ZsHodge,;book. 36GGGGGGG625Erdentifiwڑ)roACuchalso5200452Regardpartpiquamayas,Quigy`s (20;o,)///////z64//yaWVY41'OOOOOO806Otill (c edGGGC19.Qyreotgreatizºimeo______:7655_^January 23Z849߃_]5P]/
a>ontagueslandnswershisescription.

4reparoƢaketcheexpțT񌀬(as0nr(Ȝ99SpaiPnBsixteXhdevcus,eolton, `201C;1Pnishccup^Texa1519k3;1690,D;ݰSQweKHistoricaluXerlyXVI. 117.ӄalsolon8DeLeM@ɂaPuevo nĜx909);ʼnbHL. rtill)Apusaama@H!Coahuiy+SalL1888)..onzlezLeccHOral؆???< erey"7'''CЃ0notici(yocumooOeladooo85AlejroВt,eografKD; 2sTamaulipV873GB646uG@romzdatejIacatsolbetwPnu`BautaҸPecow 32212 AuЖhconqubProvaӖla>(manuscriptuArchi8Secar@Gob`n_,egajoȟ,Ep1688 6WWWWWWs506WOHTeni9alxmayorX᨝Lieutenant_sra:fr8trPlcM]Hyecaset)veysssiPme ng///////300->8ojudlct@u e,rilized0rd.ɴ fowgusuallybyA314 yad@kptoȹttlmisQG 5Txariorr966ҭ]BclovHwhirun9rough436Ϭ М۰///////`6028.So l/h
eollowingntrieshrmaltatemsboutignahaveeenmittedospace,HnceYyreracticallydPaithxatnegomy.

1robabSierraebayas,hich숩betwyRíoadadndoura,trendsromorthwestZhheast.‚ׂ@rSabina mountainȊɌ Saosa'''''''"593$2'vȈ82413tthisYexxaranofύ܍ "464ӐCa rinartyrߗߗߗߗߗߗߗ9449ߗޖOߗUal erown_______X4037m?Hanldefonsoϟϟϟϟϟϟσr534ߟerhapcremJLmissionettl 0ish@TpreviousearyƎ(`LHosϥϥϥϥϥϥωr882IBrewstt`slatɮ1xy 8L,@a8isun r7.Kw8oday2019;sarloPooooooo1565o_hJohSEvangeDZ//////31V>Ըblue Xz35ݦػhrub600sephooooooo473oOlacj"ivHen@mк8.RRioǮн8noeRitsiftback%t//////724-wtemsuito zDac( (Y@sol,RQ),hsnXchoͿT.ar0 jehuxCapIiegoamF3;nursuIndiPvBuBautXa,havcr0`hills C;D;@hY1ɎYbeyomzPecoshH7ZBbetw8ge_(ReidelлeidalDeauivira,6MS.).ssumQword0ac񕡰enult,'acK1;^wouldpproH]Hsd.MassanePtHR1690EeastnrilsN(hȷ(er,. 356)77777771844}73ViƘ______Z53306ztec @b8yGGGGGGG704FBomycriprooriginalOX@o `sQBnegveIeconfsensþeXd14257//s,Ӗpeopȗ+remheQnj53>LoPlس"Kourp.726Harcolech8i. p.,rry,pofowz@ow?߽?????9756
>1tsotlearromheyntaxhoidkilling. Auto,aorransXGGGGGGGA8578猟8!isarp@erOOOOOO9330O)seemoHusouth, er1ab(wy-fivs`Eaglessmaa`beeӏAFern8hwhi ;' PiedrNeg8OOOOOOOH7038 >folȴ1rHeeɉQnaalailro07wqR000ED;ouramjust xsibhhЉwextaosaouؤ @d:@bσϡw߹߹߹߹߹ߊ4807Cabese8ǽwww/ww.642ͷ-tatemPmp(rel go IreturneaxoI722UWSIromlasHay(@par`fhd!`ntiettlzy(AuصcsneonvertxA1590Pcolony܋hblishtHltiiax!EXban8ubse8tim1free wnЇ<"𸊆hk:~߼߼߼߼߼߼߼83953GForketpanpp(ȞTexlton, 201C;YOccupf,19k3;1690,D[SmHistoriueX,VI. 4~1.ӄalsoenaMem@alts|xYLunshineUIV. 1340;r`zoЦdMInfor(1;..bre es HNuevoejicxQuivira8guayoQ(zur 1Pe*F1;apa$pp. 5367myielApmiosψDoc.jHex،cX(rie (І*1856)9193;upoȑk߼SSQLAss. 68]74;nnughBeginn8S&]ElaDtUnrsitCali(niaucʇ=(295301777777709176lsral.qQY玺 1680(0uscrip~ArchipGenl0PA;(ProvincixInvo(37)GGGGGGG2394G@JuorarixclesistpBh
eight="0em">
3herincipalpanishettlementstabledyrefugeestlasoftertreof 1680.eeughes, BeginningsASsnbDistricthenabeatar٫onsؿŬ0askIiss arpbylalfmiraculIPeara aross5skyntؗpxwqzpt"saiocc`c8bhsNavid`r s0la fesslstouhfabP0n*ticyi437廧>nquisڿb68ϿYdyp0stfromu luponeunrHesؑP5aymarx(whinoan)XXLFfix[ air-l WBtpi4wind}rrtu bwoWTLOOOOOOO857L4OAxHxamǾ5576g(yl(dow RioǠde.beur9ezrroyologseemZhaveAlamitoϿϼϼϼϼϷ96488ϲ߿EdeɤHnafwordany蠪.Cf.Psl"Daiӭ(frequuyDee00F3;(6ensښC;passagay.SD;p. 410eX,e 37777777Z94]Ͻ3ma;736Pt1;aiv׻ǻǻe
ight="0em"idth="27">1heartyerevidentlynneborhoodflpine. Cercoiy,nheas:LaΙPdad hlasrucШestima@Qsevhyeagueorixty-thXS(tiago,``nred`PRGhde.Ɂ:`arPrectgenӆwarxc(Pecos)Zreachsom8ovrseheCrossir-l/.mouPConc8_]:bxpe訸ډ H!Ⱥtrailtusyartw8 948?#suac̍aCuewggc///////`583-ϰcDomin0hSor unο .o8uena ls naappli(Chrm0Eve???????82049>erhappheyfhieldrxcklerϺϺϺϺϺϺτR16327onv`XPaulelebrJJanuary 25 3w@BowWWWWWWr475߿WChii31̦ubo script׿?????#889>F9}Purific@٭xCle,Hbr31583villageHedd{th(poitothrì pw°RfirXstkh7eamuedqMid@ onȏperȲhbilih(z8ѷklrunirough)xa yHsidI"excluкZ󱯱i65204ؿHrrppartfifulZmayNanim1`Ibrwolvcoyot׷׷׷׷׷׷׫926'קAGdi0Angeloooooooh3H'oMezanowxe(-o( {four)7eh
adtruckheuecesiver,hich h0followedotsunctionithRíoeaser8,rSandro.endozaapparentlyear:Angelo.

1eeIntrodu,. 314.his@atem,abyne0oXbo\expediof 1654nhat84, greimportancenXblishingiditfBpoin chPى///////)5153/.Tdi@AfromJVice,Ttworh3otalsineteeneagues.Clboul(eemhavЁqa3Coloradoot2BallXer???????97599?I`indicageizehroI@anstga@r8P? xouggsӋrar8 buffalung 8092Horriblen82283rSk1//////&44-4/Bowaker8205zLittArrow777777290627 PeopManyhello244߫nam cal%:scania׵(itaeGGGGGGGXFA`ȶ201C;y-f.D;Y96gTmaxϣ˳ssZco8ou߻4113ݖgFYHo@CrosceleHtxPMay 3215Ass1DfH899;Z11Sunday???????H_>Abasמs1޾ooooooo514 lstsmportaXclupo rXWWWWWWZ671]/>orp0ChristiϾϾϾϾϾϾϾ5Ͱ>ƧhaccouDe00F3;nderE1expediee..aron, Texp. 20s3;33;.Àlark|eginnps 742;UnutxAnimo,59Al@o+Horiaeuevo;n (Mexico, 1909, byenarocD;a)d96n90passimkϭeoDhLaall9;oy,H..olt)Bu (merP,u1x1914(arxnޭL??>C:Gulf#GMiPhppiֆy DYReview!Sepberj5,I.5u182Hasinaiɸans߈߆ǎ(veԸabHEast b8Slsoci9QuerlydXL 249U276ϻϻϻϻϻϻϻ6089wTrPl;Profe(pilia 
M.asís,nexastateistoricalssociation Quarterly 2pohisimePeaHBahaelsp-rituanw@appliedKeouthfbMissppi,ut accident)LaPlle9;sandingtatagordaxy,henHr胶Spaniard@oaveadorooon,ausHi8opransferrpoint.ԉHȂsmark upbyfiXlwwwwwwwr524t3wNechesiver9342documqsays C;MarN1,D; hhea,wAt(ticcean Hrms206%5Șoȝ(agdalena,(24,bove,c4OOOOOOO319L6OSٝ2expedibshowFarssanet makФȟJxte4Odidrose8oǘ0dP,xllowsbbankcoas8turnR ohsalm((DDe̠A00F3;n,uevo;np30708)ǩǩǩǩǩǩǑ245U7lso31001ɔ+1687_[Bra0im0घ/ado.tevly s Solhich?xlderasP(d啰Monclovney}bD533wdLlinazRfouPrC`egPcHoCڻQuer9;tar`had@qomericaphim1p3.ulliographʄcontaiYinosagChCPlib(I.IH756ohY2aҪd!miraculou0sWumano,0Bs,emqlAL!SunshXIV.PVetancurovincrlnxEvangelioj (1697)*96.0dacc*eQSh !ColChurX̫$8195198SchmVenID;aesPAgreda:@CorrecىGeexS calssorQuarterly1212660 ϾRjiososTludboprieshlay s96է>џ ЕpgoHn Coahui)cap presidGa ()July3,S78467OSnoSacatsola297 b.hrobjive-poin2Bosque-Larn900゚7Ft'''''''*672&BѯxMay)88trzynoughwornclarڅa`by regar"dzifiXFrenan,(Pkesen쵥.?#s (goinformWrompus2ѫ Cruzxlastndiwhobee@Y 
theíorandeoummon friendlyribesaidnampaign ((201C;Auparaaalida@buscarlpances,D;APortillo, Apuntes 2ns???????91153<3?sta)Mar23 (seetineraɈIS82794esApr81`oipno@fromnu(BautXa{SigSC;enzaPphowX9croX4RitagorhBaPo⁐oHabn heast 𠐃rfacؔZrpdih٩8 ϒϒϒϒϒϒϏ7641ϊߊ4detailsMjoȤ:par`uppliC!aGuadalupȩ 1:Vic0erhapqlittlelowO3135Accѫl_db15th>over8saheaO6wisixtyeߡߡߡߡߡߡ4011'h (6 碯ǐsay!rPmoȩߩߩߩߩߩߩߩ6247޹("7482)laccfifteleagueϙ.ustavsomebHallettsve72%Coloradobjmea!730M'>hHmdwardn ?99;bsenc߽߽߽߽߽߽943ߺ21pOOOOOOI80290wNGg-i 6؜ptruckhckĔEabPFrXlet;Barcita_ooooo946O_{bH8mpitsuthsipLaӘɐ'(ntifPe0Xr nu(5, 19iPA@(AmericanghenceolaXnearortonnor.

1heetter,hichasrinthedchre,spproducbyutornónimo (Dee, HisXiaeuevo;n̒#9;AevbEA;que7909Relijiososuxeca,jco9countabampicoggggggga9061OMin(xй46-5Losadrٚllau`di (Ifs =)3e7gg184DenformarelHveprocehngft𿧿returɿPMoovachivoelaIns,evi,Z@ante61cajԁslegajo+21.ranscripKseocuHre sedؽHtoGߺߺߺߺߺߎ3HG@JaeaslduH5, 1689,zxg428acityorhZacc)fdmiddlesixtehury???????Q6777>TeaƭhcuberxxEspinosokhwwsVs; CaR81;ibid#6?IX!Pؗt|XV_8HidalgoTgggdXfX7212gHhbaggageeftϢQ26thk7Joldi)set (Itrary)______86_PridPreinZKpar)mغYjuncb$Nadado9witSab@sMfromuexGnzss(ari|30 4AprilRjED;@0ched9,ces11Hondo}Ma6233Gulupe750
0F3;neftheampnbGuadalupendetutithwentyePoeconnoitre*Frenchtle t,rriving)0nextay;romowBay (seItinerary,p. 405–409).

1ԉLavaca_______Z74]2_npril 27 (9393ccordB28DPe0upsixaguesreturnedp}9xfor2Tejas,o8,Fthaʏoooooooi1491l4o30qrtiona amencidbgivB(umerfoldier@wo_______Y575__Yomit{eto`Yrel6378GGGGGGGb490/G@Colorado.eeisreamup,you#I,hirhaiДPmhɂw calledSanarcos*987'@pu3ifXfthAX.ould8lQaWossane@likewiseoooooooh10336onH!7627www+zoccurr@MH4163ߴǤQun74 ӎBc5ǹ318ŹǛÑQrossq483OOOKTalhimselfmpanibȾ@ravellҷqy-s405P@HMeu`rʀlat(2019;siٵgDRE9;xvertC9;tabli 1sran7;aisnPedroÏk,uІhth%WechYsoУmN{r;Boltɟ+C;NatXbEaTexMXs,D;ijStateistoricAssoci aQuerlyX249276;lso`Hodge[HbAme!nF.,nd bedah.߿߿߿߿߿߿߿6pOKidney-bx羷8855ϾFxacrip Hasinaiouse-buiXng,inosaCh1|pp. 42v4poVm
">
1PatioԖC;ministerD;G(tؓ`si.isie@A@ a907Solsoidon sixoers7733248ntimns relrbyrtiZgodfa𖯦ߢ413輪namp. 368@bh?b7062cr effeca,11tho''''y5522$3'yXYfar`u$GarcitRopIMatardaay.eϬȊ420,elow߱r9614utG6235placQllblxEIndiansy),?773Ralup24@''''''>nuly 4.ircumsta0no׿ӴQ169J3O37075>ƥ erroruyc9;sZ2ϾϾϾϾϾϾϾ42849ϱQ54,4???????320?Tr(ЫMlizabeHHowardest,ITexSɻqtoricalssoci+Qurlyy-eightoldiersndeligious,herenchrisoner,alledndréYwelveuleteXirXnervantsevhu؂intyorse؄y-twoack-loadsflou0biscuioPr ovisionthreepressorIndians.Ӂ`ibid 3ԅtIsointreferton"ry1690s #C;⏇man.KD;eezF3;n,JHistoriaeuevo;n322Snam!giA@ ApMesȏJuiIjiaba8341Sig C;enzaapJꓠnefeagu)Mar30,hiPhomid ixyromr Mems*opڍF.pampadpanc0behSabin{eior8eth㆘4,eemrobablexr0ؒco@ct.1689RJ-uǓā5oooooooi8561l2oϖRcD;oravoO24crossingnotarSanp(Bautננננננׇj726נ׭Qu''''''' 50159&EvidؖరbchHdRxr393OA,outyissestSculat eXg!`eoo104>edrod𲏳AavegaӒfirstublishtּXadolidQ1545cItalPtronomyeargxEpheww@RHB621''''''' 857$4'"dimo(Hlatitup28bB0; 4 32;(bid.)ڼw
idth="27">3arcitasiver.eeassanet’sarta,. 361,bove,otes 2, 3. HistoriXeuevo;nextearplaY9Hvicinity{d CC;ArroyolCanoas,+D;robyrA`c`esw 1690, `u20wwww862DZw//43 1ߵߵߵߵ߻526>ean rchevEA;quĺ4z62794jArimoaysixm(5).JstreamILavaca,ut8bongxidifiZwriHColorado,fif m(s mohtS8Marcosurl1=EǼǼǼǼǼǼNj91cGXitagwϸϸϸϸϸ7271Ϗggf29B0; 332;#figurCdi!aevPispXu0latitu8''QtBfrom 28F40NϹϹϹϹϹϹϹ856E>espHB835Hed(umdo 9h׼Chtiro± above80517,hoʶrPxpeditionءs:nTqcaptaؖ$Tej帘ownȵ1eCa2it.(DȨ?,ZWWWW39.):also WAYMay 18gϹϹϹϹϹϋ134ϹϯqAde.wPheHwith"Ime9tworench٫SED;nez.ύ18zs)toexichIƂatps.ggg 342.)w208->nuscripArchiPGeneryмSA;bl,,rovincihInnas,olX160;70;
 70;182.ee. 352orheifferentexts.

2ԃtitlendll2rieseepril 9`from,xceptingy*March 28,hiPismittedރQtakenCGGGGGGGA3483D3Geadhrleagues,nstf .tevid(lyorrectsashownyjmapscomparisonidistancwith1689ourney43044~“a 0mthan 2(yoEllamo.D;ߓߓߓߓߓߓ߅!9021ߌ t0xxhehampH abankјriverwwwwwwwq6396w7d;o`velbsomesquitekhavIfou 1pdGמ887658Ghtmqnotntioni[exiɢ844>Pu`iladero@rbol=WO64Wsa detp 9XaBpdq5977-OCaptaD GregorioalinVarona8(twPw//////)909W.Apة{!dcpArroyVinoQ. (Ier , .)P407 {crossɉbҐplacP!farkHԚߚɇ|CWGuadalupoFpseɎ"g ntePast-norHP90ۂ7Qchеgoanolwardl0ffeprobabHx:stimaɽj41w?;AalsoWWWWWWW7$about552=a!wwwwww"622mw4eZfuppwrsLavacanborhood1HttsviX׿׿׿׿׿׿׵98365׺d,(ityepIould:r(0746Colorado. tDe00F3;n3up-yfouaxford991 7Y@daXtAyoldi (Nuevaizcaya)޼campySanedroartir009012Z` /a 
threeeaguesortheast ough pvyimber,rossingworyrroyosxenoweandkOOOgourWos,stoppAonealledaniPlrcangel.henthomitsaireldatarinthere.eeónvidreach0ColoradoeararyjmaphowsboveBnerkfbMay 1ᆸ morrespondZoRupperaxad3juHbefore҄om؂flowx>from.ucherptO.

1oABBack"i x8th,utÐxatthcampft,팰,a22Itraveni $ Gregoriozianzeno 2256 2@y9 ;҅/(sev0ai`namXJesusrRED;aosepheuenX;gti afXnoonDe؎wiPmeincluSalinasaronaBseekhFren0boyho(,XHךwarsxh,|twel(ǖǖǖǖǖǖǍ603almhȧ(egifonzalprobabkBp 8454_]yDmorpg,8ntw9l0#B%1fiޢP"edwhimPedrocyaGIan8returnXd almoᬓr__\.ɷ`ddCaptaPFisco tnezشnu˦rarc(ceed趸had hiPompanIldnso,9v[OOOOOO03852OGtbet8iteHIreeahWWWWWWWP4328OOsawaЩm,0xvr0rYqyLooooooo79>vidYegua҄i77777715200HBrazosw5445gG˜T ogt RuaaP)n@?P⠎Bfiab( mNava-sotҩل}gn׸׸׸׸׸׸׸6384O/.`idai߼߼߼߼߼߼߼7577OߩJPips.ǷreadHlarvy dalv0beyo贪js0le*inPedro[.
eeassanet’setter,. 376,bove,ote 2.

2hereparationfchapelsAenednÄ553 I.ӈHItraryY1689_______315-_nn烊33Mascossi,twritACaoi424NfourCki:woounded翟B53U7welvee
sorth.

3aysheyrossediedinandiveistancesixeagues///////*739,1/('' even7______927142\2_]nothingboutbguideoshisay,xtaRyent(stour ,BshnXoheríafho9;ndian7______513__xon`dayhors0erdtwoundrxRhea{tAy-fwerfteoomoslowleworn ؘߘߘߘߘߘߘߘ81364allpRior(inÜ56-5כ//////U846/(c`strroyo CaramlGGs W7929761W%pfternoѥ12HDeeF3;nwamKaj,8lbya8rassanet soldier,Pedro͛F1;e.ontinPjnxMonclova.υ[13WLosharc@0Agua֚0ete;141oJSabHbop unction, =5;5,ldzﴧ3258>²hrofPNxicanө۴ TexasFor ullmy@cPingR◟sXũം .AW@takmainfrompaper״״״״״״״43317״֡ǗPMarSS"mHall osio olsndie h(Archi𴀳lȷSFA;PMisxevol߽߽߽߽߽߉ 49552߼.hilipyJamesׯׯׯׯׯׯ׌ѯ3ׯא)ith( #D"28>ȭ(o 9ownxp@atxsetwe1699Z1706hm
"idth="27">3nheanuscriptzbooksreividedntohapters,PtheadingxinomeasesearlysongAtext.oavepac؂vbeenmitted.„.sfiX. LettrЃ00C9;difianteshlillustraȤlHtakh?9loɠ/////274/[gninggggggǭlj4101Jim+9;n)sen(ut1Cȭsco`o2533;<ᯘemdIfdcoyPesugggggǴLJ39ǴAlarc-qvoyaQmades40GGgFVizcHo/////6345/gorڞȰ28egoXs eancroft,N0hexicant*TexaC,s.֕,19authorci;֭g8(Burriel)]tic@Gamwww/ww7010vEmpesi.80ag826>_ZYᦩIncȽؾOcoʾTerc8nd`p. 430.X`documh,owQ(xagooooooo926׿oDolϽwwwwwwq6014>ȰeftoitzNmb820, 1686???????J49_(mospecificanʺQ(Faa_ZshichaveYn7777777j687helsewg dX Xi13th.hsitu`"ySMiguelҼГп ew@@b`upurpeieuᢈDhacdaɃTRyvi editp911׾׾׾׾׾׾ד1136Itillenam`пpY,hsom,>80nЇp9RailroadIndivPRi軈:Acallb(ca߻߻߻߻߻߻߈B3F5murizn)IgnHg456ap rF80}7TemP׷׷׷׸׷וO918ϓEa[as
tfermosillo.

1atheruisinaookhargeqSangnacio,itaaríigdalena,ndzMiguel Tupo;=AntoniorrasPedrodbutamaFdequitoa^doval]LorenzSaricwvcubabiibid9(visi0ocApril700qՉaΏ׏Կǿ´aYumaunc뿉701HexpediᑻaDlͿnmheDGulf߅q񸹜-Qui crossSj&iD2bʂ#υR>
1ila. Tizonesuiburi!Sanedroallxnear}Mexic0bor "_!.RϽ"642הawo719VillagYgCasar(ewwwwwww2881Wtaruz80ʓ, ewsor1NogabuinimissfoadyinorHtisible91188eeyO(writCayetap!LuHdeµ ncoAboh_wi`Guebavietwm'g'''''Z86%OKTopϾg991ϮYa88GGGGGGG@8025EO>Fciscoldid6298X7ngust!0ED;n"Oyaut,whYTucs(now`AcrossrfarouJosmeC1894h(ca701.aJu`Mhookharges  ԛDǝǝ÷xɠyta;?Gonz1;lezQX@H&YgnaciIturme@tobutamadGasp@lXBarrHCapca. 201C;Favoeti,D;t.L,kCch. 13.`nHftai t19@8iпPariArizxфc9;@aqhowԽɬtakek<
diveight="0em"> 4hehre0ribesastamederelluman,ivingneooloradondilaivers.ӂHodge, HXbookudsongggggga4435d5gӓareditornowHtlnotxtantߠߠߠߠߠߠ504ߝItitlist2474B0II.9(idintwel8chx!W??????a709?ineneralin heٟD 953Jano rnhihua߱߱߱߱߱߱6411uapOpode`SM8elҰAPesh?7C7856uiburiPedroaArizonaame׻877prin`iefta0regi777777375871698C19writشno. 8,2.1Bve_______*8f>incamp&oa/*XspwGGGGGGB910ʹ wholeodypach488_OHopi,ɗ4׼׼׼׼׼׼׼9066ձPueblo(sNewexico16S0Q1452Gr TeguayoBxvijtwoXographicnam`whhзSpanish-AmerPyntiP9ineteenc0uryyalwayssignX@warf_o,utvariouslyhifQȀbyffnP@xmap-makZindex@Bancroft; Q7н8Qu(inVizcoocum@p733;76G_9281Topenᄆrpour`EinXioradoxbpompld3XW~uev`XjoǛ`00E1;fݿBP'Carav49{Mla)+7741 
>1his cédula ookV.ontainsfte`chapters???????1427?Aorfandyadeyoilingeapa2393gI `earsse舩thPuryPablish)ral HckhxPSaruz yedroalleysoppmissiohprojec.arhu8؂Iqassoc脇d8n`ea4300gDorstarayerb,edic pl43gAmerruit, ilarjudCD;[phaseolvulgaris]smhcolorɇphtnu@@i(XwhibitxZ(asُtetusaigYveF(iccolvat)a5245OSee. 445,Qe 160924JJupOura bo`owPj!Yaquiҵr"Ap8771fFromisتqa,zinferrthػ wnowx Pntaض Xavier7777777120766Pi.lH undpju(tdioceseDngoi􂈿煱306ſ>0ѐȮ9ضt,ȷXuscripFa2MilXngeloamb0nigenZSetyJesȏZ17061730???????)657ݾ?Omadaymei!pqueirgari153;onjetǦpiaZanimarumntium`utemjgg INDX/TAGX, @02E/IDXTINDXl/000001&І002@003_ә004oauӀ005oV 006h007oiiր008oS009ok b00A%M00Bo%Nd00Co)3!00Do-T 00Eo8c#00F>$N010c#011P΁012Y013jE014/8015lD01600177&018^G019%-01AUI01B01C=؁01DZ01EnJ01F9H020Ё021Z022y0 023!*5 ށ024#_m 025%Qx026&Jh ꁋ027)5e028*9 029-W_02A.7 02B3:/ 02C5jy 02D8fa02E9G? ہIDXT )9IVfv (6DSao~.=LZCoverCopyrightContentsI. EXPLORATION AND PLANS FOR THE SETTLEMENT OF CALIFORNIA1. THE CABRILLO-FERRELO EXPEDITION2. THE VIZCAINO EXPEDITIONII. EXPLORATION AND SETTLEMENT IN NEW MEXICO AND IN ADJACENT REGIONS1. THE RODRÍGUEZ EXPEDITION2. THE ESPEJO EXPEDITION3. THE OÑATE EXPEDITIONS AND THE FOUNDING OF THE PROVINCE OF NEW MEXICOIII. EXPLORATION AND SETTLEMENT IN TEXAS1. THE BOSQUE-LARIOS EXPEDITION2. THE MENDOZA-LÓPEZ EXPEDITION TO THE JUMANOS3. THE DE LEÓN-MASSANET EXPEDITIONSIV. ARIZONA: THE JESUITS IN PIMERÍA ALTAINDEXINTRODUCTIONRELATION OF THE VOYAGE OF JUAN RODRÍGUEZ CABRILLODIARY OF SEBASTIÁN VIZCAINOA BRIEF REPORT OF THE DISCOVERY OF THE SOUTH SEA (FATHER ASCENSIÓN)DECLARATION OF PEDRO DE BUSTAMANTEDECLARATION OF HERNANDO BARRADOBRIEF AND TRUE ACCOUNT OF THE EXPLORATION OF NEW MEXICOREPORT OF THE VICEROY TO THE KINGACCOUNT OF THE JOURNEY TO THE PROVINCES AND SETTLEMENTS OF NEW MEXICOLETTER OF ESPEJO TO THE VICEROYLETTER OF ESPEJO TO THE KINGLETTER WRITTEN BY DON JUAN DE OÑATE FROM NEW MEXICOACCOUNT OF THE DISCOVERY OF THE BUFFALOACCOUNT OF THE JOURNEY TO THE SALINES, THE XUMANAS, AND THE SEAACCOUNT OF THE DISCOVERY OF THE MINESTHE ACCOUNT OF THE EXPEDITION OF OÑATE TOWARD THE EASTJOURNEY OF OÑATE TO CALIFORNIA BY LAND (ZÁrate-SALMERÓN)DIARY OF FERNANDO DEL BOSQUEITINERARY OF JUAN DOMÍNGUEZ DE MENDOZALETTER OF FRAY DAMIAN MANZANET TO DON CARLOS DE SIGÜENZAITINERARY OF THE DE LEÓN EXPEDITION OF 1689ITINERARY OF THE DE LEÓN EXPEDITION OF 1690REPORT AND RELATION OF THE NEW CONVERSIONS (FATHER KINO)JFIFHHC  %# , #&')*)-0-(0%()(C  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((X" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?^G5GL*KS(R5E=i(<\sB sЖ>Յ5ynt$8?\>$Kmk9K5F򴬣O4Hԡ8njhڰ+DZBA!s{ՍWQ6$v],> RNuw4ré,b2#g?j& A4i4Mw74`y ZQ@ ) ;8`!qOǽ&= Z\QڀS֐ u*ӗ4S11i .(4ymRbR@ (&(E(Ph %)%8R Q@Zu"i(CK(Q(Q(b (1F((6q(.*E z$jTQKKUMZ}K/Gg,!#ĭ".3qSM=@t.m>׬)tRh@UKXVI<)4KYEB/L_ckK 2%a2<9gfޤEeq'*NqOjX mFZż#HŕB8Hx>w[H=H/mF!A,q0y3HxwAnViΤ`?CmnV"36f>@mf,NsޟBZ=7q+SI-6X7/\11[c 'ִ{1`M1ȣ?7$iҚiRR(AR ZE1Š/ji4#PJ:Rh\Qڝe%LRbE0(3EXWH ((( "E%0zE>fis@RHihNhE E h፤4^K1H AE4Q̛&D2k BӰ G420RJQE׭MZjD$* *%QHR3aHihlJ~&BpDk(o'2b2O40*R(H!v}>MPDwJH^OL oJ16IBIj@?>q]WAl"AQTv "Oozo}NjA&c:SSi)0)xPPғL H.- ( (uL4҆B)E.zq㖔tu!4FqA$n4iOJa< 2 4Py`b^)6dPHsEN4XWM'3fi\(QniW$Ƞ4\Ri3Bi;yPLRbE F :`QE!}0SiMP"u-=j&ZMB*UV^ PJTCO'4Ƒ UIeH-T@ҤFᑣ1n ֺF8*ʘ\܂G9=݃o-0hX^{PuWż#d¬ IكDnb,Ny":D$ #nkJ[yn$Xgc(5 ztW /<},Xi}AaO^;t쎟Ofݭ ^FI?lϊ,>hF1ÕAҺ.g-'®@ rRBO[w^0ЭnQ9АsZzfeFp"ᶟC^im-~ x[YX4qU=H'8nxC׈/ Ku 4pQ<5$|ؔx$q1gfkO񧇯nmFڨr,t{˹BЀGKFZH@XOJB.RN#ۊŻFgt"d mc8kƵ>ᵂɊ^_ʶpTrGkSGҼ#Z]]Z[ev,*߫IX%]޶6bYm'h 6 =EVk"RKx 3g4iu-.Vql`8$u Gڳ~.jCNe( = X$A9esѼAk2ғE`H!U-Px[xv|Y[/!8 +';-fZj6IwcqųD5kR$`\T'œ^VϧJ<)?t~Zʥq>qC~rt%6Ω@ۚcis^'ZTmVL1@ d)mZMUvw 2ؓgץyΉks_i v5[v ?: hX|h2:ĸ!F=mRڢSm,*&YW=HY [8J6 QvNJ:uU$Dڠ${ ߇V\_c G9g˒{qw:ie98 ~'QINd~0Y ހ#%d-.;+j+kyHnWS0W?_kOfln&5-k(Um (c'9,-n%̤ U)[Tm~}!pX#68'yx~(+ 'و|Xk|-cUŏ# \^5=r]Co $v4O&r=j6 GzBy4acZ. b z ʢVr2Ǣ$,M_T,^Q N޾If+(nmt"`ǭyVcy܅HRo<N8^i [G *8* ZNUdv̽GZf~lg"G6r~5R?hsA]0eX$(d=>SRx{Z]G 嘍$i maueXe|̟\P^gw{=Ă$K >¹hz+kZ>[ʥOeF?ݽKKIf8$21O+; ZrVy>,?4F)n#`吐 'd95Dn͵p3+z.N cO,%ݾN r] >l)؛H,}u7U,FH$ v j I!/t ٭0֯C}RԯRpֽfe[H5F,NI檬4BmZGI H$AxL' $D3TE`ftDF% v89hZ};]KD6m*FV,Cw@)r.NaP)ħ%Q@Q@Q@5:i1JE 8Zz!2z {2v4#RҞ9JZ=qȪw6{9^5mO4s4Gb3S`04^1`5 V5 *Fr͍ ״FKskuld JTsUrj2խ?-M-\Hmui.XyA ܞjrkVq:' \SvEIX_xjڶY\[\޻,VbrprH!O5]6-+^eƗA#rL{RU*IJ)lp]t#FҞhE-s*;~&< ־ӧ5NK. py \RuCԾ%ѢK)/f[7+0 {_P*u}k 둩ΞY/ebqgWp.(UIZ&-C#GY@I#'&Z:H4K>s-1 as>Qױ5Dj5.mںX#fP:w}J_BWi-3) Dlw@Nyһwax^tn&t9Ygžg]N"J%’ٳxq]aa~/Nl١$2I-N{oċ-cVfjIeb0z)qO>nn8?xbQ4 =<n=Ѧ_Sw}%89 xzVOw%7(قƺVFxtKӮwiE3tF1z;zm?~Gbi<8'EwjӍ5U. 2;XL. {qc;K f-\ץ|Ka 8VHݱ+emJ9Gn/R`S G\HF;RDklpmcĉiake\,3\2>YkhyTf,q#jy枴9{Vw9/뚞qhֶ+̓+* g=X_Y%Ʊ,N9ll{ ҁM-o{?J@Ba}SOö! ӷ-+ԓ@; 4yz3EEOi6g.\,d yw(+WV9 =@maHn緷Z^t8q%\;Hē|t[SҚGmX#ѵM^,-/ ȉpݑ M3Auws%ܩ)>= 9tx4MmXI$*M,9&JE Rhq sJ3HcE6u'REpR/_jjTdMF"ԁ*O"#E=GR-ጝ*-':vp0F*T1_PJ?kJaL2rǏM 魵 m㩌}MCgz?1 B wǽt>Z Y[q/n0 $tMM6kk6:Ei)3D3r ҡ,[H%$NxQQRzis; `~14e}t\)N0 5Q0_Bڣ+'8]RvB+ 1J7)e*HE7P[!1!c8@Pk=.3gW2Ly BZMz6-$JA%$"gnk[[΋̑j l^鶚MVP[ݏrz[Ԅ""-@R+R; }uY nFAgrkGI`K4po ո=j?aCZkdmNQ"R@9A}"9ef*q VVm3^[fH2sAiml&Wi+YrOdfl !(נ7f!Ӽ;lݶ/gMXu(ukIM;<31m&gSy$ -%S,{@+4N )wbm]f̱< Y ÌңOimukn'E KlȬǠxͩx--sM+* Ӓq7Z4+zV}r--nVWNKK('*4vG^XO< \Dn#jۑzNEu@r{Wxs fJLŲNM*jIqXm>ӦܤTC5jufWeKK1_~Іw_j quKӴ˻ M!'fQJVZva~85-@YYFd7ߍu#+5hትKT{eϦ͢x:kBEA|UN ϒ>My "kE{֭ /}kGC֬uVf2¬QR{hhEqA$I$*o XZXY\}x[e*0OBIB.M6 U}BOT!cM/`A@v^SX4y>ե^$]2c q|&zZkdw{;HHVe*Np{dTZi[,ra9%@K6: w4 tK*0 d''LdNV,Ȍaswv5^SSQfE,Wlg /+J񅞫6kg ș* W9i|]yỦ17{$bpdtdͨq%dc>BfPQt%I,(b*$w5&8v7s"F' )]di~2u-AMѺV$mnc?ztMe:_JIn[r? 5W5 u[2呷8S'zI^DǦ®A*%Fs=ӊnE= NTkƏg)/ *-3>3uuWx\lNzz- eΜTo)z IT0WP0@#<ڰo|]]$H[b8O0cۛm{8TzzWM/KL֢'Dn2St)Jz&{cLlc"nUٻZF$ 2Ƥga8ZNZXBYD1ox+VkD\jr$I!>C~TnvW5mo\5.wyPJmȍ8Hu&t] = H b=Xnm4$ZSO?|RIWfxH2̰5@v--$h{{f-.E T2:>XNMr Rsl@ȡ4iί]֭;CuzqeݱVei4[Y3 F9W27`SU12 Hrq59Fll,[.J#p-;p%ɧdzpmՅ/ST71 }ջb8A$(gڹψV0j>"*-2; ? 9$-/u-kv㧯nhZwv4qI,јۃO"}߈4+YE%*\vvdעUQ(UWhqEbXQE EP3^"TkR%S UJ#BRZ`8,5/kڭ͍mȨIsҗI!gi!1~)ꢶuֹ<{ٶi`UTP s=m]Z~`#$bxs]JQq6DQ@UQ0Sץf3cv8?LGp:4 Vu-3Km{¤p2 Vdݷs H|mik7y#qhk{iu h~`{z< 5p1Ғ[eɮnD@u$egHycM2d8RRQ:]l 6<N5HuSea~BNrO3[yR\&P`S<`wAuҳV(k_M,KmlnfP6ĮMǁU@rx3J-|[ƞ#mDIea‘] 0(%d6/F]-'AYR>e|nE%8KWV8o߅CH^r c9*s]-.lt+K;hm5,RPg$Im)D9._$gؾ%IZk(V ɀ }>.q~}UHRGm1wAʖg(u[w+#qj%Ŷ΍i(JXO5XxB_Bg"#&`x& QYw49m2+Om[gbLqZvZ2Y%adYJ99P#{)1B̐O Z]hVW۵Ub99c7ӞC^y];R[jxEoCvbnaeWo 0h !=ILPi+Y KSM>[;zN:\rp+gH8xC6;T[m9tfycO^)i; 2;p$3@p{g],94Yى(M7pdFvc]饩oM\>"HxK&Teea Ìl޺{[tT,q(UQ0X"&]ҹ/Zviz4v i*28U#9usF(Z _C-u+–v66B#nsqOXZVbHi nin354_k{i <8sΉ6f)48*Tcz)i)n ]ΗyxfOӤ;.wOuM^ZfZ[ 1c6*5ޚLSGd \C\/4m{]ln呮 #?UR=*c't ]G9kz t#fB2E9ؚ&ӺE}f%.oc! 4mIӬ@A=X,}(Sm[d+ksnznֶRqsh*X>SjM_BխE2-Tw["FeeRV tZr)?e\gi7y)%`$~c W_Eiλ!Y9HG\A'>.quMĎ227j瞟uԆ:o3>%!eOq}JFn KˢA}OֺFh]J<0+s)[_*σ'9!A]J]Xs,׼JCf9BP4Ļ2|P㯯JhvAgFc[EFeq_Dds]}s.,׼HKto#S>$i68>PϥuԄQ̻ r۞% q@?8k&6_5QG:Ϲȯ|JC3RV(gJ]HvCehWWFm0݁Ro39+}kTQECwz ( (EPh)ؠch(pE:pQJ)bQRCN4 &hhE uQMQE4(׭JR:ECZi婖SRSM->iirκռl̛w9V%5_"T+3q3J,BIg:WV[Mw<2 D2gv@^mW mKMK1:C; Z) Ƿ,y'?rm+ңt`0e9 BqOq3$(,B=s^W>>Hx䓃ns[}}+Q"T QEZ.ۣ8ɾ%v o38 e`OA]$zSD6 |0zX! YWT\j &<3A$i0;LmnCA>ZۥFĨY1y=kCx@6*GRLвJ"G#;URkZz 7{1=Hg#"#,z֨/)ZWI`YܢpFyW}~ dէ3cyBNz{WDuaw?fȥ(B~Rm]uL7E-E </ō +UKq69bq}͟[ uqH )pzW%OI^۱ϩN8Mj)ɤ=@Նf+gwhB\lsNkľ=ԑjV",93+5|kdu~Y dxYH('$~554єJk6nȲ6?|3޼z**mEl8؇SXYM/:h[_;7[89c֨i4mR6m6 N)BI8, ׃ XPAtόm흧 鹵!ɩ$vwtj0p^KUVt}{dm6?֙=Ŭ_ٳi!iLL7f0@$X~} W44;I-, S+IGJ|gֲ|Ys'Z\F ZVhT2y MPKrxv#97HPels9_~U| Ю4kqw'@Em*|ZjVgIzFQԒcɎNyVERM3SEY$9U=G?kk1_ܝ`$]:sPI$5wï- &U[o ǮozyUse3ٔ+M^3n>~$U~Qz@`G98F5*V}vzޣz,,=~W+ĽKd/gkSn۞b-{AE7JpW>?@8RTn2Zp]OMJQjvS< kD9I#!>#XY> 6M"*Ar1qf3Y*=ǦFsG3RI=*2xIk+"_MtfL7kC|ѐȤv+i4=|f+u"9d}+2-Bؓk*g23[֤(]^]Egg=.dןh?N;w2tdggEv)ִ`$vHq @q5o V$ѬP(P:*"+F9R;KyRBz:U>ծfu 1$cN^e%HhcR=Aޭhh(@$kZa[rm7-YesskCc'n2 UzMwnA{vP8%IqVt .⛝KMd".m2ukb eHʴ~B婄!:-Mz7Ka:hh%Hg+ n3RXdp5$HZ1ڼouK ilnxO0OZKn+D;{j{m btO&CXl>7IYC^z֠[cbm2 ÉWcB=GwOF扻׽{wL!;*^p5 Ktk/]aidmWph F܁ 秱|mn^p gc5Bq;ZV}q<ȿF{uc@t[=F;;Ou>~CW/8uPO&?^F5x<2ckch>&ď(!8gxxW|Rz&:`Hhב }G@}8=FU68GsK H2tQ1ϡV#Ayz{NcYAFJSJJШK\^T_mr3^Þ׀|x8!fŚ? FG-X@ZK&~+xHXu8&˔8E{ޟq):#5NCQ--Xe#=]JШDmS74=N[ /o:Rz؃Gxo8B,< \1ֽ+2G@F>Rr@>?0 TJiъI0L%5?s_0qkץp2>j`4zYn\ԇv?_[m#|W^y"O3J^Q_pPSXTÊȣJ? k~.^*X͙TJ22`1r^ׄ,ם~Ŀ\ѷ+̟4^w?5$uKLk{I9둎دJ5}.+ 3Ij#&K M'<jo;е4#]"d`pJy399{gH,ۈl?!Gk#_dZ4 HaZPw{= k>ĩ5hJ p1+ƾx2O3[,Aֽ1SEZni]⢖[r$(?.03+x6OceigZΥe[,OPyMA[eALٯ~+zAIg'?;Lxs6֞b18ǺKa!OJ\W_iN Fp?lXfWO[2jd}|?I?e uZ=̩p-MFJh {~*'tr<9iWy7Qyof22_);aw 3n `dg޸Vi#BN/M?68c^w6Zby#]Ұ\q+ɬA$mIpimmb$I1'uum]]N7c랝3^O Ŗ Hi$cj~-(xGePԧ׸~9hZġu;a~ 0F;=$['|A\_ Ubtk{w2G@[o'+l*H {W)kAoŋ¹^OrOKX ~;b;R^mKLٛOm}cnGr+PC #ڼ | ; _#oSpKmQoHF)E\|pT1*! B r`Q^|HU@-01̇ҽ.cS8>_p3¼S>Q3)>xF=^Y?j7SYz/z6REz3^747-m% ,A&'@=ZRkK2WI=x8Vq\ں3 te9HȦ]\Ekk-ˈK@dGTxNKjN0WbŇ)}o?[W;Mn|Bӭa;=׼TI |\ں=c>ku,bO)W[? |[ڳIe)qrUQ־\ˣX;:rOhVZ-B:2A"W]=ʔn2# 6 "'捶UkgŒt ǃYS"h3A22=;W>|%Чy=&t$BPy=filrһNZqM.CqLT(p2E)yI @ylMw@R*8>e48GSi&f=ʱl3sU/_jv)Y-gנwJm;*:=Ǫ^$# |tRZɻuk)[g( P1(+nZZ'TPPc2ƊP I㯥jR)+7RwC:Zm{^=պ,dr0:sǵq_akʃ%J p*/ Bo}VLq\j~tY"Eee 17!4;ֺXM7OߌVZ <_b.ל#8/o\08t?FV˒AKXWPIcW<=5{O iRiWq< ?SAlM66^ C{5,,Ҁ$p0X=SG1~+D[e6{jB9$ V!HQ]׍<hţxRkrD 8 ug4($h9 /:ih~PNpv##EJi2&W;E7+Hɒ2oh5K:|Gh%7X)$np=*|V-M nK-k1Zm]N4B"D bpy'sE55 -=S2k/ &2JĬ0!X~Ru.,гqy߉_;{T' ??X{P0NqT 7FxA}GzޢjKk8xinczP{]q|ir|!x!hc.;p# Z{S}_Npm(TO+KR?.FN[i57q bN3 ߳2i;ZHXsN}Hr2n+Fq^_K/ZxE4j+eo,y#ۂp n$P7 ĎAAom;麕Ŭ["P$O~ºk;hm$0#GRuʥRf FGTsM;u)++}[d|R>+ 챒vaӚEy 綶&1J\p[-0z+|#y{ute-ɹ8fR ǽa]kW!Uօ]}ݪ8rGc(kZ/ď][LTʎ! sQ֢Tikm n{V1> OE8)l(+Quh#oOQ@uXAva#*_IxúAkt2<&+H#C$̄=*[iZkPV{35[;wV&1 䌐k~4yS_ʹ+# vS!e0 >V%SQMYhzUh?$wRBd_)iL=cx =_AFk/vןVLr% W{blm1X@ )xxդ;W=p{gu{2'k -78P1@()jXD2 F*e*԰2R)W|~۷I?.+ؤ`$¼7eͦ*cr"W2FuӄO&gWgX;׼%$k^ojrPЬ-VL7Az|gM(~6 sK;ĥT_NH<:JuudG[kh%R2=[zzvk b٧ncN˞<[jrCH68"*ΓZuCTh2T*D7^<`s^iໟ K$|dR9L򷿿z٠N (W1# # 궖Pjw0,#"K5(rj)T ftͩhCQX}JSӭ 'r>ƫ|mR=?b>9Y l%vAYۡ(ߩm4pq1ɕqzT%5+%ذ928bgڸ:Zyf689-&Ӵ=2HӭbF19?&a4] |f|' lgceaǨPmkY^Oi͜)gw+ .AN9kifhТQPޞ)( ( (VAQAȪoԜZWkAɦ6]'G`T#pAwǩP V}cO֠icSTy8m^Li¤bEQEQEHi((҃)b JZ()h ( (4Q@ j3ILӸϵEs,uԱB&QR-1H zԈrө:E-7ޝ@J); Q@œ:i{i)E-;4S@ @8PҀԔ išiGJu.)ju&>KE u"/`ExVVm=kC!OкH,q]ΠB2I6̓դwr*X|_yi j֧ym ]KD1q .kMk‰Yj1ΟR4xs\9X7NA-R*P*Im4ax}tTM%WsϹr}?$4k[B5DҰJĒxk %}tfqvʲa񄺉|5mܫe(6LMv "0mM'TbN4ѕqMf9H|HU`3xG Ww<ׇ5GYR2VGPk =VD -ZXv 2uD|6uK C/M?8`C3Z$+iM+X*,j7188Xz)?j3G{m%c\DZ=]/U42H7.k @rG'e 0 `2=VwZ!W({$Vg% @0*Fqijw?hbԁi|$i`t$9!I*s9U hW^.Ǫ\+xp1;޴NRoFF#cꚆXhw{svqyw8 fq6&PC/fB0mFw4h-4((((@QEQEQEQފ((L(R(b(=jdQ >LDR-F*Jr QҤC()G J*8zRuHť8S8P8jU8@qF)h @)OJ)) @1i1KE&FZ\vQFhE-0hh@Pfҗ0(mfG-S(RGE'ږ(QHAEPEPEPEPEPER`QEb3J(;Q@f4Rgڊv^4}j%S%6"dVZhR Q@1iE CiJQ@ )8SE( 4R Z ^ii)h@^M^bE (Q@Š(EP (PqL(Z(pP(((((((@QEQAQ@ET(EUQE(NQRQLDR-F"”Sip(4QRJZEK@ )i--;қJ(ž52 үJoS()*u-4SJ E`(tQEzLh(ApŢ(RKE0J.)h:P( Rb@ 2(QEQEQEQE&EPREaGj(4A@QH)jF(SQETTQVDR ;ǭ J)JQ@fSA ))@P:bjZU@ VS/JhӖ ("ҎE`s ;1\fxXH0C-FӴՕ k϶FѴ@Pq8ۂ223XzѦ^ 2 /?0pi)E=udY exuup@EDڕB帉Us"uW K&cco Hn3I84]!ʹo-hNQR:nhKwp= Iў$E8,R;=ך]hC]Gin/ ganrePے=yiRxX,渒YmJG$D#$zCWw]Ap )J0F ALHPK$VK#H1$895b%֤^z֘:Sր(P!h\A=((eɪ0Bc\8'~u+׊~ ogc[FH8T#Dݑu\L!Rv\U`bCdi9=dxQo jk.~mi-_B jGt181|F︯Cd/:?094J\5k;jLK|Ɍ ڻmo q! Q@qO4N1FG{+xvېѨx t,0Ԫ6䑙c B&ǣ%CMpzJ tc%2Xj җ$( C`d5{.웛xBmS2 V9#Z׷\Jy $Uy;#ly{W\xi.-Ȍ@ϩ*yW]w֝,^vvgRZjnu C}k=E}2Nт1#MN{9oc~!5'݂+4dD P2lln8sʵo- Hg{yRHC mǨ`Q ,A'~4DR8n9I3ӀNiF-݁76V[I[ UN֬1ClJnOc9Ϧ*8,--hэ{+i#&]2m#3 ~M6izM pZ& Q[kUY[^)e0 {k3[ĚlY幒-V$#&UGko p:LNKzU:ikI訢Ȣ騏]lep>5XˌU$P;7䉼 bY6JAGke4=>.-. ="_e\8sֱq-*Lw-hekBxt<*\wTqhvWFnvK PO$DWU2r}pjOA>-GC؊A$ƝְHdVm([}Mx3\weK{Fgi-˿&ݘV2 O|d]}eW`N)iXw MB N !hB 6vEqS%@jd:֣^"EF" Q@AJ8iM#W''TKRiui\,!@]V9( 8>d&dx÷6։/,9 q9A[j&ٯmcldqW@G;⶷8 Xk{X\:0]ےrkR=xiw|m$ɅQv2O'NZQKPJN4-pB -os>I 8 ƷtC4ƏS{ؔ,r!b;#|fT8n8i"|4tԶyN1EI]$ne?wx"Ӵ>t:imHr,;S|=dS㙋0zmE[-Ikvmu%#w`@$ppAh6.6Ve4v) $rei-w vVsFI6< sH)je'-+q~?uvm>=:+!ogpA噕 r9Ҋpn.m˫sg3.cTmjϋ9T-GO6@J1['վ)hwM+X,sSZɂS N!!T '+G$> ҞWh%d"Zwt֖\fi#Fc7f#$cwmG Ҵ綻 a%O=gt~d+_|EjJrJn-p*O᫸3 + HN:ɮ4U9eIXtۛ L|۹q(P= ү? %wy!s\,H?0tG8 l:и / T[gP}Y,*[[[1lz v+zhG+ QtƑwk`q[Z0QpXw;{eP^Bn6Vl mGl3W_;רf ^JCt) '鞵>hIinBX$ev9ffRzv4Xt{cwk o|#,1ZFu;bA7#9X\,aI7 +qWA\ \ְs:fyzŲwq!$=ե{Xs 1 P*\zӨuQE;R4%v EQ`֦JjeT"URD"R`H*KR8RE(B(NQ@ZguWOiKv1!#_+g!Pq=Eu. RCX:64+#InbUefH5pqwScowi5ͳ[]3,. T` 6Gv"-Ӛk^kE3+y@bjmmm^\[{¨s80Q׌Ջ -ƥ=̶4Ѫ Oxֶ%_==mEurzc#$sƝyzmZCbJ ±BF02tye /4ĹF.v(}(0j!Z%<ml(3ad}\|-HxVkm pAF151[YiH>}UcBpqUtQ;>+kٵi`a|FM+QZʑ+ 6 c~5qEoO @IE4`V#?)nA]f9n]%\:(\GV-ǂlMke"`.ff# 1[qJiw{aYpԌrG|wiK3|J]YAu5jE A! {z-X%a *97¿e[F{hlD ܜ}&k@CP5g@FI q,%rOqhV4O* BIs3Lu:wJg*$Zmȏnm㉢Vd]IU\[^6y!Y- [ >Y\nG(N2 Sv-T*9/#cSMw@N&8XcD8 y*9|"ed:^C 1?JO&yc6rVbUHz" ?".Z`Ӛ4>ձo.pP!C+HEZPL$UeT+;ӭVK=zV.5H݅cAY6wscX+]E 2yR@hjXVzTa'k~^x+CQͪ b U dR_x& Ƹ[%wIu塖-Ulgh$-X;np6*)S~/fpw6//'Z&H@Pcל~U5{>][dW0 _Nҷ5K}Y,B&d@ dgc:}֛,:lm@uHG32Txp>Wru|E3Kois&$m4E_%C1䏗`kA:TrM%(*c1Y[<|dcүZz%mBEu'<#yֳn eqiKq#Y$#tV@C9'cB:E ܥգ]B2vN@ںK9e9g&"8&7-[]jrI%p'hAi tZBkQ[+Z _Ϋ,:Zjٙ\hՋąb{ ZhVx eBa:6O2|ARU[ U²9* 7;U[ZiA1x6ude`$dZ?M^QMLqq0J̈ٵ_wr c LA\gw$08S;_޳sake<%YT@91R_*Ij 3pSi_UP,ND~ʫ"2#3ZJDp%_p '݂~f=9=Z-gK)*l#8<VVŮͤ! s"'=zV^-MxG*ۻy[ o[3^-0WO#} ~H.7pV ҩ^KeԾY^bvFdۃ[O wzU)2h+ AbAE]7^QCsn4s4$cq֬hzΗȱɟQ*CEa[k[OF Tdwq2=Gúzso=-1197X3|-BikRY JZ(,QE ( (Aяzcފ.2RJJj5R-&ޥZjE@R8RAJ(8S})¤@i6Ӆ%P w UZx)\␊Z)NvhRLVbZ.Rc\Pi 9((3Fix4b ; ޗiɠCqNQ\ҸX(4fX(ɥEPEȥI% #8#H<phQE!cޖLR(QE((EQE (Z( (8:T SXWD*UH EF" (R/jp b((œ)*PץpzSESNZ ZJPiJ Q;ZAK@Š(HKGcM'BIIMϵH(5@ZZAޖ))M%QE13J %H- ((QEQE(ES &IER Z=ih((%zP-LJ"u׭=z"cJxP!ŠJZ)Mԣ'jQ@-4S hZT@{PO^3!>q@ E/jJ)M Z(.(JQA4@8Qր-1h@OP!)bH9i(iƒXNhޖ@ PiPH)hJ?B@i>FL4I KJ(Ţ (EPi(QI8QH8QERSIAAEP+RԫQz{UJ*uJjUZxP!Š;R ÙTt).X,FH'?$:ROJj ꐜ-f躴ū\Z%rMy{'}P94"CRQ@3EqS/J:ژ*TkONԘJ*!ҥ^OZjE-8tp QIJ*@SқN֤ԂL)T2M4M4SqMvN (@4PEIE#֙\IFh0 QI)\H-0 AKEQE(2})X&EZ)1KLy1GjVZ ;svڞ4mmi gvJ"kiTf q#`i>O"7#O&U Yd{:\jl8-TL^h"hq8;Pz<1 fe* ں;<+%"fwʮGNp+JܬMލSN{ed}(' h#5&O-D2gpNku'4Ebzqv㹹Fv玝⦤-4i0MdE jEFPy*p@#9]&cwWNp?4F.d GmɎI"N$Vݧto[\qV 1%[͵d~卡 uƪݟDO%Jεxm?[ҤRwnumAo0}|Goeg M($Xs @&E~4_iqd.VV2*`.0=` \$HFa=`C F" $c$4ۨy#6ʲY]ݍ#s ꚓXG/GpӀ`wlvQ.Χr1y,9$NrKhv%XI39c!.zOBzzk-cԌildq:bsWAXќ^kgL)elP#r0$V3KisxnojĕyߕRq}¶RP}XDOȓm.kdWWDu(/klH$nrAbAάmܳkCjiņ[w 嘎YyAؒLaFA`<]>g%%!ED q+OJ%cu2ۨi"}+E 9;{>kx8-on-c2N m&HLz֔~wwAs `YW*[-+;{ཿ/i'iAʶ:j%k.y6vMIT,H&6l;}SU>icYfm6% \`hϦY}c %]>yɩZj7<1,nNFA)'<宫l=ܥѾ#q ~bƦw_[j hRBqЃuzn]yUà A j 3H{>eɽhoXҥ(YLiE hzPisAfIR'ҐxqO2v%%/9ShQmn4)ҁޖ֎ QEQEqi֦N ԫڬD0u/JzTkҤ^i☝ց );҃RR ee $I$M ;̳@"ȕSj|㊥ڵvʌvRt9mvF;Y[+m|HN'p8KIa"9T8#Nac\r3E&շ#Q_8n %Wq@@'vNc֡\'1(4%@V{i*`dcڽݛA֮H"XH 0sA=*hcF@$zd1RKE7b`Pc#TmtG9APX9x@8KEQI@#Jwz(W` Yfb1T>tjOl9@ʲW)w $Nkn٣0VLt R_Jaj2Is5f-R 1ڄ՘JiQHbKREPEP)ژ)VڥNԫҐ=*AQ @P J C:Sړ!Q@ZAJZ(Ri) hE(,EPES)R撊`-!EubC `S Oiؠ(H`qBl-rJ\>$LV{nkF Wc@f6Z)q>U]:I얾f̳Ķ2ňՎsV`qi (Rc'MiF&"ISVΝ5Icqrry`#$=)ٷ`$KTdBpTu$nRø#ޝ:dY%@(c9 ^RjS[}¹oJē4]X~.ZV܃ף|ǡT`S@Cqkw+/Q>GY]( 3Q4[`h"?:zRp*]B( ۛ2-<=k@"$HKBKdQ$1DF݁QEE:iqKHhAbQڊ))}鴠"G;'8(B'5_NR[9 6Y##EAV k JNF'&wu9'1a*AZlPA(v!y:EPEP-=i"F""Ԋj1NTSNS@LZxRhNIږP)GZphOZAQ@ 4bŃ!\H-7:6QA fAJhA8S)AEQE E%>F(@ J)橮m%X,wN:aIFU,~`tJ Wk)cgU?xW ?J`@a F1N != fdCpc EbԳo:HES#VjvZs]]Al$+DzrsKP`ygNPX<[G9dVSNT1 $9$b-8(CT8ҵȁ<x<*x_0=@ #AIܭN*(up2-GQ9iSFp sp d 3*$sHAL2JE #I* ]J#>rm @TaTI=j R7rPG&]%I$M". P;nGQd)y֢t0ʲ' 0<2(b}*3}%ۍvzTي 1')׭49>WH%Ĉ܂)4|IAlmڋ 9io`0(?/Jր^9NwcuJ)QE ((㖞ŧ%^"֤ZxKH:S@z0S=i1i8qOcTP1ME@ZxLTJJZN!1LhhQEQEQE>ɨu:Pk%F2@:zA_mei "%HpA#8ҟ5n~W ݞ튐{QJcT4k[0ܻs*&sMB,TnҞwr3GҤb#Rå%v RXn99$S QL`E%) S@ ERQEQEQE-=iOZjE֤ZH)i-Zh4(>d3J;2i(QB@ѓEZ3M;4fQ`Fi4X$zZaqAFh>)0hSNRgހ4ҚVfQ0Jpi 4uzRE'zw%)4Q@h ii(撊b3E (hp8*(QLDRJjU$ZiRJQNR.(Ewӂc ^Rmf; %@ݣ,<[9׊{ ^ X̒Ro-FK`HZ~e{{ ~\ 鎟li]]lMMu. °ݐDp uiۛ&7E 9yk^TIр$d{dH"g Ja1"A x$ڈjOJKME[('iczct F=\WlRGfn`ǯZ։[Xf_lX-VuU'jމGiw $r?Vkh]jϧhB> ѳN0ˎN;cAo>F N@PI Uʜ^L,$rvAy.%GH]=[H0E,qNROjnKK A#[ae&"ԃ腚wv5;q\@!ɘ)܄z|[j:=W:u7g*=6`So:RvY/9pN\aVZs [zHKa lxiu}!#Z?7d#-&yy9$ErK 2O|u>7 U (Z8`;+t>}w:vFl$8$ق} ]CZ% 㕝UAc=wZz76=<v@ܧtob(.dt|±br+_HJ r.SBn ;Yi::e4$;m'lE\xtk'N[cLW$Һ;Ӌ+k,f>=ܲMJ;@dp0qވ$AêiĘ'@둃:~Zdř u-GlvX[Y9]u4PE HbEFQ>] E+V,Yn y].p3rNxs^m}bm4 8#U״wo"NӵudV@NpHg=αi&Oox%$TC/AȢɭ =O@-YIJNcڪ'?3\[^Y5Ī@ے@sOJ2jq\i~2F!9 Njw#J֥ P e#k@y1;$MQ{M"36,bYyaY::]KIfHH5ѱ dxǭ+%f:]WvA(ܧ r+/ĺ,ld#ypPffj3KByCw?ҶU iѲI6tqMORk}1/lb#>T®Dѩu @9gpo4Vӥ9“ &"}AIY N3{<͌ "섻G\M.mLX!tE$ی*ϵZ/=Zr:G<,z;[MJm.Dn׊{ t["y$=qjbX[0pG^D)*b7:{UhmhO i`F8P=1hY[ZGmgc wit-NNy9CoX̸t%SI"9X[6,qIĞI>p70d+SƟk{mvXZE1^1\SkQXAbrHUὶMC#;UR>_q,%y Jcݰpj6b8I'$y$I8.i F rx*)ȩi֚f7PGB*4IQ\Ҕ>[RФҵ"f|a%N>T4HF d9u I=OjQIIc+Iд&Y_Mi%Yd8KVDuL#>v]`L{QO,a#\@n$RzZxsNKo)^A+ð<d” 9 ,l-#tcŜ{CCm (J@fj<ww\AtaےFGC=i:dvs4,\8 ۘ=}+DAa\[uq ݷ5hi@+[Yɡ6HbHcHEDPUFT//o`[~\@8K(NRmJ02Xjwe6ewwh1gIIv@*ޝaElGf;f=U}(>6QHZ)ET(((J^)TsN"TPZi1"TS )SZ - 3dB "ۏ=*g\1y q]A:!ve䖱%OXRVML2$7&e*375ĸ'p , FqPMcuր1X{6Ta*@$#֮x BM%vP9I&ݎYr"Fb\GAUMN-^.xsySk$y7P2X@~5/ MoEw:zzZ;^Ԟ}:;iDh$q[О٬m.!4EnU/1j+m$In`2p8qǥ'mgkd?.&QqNz{ n!* 1KLPQF)q@XJ(4TRdPy41J):ҎR^$}25zSZpj(QEPHuQ@r p@4t("SuX4m RE})qERJ(J)ҊZ(*Q@;4 ii(Q QIXZii(!4R@8IA@VDn0%#>mG$ҝ+nVf?ˠ(aI94.i(a(QZ(QFhڊ) &vJ)) 1E'4P5"i"S@/J*1R% &Zz֥^4Rå-"E:OKIJ(@ihQȦ p$QKJi4iiӁ4P撊(IABQ@ 1E(u@qK(p(ҖuQE (b-%\4fRf (RQ@ E QEQ(p&2(Ȥ;(Hii @zR ZBQK(ZzTkR/JQOZh-J:TҢ?zR▐RQҐRN^NZŢE rүJRGJqw50 ojpABE!EQ@-:J($Z(ii;Z(@S6(-Q@ QBbR{EQE4()E%ZCLҊJSIHQEC (i( (Q@ԫҢZzPM- %?zTCRJz--()(LNZ4PhAJ))SP ޔtJ:P01@/jpp J((Z(D4Ph(Q@E()i;Z ( pӅ(H((tbZC@Q@QIP(PZJSIL(EZCLTRJ (`Š((QE (?JFIFHHC  %# , #&')*)-0-(0%()(C  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Mh" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?`g쒤8G ۧtJ-ZQ-o&]^Zx?Ñ냟K]<<x?Ɯnq[MZ<KH7\:= <)2H޳ <}?X 44-H3+l)IG|U5be,P`A>":=,{Wh 9{/{i&-c_cqA;t{G)έUdo.tӎzI]XRyK~Ar xK/V;e}+i!9Ξ>JlpsI}RSN׌jeӊX;XZcSqך{F[7u]8lzGIw(R' Bk/\ۜ=4E#jUIF&@ :b-쵻F 5qIoZTW-9f |A'n g^Vu6T?:RktʟSm@]ZxJikADϮ3TLhue}(sh f* "c3w1N}7YoYIsIPQ3h'yZ ,A׭z4,P]iH2"o@f=|1J|;!] l{1#4,?REFЛ`]T$-%S^XY;I|Ogi)e`8©ҼCs ?:۰m 1"<|cjdƵtNdI0GVr_@=TQwD OQ^G5ƹGMC:?[rzճ| sŸE?5~~#h@>ٮ4y#vH >J3 Sb\{gz;QIueBQSJbY)"8, 1 (94Yp}ii+ee=ā"lz{P:Х<}x.yr=&t6 _Fm\ݳ!n>t:dY骒g ^S9~&@(Ro,'wzWAR=Hjpw5m&gլeOlmː2H :RY_Cx-HXu ҥ]vXYִ˘82޹9\Ԛ5Z<+3|]LO-B~ֶ} -R7*2A7kB6oRICcCިeqq1#NѰ*ːA4Z ]co~#r*$j)#(_ҨZhS\DzV"E#$nYӖuԥryjK(Gz[!杁Iw4&>f@ QFi 7JAҎHJB)0qN(CtiHVNuYZ!ڰW>Oj&%ąe^0=*Ftoju#a|Qz(0=Os޺V>qz2q1gzRsY lzVNZVƑG2(WGz ^3YC +\sM n_BNΔ3X'fl,O$6kjdvvw9y[>zU>7C2bΩKBƳ z`Nx<Ƹv8|Q1ZHH;H=8LsN*tzJ3Dp'Uvn@f!'$לqYDwo5ݶ%԰yOC[N"~|9`F΅`?S)5?TR|^8?ШS6sVxMP9 +ZxH=J ,IO)F$*լ mm%1 ĉG-#d$pYLkLps튭5&ќ8L$N=fl4۶agUCWf}z0Ou}(Qn7ii=\qMw"F ڕOS+]JHR1BH%QOlQ\N-Aq1Aw?±sq=sWA]5V[UH;Acj UKINO h%Q\I8'kb}̛w.~Ymh٧a4rTf,O'lxFQudz 4%6{OZ:o\DO٢#rXMu>6:,BgY'* X @|Ҩݛ!Ylg4S|t&;-ciiM0=kҕ-5ǹAM.peGR~[}kax;ۭB 1,ʹ' p @[SWٽ ikvN m5{ۈ*Bӕ=#R$w(Lv}Hm7S]Cm \KĒ=5I)fي+ 4*Xag>U YZkxɗɑ&R?H`Ƞ-rQ)kT#ӞjRN.P/jƼy|]$i_dyj=AkۺHp)?B:/cOx);FY_zƔS@M{wQ{s !΅F}]cGZϱ,&VYhsNazTIܤfx޴zpjI A$\#` u; v2~!|sMu LcYH * >sש Ԟ=*)~/`xSΊ?~=_7>0?U|@c?tP,}6j߁ru`h&, @&!Gmǯ_ʔu`:r,pB!xMF)ԍB 旵&PǚJ HX(gb,ITu^[+CPzʩjfQ.]#sdQ$1kFu@8CՉ.-7>a,5][O?O;(l`ΛuӘ_y?~Z76Wl?JAτ4?}'L'? ?g5o A׼\@dz|orW) ĺ OklcAI#8[}PNi\bB Pq鑓\} nf*8%pL(v0oviz}knh qM'@ړ\qM4Oߡ8tAJhZEA@GdY xCGfBV$HHQAbǠI1='~CHH sKI wIx[mc}:imBAn$r+4wx匀Nʶ9 G9SetL)(99`Gcm?#S֔tqC(87Z^ڑ_ gů!Ezx7:Ol: zj~06L)uׁ^rpuGv?Dۛ6莮EU8ʹ< chAapdϢꦵ~qǹkYMJk7So?h[\Cum4r&@ʶN1c ךϟHyS7K (E_GZ2+-lVsk~'+ßքRծ7BĂj'U-QmV-t2hI X(OCZYH<~onm*WI!˸ [zuRIh6S 搱W?7/j4oEvQ~Y..-!lM3׌g?s$#NҠ7T)Ƿҳ|QlV5-g@㐣S%t pOo\ŨxOgag`#5[]% nԣ,| >5j:i/qu,LV+v"U(I7w1#"@S'9Y:3-oL[c2Jo.- 0Ŀ1N2*-}#]sQPHOf-Ǘݖ6Pjj:Dnק1+`Yzr})%w6- @{l?#WC5`xxZ;I ڜ~2.EШ"_ ?g=M·jZiH uuC14$la_fܨ9FZrQ[4j8Mހd>RA9>M$֝gt絉KԎMVM2X;S$bV?'Zz ye>W>YVG0\/XJ=+OAL%Qʟݕw/YC) SLA 6B{~5PhSYmygISla%sQBKdOyqU=f4.MIh?*Ͷgu;C RL_$qچW!Y+et87vLx=zu;m6n,J=XzY)wwwK)9( \EY]H(]*F"Ifr_E.>]8,Udw$Xy$!QK1 2ݽ^dm3#2.iH+ X܊ҞM'5[ W >ec"H5$wvDҥ- ~5ܙG.I%veqU$ʺywX╒68(j.\A>~4RTr 5q}Ik5cYІ{{&FEFp3)qz' xz[X[V(Lѷu+֪>.H"5dN7csKI=PmOcmi G,wǼ#?*t- ŘwlVuO&s.׈crAwSoUnF[G>b4$] > ̵ԙ㸌HrCM9lj ۝f[#:K{E O@sOWuoi~KG%X:Vҵa`ISrQi[mܼHwO<2J݉=Z;s XInR h"yQϮg5`N1r+]<̅Cxvƀy )vi+!+@u φ q41-q}/u3~.51 QGŜjg/EzxStNJF눇v!rV5 lV|۵c&,1:?p}qC~ 9>ZL4Bp(RH~ =(0iiNKf-Y,(XSb4 M$Gyxڅfܒ mS%4(V{ /~@ hӵe=BncƿEt6o&ۋk{?NC0?:`21IzVp֭V-{9ed$7dȫApqoէ%N^ ڳ-MG˅>k6:x<[ϿQTݐN~b0[+:<@0!ܷ!IH'Vm?WDM9L@:P{Y_IZApѴA3TĞS܊V!)suI] KԽh#7h6qc=Y$9iw`I)pZy (Rcy䌱C _PXdg9Qh֩z}e;#O{;4OҐG1EFsFp*Kq\jڄ^e nPy\Wy)#³t[k[7 'f,b!y$H+n,O={Tjx/>Q$u&/yG=M|- jEjc'L 7sV#&,9IVMaA?]ڬ H|VGC0uFb66x+_f4Lf ubNsu&~7! Gz@!idfGzgЏ}Z$+7L-q}}wȌ81IZ=:SzILJ!YNHPG$+l#ް4_mI )g Jƣ,F9$N vI(0RzPcx|24Iwz[ 6d8V=ڴ, b+dMSHMc`)KY c(eau\OZ$*h !-E#\sBj|(faQJ<֞psڌ`s 9+j֓)MhV2#lV7`lJAR=*Z)~[O @\u՜g9k_I?:)>DШW3_^p@ߏN _Af`q_jǀ&~(?ԟf?LL|;`更Δgr-fg)ҚM)րNT[iNu$1W dj[>,3BxSiۗ.ꡝVc?VqJNNi 9Td-^/$m2o3ֆf}K,1,z\W~"DMv+hH .q89A5"U Ř q~r\.( 6`j?4 -^521Qvࠁ5m6"Z,yKOYc!&9;?M&A)ԃZZ F}CM80y= n7*r֚m7J%(BՁ[Dl Dr"CZ8Qi}>m<֦"#8'gT䰴5!'j$*94}%ƇndZwg7v 1TmMl,9faM@ac,ͩGPH1+jP7\ڢIpOaPx} ;p_ZLvd`W\?{SXeu$}OSY}6:I! Ab$-7@ȕT OO 1+52(qp:dtf*x7`:G$`~jFQ)7a'G7QJ 2`s+mm??ֺ9Pz~x\s5I/'3~/?=~\TR|\9}oEzx/~#>驿5N^xjaiIq$~VNB23UWu2FB2r\q#7&vlFrOIښ#8@`I^7W5dIPrri}<h MM,A:dGEk}>A?|>5GҶ.)mnA$1$z-'j7 t>';EcPqEšq4ӿlt Fx9ހLB%xC 9$eSh6 A4tC=q 'o6}0*dx^MsE4gJ\1$}?C~a$=ʤ"";Ҟ[`[ ]Rh'|S{dGPpFG&t$`,tOl5k @lS@h_A6>ޔi& ڗh=1RPGz,ji@!8}!1PJ1@i 9P:sO ;cʌT*2O4¼Jp~s.H)gfvA;/9LhI!RG9xlBe֮DƫQlzTd\]2P\O3)\kjnSM|= =JF~}bU ;Xn?AY>V[ycv5=3*UXd!Q'X?ժV!uF7u?E|*+ ~#ZEC!Y O.'ٲ:tZo`NjV5pN1WlLǕN=zS` ‡:OdR٤Lh@Lfֵ|`F%g#lڲ<9o|ϟrUNRڦzRQCtksJԇ "zUzиP3@ N4-*`M!NqE}_$z n FM=S)hZs@n~Z1#=Q}o뵇tJ#uWa=6R);WޠlaG֚dMq0>'믃'm\Ķ+@@$8V?>K[I?\1r_V8#66/Ԋ9 hKHhGJl!E@p] rx"xf@=qҵG\5oD94BqHr9= ^h pR('h҂3Pgi8i 'iғ4+J={Q;Rf74q'N<̠з3Kq5Φp%U欯 ):Hos#L~Yx֨5#SJ@0)j^E#zQ׽+z 'CYw:g_VYsZq%RʠvTh6S2A sM'UK#jvF{gi M$d b,mc:tQ@`un@ $}l 9*UԎ%UhŔ1I֔tHR-5NMoF(YO&Wמb$A>[b,W59=Xy8ip=iݼO1F:PzsFNh48 œi) b(H0zPy(Ii 8Q@ TwV8Xј@sOcY!rDVGh[.æ[@Y< y5׃wNZG2+.3iOc $|kiz [u?TS~.51ǨO3 YCzdQ*8|RY~(Ɂ!bqЂTUnTy;jኽHfsYc0[jsA&W5ݔq@( LQZ1H98ڄU|IzT[dNkW9?^H2/fMc+[`*iR@4LN^ԮqGr)M0ic )1@SF)qByp B3Hsڀiݥ');b#cgk˺P!nOKN9 [S@iA}(ng8'1MbsIzcMZP)=hAlA0J5='W m|^/ݬ[fy7!t$,G zhL$+v`R@i7t]XJU4XLsoҹ4[ QGjCH֚1нi'?x٣P(5=iwEN9)<{zh!91Bpi٦7֐ X~4 9QqK@N)I8jB=M5V(YAd;*C@ 04M<(AҔw1@ = 0p8(=i^dPұn5f?u=qXG'FW95@=ǜOPSJG֙,vA5W6SUHɥ`.3@py+YoI`9Z:r/EY6Vh8 q&-__>E'ŠԸ C3Ďщtȇ<I4 lmb>*ߧ!1@whWC7"0A[֪i?X'mXvRN/lSIHJ\_{^mMKКˇDS*C, mSj{8R s5-٭dpU\֯>F*5}U JI=i*SnG(9 =-5l-m&Ua u5$YЩɻ%`rI\:uqq78RέK0 ǎmWOoJSN' uE:j)=PW=h6!|vf99|@Nimp<>ҧ˕cW:\SOPF1:Z6Ze\W1[[/Y%8zϕn7-Jo8y ݲ,&Q3BT7ktIY|g =[8%#c>'k񗋣$׺}d1'[Q{6ǧ F<t2jhI;dtTJVӧYgסzռs} N +3ЬKK#qEJElsB,=V]'fu 8aܰoY)Uo]Mv F2cd 7\i. ڔpBK#MHtxA4zg'=&4s-FFsꌠa|$0UՌk B!T *Kl$bK;1P:湢?uZo\;<7┓Ȁ3ڒ#zz <Ņ6;]r ѵOmkQ k+4) tGSÊ jzm-jQ>һ+C)su1[u?l+ZAhʹ/@>/ R0:Nq]w5I-y~"->r#uf^gNw` NCW_|^T=7XP9z>Ҳk{JI3ק c1ȡq^/I]NŞwN~yq^ԌG !u#m-̽K{x, lwK)stCn._] ''#< KZR[8嘩f?L)dz3~ѼGI6tl%6{Vp7} &S^W֤:۽1)WHVTxZ]YԼe%Vx7pK ?i=cUғ1c#WqQsp1הx29)tFg& Ig |ihez{WM. ]g;cX՞m{I-S:)5̀09k_\h7<%F@[]tS @* 𮘓 6YXpAAT:q]Snjz/mK9YU,7*rEs Pcp(+֭ny W@U`w꽽@Y|?k(hy{oVvv[n\MS)9jq# \l؈5_3xKB~UY+Mq\ _is[r?+KBOVH xK3T `h^0n(#ye+\ n>n@+ @OAheff$I*ڝ&[p| sTR|[8ف}$Տ-k-Z?mw)?85V_ZLkާ՟|mjQ::3cK]pOWWTJN?*+|LPh^wnq?<9x ;}:@"ʇ${Ux x|Kq"g=y>ь~Vĸ+ⴟmEgF<ǩՕ xPd5m- 3c^8}HW})*Npr&s:M,|'DMQ n t-^ow^(> N@pA޽iEZM6կ鸜V8]Rƚqc4ND)umw_״}@iڬ` Fpr;]zfrͩOX|@k{-W#!VmwJdRN\*ʓ7R%[E5ou-b{ %1 0}{Ŗڍ-L6H.OZ֕p!cF$l5+ L8C*Ƈ))Xx+!vŒ@zz滦c>R0$1i)sr+X3Ÿ,--;yCinneuYf$辀zWHFzRcUO).쉌1jdCzPX}jg<[ʬ֨Kcl S'\SKژ&[j@BAl> 3[,r Sj#i\;5>oM.V$Ϯ0kPVi>jׅu84 mt aڣq }W/q_i:%Z}QcRAt)}T7^ӧK3 ;v+-t׆Z25H 8; v}?C&`8y}wg1>m.BkD2$=k:>;D+p2 Oz&v:J1ҫ:g6ėbhQ9SiF)5:k᱕|PwsxķkXN֠HY `Hj|m-l(==_]~wU{{^-&ViƱx?Ug4bFUxSմ(m濗M#5;՛=F+uX3$oȲM#*0CN0><%&yv{ ԭ#t`J#ʛv=A]]൵V0Y,`Т/<.5I56df KtJ$I}bi:~c(4Ƕ8n[-V0w[ӽZXok#X_yj)8G`9 Y t2Tڲеl|Lns;zOEc:^AR4v)vq{^6gam^A8uht#\qGz6Xh:wgCK{{M\]ͥM'#qMi-K[q rS5ZN;t ͚]!pѱ+J^8 ڞ ~#΋4wpqqUlgl`px|5r~C*ȲJ\`}jRUT`9a)7k #.5^ +ixe18?TxOpl8M=Vj37ij֮֠VY _wŜjC*+|=EF~+J9mq"R@iNXsyO_cMI?!! Aۑ\+⇡ћ?/Wֳ?iA[ga-K`$ѓIZ@784i9SO&ӯCޞgHW8'"ӟF'r{*0?JxHz gsL1ڑ}3E\M(Ӟޔ^Թ8vt68q gX"Ql@%WvzA\x?Do%H kX+i((!]M{сޓ~zRScv9鎴7dUgS~Ϧ?:4Oa qcN?Z@8LZ@rQZW<flx&~Aa*W3LBR=E[T^Y~v^G1qsl|6kKR|?9IUީx?/Y#*ƶ/TP{6 \Qo3󢏋<R?TWWs?Uל}xc&GK08< bȎz^3($[ôo(ckG ?h\('(Q֗4}jl׭4/0qMŶ^d/7 eBN>^YF$YOlk'ʣ%7"炦@5嗱^!hWdQNNs9NV1 ڣ$ #KeB ]mP]ZH$#w\n`rG95"R6֨o6ڴL!lHz e>ab{nHo|⳿hY|jZGb?v-43}Vӻv"ɣIORqpJUINj;ߊk$R@Ya*x88V޽\is!K+6,:z5Cș3ވ)MGUp|6tV+dVY>c*$sY_jz:udM|pð xCy>{ qW4o|cUV-+S%] ϡS8 ;ɤwzĝ J-@\ HAhHu弿r$ 7(oxfZڟ%A V~r mBLʏVt[6։8 L?5OAtm nG3YڏPGhbX\)l㡤q]|MB.iGfi\?|<#YEs_ct~fhLMБי"cc|#91@>U;WO cFo& q|dkNJsn)4i&$ְo *o̹ϕ#sڅs ӘC,ݰ_›_C׶t3Ʋ&}?Y9#>Vj\aM|pZj^ İa]^-׏ms"y^ lvzwM&3ӷoVKfQl+ėiL'2$ukAthH?zxP? xĚ$2>UWC`gƖZN7Vzd[DԭcxsBH=+\uhbI'mNETd\zU)aj1ӆEk?pob\&RS 0Dzn;2rHb?֫x[QFHB9 m95g>(`{ŏ/π/Ez8᳚ExHMC_Ⱦ:ՙZOl^ϐ6OZY {LtUe-B'ޔiN:R@3Gj`q_\:ջVem?QPR@ I7 >P>DN:p hqNޕ s6g=ׯ|i|'V)g$SOFہ^dZԊMBy o?E-_ßC\GRRUzcscdۘ|ѽJ|-%]|\b~\u?2SKvop"ZE$Jysy]#:WI+vhiPNqY:&b|o Ũ5 ⻢ 6Gn$bҫiڕ\r3yW4m+&kfO/6Bճ1R>5VD[Ae'}Gj|Q—6]؎ =^efxwS XϾH8hA?W\_:U[k_*WkK=*ox% 6ݍO_.k:^ף p6Gv#8&Úbh/S:wzv4րq{RFcek(<[e[W/O0vV?Q,Cz X 񅆻Eknn pzkj\{Ht&vj.N}R 0d=G+w8ߞμܶSk dML;DFyk%YۼfpN&+<k71BR`I#p׸VlZo|}[-C\4=2$\I$rk.|9ppIp]/:9Ҧ~IPm_]Z]7-a ?+U#F45>j gfĽ`i A9 4J7TymhZm>RL|ryʶqczVG1x]>$/(Q•s{9 =ZYs%tY?5l?J7Wx7w/]H'93gQY &iq![](ic(.kl oN>| /-Fʼǥi־#&1I1v fT=61K:M/ K FBOѪh* ^jztj񳵍Ҥ8cmU΢tT8,Pw҄?Ҩ0[گBpTw7' )HƷLV V"p81/L`Re: Brk\-`+FOfu7a'M弄EC?R~S7:*(1Hz`NjTIl];Ʌ8Q?)YƆw >n=~j ᛒS\/xz#~,Ǻp{qҵY^9q-VF+'e!)z0#IR ⁖|eEMm7T+r3[ZMtVMz y^Jr3Imr$`gVlYu[/.XZ1ڌdI;uw9/4kw]AboFiaܜf~ >%cV\*@+QU-8&yIlοjq9diO=+:JN-QTcO>E/LJ͍E!x= s~zd[Jarq C1VjMπZl]{Jծ3;wz 9'>FF8sO$/A7z )2[s <[mβݮ@;dǡ=]H9(8x_~j~Lj~F`B\cníKSbhۉGl x?_“i{ -8amcjZkZZbe+$䟻޺_KPucI,[C1FZvɠ穡֔mE-xOQ6g,-WqrsD1==B n9ܵzcX햧X_΄]YS}5ECWLbqyڳظw16:`fC Utcopnel"I]+MwW1Һe$ |m'KAϩRƈkuK3;':?TR|S9O?rTR~,hDdZ>=?~3WB|i{0#\=ctte t2p?j_i@kXk9nYHh4mdt֥)OL:gUhsޭFi.WGUAb: ?JLְ5 sCBd,'MW𿃭|?}-;\M;ZpMcKКޓX.ci^S 5CX|Um]&>n,.'=geS[Ȓk±/٧;oq9h>\S[[n,[?do mcdqo$*_t-p$Z\ \G=g[;[nMC8 QPCi2iM .J#RqN-R֥d洆03H:u{5.0D4_M)g1'1ߨIo6-c70O9t87}NR0֗"rE9499fO494KS*`ꇓ,UoI a}&2?*K%#\Nf c$&dVͻFAd]ݿFrtrGXRe&5ҹ]qZ/il'ʺZOm8io+X?S\gm/}.^iw3!]р qq;wCn丼8-;ڣp* N+(rG; Gu8IaHb0?k-7} rHQN\[%&$r!ԭ}cv.:ӵ k=q׊o=nu;;ao-~ىSWG]'VOo%KbX0VlO;ǤM;泓QKm 1<) b:K(pǮk+jW0qjnSr0*?iFǺܶE(N>͂ڗI+6xDmS{ywRjLjWin]fQռEIki(Kŵh{3<MwbRFپNpZ{mlH"aKxvO7LmөV,2E?־iǎc_Y7,oFtn4`y`˂@ǥr(Ze]&wv ^g[F `(O|K}uG=NYsg3^ o^Z&A&Ƿ5G@$k3S-MxLU+x ::-7p90V doM!P+Uk9|OGZu&0sHai'8B=0z@9#vhzAkGp߯I1@I瞼1 h’HA888Zy⍘$7Sv'q7SGmo$ `P X~#oޑ䜞^;Y|$W8mFdTk16Ktޝ17s|\L=C2mev$ޤJ)K&xh2pqiW!"Mb &"Y>f3q|> w"BԞ`Oq ˭FͭXvbW U-ʞvnTQ^5Ҧ)$ݛ[փor4q3O#rI''Ckho'pcI@Jе8u;{w9swa@:W5$tFOUX@;bQOF֒XdXI2.6i=kz !ڇ!-'p vW2+;c-:=ɖ|i9fIJPgR}H^Z/=XT?aZ>=|#bB+;V-=w/|#WعC $*Y^MitZVR'jVƊ1"B@ &4֓iY[ J;Rv-s_hJr:,R?46墛q>a]Hj9=L|>Њb`!x@J5 zu< niaș˯4eb`R74?4r1'b)8'RoQg1ݤFb݃+oo3[}zR1K}}MJi`asxG>KK`9^\$xҪyaFs}83=f~(?ZVk*9=(YNC3%0`f#u3iTrZV85xFcNr\?WRg݇*9QeGd.|]9j?J@KHNJ+TR0WN1ҩ+IzFS@%=VSuI=*6n9E65@ z7t@ O_|Wqz4I|O^[J#vwܡƮG,͏\WI]SٜƲsnұ4RkCo{c zMa~rVfMixZ>WCiG-Oz)_x?T891qǸ^zZ] lsNgJݑޚ9W?i c-^dQނ349o=hLFMKsпt֜W!Q`1Nɥ1Ih'&>Xw&{c:nf&捴h ZQӊ6(iA w)4=8TFRgqSIZWs&JB*i5E3)b&*iA\w&8N|RS @{O$ ,GL:9lhd"Eċ#88qRb1N-+9`{מ|FA -.8kG1H(g]U?Y {W_YXxB/Dx;VV_+$~"ebgPIhBp1^rMut.d,~Ӑ` Ҵw A&^hG6R22<XY1nAϠ8j 6*IhK 63II⹹|dI%pI0aznD"cE]t='p'NԻ+TaoG[P>]G[dP[ֹ_MtݡU]܌7>+mL{VOCY`x4\J$|ӡJ mO GTލֹOMo)JmLۣQ̎p0\Ɣqu4=1 iqSG9lRnrM=TN#f Ɣ K'܊=9ՖZǎ45?:G>F[^̎p8XxL zS=?6Z-Ej=@l)7W+'\ROGK2:ƚO=}os?V8?i_zp>i{(]NiAt`2ӵPN0JC+ ̧OI1/e/ =y<5?vH=~i?U}˩)\&OOi0TӵRHcOw]ަ nQ c@]?V;N-3Iӟ`:2})2q׊ϋQ W'1ό-?Ɨ8 rMRkHN6 u+ӵRȶ<^ %i4YJ̛NGL%t$_OZC'La ,[x*N:; dOR{c%Ch26, =A,Ge$+>;429㌐03X%7(]i[G9qm*ten?:+S W~Ez7x6rTZZ-[nG#Шe+ OXd°5 ;{yeuo"=vYN? ኌw:6:`o:Sem rk}~PfW݉~׏QdG Ajp4G+LFq{w%u-mN"06uMo%(8k ?9<ΟC]}ߨ?4<ɯ@iH?d׿ 4q)y-M l66ŽL` dN8h6[&`ck;n1oGLxW><muo`T|-0]:_G4#k&x6,s_ѧ tb xz׳= ?B?SkNm D0ZAȏ_Cc'\Zb12=(4`7 ȏŭ#fp]?c\?CﱴֶdAVcPoJ6jb4edb峞czZ3O24sI+W͚Iɥԯ.b$*G{Zpj,h~m87:rs񣑱d 6W!-(c?#^N!=%Չ{6F}+)T ñWӷf=V2SF27dtN} 4O>=l V$qR4g9??Z9mJrZcdTgXԭ=X(t cxe V-bMu4˞{4igK'S$hլqucӚzmٖQyRZPQme?G" 'WjUխ$EwǬ&T`-IR5aAw+G"[n#3UYUe!Dە3Awr09㎴rj{+i1QDR6?Uk5MGn2!YT h9_F,,Dj?a7.G=ӓީ%WdP˔ֿ~a[b򃍪b;NQUmq6uDQsE6?eǮ; ֬^a2j#)ڬCɪ竫ۊvb-#em-MkCL @GYrRFgxL1rXd_‹G]6<{A-3GǽB|ZQ*[uH$$sGejAg#RX?\TKʬwRҶCYZib<Jl{uB Q^P9;S~9lo˗$'SU,,4G$Cy4rNj0}3D. cTsCccw:$0z%@G ;^$2r̿j׽ˬ򁔌lQ{R$hZX'{);j #R,g{29 q3gF. E3x˴'Wn3YH@!hx~e -' si! ~֩7md_4{d1$٘6JNgb"gi9!Pr={Ժ vmڬȥFj'wpo dXJh>즹HD#Ā$q֫ m2< BxP08,UT(Ef+Yƹ,HWҥ3ڷnoh{sҍL,TLVrJ#f$v.p&xBpe0w:DZD /nv#i<8;FTc'MU24 pvT Ai:S̈Nc*B`$lQ,Ǻ$rwd6;4|'oӊFdbm%0<@x8k2=0Sw)Ɂejnb5krD#:cQ]E4 `ˆ*~^FyUWkXDbKԚ{닅&EH]N$gSZ%(-D|\ҴawJГV=KIgHrrj*L $YnQq~@TF9pjR$ JuZ6~2N}kj8b$QQ0WZYAtm2qUicj1b3韦){I[' "0[֙itaw#r zdzRZ6bc I8xͥМFrzqǥ]qFWF9=D4RٕX$%LLxNsMm`%UtX2''> ЏI p0Bg{[j`銲ྡyHIҕֱFȻIi3D.Xp5tAʄ,rB )=x+,4}6? K[%|>~J&On@T&ZC>iW&<6E:`:B}j;`*cw T#F~hM DҖ,1gqs:T<"=ĩ!$|jnMUԚ],(Pʌ2~^;Wcq6sM շ#A mb8 {\+`7RU T̉ኾy5$RB-qI]Ą4|&{ڲzKpe 3¦\[IPF98[PDFqӎ&K!$ِp}3CN1E V!dpxϵ\&R78JVd&6e9}hI\.$VE59@;ֵ<1 zV2]0KF SOhkձy&~;j[+Pa=`6W,Qg\E=𾼺 P +Hy>Z#P {;w!AGn~4F.CF'Sf8W20'aR5!T.8 ПnkE%@zx5.`sQuv-82,*^)d`rqZ]ڦ&a 2m&XF 5'u[|@pOznE7Jv=hDgE?(+?Rc?r^24RI*z9Ḧt2hp9Vx z+pj@;?J̡xisIi{^؉'cʃ3֝s'I#h^)/'(w =YFOU CjOy)NsjR}*Y+MHdKVbӯQUtL,ld}i3U4{(唃! 5`KVi8If$sҦDr~U*soQ>ӭA+Q^ak!'*HW(p}bs֟O |eaʰ5k!n=~_$dИO<` SPa)QA'zm50@;Ryk~1U)hu@k~(Ur+AϵBփo$|p~"EE)P8o\| #ռ) 8? (<4h = )$@4xVVyYSp8?Ayl,6a*yi=܃hsWQ95=L}89T7R< }j"zZ\0,YY#5ljGW@Y$[@W? $}X뷓Sn%,N.gq~gC`m984H QyRɍ"kXEH,=?Zz Rmɧy2NOJM^uԲ*T*:e{޷(mӊ'ed;*cT2^SXŧo88ǽ^0@FZжu%&QI)'XK)'kīЈT.wj o5 uE,V Br:K$i) ""gxa Wia !G 0ѸkcU0Nq I1A#)ΑE& V0Sܞ],IT"6_z~T .T f'*1gu;yhT9'vFh U+^*]D[[Ke&I6BjuZTE`UӎR 6aA^@sւ)q+XY*(Smt(krjm Y[ڙsmԠ9ccc#֭jZ 00:(z^[!*$sW O`Kݑq)sGaQFa0̻Y _gTv4ian^y`Ph kK$F]0|drzl,{:iq4H2=zmEs(6@G!֮G2}U$Cw iMɏ9VyV[Y8[ ExdAx{7cЀN%#xEOn&Ñz*~WTPkbdP\J w:Yc:cK J@dͽt19Re8=O4o#gS" `az[ OhQHOy5jb`U;f;O>]nGvX!v=xVw ɎQŞG1n-O=ϭ 3Cf!QG^^f zsQG#1"I0sdm'݋bLHH _ l%DPW5F{Z6d\7 DUY 5 RieEvd>9Ne0d l#,j0 0 pGqVmRKx5Rfq*A RڻY";H.}) j< SD1H f2't1)+X@j#+_`Mm DG(1 >(9+SqڤcfpJgqATҡA72Xze..15>\du;of$Ӭʴ6j3P#D LՌ>٨ a@$րFzTf,|&ێ Q{YrH,c_aO(;c=Z},Kci!Mj 1~V+1TU>h]Wi,@qIZȭ%idUldTg41!L}B60=2hm ,=Ӳ{1i# $'қcci8HG@x=iԋ T@362C3ңجE.BI8JVW{bZA&4j0 P+6h-BCc$d~U3H1)#)Kg#`6 )G*D'npzvM/X;NR> J;S'V%!&K3PdZ HCֵt䍣B"TVpVz\HV3IDeph,$DvOd~LgA#J'06"=d{m5Reu-,C)Ph3 ?Q[ -HVB>F> ,y1R-2h H V{v h9CQ [p~8tMi2TW0;ʒ$@G#!QBL4sےALG?=|u(2OMb]@!p޹֠Q.J/jV2Y .īH 9,,WԚ'G**xcڟYfU@˞s8mU%@R2c A9TR;†p}SYi%s h"$.=bw$53F6xZ0#KRy*ʺRʣ$ڀ?ZGKOcEg(ZSԎ+]dE嘌P:vj!PO1~|]mI21? gGPPy'=U ۞(B,Z11 ԂuMUQeaQ9-XP#'Cm \àK(291cZLe5ʤl7@x sQe-o"@ĺΈ@qʷZD\G"9d}x5ZVksx(>;$ZD_on}{Ze{VW^BS$V񪳅U 3l@Ey1@fl$zzP(`A5n/++Mݳ֫\Cc{o(Rݪ՞3QH FB*+:A8kybVސJѣg9Q>֐ԯg!8h{ȕ>d#*=L2\y !`y*Ԯ#Fv2h`Ck(ܩ0Jb LH?pte҅$I*è4<**Se#TҵG*)8N>@E޴}m2>njեKLZDgF, p;ֆtK+G_t2=@u~QӚmv'MbZXf$$/OBhR 6m7+?ӺtAVfVV=Vdqjޑ^d˜b>ۛUKw8Udp@K.0^Vd0o$,?=i'!( 9’Cm-I)*OOVT{{c!roڤ.Vwe!fqw%:&l & }F*p$mIHvJ[`dd3{гFLJdgJ}*2>#"2V8.-^0#+ڬP=4, o^qNXH J#Cު D9I~kl2v-Y̗y )1 \[fEޜԢqw2Qv;@qJ&B8ܚC+\Tcgf]p=sV'(2(G"eʐW(=Ì;($t-BXD9FӺ84a]KZky9 H!U $f=0OJh8op^U A<NH}hH4gbTdUlQ4yNðQ$FGB0AYM,,N|cNX YXQԱ ]bP|ʦ,R*WS]%X<@}mFR _i)%70&pv6Q97gΥ HsQ20{7ґ7h-TGzZUcb횊XmwCⴉ0Y|nMZ.$ ć(9 䲉 9M&Okn]sUⴷaHb!bAc{%މ+NRM %\shG<uεU(e9R2gI5ܱn;wV~,ersm!橫l_Q N$CVhRjI0d/R=ꭶ ۣnUeOoz,;XoERʬn6 JPAQE4Sj.a9?vfJ8ۢqIF2a WR{=jXhQ3v9 `fpѝzR`JQrs׏^!I"t*0q>V^"aabJ0%)IICIr:ǥU"&' N== x^@cd(XᶖnB/YHˌp8e-=d`A$7M6&G8ʕ,:p%"vKi%&y|V.޾‹V»Bs@̆Kbw5, ^`2s Uɍ㺁:T#)ǿF-dsB՗81_\Vq]R[xE Ҋʇ5(kp?JhIdMZ6횟 w OP:<BFe(Ki?\qU3`s7օJv9+Qk@CHq ]*'9*˂F~CQO đ"6x9ս0[ ?&%eG]I=&!n_cOkXFGg} 1:2 :ĊSM#^{}*ܨs.|1]՗qE=ԥYT׽ \ kAc[IK`cib!7rsߌU}1,K#3ʌSV#o *+gj`M&HRI'.7 nyE ڪ8}< YFv \SXwy2i$HNkl!vbyXOp!`r ̋ x_#ڴ]d64m.msX5j[`9 pH#J@(3WtfX2FE_O#mCU+̷HЃWIqÑK"F8کb& ^jd @Ir(GP2M 2XpqVcEE,t,r:/`T_;GsQ3$;F nc řQe.q'ؚLftsEknm4eX7<ⴣ.)$/#؊ʈUip,L Wч5 6L ]HLjh$E*:c;O@ QفQՕtc04cIF&DudS "U+ (d !`daILdFBW6LNgF>Th썽%# qjZXb6$bz?Z\ +\(xՐ*AGz6ɞ(Ș==*HnA4QCw wdLԋ{`T`v zs}mnzR+@F=/NéD *"sjЙzcTΡSgrz"ƪ\3R2j\$*呁#wU:6xa?Kv r2ўTwS*L x^ϥ!w@H]è&IJ1*+نEA-.ȪUU AȪ8U Ũpp9 R^\\\bxgn$lCŽ*Ŭe#;c٪͂(={XKé5/pC/rJ}LEIWD$0*SJ_(h=.U,r9.Ua8Mt(s5 iʳ(92k5杬! bPu!u' -OV7 GFzԧMSP6 C`75Ib2b58-*_! BjQFW洼Ю9g\2= hFqrџUj,BEA0m.3AgTq^'Q-6D=^YHcKH..bu̱*k4#)* hmb !G/5SHmC+}:SkȠ`dw<֩Ϧ gYEh- 32|ʵNwF~Oq &VI̟ڴ`21M “R6kZI4$ zw٭ǔ\7<EIMPMUF'c: {}>La ` R gc6zTZ,CaXE4Ÿך.d7w:v0>CY i5XyI95̹ wۯAI\y 1VH6AaP?!n~N.n7}2nm.$19$v=GLNແQ ~*Gֲ^]fdYHG!qTcVhī*{9Tc>u8QMq$ \)=.RgfhN:ZQH Fs{70NeP&I*̗p6Ց'#WMBbc܈1g44KFFO[[,S6W+n}x)]Wdp>B@_Rjə󄤐c>(9GWPT7(`C'"ʲԊ*)GEtINE.&E+npXp Mz+y:aFr}z-NޡsMkX3SZJIa@^Zڻc#61֩.(˖POFI'̥֫ZHa:Qq nB&p$}bYUTkLnev z}WRTJ:[K.Ե88*(}FB0T "]G]z4gNmnZ;YX7)Y=4Of#bX^Ym^Qdb1}X(v$;ׂ}9e{o*FYbPXTtI\عԌ0yo)K ~^T61AY cehd XӨEI_U!TUQBJA;d q͡vk@>c ?mej}S@HdFO $rC"YC *zҴ('%3^3㱥9,C=6B 0(;DyR(kxvt?YA2UQ l,0{w\q?Q@[3K,CnƮX,rVM$g8!/G_QZ 8el?E$cLw),gX#b>Yu9?ƮD#Q #犉pI}H} $d,IZV3ù[,=Z-@Q.$v O5dML\drzQ0qbGgFj#L6?Uо+[RFM Oյu5`⑘"¨47Q_*$ UW?C25^M>3Če#-xoZNdWʁ2$74m ߹fÎ> U%00pgtFjC\!"Ra9^%6HTXON݅s5嬶i)+n'?Womm].mIe+) OP= Hi4`CsqGZ>]_> r7 msl$ԣW/3wL~UAw `¤* *2y􀮗0gg]MQGa&fdho&K@ކ:Z1'UpV# MHIڔAEUO8Ip p sȆ{&^( r֓:F'WER3GsTfeԥd Y$ښ]D˾LT%OS ővrvfo%FPʮ}h`=czS-ia&ފ9>*fj,Il d=@@ΰf+N'3jW$cFŁiiiZ KXtCz5W |YbЛ@Vaf ~9̐!y_bXjvv# 48/ cQ3Mp5cǴdsV`wspNL8#6rNkHNU5;tH ˜riXd4[aDK9_,s'Z#\cKxs;F e4L 'ivG9]ۭ0Xlq(Ӣ B z],b]MxF ʀT+PR0O;;{γb_51;I]mm,$~T@ipG#W/}%k7SB@z:Zs=F[i!yecoJnb'0XmكdrGQW%;e=? gZF#u dL68VZ&Ktλ&3 9[nA1Sћ#,NFlPmFFAN.lZDw"4g<`t4b*'#*:SZh"G2mSqkdǖG9ϐ+bڞ9ə[tv'MK.m4Rڊ.+c158(& &&AGt̮>RZʴ3Gr8PM< Y͒ "K(ñvf{m9T*T`ڰ5{*gԴ[0ksVw!-v0E&y#t}ݣ>&LkWFIfpǑ0] j%i@w"n۱,d!Ւv=0+[Bi$@!#vX^<-ێ$%oM'i04KURK)ivf8WˀT+`TobmI13ߌq}+k!sXd;wdOz^LQҺ+7Fp;"ƦcA:SjG𯹫 5ь3jK+!&2EF|]+G84CIS7bұeSbNIk%7?i+Nb$rքZ1*"p"-.omG4P麮HP}Oz/,b7mʹnd#+[۾'H Zͽ$6a!¾;CFkjlnm]|{x^羹 S2=uNmmښxd]}1IuTBȱ5Łf^u( +Qհ1гП~6$?sKE?h#4hf4 WRM#5.mc n=eE޴lg {ؾjUs8tЖlbx#"9C 50"aQ`EvǵD)|8mn@=AOl]1vqO嚾$gj]FeV?\Dzf5p 9t?Zqi^VT^!'޹`0>cҺ;(bY$#o trPtTt0s]ǩ,<COcW=!uEbheY{{kv?6+B_:u%]}Yw%H2nj硩]5&D݃*jH2)qUl|)zWF H n,K*icT ű#2lv^ bpy,g$zcA*ȿu@73F &G ZMh.T@hQsɑOjȪ<ێ$R|rj0#Hi!FqrBIo2[oY ש *Gb)}QX"nRǯYY#z%(4 5ZX ,_)mQ~RFX)-d[y '6FAMCcyv$(s]M^Tt*[vsS޳FpQW$8u(޺!E0ﶮ\- L*JѦ/q@[ [^dm6@@=@Q-{'9Ef;y sj2VV88h+c\ F̌m;|?b[Զ! /p~aОXMb.do֞y1ʅn}Gjqom%)lgI 7!^%O_j.B\T}LUEڙ{ F}3ޡ0 uĀ1q5adrGnSi;WeF)Jwj˖4kpM /CUn/...-$P fr=ǥ.n,jY*#}v N+\==1Ԓ['#k^}%S(q p=Fa=J .)bو~l.AWFh[ cjKm6.m#eeiJ~O]m|`Uk\(xyLf[Ezq4n1+rEW]U2+3޻H^YYWsn+Vمy9s1)˰#Z [Fّ2Wg0>8|(Ci‰dP>hhstT.wPsRj'/O$'Jf=oV:9Ҵ_ OsT ݺ̘~95:gCWmJ%8pe# б4ߴ@շ B##$g岷Qa#u\ qjW7P69Lֺ!}HN I9.cq&PD6Ad~5=7"ZR-' 2GU \8]D, ٌwf9>5.tK3lA<և} 0\sSMhsTyKm"ȬT;ɫS r!qސ]2Eۂ*Boct;_Ӛ)fkH+ibޠy X[HkM1xsVkhrHCdt; ͦA-1lJПp*V[)]`ᢐ7▩]C+aZH/ h*~V>ױ/S%R"מ?4`9xkm[[#`HpTt#h6Ѩ @NюbyV ExEbk0]MJ)ىe3At, F(ko%](nʰ1~OK 5pO(UL7h[NlN6qZy$TuZ=9} I '5U¹kZ< ȁv*[Y&=[Uccמ~^iL}v]5nG)zΎq4BS) =1N7g23 :WzjrpYk{ 4+:GJPf9;0:~- =H]>#ӱ۴S@4`URssӎ+D[[)ptj:( 0Tw]@; qRygG~bX*(\d*DǠ/bWny<~45! ظ'j@Od^(#Hp*.mJC6./paU KBO6~'Tr`nXO.5 t&+5f"Y؝={Բ\L-xrO'MsSbWPO5/8/2-k̢5= w AkXg|d$(=M+cLՑ.H'iJZРK==V$`o_7 i7",2L,wSp݈ZzNj|2J+&h-b b'i5_OIᳺI' ?zjpyi ] 4v Jm+6^J<ʈK)_Iv\68ǧ֨.noa$PxLBKy!T}ұ-7)e+'aLYݔ`g{:f]M; բѸAGLzitB衖kK0qX}2qQh(k9Xcnb ڶhHđiHN"ҹ5H,D}+`:DC}B)S<4麡ɕddhd1jSF>d ~UM!y gN%%@֡IVE,A#桻g"yV(*D O^P[i9 _Xb]<VujO%heg9SVu)fxg|YbFi[ !wVg?JiP2{iU"et}e+H-!FےC1ZKŵy=rjcJtWAu:=j7c15іiCbvHW#z idd}1ơJsɭc/ss.F)ԕah)=)q @ҘWK:Sg۹ [O-XJg][|TyӚ؉BāF)vNB0%ԣW&!B0O{_,HfGlW`k 󎎼Mlj]]Z' y0^ #ivWRX8 w7N\3NIY;3^qno1 it3n"9YN( 5,tn-u`]ŰZ1iI133o SbM$ qSf" 5̗dƿ('#F@Vv`dvQT3ԜkↂD JWoTvgT,=?B%5)ߔ5{"GBI,FuU<.uM@"@wP*rT&;^F(料}6P9ڨ >v z~tWYcqo_uΓnr񡧽tSu;E <吨s޳<4yu#mшIJNLph$K+ayA@sltVv9bi#"(-YVբ]" cC+鎼L82s8kvHfl^ThgnqV1z`؅`\wVVg$B„YyrM{ ]CrAK-UW2d{rzU? 2jRa c|'GIyP|tp}w%MnڑKm^@L" 8xDr(iVZx5PY0?hlBy4KC-sꑃÐǠ]ޣiguN~S =9*Њ;-H67#_^:jRҤAV p3nmd\Gu8 ?ִῈjA.*pGe& Fu|mR,hѪ.:{+wGq֭{+$V<=}jlUbUJMU_[ܫmOCiC;7v䌐4Q T1 88ը-F H* Ph %4 -<#DȊ uD4b6}>ރڳ/t{Yg29`z<I&/Im+5.ya*3$y`p>'Qmx?x稫/5:9:Siw -,K LUbMΡ dq0yّnCdž>ޕbm0hf"GQ)%e"D% pV$@dI{V=O@9%q6O6n4ȸ̠I@O9Y sxQ`btRxl5cO&*c_Gگn,}EU MFr$P6J+Sc.-f [ܩ $UbzQtO .sһ;MfIli,G/(5] vRiRy ڹUs c1G1IDuPLQ"hl|Z|B{ dp݌5Z90!H%_( FYSTLjV2㰮9\Ku(!<S]bC rc A'e#zqIqdN(DhqX׀BFq26=U?$sR I8*Fj9_٠$aZ5JQ4`Rrj Ҝ)QN^M4 >RZVl2sZ`Y{P@G֚ L.`x P!QOV>:q ZIG .rVSzRK6Kx#Ċ7R2uǽhhFK8f# }J^{kI-Zw%j"-Q1TNP:B3T5Hkih8H-GDw<᮵F(,9AuWUwLAI@m0Xw+7 -R.0u#fMq],JcMŹ{evlfVs<@,㓐 }?ҷOgXi3%cM;<z+J;O2 t%A3a }jZw\Imgm%ڹ,dYvVHCc=wVL5F*DN#?Lu(+U>c6R{GW[k;Yﶩi>,N&ki7zS;[ E&Lv=KإЭ #6m<Աึc$#/%$FPGmnRDPJ %;;{W?:1[eٸ|j޹z+;ځ))B {zg֜&lE4]-,ŷ1O !q$p{#9[Ʒ9)q-x?CY`ꍗ횼Oj$BDfUcO֦:bRnfdvyzZ۞ @`aX^̿30 $gvA&jDTq̭\@QֵvxC:c(״|r:){W7cB !>KR:{J,QΦHKؐ<ң/ ک[%N0$eʲQ Z]9YfvrTVWuK Y|qcޕ"Kb1C #ڪA} <.ЗF!uB>ɅJ%G!pI'OJ0L(%QFA>a]0p(}èִG\fT` ֚i&j2FRHGQ\4ۨM, u*gq[1]E[ʲ!4ڰ&Eo)O\QÏB\xpj+ȞTVHe?}\)*@ppTC#) Tg#QRިkWp3QF:O meKk9pʧ*>޴q2 @Ctx`ad9V?h&*/֏-ԥflES߽t0";w'󪵴=p֦R$f8W$m{.>}[jOY HwJ@nΣ\ړcM6R/P;G9SqA.ؐsWt :2ȗ oj ڝɕaF->򁃜jzB&F0H\!d Vnͪ[62Ec utziʑO" "{d}+.K)mlnc+lp}HB}7;mPHxp z]+RK6@33HU@AL61[Dck "EbMCBKi5RG"83sҚM ~ae[g roBEvҢlV i]EJ]*xJa]9*ވt+sufeRx?h$t$Ve@ 0<$n]evhJ@%#P]Rc1xarKY&diĀZ#کԤW ǾhH9y SDM1ݴAZh:`$w c/.pvǵvZr.m#y ҢLZ,3 ޸Ub&Ҥ>2V^NPm,፭ qX SY e<޻|qǡ=wH1=> 2ZӮ7! 1?UY={nu R:W7&yOn,8zVDV3-¡'u͙$FY(Õ# 1tiښK1z+z =yn4E p4'a؎.YcS= 5ݰ"d*=dwF{j+فe{3&z~"Љ@بsGAs\}<ƪŎ\!MQEKGm0Av5^( ZKp@vY 1;S:+Gۢhb"Jf߃@]/=Ͻq3M_Kufx$/*{ 7LKFfu zSx^tdvIFy.HHU<>;c+f+u4[Z'R:\w=wHU.,SB;nRI-0[͛(S\ՑA H$;jqZbXڛ{'wd|uaWf.0 !W5ىfViMݍ#7M8#qXVEܠMVͮ)+(+ ՛1 `3z37іd@fROۮpFk-0RtDr:摔jzkoLӶ|B(8VwXus xV|`k8g^NQ8-+eǡֶЙ38S)¤Z=J;U"h1n?{?S֒刅?:z(TP:@3 =0&>\ =ygݵ.E, s Mp#|߆+N4eVH=>ZkEbR7³(ouimc!VŜndGU+w>YtM$ϴ(VqUfG d3ݸۻJ5 5/! ^ҸxUK4G`}p:WQ=VJyhOAa/ϧ.tTK$"s(؏֯Aq<SRF> ,(l1prX:VtH/c-BX׭mes#;k?KɊXfe7=Zz'¶ :%aCWiK:ıIfMLcݶ l>Kne$sͽОrn pĞz}*OPc{ 'gmBI$&_@95}N[a@ld>F;5mmܧ΅ {㊂\ɤ.\qZ:Mޟb4VWtJ۾A`Fy[Pj=Oc=g $M. jVǦdyg{5]2 Y@ /mD['G$oӏyeeui- cͫ[%ޠ $qP*y6j{{[kByZhFPF+&gY$9#ړvnGqsZ"'>wuʰH6A򪌖u)pY8BtZCv%h1ԁ^EZ֤CB خT*z"2ˈnZ?2FCc WzotFVrŦ][KkXs+ojIY U/4T$m."FҏH{$WBñN̸(vU[5^9"ʽltI+WT\cUmVVU Gg fܫ.^<RG TnGA;[@0|Gc$moqY~ R\fZ#X&$ׯs.(\ȱ%-#tPܚt@z zhOS]2KKif v+ O~WF:*zazMgj6-nQx^b݅]ZX`jj&LJly#dЙ%Ev69S؊ʹ&pcxI7z֮-f_H452$!Tdci}-Ĩ HIX~du>xcJѹV>#i5C$ڼo $Cqgyky 2;}*dMSa {K,Xmʁ㰭nY `W敭Hq$d~ # dk(ZϦ!n pNAZ7)J~q*VۯmQFXguRH8+sjӺ'mMDRY22>s+/(ҝ\w]( scYוP+56Auнbpm >X{m5IS$GXt֠;s4cO''f+\LמK\A8BG ݏ@A >KBLel)aT&xLg=ҥA:,:i@LMn_:@$g#xA?/ocYţȮ$͖By-^+2WծmͼRGg'ʸ_ǩIDoip P$"ŵ@a88դ;Dbp*qqJH3yY<3T^xҠ 8;x#֒Mn gVkm豅[^z'_WA\̘OJe٤FG$'T/͞73ޓm; ZMo]F+gJܖ =j]4f&wf;6g˚N?҆HldEF`f`硪Ē\XK(8սM<@cx#}ݥ"$_ԭO8u+\^ #S@H;="ɦޡ~7̰,o. A)ryڴ{wFZ'9lKw4:Vhd9l=zKBX!Qnj[۩ۗ%ϭD)"u//RIR5$sW}>@G%'qRܠg9`*kg16A,Om-$ Y&*U@MФ3i2+=+)_Q&b30'ӚB{}CwO-_'8`:yvK0`c妿1Z, '}5^9{\vʢdgz V9u_zvEYF<(l7Tuf3)g.YF?|HHQzRIuˍ> ]aĜqX}\})I,YۭJoW8Lhĩ1;pG~*"*| 'Gju&ue*sp{b+[ :up{UmOs )*X~Rԗ4]6(o&c@UEuks8ğeCujL{n^IZ)1ʣvrhc@<{ 5.v;,@`x'Uo&[K8T-jj橇x ((dI}ͭeY99JfX8, 5kuh`y) 6U&,V mRKt 0b?~5a\䌔{f3F%3tdWr\J xXMG-TO& XNqW<76@ 62o^:׺{hT0:~Gr֓(®ǠuIG7C-Cj*)Bޜշk8d3I#M.T\Do6?O)А6F04цK=0ہJ%ޝ.IXz66KnOٞq20?թ !Du$ꠞ)Sf +Z*\YLHǭr<=`T{1jzg,\i>vavN>f񚌌y㎴jF Tqh&27] S?Oךia8VuIbzTkqO䳶 h!顒b3&TP˭[C SirYAX%C?Y>Y鼹ۜ`4Vkۆ=?s ܍ZM jCWtN8@s>n:.7#euA'=tT'UȬVH$ ʭ1#Q*ƺ0Ja Tg,1RVFgs 0́RF +[KA2FG]0,WB' {RDrm9^凯[kYKp.&1`z%X6HT]]į<ʲ3C*#vV6ݫ]9ڟ(\#9cNvS?&#&R=aFq4Um'WmǦ7Y:B(#c۷NpZW $A< Jlᶲ-,^ eh,9J 'r_c-ČRldm )u 13K_zޫi[ywr$ 0(8ѰWP7?P2qWK:8RcY0 O9UҁOj2ZGs**8U#XI 6;C4_ZVoTtZr=8%1]yޱi4$F{".pOVoEEov#FGb0\+,k6@AfVՙvwF KNHՑnLCO3MJ\_(۞Ҷ4m,Ān^}kuUUB( 0*e5dRW䎟r!] o²Ae]3y208Vbjp%͔*62=k7+Jx\A"%?}k@prj }ݯ3:LH$a$zClqXij,ns "@ހG$re 0>{t,Rd'iI5ʸ.y/[ @!8kwP{m6k֧n1yefW}2sV>q8x.BČ=ȭdBS^eՠʐņVSs4:pۺ^u;L@gy՘/^v >;[fX/uFPS`wscv hYɬ0x pdcqc{ ֵQotG#}+ ֲ 9 nVk>DFզڨ;MS/kn.d{XV)yJlCe@;blD05eYdXۻ1Y6ZI80;Qpp\ 9t/>qqmS3sjmR2s޴"* ǠAUr>aI5U9#ޝ $*&YHSz*}Eo`fgyW o ۬ =gPrN;g+FWIjL?xܞG=gOj#QPb0N9AK}4"*Ga&+AqAuŸaG\wqM=*TQP@)4^S吝HzSC B>x s\}6o3;dGWAwĠ|^خU[r"#מ+z+C9gN睁pJ1/erN;{W?cllHL zF`7M$tޙCbfE`sz$6"-dDKk(g|~nzu$ijkwt0Ya2`ވ0?xGCҷy[#ЏVֳf&vpnbNH־ciwÂI5p [I8+XmJғ?%(OQ)Xe}kiV a[bzWb\p%F8#!U9dIQ*+ US]P~QRaO81XP \(Qq;䍤O,7~|ԢԙȤ$PWg;VlKe8 Už3ԁ՞ i 3L񐠖1/##gYB[ ʏﯯڻbGzմ$k- ^Tъm XMۣH ;<˵TcvHЎڷ4˫Ȯw+s凿 -&c0xalvAiojWF}?Z鯶nFU?Jy` -+)G~jiy K85ްKr3JϷk/iͺLgivaMa%I[*vWii ޚgy%dGvzc{IV*1jb_2`, 6=j^AMn=8$۬fe=@`>=֟һ p>j+ow[`2eX[H "a>WinecxϠאq?GW뺌W#l8+û*,r603$J"2%Rs]a(0$ Bn6AYI-srH>KW y%w.Pn[Т1.Ei 1U$Ӡ,W,cTfnYYLg,OqZ3J38j/qpHhb }Ͽjb5=A.% T]j)uIlUC80?֬MR}Bk% $p<ʠነp}k/Dix^""+=ĥC(PNu\.-ۓѮ`$HNCF;CchÚ)XB+@km\k$W;rZx6p.qׄ*r ?H:U[& gn jy =ƶP^ 2J[*G=*)-Haޝ.D`=yJygRo-aUE=H Ɛ=Hcx Tc5*(#Q17U@~JYsV-'nyj,I҂ǥ*17 ֞Dn ~_1Z*7grX{)A$nѶ9G85j1ǦLpWR2?:礸[m&e"YiS$zL T\3M}h/^'>W:|b۝">+OR^@1JdO~8٤sM IHfr .{0XuW' HIHqmy3Мҩht7V6Zh挍S"K%X2cfk(̲}ңNUS'k%zx4oa5мBP4#XqƭG"J)>ǫE>fHo~PAuGbGZZj9XC3 6/laՆϭfK8J d`=kL*- jNK"Bpj3YG/6@?LZ683X{bxzu!{`T*Z-Y"-+vk#2滅Q µn| RxSKg8鼖N*=MEfIlI2X$ ]AT= 92HOƠ!E1?5,fUNͼq—u#vkozJz;QQfAX26"s&xEFt79v+x#kO'>R!VꖒCiezy+UC݂E-w!SA~? -fc9ց$PIԀLu0S䁊 B`U[H~qVs/Za4G8hzl^8_4ye.rH-m!eV͕Ѿ3Z,#ZZoWS gr2#DH"< 5M4ḞVH5 pITvݵKVLx|?®47RKhOT\8V=ΝO} i^E#LB+} d-"9[B,#R+;I u]!ON+i4뜓w[e ?^sn2B:\P8#Q$W6DcW_DmNy3݂`V K{d'!b%=qPb3jٝS'6(m[U:4i ajE30w%RB^e%T.Hق4a$0}ҭzU=9KPA$n>2T>or:~5WDkV23cUm_Cv`-HFG5[,#%mرTUr>Zj7S$V)$*N:bg&1dqV5kPg+9Qֳi^ȤE6)vf'*Q[A*$w=?f[m2y!ݸGҤ;7x?|d~:T.ۅ=O# @$NSSe?gRW'9s)/Ze)JXgR4˿Tb/9# ߃lǯ',~BE$+DzƓ-V= ϓ;~0S>GtM$u-̎+)mX=Z5٦;,? Ғ&UərG\VjD(Ri([H}9+z&2.6qs4HՑUphWABcyNd`#:o,̅!&7$m$rS[* wKkb^NjQ2֯UtJЧij_g&k`"}i*K}4(jqI!}qGU-SCsL"/m@glq쵰`uwqpV$`VլwG*E(zcYֶA 6K* vVaH$ Oz;QҮFcRӡ9 e2;G(gFLNюՍu]o"HAvN̞6l`nƹH4Nlb]/ NF85i=Z\(Y>mI4XbhHǒE5V}ښJH +J㓌uj˹IY5:GajW I9Jē/~R\9&p2@_U^U+Y14$D)XdW9oƄǥmYL&1 ~V+Ci# K,m\Id+“/"S!xM5[vO99YZ(3픅KI=rGҵW2[ 26/_Z-"NiTO4fQQCOm!JGpj;Fͬx9)PF9'49e?1OqIR˶Qȑ\1P2AۖЍs ˨jy?vX!O4U ++g*{BbMhՙZƣ ̤!q[Dyմ ,݆֙t-$ n}=sқգ, T` @2295VYymHȬ6ԑ!%eS5bYjܻ[fA ޝ"V#a"3C1Ֆ562*onmHTn.W(1Ӛڷ>o40\ʫ#?w=@>772̻vcZhZP\I<`(?kSB̤|6-s2] CJ~`sZ^ʚU!WoLnB?[W=N4EbX `v>~u$zTVdtENy4t !>GZ ҊZi8i/!lQg@xY8Fkacw{")p~~Iۥaț/eRK\Pr kj*l+ҫLs飶I?LUfbޜwqGipL&YZsj1`ZU-Ķ0u+صl SEI>4gM{yU&; w~m,22Gt]^Y41 ɫ7ܧZK(oIJ^luZ gX!2+{ijFmf7C:; =ҵl%}a86q(ESQW-Yo;_ʦ{۫m>tm[ˑd8"YCW[!,b5L1*NI棺u7t$Ip][9wSeqFKxu; O[۵3F8tU)oRn~fLJ dr95mỻclkU=A?^j4IZ(um9DEd 'k=voK [v؉5x|E\C;@Tr:񥸂}BɧX0s8;D4wR#n@झSI{{ey=4KVPJF֮$>eZ y9?֯t. J)ĭ${OL`}$íN,sżcbI;[K2Czyg-RTeǥW-7WRy&UN՗j垛O n[U .;7Hf]VymOҋWeܙ`$RGZkH/'-R|tIۥMqtLmv3lSV.VgB\v M74³(ebb:cSl-~d .?a|ּZPQߊ3I@ h!b궖@xwHWfxm[9d t`9 ['[#Xγ$hѓ=GZٞѲ,3Ttcp ^JuIѲR E Ԫ#"FKWTm{+8C) 3t#ZVнƥy>Btg֣O7B7qAޕv?&KxP˝ʟP{̸{-o ˆP2rƫ}؉D ǃ[Kr6NLcl Csȏǚ,sS PU*ȥS9]BR\+қ:G i'ob@Op5͔HTؑޱh^(0eV93C=DnZ%BD UèoN{2Xqۀ}qџjMY1ө-95#,fpMzPI>wjN Bp*A U+0pX}j~٣mF 6cIwp37;i6n+fy[나W-l&,nH<aҟ#Atn*n՛eo6|rOPMVX0(hN4&M"R4c/l>J-vi.l5v6ww;Fq}9;(RΫbs汮n/G,7lT͞`VuZ7u{eܣxSߥ 6h+vZԖSZXDӑR5/-ϕ:@?n6Wt(ibVɩ3fC$]nea84Ʒ'Nl*|j2}܈"=Ns',`mGFv.gS`8!?G]L g!u_ 35c$ѸV[ o(TdYP Vc+\@ f (]H$qA0-ܬ۝~U"A#2 ޚz$Z;sHp%i,EX[#?CY2*[Yby*TT e\NO~rIVۈMZDd3+0,M:2l/qjXV"O*QY zuS4yh*;lm|=iCo4{6 r 8FN,y`c%<24q kN)'YVk¯#֦6[E0@ԷqJ0Me`Yr gOJ2q Ϡ>)FF9$RZ2,HT2mg* ) 5i-4HrCn H! #A4m #ORY[K 6yȋM*sfBɴpjܖCuazmuɚ!3ӑA03AHUsEc @71g>¨6x$xn1zcҴ3~T ^}ǧ-P76O$0?ǭXբb7 ? yPw֊dVnשilNx*b!8owQE m @hf2`nHVj6 {SMēg}~ cǖ!k2HS`ֶiBYz``$/+r5ךqemu42B$6$6Ze<%ƽM{jޱ ?8Od]Nq&9)2,H;XdgVҬ.mc\j-8" E5w Yq5vW1DŽ^f60Tq<+[;kMe82HuvURSs {&/"1LB@QbFk$8@&TfYP\@dTY.pP=qRRVV8_ۘVD6ϋp}5=KIw)y-qi'X^w8ozT&hgNU&ڜaae g!ͺF->m}SAo@+}SM&9']k]Ys$Lv;ՆTtsYt9 2#Q *-aX^k1.Ll1+?)U~"*O)#=ZE.!Kk媣?JQ'wqawsILњEXU''U5 zxUnOրq"p@()Q+ ž(ғ P["çzun&*\0zzQS:Nai\ڽ'цTrQR$1'I2{V2pGN{Н)FBv> yn {Sq`O~*ײ2#J (:q֪G|JV%ف%p_#ɹ׭3*K<O4S $;QIMq$3f $m!q}+B8>H NMKL!0g$:N2OJ$Y$,UygϾU+je 0VHfe+F zfX]:s?N{SNV5 _Z!NG USLĚt9sO6VrbO tXQe|+LD)ti~Z@P IbISl~1D Ib:N4pqG8 kwiB"pYORC%i!a{pO&T 4E$o*}N%ø>,k7n*-Cf)Q=)Ë h W`$IFsm٢;JxS3SdU[ LOA,]*D$loos SenF \R pHP*2NO@H*5FAhY#aʃ|uU[VH$}(M<.e,[ϽOq* 8?ALyenG֛o߫#̝f&07* zV}vڱ8jx@pG޳ܓ|u'ߥ5%[,(W[Vbsy:I2:PKb%;u"I0[wVG_݅] Cޗ hX \HIv#kOWKI{%}w;{W7^ډyT,a?VхˋxBJ=ZϞ dl rz~lf.F>:=O^'gd⍅ǚ!I m^q]=o<63\e7`ʐV[tYWp@4 >ƩdfH~v5[bT^8ǹ )튳khYc2,&*yPRcx20s 9UkmH/me3?Z5-%cI({E"Ig_ՂyO4QjnM4RgސH(I朼J2}h@1T)JjY9ol#)q9ܧin4/ߍsߎ3RdКV&kpY\z5f9 x >qm ‘4Hr*/唉ĉ9m#҇$I3OxTWPz'6D&WU''rǠO*Cyn*j:Eok="E8,1VS G TW 0 z`5O,`{W4 (!H4u]IPI!լT171ZDxV2<6ϧj6R\"bB1=*oueU sJ7,֣M, [he AV&bm こޒd6э6A=y`.sHqUʁ/ ǿS,-EH|HeP I_/}U-O>UbA9R˩B1B@t IsD}d=USj-LnӮ=ʦ=Wg-i#^HsӴfr~V&%N Zu %Ͻ3JV ҫV īF<~IGޝ@##ҷ ^`Ri![U8AB&HI3L͏n*}csg?J"y}M7'vFMhFO07Fh ~es|@Dsޮީi)@3;~mVR;&&;4֐HOzW[c?ҘNF 7ҙOnhyg>Rdt8Fa@7'hHDV*@t4mg*=9 t8f 4`drs_N@ B;ր4"G<"^-s0O rZD*y`'M ._kw>j\HsU;6l 1U HuAЀJIe-̡P3\z`%7̮2kDž?Mw̅wa֯o QzROVViria!h&C>ı#]D]իގ=)\ ~mdCDa_Eу)t4HkTaUZٌ F==E- $GS@p}{H9㟭6)XáOJC4jqG@9*vƨΞLhA˫IO?k=-2dBN~3XWSFlX8 \8 6f jNmn]vx**' %(+QU979CTn$5t=!cUP¦S 0/*c"*;>e#${Ier)˨NA֋0. ~7"*Fy=n?wO4uvƋ_n8b} E =ªږ0jFQP#Evs N\5h]DyXZ]2B Ih82 u MH9╥O+3e7%;{yI{0IHr濝!m] k_:$K.tFe]ǙB 9ϡ=-k1,56 H' 5<|Ơd&ҁZӜū<l֞d DvW/ը杍@ΣJ '-`RHq X6ˁ#+f>ʅsI5l CH'~F(mǿ`y i/E\6!=$#$g`}O ~2@q)r|%`s(: A + MǡV@C5G`6I?:{艂Dے7m1?mGhX%]&,~h~H>HFi[ң|>ƏNI-!ZEӹgp;+K@&a&_?f`p鱨Knw\0tir,Q)8ޜN(뒹iHȝߘǦ)h6:.RHH#S^ϵ52Ӈw\4q+o ! +elh7 pDo28p@-ݥ Av!mHP8`cYZbRM5$+$zIʰZ*h"J[CHIb Q΃eip1/jw"5ƗoVLrF8B4[W;PZ[+` })!yeG13on /&FѪˏ^I?i OʜGp& P>曺،5XrHJ tRz .6lw΢Oqؓ*= t;4NwhY ±*t} ?JJM֎pڶwhp8ܹlIZPO;O PO(P 4m>kd0"=<#iPXj}iOޥAk۠U9/劸CoҏZ9lXZEՁ~UiM;k00ֆrK3 a>ZEG #.FvNhB&I5M-FHM8H&y)?JLޙr))E;19{GWB:aZP$?(`D}h^P3JFIFHHCreated with GIMPC !"$"$CdY"4!"1A2Q#BaqR$3Sb"!1"2AQq ? Q|c㯔=saXTXnyo?=.wu2R \M*k+"Xdo K򟓿[:T|;RڧNaؒ&s/.5_ވq'N ԋK5^̱֒doGK|IF@vDcpdV$e ){GD17nǏۭOcu23ƜUXAw2.&촰7ic)Ê,E0O~HhKI Gn?a)Wn׵;An͹ IPGǍږ I1#\P"UKDzrCwk9*\T$II1fUw4m;lt"8.ve{uSɐcs;3!R:#rY [.~?#p+XSj r2eD0:>uǫsK5,'8O~:Q;:zEa;nkTI~åJ1yX"x囻: жBv#[^kVb^?< QX1z=VU%ySȰ6Aݧհ4U m$.4xUvgd1vi㣂aj7D]Jڍ4X]?::Z+%BPBӔrhlI{gKV7/Nxw'"%!y;zB${LtKW3p=ZNOO@27Gu+مfK묺=M~tMU#^U)$R(eu? :R.Vq&U_:#$;;raxcqɑHI2@ v CJr>vT4wg!<1׾." ғF*;+șm{K.59ڽ;x]~]Yd׍?=ywq'd{JNr!@ɥ7]׃vGSEieyCg۵_![,cu:ʣ'8-[xkd!N6$GM:oud#ry/Qc5*kA>||T&ygk!>B:v[Ѳv`MQH!$ߌ59IZ+v,Qߴ*], lqoJce܅By8e @gRJ8LZI]DR3!Fϓg]Y1RN-,D<NQ~O6I,0K EO](ߙtSY"8<Ή0/ݡkјO֪?. \*;$_dl:^E 4P?K(zTl6O+5V&]q, O\tz{˯O(qZ`}8ٴ@Tuvz+42WhZ^7*/&>#{}-Uq=ZܸUvBwmJBɷvxQleZd3Cr+&e6Аt v|398ѨadqiN$o˯\3A50HysfF\[GXq16fx>>F~Eb8Q gvwГ C1uSBtq.J@W$T;"sv/@)U~FG2p&C~qit9 l+Mw-4ɣX7"? i?*7l_e`dQ7!, }I;Ƌ45rD:E,V*w8~:' |K,>a(|&8qvV6, =w=D 㲌 'Ǟ ע۩5ֆs&nH´jFύkiVk]{ӡ۴R) vHcJ$xGA;kfB;*WA=i2IA0aW䢗!"ߒG+|h] /r-jǏ?Y7"H'afZ!OZES l<3<9QtbXga]ZQ0I_ dygI Fڐym&%%4z\sˑQZα 27Q#I9 A $wuٱj4,tV+X"ceۗ- oTӦ:U,)fwjUk%knE4HZ9^3Ἇٽ#d;'}a{fJ$Z;VEemyo>| kLt.7lXPis̠HO)Ə;ɾԔ}\\lKV(XYqOYp% I3//PTJvuV;>sf$܎ě~WkזK5id+xn\C+%8pPH?~~nrśfC ƙIޙW m HVd3P&`&9P[&M]mUYJ(`ƈo[a4bG=I'RR#W?;#`x*c4nycvww7ם<,fDtF?#$Ki! F_uuTf$\ňAP"gEec+"vKQp*w'թSXMV)q"B .04o m7L7N>bu$^ XO[d1tNJ4^w^w^ᖱZL}ZUXt X +l#)J9|=*,KnU#%OE#ޥJ(撬;S"r=Vf:G=۶Lժ+WS* vPkF=oDn/!Z;4؄_&2289 v*~1!XҡlV- <;-k~ٚsq۵\.ݵ!]Q5FUJ(p8q5oBQvnAkW9<޺V3M[`6b ȧGM6UV]+<1 #?GNF?L|ػ _,[ d_;J=$+)s G'|5cqdcZNmzX%"Ne"gN4BϚzߡR 2d?nRʂZTuë$h^ ?jS ion?گb,M[ɲ@ws ;#; 8WO^?%4W`Gͥgߌ5"ǩÚQ4;=K@1rH;);(*9ځuG?s WNBO/4ߦ.a˫::Q㡿R]nSqzm}t=V-5O?KVvc.!c)զ,28(imuf~\Y?[J-um7N-Xr V6ԭ # I &h%["@2'3MdTH` d+ؑd CjK[T ?YauY5T/<"B(>; 5G\iϹ?+kP*! D1URQػlm\4`d^jp*\i |CH.dzb@3sgm?>뺑u{Z 1]<@(֡#V;mSPKgfv7'񊖟؟q ]Bkz?Rn-LFm G>d hX)P[px?JoT9c'tWSR䈭Kc=3IǥZE+0}n$FOs~'BՂV6H<96 %=;Oxc~Ŧ\#5?Yڋ'S*T:F9'֤msK8?ڤғ[jʶpAx5vD˶=gSp2$FcHLQW e<А BNi:|QJ25uJ$}(zVF[{ѻ˘-< H$tN**ʅw)ERу9jӬ)Qi1F9b Gz } S: 7`<4Hmdq4h!drA`0#jkW kK O-b2ZYEצbmyXD9ϖ|$ɫWŠ[%3F`] sOJ~,-o[Ѿv : ncO?h^u) R(UWhy !=sghmw E6Zd6h~A[61ә1׾?*ND/$sOzdwWO]R2JI\x ݭR 5KeN@'8ohi3ɨM%]*ex#A9m4]Uͭ^C),(JH[=G7 Ay]\ 1g`;@*!FO\=֋ WtHx`1'?F}nWR-V )$\`fedTr,`r2&=F*ŮLm Qcxe'U? ({26`8ʆլ23!Bg,V80UӅRII=0ǡAT1sUicINAWA:T0G*H$~) R 98䜟J|*XR|8ui Â@c^NA9 Đ(9una tKmms 2ʤ7XyBR{i +JN{K{.hpHdPl1s{}ľw6L! w zgچ [6#H1rOA,8>հcA6B*8})X`=]swZiV)KkYV9D KeI# ;ZMG{ $tmU8aϣl*}ߋF#+*ブ9NA2KABOZFW;PP'=}#šݜ-KrpIPpA#=b 寘| 9jͫ;1rJ*A#$d{q2kd Jԑar?QWO, qJ91hd(˱ 9bG#PxC>bQfes$$ơYt*ͅSAofYqg-DHg坕vrr͎bOZ5h۹+WpqyBodQ\&ނЫ2*r=1V4ʍ#< ZB¾f\ A<ݽ ۛ8ف\Jù.?.">^vX(Iу _qD=ʺ&Lxx {~V.txUA|u juˎG< p}F M$I %!}A@]'%]!ky@M79d+L#p0%@9p4 IlC̈{20Ip3ih 8]56Udn =*兗V9Q.̍~5jv(.&c+ hx2u7Fo%Wq*%t ciMlJv=F9=)F,.῱mȡ=AЂ*2AЭ(\J8: 1DjJώYF~Γj('sߌ~PlooBPmd+v%ocO CMs<[o8Ո9ʣ;z堾8v:X|O$@A#k92ْ(H4c$ JT2+Tw ~+ˢy,.pC,]mFÑp|Wfdfx :uȪz&ix|"(Jʹ`c+n#ԴK̜!R6v nU8㺌PWT>RoO{+2d|ıN1m^'-R)v"@#`sݎkf6IGW coQxk8.I#1pNLR^acI<1i]gpXŽcֶ[\ {tmވOcdW S̃U Y I * sRM6/X;dqEuk G)*+##adO@j@/Hf 7 1 5daYs?sMop'*Sŝ$?/|'xgLc1$Ǧ!k֐f$ qS>si{{jƖ4L bv~lNUUivZڵդ[|Q(R$䐤+Y]èJ5`ceGPJ)NIO8 Gijvu7,(%2Ys VMZ82Xجsm韘$~%@~W$us!<К RFpsF\ԔeKB'@7yeCn#T`$i*Q `vVn%|Zά\j7W*u9Ư[ Ib0PNOO3}jф-K2Xt=k.numMԼ@Qҷ$#hdU*[R1NFs{]&r)Z~F2d]hG$Rc4?ۺj0$l?h5HA9Ʃ6>TZ%*t]YPoA976?q+Y`@ʥOpF ghW隄K`eaq8W 3хC\N#HT<zԀ0?)ؤ< k:=)kT]6$\8ykqBd Xڹ-d/m2yHe(ʳpS]v;`8Tvۤрdu9ܧtSb A@)@FQT@4b)HE ($q׷ZE@ NԤ|:mqLL+fHEW!ݧ a!F;Fq?SEjq1d1/<1?jc4+C&eG,qNA<2pp@WKWZ}GN0Vi IK IN~R}}mHe *IRA l1Ԣ(^c9nsTddbx:,T*LVc#E*02}krlawHGV31XƫKzfxw_@*z.ȏ T#Hsʜ1SH'8=Fj.-%p <"C(uUQuE wGvz;5<@fS$v'9H@uRb=AcnYD,3[M,T쓒1VVӮ2[:8GN#EBJ쎍eXAǡm̧0޳m+.9py4hTLfq{GZE{J6O4aa䐈Wib߭j YC޵[*ݑTG;Q후H`g`c)薁B B8^ֲ[+rGl_Cy:6KVx<9 $jܰ4rȌ6aGqm])k S1Şfy(HAo )z`Ȭ젰#odY#5ө*ǦF눯`[iѐ0 z9y8Y*`#Tf:T6DH'1( ʰծ]/:VD|<Ӯ } =5qE$rAY)*gHa2\C`V - lʵhA$xbTzMRѴch.N`܌'ڦӭ-O9?JW5[ #$X+t;d5K{nD H*7*gt$S $K A7ET~Z;0sJ y@@Bx>JdPu%2$`̎}))8kc qXpp{c@͇ݜl7N{ksjvzeqHn B@`2ZA&*SԊ+u XAvoo:Z[DH' rhr\6fwtP,TlF1:T-+;M4#;(b; 1PGW{zrkvi29Kq׻HSk-`pF{uR4֗Swc}j\Hy2>IAOfE++^!DZѮ4"CKH<ȥb$ds[[YMw¬\0}u?dcr edf$e;F5QgC%m0 rpx+N٢YIn C+/9ێ~qGxFxῆG`>Z)z`>=O^$F+ᶎ@b Kb F32ڻBKm5 WY{[[UH2<$RB#Q?1ݬmCڭ̀5(u+,ILHn4#9YHNќc Zqj*{zU9m43*4ˬxAj*qӕj#ESӳXƼj ~E۠ 8 NO=>_z(yfpcy'<`{P,NffSYCG$cu?bJG=X)H>կDAig`y0Z^!u} U[PKs*Eկ i_h N*// x5"!upUppvd΢5KIz‧ p0Nz=2RQ-r83S NY;[um,(C*taF5mOjA+g$ Bgk|PGq`jK۳}HCꢜ_F f 0Icq9>j1_i$ $ vIYWI6i4A89cHLsً;" g$!|q;UOzI(6ZEUUڡBHC\1_y*8aُ n2r}p⤐ƥ p z?+n%rHI$sjEn#9m.JgL>>[AŭsfVnT 1*UUĻO~8 Y8 6YIY}*ijY<6GCS%򃨓'b)rzp;f$^)l"qn}qޜR{ڞV#HP[cRm KU-BBODH :uIͅZ(n)'’`N+dxx㿵Us@? j&GvoQ͏rC܂3jnq\sۋa-pPJ"DJ! +NW`Nrl qNJ)=1MȱDBǰ$2233ΙE#mg]͖hNNNA#5=+MӭŅ6nUXWh09ڿr&>n/m0qL&`hv1M%L3$B\yj9WIU}X e^ʭK֋Qe-֜v[dB06FNz`pkf <ܙ %J9Xr<9]e/i38 VPx҅$ҿ@kŸmg,D11gP[j+l`>E,_Gk55;0o`qpӼgYjoiLo\x= ~' JEynps#8 5[iXޖk{c{p'08AUд⻈Y`KѰ x$z zQS2 =9NOzcs]m- x=WZ]Eckf8H*UczcڧDTEDP0SFR c& B0GT#!ӕRo&Xv2O1Ԋ6Fu]wic' -cp3EUt4: +lr]%rXO}jAD;ԬW$8S7Arփ$*w.TedZ=`=F$P uDܫRE%I29۵H׷AkjҀH) #oߥ$.r|T׆_22sqO}D)>j3 8Q԰ƻp-i*KrszqڂB{봍ldb޼Yϵ%%)=I BAV# V$Q*T]˜5dG>`x@Y݌`($X lŗxKhAh XX¹Ueg[+ )$bI X@;mF-@Rb̥A8-3RM*++Tw+f@==7qqqsi})?1@q,obΖ\<^6Z7,-$ NA jDln@cJ?F r;ҙkn"ۋ &8V܎;A 6xٯaKRdV#رn8m7hy-:m!R@8ܐ='Q%ŴM*s"&QߔDnc4C^=6mF#>ZZtP鰘4(@I%lsWja0RO:<Ȥj( xH}20{ݲlg"CkpEs,*rCy*HHk2gۜH؏q\Ωk%}u Y!ed' bEaI _/!jOZsRD# GKm Gҹ:W/JѵnYry݀X9n.I!rMS4k{]I,qi™(U!sH966R)%j.dbb9*ՒvPx4VJ.g'exu;)^nc.$iN(08pGGrdswҦ,P @CQ̴nՖX-!̖6X|Ws}-Ehnc{HM 'ֱgHMKv7+8E< d䲯^Ŝ1xKD#:A pv;{psK5 w/"EuM(@zjt.+ EnV\ u859mRSD0ۼY\$-+.e kTh-[kH+9>bT=Qi]1ejçlZ^4EavoE}jFZYTE2dÖ8'88 1x[է{xd &۫v$*8'9`(< zò\6쫷U'9 Eky ƙŌrDfYg¶1x|!<2eee )8LƼ$'=;sM+00(gQn?SO4guY<-x8MuVzEX'D$ E^(z \ZK> h)#%p>=+M|Q𡷶y +9^AtPkt獚>f"?m8ln;&+I7x![{/692YHA0)Dv :t$r[F^ ݼas]OmhX`vdY#nX`d剩et4L(h8`1OJޤLi"8Ĩڠ(6搚p5)ۓ}(4\1z<=[ѕ?xsAxfw T<=~(V[dkd V*#v79Ͽ5 k*c)0@w8݉Fy*\B68+؍gc~\FAh$Bܶ.rgZ't[h%c>U$lzW/:M63^b+YDrɀp%I'⻥tPv 8S=G=qڳ/,?LpЁRLrIy.&Fһ9$ gjzz+hbTf ,icG2 %Np0Np9e HXT.·=9$#ԞN9Whv!)r\1o%jxPwAϠw )27!9FG4 Ag <<zвX恘9 $(1+JWRĨқ$rKr shqLj+19aG'p1%,W\Kn쥖LPR''pyu ɕ% 2!7\n8u'ބ No_^;kV7 #1ydMo`e+t8 ~i 1LilNL+i9j&F䟠m+|wi2#M+pfPAە$rH:;!IYm[y2*'qZyB}&12Âst:Ĺ$]EA ARO1GH GuF;qPAX-RT]1Q5$}Ġp'rrin%лismmWw+,rjHۀ$F1kuK]^.(ī+pѰ8*ñ*!u EL${9|;G]'UhX|;XYǰEUۜjRM5 H:XPnNDjx=Bi:dZr#n/'!.a`08@=Kt>-2kHid61 _dzP,290;B*Ylӓ69q!A%,m!immtV+\eAʹ$@91~jWIѶ0IgzG^Gpm2jkjH)p}Z}X1`3;NA3ׯQY6y.1_/ ߬Z:j*V#) ̍ON)*&#B' 1~_5q$u@:'gPZ&1xOSUgCK@V+#<Sm qzgfg!yRndG In3B=xu9,.c5,D;NڣXwX4łRk{Py., * `03䶛̞^Z7BTB c>.,K1vi#%w+P?+0'uwP} jmf}.>cc=1Z7ۿmfl\!Xux@BUkmkFXF2\$d )})l[[uKL#V%Ty㿵Rק;(t2i0ܣEeRJI,1#$MhvJIh ,aWc=p3ilJo6e7};*v=O[vQ$Qr~Ձqkw7X5KoJ0 ]̣@w RE8!EX(89& ;w c_7(9D;{R"rH䳲rGr}}#t$ 1TaUG8dZ,n`[_'`#f;CeYqU8U'N Qnv# <H zqeԅµ[](*T0!CHG ^n`1qap5W]A/d)id4 P1BIZ>K-0vtdV*d:.4RZڋrw Knqsx!msjh2G*>w*TpF2FH☔Vo)Xĝ` L3@cD:CyH308'9LSbV`0,gh-pA ~gT,lݸ@f5/,n+?gmp'nE!e`S<%XNHe%1y'9uCs,?:(`٦4ŦuXH`w*spxj̐M[zʃӿNWm lVZ(؁(3!l2So庾๝ضk 6OZ##U?b ܇SܟcYgM"ؕ9!6:3r z=R$`2SZ $du]0<HPO8*xeV#.IUŽ8 3)cBU8LTB@>@-c ʻx,H=-Li5O2Ua8$b/̢XO8k]GVv}\GC,`WnTi] L-1ĎNb=Koƴ#ǽ! 6fHpv0N;(z`P^~HȲ`?БծU.G22( M$W BsS8`U ^%}Ȅ4L*xhu^VP I :A9sw?nW6A5ꈀDYI8h'QWBnNj|;:ϭ鱺p NF"hZ]5mgr#,32p6 Fh𶣢æ]KeYJA[@vLj9ei-B{x\y&hiqWsq *}y*-JgHn'nRG=qTq,:cT=GN38KnoGej ``d+8ZN[vdB \T`1vvxEњXl ii,po p1sgҶgx? t%2n,3_ӯ$Ey,tA嘠wǦ5*&q3x{rI+FE[KHd L0VŒ/%\ ֫u%j֐Z$n‘3>pfUr7}rAVԢn EmtJLcXI*Y p 8v2kFF. 1c%69HSHhr@J5Ϩ]\i #[ȷn"(‚rA\UצMsC@)lܓ5W7 %C4*P Ts1ZgCo 21HĆ2sCv0H rN_QQI, 4 zNuؤ6fw I$:qysqͼK]¼b1X[tEQDsv.Ÿw`an)+lcC =[_(čEhk[O0ġmݒ8玾OϦI.xd,FFՕX$RBYq:U$|8q43j,r?+-#գArd&%%iwgM8Rp@' AkЌ_8~22N=TcUEdzT[7\)''jkG2^%R{7ˑ@=x T%Hϡ \R )l0FnөbʒoSu(#ĠM5Hef$q$gHt#UoM :Qtz07_VlswB4j+2##<@"+Ԋ1 |z`rNƮNAbVV]+N{k'E @=3O'jiu{tp+LNBY >@JZԂsz\eibXɲ\+zk-"]$ ǎY@S ^8֜`t'N'RcJ(xKH1F($mA8FI y 55(a>ӕ *l79 Jkkh]1F*BX)ZѸ)9]Jw =1ڪΓX۴H#UcN1 gWciX誸 1LwB3PH#ƕPg6crp3` dr;I*D.щWPJ%r^) q"'+"L)#Z[e (GTm qp9Ll"\c=+ ֲ̾K1 FI|zf @Mgi dx$ 2z:UXKB\#RXNz*~R>br9=? clI+OOʣa8pt8lO(v,p }Hd{dR$:(|ddg qB&&ߌn#zQ)pb *IO2q-x vT(Q{9>sĀNNyҀʩ*諌Ϊ_5[y+ a< $bT U FHHZEe} A-9GҍOZC&T/{f w2|' /sUuK8,L$$4gI5iK(nC*Fʋ0R`q=k.{6J K!* 89զ+}> VhcJ cHe$ wַK@Ã"F oJueky^1*D `IaAAbXZ*OpH1/OI@!fڃ$QǨ<6rJb.@տ$Rx{RiVD21\In$PNN1rI#v:X`S;ieclq׶j&=H,m[X?uߍ߀E4%fjX CnGnXw#Ҵ"4Mkr*u8zRAf,441jA!@ZӛUo V д!xʜۗ r돮A{ s$m4ıH%(;1dzVs֙&1& ={R:{{$ ,.$xVucW2!(Kۇ#< CKpP FxUҷ.i[ #g`ܐO]nRY!w2|Wj֓Gn4*!Bٗ9Y/&“NM=0e<Cc`3%E C-רsUk Č&#kˌ ry݌E*d 9;W'5,{Oʹ^K `uI02i60:%2HV IkЦ^5ݥPpAY )XٳA@r15kWfmatB,)- `p`2@5NA eд@HFcpzm0sknw&[tiVDHrF@W%Ď*йd Ԝ`38gZ=Cr}MY$ C|cpg֥#foi)=6p$+#28Rrxzĥ*FQE4bPiWqm&I@v3=0yC@F@`c*==mqgֹiF&%dX@A n<1I22; 38===q֩delȊ:p9c1 2)IW\9s{SI!]0J;"xPI9ۧJfCTypE*'ȡH,H FB.cIs=3ˆ(qe@ =3$)+dt# ȼaʂFpz5gY`LOqZX74=Hd5A*ힵSy,Z\ejOo#jH(<@TY< JE8i <ݣYU~`0 3֯Vui{h^23^EƑxS.GdFy!rˌ8V\ӡ ٚ;=V!!Sk~8@TA4 @v>aw\G Ye @X$sU ")J)[ӆ-eG\q󁑚bdR3x/tF*(48b:>jޗč{Hx-:T3Y,C9;cuIwRMW+]e( f6=#(nR?ꋸn.Lq|ďÊ]X\^J}MĪhdy#JU,<Ѕ<ƀ09'r1pQYxq@$Z\g=CcxLUϲm`]m N#_i`# Һ!dx9 uj-1B]  'Ȓ70,Ok(P[{ ;pAl(vj*N_֋whnIHd20`G-UMkly@uNGs!mPZOO={<\hnWz>ך9Blz#4b#FҸēHY8 }nOr ԆsxEl渴as1< I,y=l֥rв$e>TdxĎ oYc5,(od۶}h\P0z\vڼ >%L60'׆?VM;sj,[mQ`V)%@ rΪ=H|g'=oJWD`lXivjz[$t8`bK=v,һǻHFHFBXE*3zU]teE8 y1`RrrF'f.41[Ac$ ``pH=GJPO<"Q+nOX6@5{n+W;Gv\jԼFXwU]Q${8\ޕx#9ϧZl;M >F9uI5* qCx@i1<`{uFkux 1pF0H9}\ۢޠH%V]G-.ãipXnԛ-3">}&M#MUmE;;01Gx {Uuh*ɖRvAZӽnl&[cY,hSI;Fц)cif|c 2^0L0#&oN<=F_*˹b3<I$`viC jw9\ ,&FG=܊ج{2|;x\[sڜuD6z_S5?6{QȒ(%O>|9nQ,Ğ;~u$m5.V;TV o`sVkT.Eis @ŲHXL=rn(GUEbjb`Y?_M`gS5kM[g5YXxQM%m`B? Ε9Oo=I6c_Z՛[i9>ric! \E;CUX,`%&(c 6d` jStϽf{cYȿ>e$"6 rexZ6,\SjړoJG*Ȯ>cSKim[uHYvg{ m˥Xy%ʻӴHL8b8VT5qyePi+N[WHsmyieg2HL/ޫ뚊HyuFҴK é,%ZɄi $Onx5mzv[Ndc< *?.x8R{5{usأh[@BF}Q f:k};OORbG8pxK .gaS(a,'o8o[nojq-̶Ϊ@qՉYN&ihF $@'&hX %&NhH Ĭ[.A~Ӿ7n !B4W u> a0dyi5fJGH.FPvAZ46cl-Cc,sЕq I- |=d"4!J/XI>OΫzê\jeb7p|xN~#CpQ7hn RGp ǽ[7l _Y$ڤsyH?6rNA\~ҳ6X:*Ը8!?2:WR+)7Wj1G>7 e98w%>@]p8i хΎb^SN©THmYc ʤ ;_Man- NH]}l_Ru&<>#%yPҭId:֋s2,̸5i%C JVg߹NH9tijG1w>v #&dχA}@rGI/<&PĮ"SZZڇ3yc)kHc0˸rlTAw-wkBZG3(e'!Vq}W3dfב.#LΑ \iF[iLvr 8}#%}Fo鲕[Qh21<1I9Ƥl|D<#0e* ݲN5kuc+[ 0h,sLҵ\"\ąe%q'ơ)iGs>i߼-s A # 9rh:2}E}q]YH"u mP#O)v;k1kJ~gk *(uPZϝ`Ge,(+/$&`t׊Q:MsL*Nɸ9Q̻ğ\A&~9ukY.t"F@\dۚi}GgRFA'FT:F( kE&@cOf~RkVc)IB;#vxs ?ٚqkةYK,4p2 GZF(acmU]@67gs=?nͦ^dkSdl+#\v8Kg&5Ab̧n~y'.XMlEf! $p:qxxzI?N"0KKr2x[t#zkfafUb{Lggp83Zš~P=k6Q7p34iP 9$?E=SOI u {RN{ ܼˠl}MO>º[!ѴLu#?HT/cI&qJ@m7woi 0ecq9΃sgk& h__i R{X 11;r iQ9kؐ`3IjF%twdHQXgЁZmCum>28~_M^M`i YnehR@Uvȡ9犹-#(h)0$qǜ>"Df4s>be;b GW "x ޙipР6! d䞃gvg[iv2 )szÊ}ϊ[Ɔ{Fj.dH,9+`!|oTƕo=ՕطniT#.09Aj4'kw.YP8e 99$DЬ̒̋8eTD4av_D6ex'@RYC 'WߊӸAo,$q+fG$.־lᶎ![mNTǜ_QBvLOk9|Gboc2څhZPl_S} ^ӯ im\GhX( J{hgI5uPX\K Ʌ(J6RB Bit߲ߵ}O|۾e 9ݜ{V\Y3nNbXYe@6BVm{%x$r- 3(jiJa#n-ˍĀnsԕ構WH[#@a! Ã+3ֵ8rd!YR7bPp=x#V=BLQ x#BT #_뫥+:&q_8NF3EmjLҼr6#q8 x5b^,>ȓ,Kю`3H?ϥ2/iR*Ʈ p 0v%H 4fqkmlv_0NUsyZLRCTլ%( i.T8́~9 4Fq@\*19Oi'Mӡccp Hq541uwfp[O 5 g 8#]FdkhniUJ'c4jWU"Gbp 8|SQiZOY63~9E!EŕҖ4V*8`w(K Ҭ8!A!goun /w:c6 %2xl)rI`c'$1犧{(ĉo:鴝c\c0Rܬ0{%}ȊâQ퇓5l1w+i=՛۬PM$1 8'J$V2LC,!Hc4:.зJ 2 N16} 7) ¸uMHiR{U+K{avݾEUh$1 4]hw`UżU5@$du֚25 :C֥T0YKP Tpis0Х:{(Kggf^i2ͮk]OP\+H\+jmkN2,PK;Kp6 铏s:rrH,Q4n3 ߑh3öWz}ג,)6?Y%d=r sLk%hJs4xAm=9Y.hX`d 8i6 icִnH!hyn@~wWwYn0Z'(wFzds>)c Mٍ6+#qR.M<G7Ȟ[S͘b2_,\gХҰy?$G&0;dףM4p 31 O*+KkK{YKyh~ y&Fҭ2K dxy# [Ŏ\Үm[uڲB߼ ?|qzWQiu =,LH H?~ea%w1/®pdoAyOWc}I5yhIyK;MϝIUJ F~Kk.[!mc{+0CsМWg+Q4h 31(I*+k{ck t˗GrmX $S䂧 uGiVZqũ[%qã}Gj-t am\N#v[lXg8$M% ;g."sS j* cH=k{}:VUY죾MUylup5HU{iʲAHPł<O dۺYL4WfIxqZ⓳z _QJ&Qb J(L)sE(QABE(ER-6u;hWk`9=s9Z[~Lkۋn:$I4QNeYأPV @>úPAQU󀫻j8QEV-k&,^k@lI cFQUBeVd|\=w36z(%O DWv˦H$:~r2D0jS}(" A ~o*<{/E.vUD]1DPU0ۇNz/t`&kD )2Lg>`6&_ J Ẕ345'8눓>mݻf L)lض*00:䢟; "4yL>6L$0.$eq"m,l}B#Fz(3x~-RfƊ.˜NIG^dxNxluUIrۂ)ɢ4kz؊.,q1gH zPW)Kt:'$*lr[QG3Yaiv̰ #;8i sU EѴ9 K>K;]Ա;A8#4QOFCx:今KHHK4aDqlGR}Ninw%Ȯ`2H9w`}9 )"wh.gPhY$`PۻX:Z~dpyZϝu9)`0 Z(gR1gs Eu dMBAfV-zƍusa+ Oaq ̍3* ~FG8Rz ö|G '$cpZrXG޶Oa^M8Re[ ve}袛kxm&6Z?i2ǐ4GBNҼGlPXj0pHʆYA0 *_) fi$&.PP @z #1k7WDIKRKB}qRكؿugiI&H:ˇ YجT|Gj}gidV&"4Jld:eFp%>7G:d @8phQEb,1ERRb("mPbQE QE ?JFIFHHC  %# , #&')*)-0-(0%()(C  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((H" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?D-W וcѹ3LY܀2I8+YQKTXVE#iAsd_JؒwKGxY?\yr達ˮxqT*l临%hU%$$ /p]I&mvPqO¶[ .ykVb&<{~BĮG9I8'=*)yֹa5iK #jYv8)a/*,oa,>Dj ȵi6;+ F$[ }8+ qL*y1bsډmudԆA~?OT3@lna!b,>eO Ar:e*e#'wi݀F]s7W6Z hVP" CR[0 l@\Wd&&&vIsh%Q:}N,I InJ@ zq_,PO ޞ-d- )`OOzicԉI ~Vt.a+;"~?Ґ) uҮ&g0:>ϴg$H:".-b Ы <zQo ZHDq4\g )GYat&-H+݃v e Y)$=J$y Z`-ӂ2sx4r)˭\,ʋ.$dǪZb |z+YЦI GȮT8%n7 V_lXHGZK@Lɓ^Kh8ǩ B=g"@[ F)uܠ;uY“Ý?ywTYb-R2X63s,jU7@NzO5(Q6tǯQd9Il-n\c뻎|D8@z y[Gn ;ztjAdOlqM$٘ F|K!7|w_SbCOƸgװŒj#2G2F[Tl(b3S:܋畬=*H }nx:|`cũOpD Qrt+PѶ:p5Ιmmc6H p9AĎƦX K{U,qrw}' I mfJ:srHןa7ԯ_a͊p~v#"K}@̄FAu s*?Re!~`rKA9ʟ@e fuQO K3Ϸ[JOc(ˠV2:TzsA4jlPSS_QԀ,a 5/ƮOZd0XڴIUd Z-Dw%#+9“qh%Y1ݚTڧcr cׅcSP[F(J 0[j28#:m'N qkJ.X/:ez~YQYcHԑ@l\mbc!qQdکSDs|v-8;% R r ow0 2*i#$d8qSqI\IMBPg#k!Jaɬnv>CIa{`H?13cȮ0w Aci"$TcOUu-l_LqE ' .;Eg[Ǣ9J\x^𭕤l| ΃ G<:j(M^u$KjE, #U6"PӏŠ҅>8ڗgUb1_]E0vpQI8G|dd1\,&m9"͞T1lpv @989Ȭ/v1JHK]%Az=i/D\ oZ&+jǩgbBw8q#sgA:6|ڷV`3cǦA%7yE=$QysD{[NNh.ܐXHH6"=*lQ^)JՏ,zPcRO$_/ow$# iHI-%7Y '$a뜒Onvu}b܍ ";Q*B-/y#|®; }۶sl%bFp $sSC )Uw.$(xrGJkiӭݬ> pT[m6ѷc^sA#29e?(3_R`8W:Wn^pTQ]v$"5mi*H`AOLu'4R0 q4\v(OV <Q)D:tHr[ N2I1F]܏6@I[סUuք!,XVRх- 3}k[Ṕ\KB0#s@䃻$$v@y"R$2RI0nrI=*>dg y2E+RXw#=Nr3W{O[2"GN:OlmAkK `p*R۲c뺵0(Zsra{n,X2^3ì?Ch+m%`&A^խ=4=1R˱Ag'Xe|R)_jBҕ>lO>jEBX߃ҋ VtK\[ȤpJϚS0A%էOfƄ?]qd@wH8-ܟ}N{X,wvT(<wZZ m"Rۼxv:A0A]aULqҊM C޳n`ϝ)?VjZ3c2@ *f@G /k=a I BQzt֮Kx#s5[$Z< 6Gl`0@'R/Zs,Wش#uqݲ%5<;mkX_*zDgOXGmx{Ջkj63^2H V8np p$]SG$G9 =H١1QGN;8"CUO#U,(t54Te_E<+g'|/ wʾW/V ޝڤv*y4 ]HWڀEcRG,3zfш/te# "Oߘw;_gvh꤂F\d{KZ61-Ț݁OƩB2X Α`˷9IosP]DH@K{zՂ'Gu=}y6dӜPA FU5$Uݾԡ3mݠ>YceDZ}iV1%K kYb*0X$ޙ8OMf,w.䈂yp:+ -HX%=;o_ίv[kl N gqjWƍY#НkTb䜓ҞASFAEyi ϋcɵʲKlL)^kчTV+' tAXw@%2N2~0QoH?O"o5?$-ImR9 {x(ȃ3(8ŁӶS*9Dѵ9AT;c*c ]^UZ0g1 29opހln;Radsv̭ T!2C@#߂gԡIXWH'}:Um:t-@HY9SáҚ5 x4ŹH2v,@< QJnm*';ۯ^Kx#}oVk|ŘByo F2NMЫFXVH)YeaA=J.#2Hnqb\I9=s LJo淸;%0P2ܿ0 ]ťsN%$\Vr+}vݣ/-c1V>BA,YG\Fw25b Tև#fL\x):dբt[yGYS3mbГH輼+0ZdC npU@qCxYd >M2XCs(sIʼnt|YnPuQ;c^u?ᔄ] dr|T4jxR" @R錌9⊵vvFH <#}#kƧ.\b]kֱ|f`)*Mv3P/nHrH"QBl1$f_Sj O^A-2\\z-ѭViLd0,+9\t]aK\8lcyuw ` aG/ *~`A+35^Ol ެo^VĠ"5PH!T>[̏ G6U`#QIUIt[Ȱ%'n!S)b֓fcN;fB35h\2$,$*F;%fۆx8nup =sO;N/>k{s`.VNVQڴ}J=Tu[hFGEsDrpOa}xpFy`WXRpOTy1pJO=)vs;TLR;"\`*}y@Au'?ZAusa,VFh)V 22 W,˯[S Sdm4!"iOጄ]%'V%܁Ony]a`H,UNPFd?=*Z[ȷ/7I1ZA9')6cs׽)SOx-_AuR#D Y[Av[/H(tRUp99#:fk*+%ǝ $j[?n*}Dd%׈bXi d3$D~*G֒[մyR]^4;ZX?}p 8րGJY5!#H/h `prF2|c" Cw YIal6#sXvHfM;p=첓0*߇KoHdU/?(1@èy#^gPaLc%{g1(fzDqBU-yTX,Ŭ6#F#dsNB;mb#$D6U3] 1Hb Frp@=;h;Gy DTZt>[0ALBmem3"@_ xuDz+Q=k9A ! st=8[AE]N00Sۂ,з ~]$x>cqE'SJYau>~cj)GEڵڢ {i#U'bhv X2IB--fAsIY@ܠg¸XGeqh<@C.H=Hɮhp[DĒ'OŬn Hq@=9RB==~m>lna( V_\)vdlQ0:Oΰ4|"+]T7r kq`Ĺ*01JOQa2Tpsf>ߓcU2 Hg;}cTD7D2vҩsj/Я|ܖB&&fV.=@|V$.#YmBr<$Vf.Wqiŭݏ7Aq Q;'լ,x eǙ"Vv=뜓:끢h"p&ctVsمmxrvV , TqkR-8 O#8'4AffMk[V}SJ!FDjzorHZҮ~iaxmA*lR DAt\v?Zm5Pho^8nbW+\0-ﯭ0A䜌ڨAI+&ʿG͆sPk4[Pp73Fbr9yO^Xc59F~q+(ܟ͎ k~<`um|\[D݌ 6p#, kvNDPV"uR ` =(H/wb&9XDD.𒫓׌w*Jv"2|@&ݭS-3$cVF'*1aNy?׌Ȗt^fZOHe1j*#֊dڲM3$ WiUְ> ?&\t#n[5mⴵ6Qr@BcKDu( BJ$9#/z+WHbr*@9[lK=,JD,C3oKlFd$Z:inDʬ( dcֹohh-k1m* M [ぎz+k+x# 0R8$~'vGbu"QRw)=GQIbI;ҹzZIt1m; E\ cnrkd4;!;NY1|r2Bf!{B udϱtHcUlOqA KZ@hvYi>:؛[ 8[SA%r7G!sRuWv{pAi& A$zV*Kl隔.JpO\0v,7cgoͶ5' hf=9rNx1n4&Hvq r#<%G=CGﺘo'`8$H䁌A_R[ V!|*=p sp\In9)z.GLvR 4DJ]e XeHՏ)d[+51ڛHi*<piqKB*F/Z3(@comlmy.IW>hrq`cғ[:+\nȉOOq+W^5;?%x]eT\;u Bڈr5㺅9*C{֖{% ݘa)R@2z 2)#cL TI[j(,{2OYR@DBLgfⶳwy02T:Sm=ϡI]y6z4HyKq$!'PO=jx~G/H/jy\0XNz+Xjl(ыFm4~!pq@qfLhu$mnx$D3ڛ'rk_-nv)D+jH5Q-3DIX]dRA#+ү|?mF;x G ]6@F$N0OWAnan^ITHX%>n$l/uIV-V-t$I/ mRݞLI8i`inV21#;fCӭm/Ulγ4^a$fg]B5\k؎3FF+Œrs|,V nN8q d :9=:TأZšE:o69e[T8 APxj3LB ,aCy$ہ`Dʥ@PN3@=OwV-=ޑ]jvĩGO* q@Ǡ+LP6<`#:v4 lN1DH`{Z,ryd$(F9#(_UyF} r1*S+66Ғ=mvc, VaǸ-<ݏúDWp$wѺ iQ@zԚ%<ׁ .N@l`"y$d"dr8cXaXTAwf8bI?RI=`MC(F'C";=C X3N@ֶx*QHǵQx?٨#) @QppGJkķ3{Xǹ,85QmՓ+ԶZҠuCq P+ ZbMVId]"cF0N@p9"j{h&yVfqU#҉Mq{K]a#ś[«(B O+2HE\[ cU`vA m8byW⻧Ú$vŎ`Cxsa&𗏥c JFc1=hmjej+{H-测7ay 4; [S{Yn6"xh<MjmIxĐAt)Xܦ ./pH=9ؽTĹr<bP+9Um(֗vf'$ x"lWX*]Pl2Ͽ:/jڴ3[d X00qV6Z[T[[&˼Xcͦ1$w~^[6`8Pzkuz,W3wA $B$ @3?6ܝڹ 8"fK&>. A9 V8.;sYf R#i l/zVͽfk(ݠՃ5|%ԫva ؀ mKLo_2'g)FdܡsT ӧJ$Iex/ 8yd;Xm[h-*:󰃹AڵN. N98x-zf;a7v g8kMzS.ํeAцCBL;ko}+ŷ#7"X aMAP9;ֵk6w,I2¬I9$k_}oH1EكA-H*WN-HU$`m.̠YOo)氛I{+N#f918eH8nTViUI8G,6@#?xd{TV9I"tEeNTCqe8s{zEv8%I$3&7nrT6Gx[L%I'p[X*vG@k^{uxL<]rqnly 嗌ȚdI8AecLU%b^ѵΪL |g[Ff2B{ϴ4P#$g5+LFRql\`sxVM, 8¨*[ZG]&р0ҹZ'|ovKqt@bƧ#v5C' "[BTޅl~$?QH#ϸʞ{ֱ[iҵvQ$^ f8A ;#3ZTmTuK3-qhĨ,JhIv ="Y_N]dA4+g ^OA.emi 6Cg$5-*< }F+̑nV g׭uM"x L_3t+ )nKl["[IqnCt`i>մf!%q#Dv( @'jM9y!"d4*$\K89@8i0iZ\vD+-@,K` fj BX!;9 ,Hq2GOjZҦkvʍD[v'\*]H}Ta.eCcʲ %bAI'c֝jWZuVyEɂ%W uDQBoE?=->ݻKc4'v7/W 3#f= ʪy@IDln %jq$>~,tg3p<0@O˒R7ZW4C,L1 Iqt3t"^\Fgžx"=mû:`Hc clJDC !e5cFPpqEvj^;"& @ =6 Dc =)' ihIFg(ߨv$=o\;Y2`9oH20 vy: [ETP(*R4P7I!A܊IE{i>e@%YX0` 0A x5XY{a\w GЉCG |F3]pmjrllOZgЪP~k.k+^ծ,D{S,0|X`W*9$FDKW$qzTti,3j&4aج $y9S]lt?LVԳB@2\ `pMYf/aqXi1P ) 'GA{w{c,M,P*n0(c<rG#:eZ.k¯3T n,A#[ ;󺀦wQ1ԁq=6i-Zn"o0 $sySi.aqZYA899\v1<]o,7@@I. lŧxoKqM+5ц8m#\(l17@'@c"$JV%TRwmQO_Zj?`/hL®<tgbMpm!k44uvz wp)ss3\+@Y쎟Ad fdfoRXO\چ J6)xTCTCXVRZ^A SٔAA Ƽ~f:Ż(rG |ԀqcҰڋjtiNz_v8hKa%:̹;H@V`PAI7 Nho^ԛF{yԊ2$} f-? 3KbWCwfx2s%}sZp[A ~\Pƨ3U`OjiA E#pӾdq )IfG&_&m2F=s?_JӦO4p@"G jYUP:O{v2:Mڣ@Pf5QĄ䁎g9|EpdKc9ݙ`NU}RrGolS9$U?owUMSOd̴дE(vOQp$vƳ^>Q\H2Q #w' ]ڜ(1bA_02xŌ'A;Vq0/FeU?g#W{tVpRqrOeW$W?KgH6`M?C]œHp67 'ۡ-Bi4lQTI O&lSzov%̡dr.M GŽπ5l ڬ6,U2{``l`T|H0@32O+kumg#Q:ȸmc玘ⴎsdcW.bJ =֓%Ͳ\ZK*:9A^i~ȖNn2&eeWq;o#ܫO\ eX|1@3m]-FTZ YDy` [octM nu"o.:)ǘYzMk8` 2 Ѩ mTf\ V+KKhDK2&ҮC gK}m)Xҍ0cwnU#٭ ;N&n=;?!UWtk4`$6c±k{a vMkk]Zxl PYFH ewOu[-Q 6`]̣6P)n ([m;[ LPq+OVt K"F#+1##`tEU ƽjΙdY㪒22zd_X[Px^NXX("p3$ټ7I$07]H @A[=vOJӻ iX2`nNޔ-kCJV;O׷m y p a[H xFbwN]Bd{&1VXw`G=I3IR14?ǥ]ٹk!)NvP cQ7fkE}'Z汼:]VRkǎ#G#ucJlmO {TzT8V% z@0u?o99*j8aF؞O {t;7a[…vl-5ƚ5}*[&022z ؅9$xH#`g ^ FTI3Ǚ!.?!5}FthCBג.TG =#z**"UBP;Vnb6&y1n%<3 @{?Zm`KRVb p=jY%7LqH?;5^.bYEȝVd+POʼu'J,i›֙<[A$,pƥ*q4V<ȱ,:Mbs{M27mH$qTs ,PMN7$Zz8ȒAjcO`⡚12rz?#NfneNyFs]u;5N+|y# &s:(N&F]u Azz? )o lgSן^\ў3-je|bIl8ׂ8;586,זDxNИ[rN@DPFN}fh|! C6k0|`OtHahrpyɇh#,73':}>KdKȻ,QI!C،g`n IYqt#$>MxWH*Udp@仵R@0N51S Xg8TDHlf9f%Oy { ϩ=ԧDR$ 1m1+`q88bK_QRV1,ѨyY%*'8*+7ZOꛂn.q+ D8 JH9w%t14ءĈ0**e䒿O\WRYΏq_j[p]A00 Qڨ:m7QD[ۂK wM +ɒ !v;Fp\Ƒ5"M*RʥUofH<~R01'}-ơc[u `,76<k[]kGks$V%=H9=Јl1ESaJc둟dk6z^͜i&XmU炄0n ܤh Qeikmm qHIuUrG%INIFȥT ǥA][!<p9e8#ԩp T %I p vQe c$UVԩI0O$־^k,sd3hL.B9 *]6+d0U 7z*z9?Έtp șea ^x*8bJ ~H ?g}9{X71R=ʓ޵2+"~ǯ $8f8e8`I09>9 #9SfP2Cy]cA}!<0iB$sՐvHx؟*PC=f[W'p T֠[;ʷn#nN (銂ifoۤʀyZ6R~u:+b_1NARd7rs߷;_h0l;>tR ##zJjMŔqzزdA ͏]?JAm7Bw,PI'~(;ĵMpcA`HBl+\vGcڟAu52uנ֤# wzQ LŊ;GiHG}sJݰܞFH0G?18Ā974+q0A53l[np}qkK?ڷҮ`PcR 4leƓWc] &'"/zy,svZ3E 3 ګd!c {9$RUrINӐG49[d;pڄF}xàTI!80qcQL$[<Ζv$(4Go3qF ;1 aH!\,z\pO<+"IԓɳVEm.{H{)g'Y#+ߝەF$Sޙ(ܸ ;}qi(uD%'+ l221 0 "6򠎤{`:Ӛh&7#_@\("H_qePy0sEjZ!_Cuo0ks_LEqһ+\pz?qϵ2ntσbyp>q"%x;eǖYܜ|ExG ܈r^kgt $$7p@A+9"53Lr@9#jCҳ[QZ3 :A;ϰ\6X[/ڴrG$#p*8OZk AF` EgN3Bt/[4Z mX,BA$(kHC@yU˴2t*2qO ֵ,VZ ox%f8iG g (($v.RTz_CMź\ܲ>9L߾x#i7qcB*6zmOn)K$k931ezf[u.&]>ĸ92?=Zֵ[ +ь͐?+ggR L-RŰVi}heۂc 8 AM`6=C92ŝKgnG;@H}}yi]1+;~X,F0O'[aiuƣuѮeH?ynJ9SRpA$RAqލ[Dh;"e:rN'IF89{QE-܌SsGq9k\.2[]+ S9Y Ur d+q6>{og}vNlxR8 ؿjFrJf!-LpLGcOj_"4weVdcߜmQܟ@HavWPmPG*ۑ1\S lKB5f,L)LAnO;2tk_iq\'[xĠኌ֒W Z,>K)qGҟ^.xe_e8~)Iq0?QUd Xd{~N[/[ޙ S P=[pOY-ART`7ц9SʚҤRemRCK1ITQeR>ifM`@]GEa_+@Oی{ vш6yUd]Mj_V~~S9x{\Fx^:1`A?Ґ%$ FkWѰgs[yj688mXnm[{=AIy2[1* 9k-% n µdb p8Y}#M,يyp([ƤJU89-Fq*@A^HsHfln3]\5 :Ċ%x@=Os?5(|ϩyXGmHlH %E$e$:ZI&Q-]5>ʄǾЋK٫oV[ۨXbEv 0*)2;SOҧp۴9=V`dpN@Τ W-#\Wt($'>'Շ(s^2rOk7K׍̧i]pqӚh :M&̳L$vH,d#O(Omf&ПCF8$rN潑9[lR#qw"|4+e{B $~?UA15S~.2C][1Qz󎸪Lox\q}r?+QU$cK;#?7gO?nGuYr/&@H`L?tU\^6 ) '\c[*xhnsqetqg% PE߃+Ssusݝ [Jqpx}U`b[ xPagIpYFLh7ܸE zB~U[`N dQwXqcZ@Nx:GqӟO]K) >QORO=Ύkvqg<̣p90W$ہP#zqP95Ze<G]82̢7kyH'=ldn cfLLzc 2fQ )]%[)tW5 ax$ UCxrPm4W609鴐DwVR X $Y'X&2; )RE+(Ry#8l =3`6gGVbP ۆtySqRYjv\D`'-%wh]&%H0# b+zt]Qt$Yǎ# eϷ,3wMjlBFc F@!>Vw㲋Q. !G-1 sEj U9F{@y=1qס* 22̽j'NX9Ӓ?*kHn4%MyHcS袯oZopZ&o @)9!WQMjz pyr8),D Tc5W;a<6s9ZF###trO |ۭj0;VS*∉߷MRTg\B{* ¯rxi* qla9$'0035GOgBxHXB0bOÙ8fl)vI;} [u#h ҦAm˂XwhlhU]7Mя AXZMTg;bZFՙ;V~~ ;C"Z(NV%<I {懱;!" d²籷EA-Èmc\I `z*ߟ+ӦJd>}VQ !uǰ$UM+M[ W͒GFrO${c-\m $6ݡ[y'9=O?|^2Jq:WQY۴ FbNI,uqp8uxbBD6vCÜoQ^Q6 olIaGLtэ$n(a8=N%D"4 $q{})Xfߛ9*rn8*Q#eJkO1krFvŲcc}:Gv9YHYC8>-XɐA 9'r~ʮD 8$T©00z`z翵\<>Ml/:cxLid"].1䟽霎˃G>ѯd\2$];%z#7. i!H)BBb8ϷrzY[='VAu{3hE˞$c9M(`ɥ[y6RO~Zmh;s|wx쬯cmxi m<,=8#Y6vphyx5ܘ /!~18_Y]>hwUmBh1=\pl^c UD`+ Hx.$7:c [V1YvJ :5}3#,[V#vFW<@#=W1I n1HC X׃bWUrJpXnU)X.INMuA rF HB3KgCF:fCun!|P=A5r4Lq{AYZd߮/EN@NOvHWId6:Վō9;~gi8F{wLHIPe Tn{Z)"V ϧ=P=GYS vx[_K9Y6?#)_ j@ʀO;{X2Õ%\'k5(H[A #i9*7qyθ010rHciGDHQfc?$JƵ`ČGRAҲZEb#IADBR5,zI2o #aþGjvhqkDxn p{REgj.\y @X*}{[O=P# n8UƇXx-fb䑎$ R7Io =y^ǒ:SjkuTڪȭ;ij0rvli:!`>b8MVȕeQ'8?ƙlU*/ O“O_G{}s# qZG=yzRoӭij%K<zj\G78 mԎV6 IzT. QIǒ@-az\ZHY={uUVu H'^*70n`1Q9cF8dˀ b~ScG& ta_,:|u 8myqج& \0|l`=^3X}׈Irm9_As>7;lC)Rl8,z9d!7Bd_x|ˌ$,lq!8`բTށ|5ذ%62,Vwbǟ,4'Giijiڈ^Q4F2xϱ RjWzLuQΙ!P5p"p[qh,rltBAzP[ fgYmY> c Z,AV3a3m#ԭtRލFA!x! k?؆[qe-M c>hM4&: vzdh8%FEf3*9#3RinH%0^BG"ݍ2r%m"vxɔ(t.A+eAR@essTPy:oylky&UV&bAz5ѝs8’cV4H>$n\ ?$ ~%[[32+F FwcJidԂgS37)#T٭u5\)!\l ?^qW.c)]s3GB*|s 7/Bq,q޳ 7m t~*@ܽd9p G{Bj!|ĜܞFNqѕo%ב?܉B֙!,{2I3)(큟Sq(놑B?ɬS5=(sg,3n{ZKcn%"H$r?eV!n\AZn$! 6nq*y,b+ Nv b+{ ;%>mp 7$We*p3ߝO̗lXΩ9VڡNS,OҒVWVvv2O=I''&o/}V=YK(T*M58(G<`X9qnᱍLBC-+z(?'i4#5K!QECz2},dS-[cY@+#;Pv2O' vla)088}2R3 jeKgqAV%WhDʮFa׸6J;`"^FTrOt=F) )Sק^?³Q{ $$Τɓg#J) efVla#ʩ#Z (5B6@8ҨEm?KC;\^w\I9tQ0>qbTUf8pHQ,~dNw)]pGlڣd>w`;t۟Z (=|) t8$t@ʼn+}=~`K 6nr:P c<AHۈ 01Rf@b2ҡX".XHq #ucOG mJn3ޠ, k˄y68?uLVmFWI^ ~U8@sӳ^yೃͺ#OaurKuCy-x1 BbM?MEĎ]H6 /'rBAFJ29 k07nt#bdnxAwY_@7d:EW𭵽֗$no$yE5#4(/fg zqx<> 2Q%L#-A6nOڹwV1I!6:9G:T+_A<߹!@۳ٻ#Y10S|S۸Zᧄw+Ap-c&W,cɒ\8Cݝkdc8F8*ADH, Ϲ5Nf+LN8#$rpq pK9?J˩i,wRUc8=NcBBfq##Ns\=ت2YqɫQFZ=v mQ:^" jsŜC`~ӽ8).,l<[leعeVb#2F?w& $ &խ(-MZ‚#1 v;b`uSsOv`mcMTn-؝s!d\@#ɫ;SԮ/!T ieI*rq~P9Dz صR#G.tTIaжH$`#fy4[6\8*䂹hLqV-n v,^ myH ЕwуDv4=Ve( .b2@`Oj{H`0ƲFw߭,ѱ8lv:RQ}`O}\z* H`*ѲYFHVᛔ4ŐH\؁wr zݴm_1dQ202A< 5kYWV'O({2[3v ;g 7 U=J5tco86@-Ŝko?0=jwL: A N~tnbamv.#u#qH<Nz&o[rѪi}G$ ȟ}# t^$%fBqs"v*0rQAk GniF$z% :vuLXePBn#= EDLJC)ȃX0C7>&a#0lA]nԴMXw/o >t8.0C. @:tuSHlSQY#;cJiVצ;԰bomĭ`T|I1{_Ȫj:P{6UѵMJQ< !($*2п%7(¸8'SKtKNh%)o,w;ARH;W?M>lR87h[`r@V$d}첎r8&&w>"f: A kmS~֚\(\z:iqF3ifV(+RBÃt3;!pq? .4-#l 1B;w,|,ۂ>Osu.Q*n$ӯ@NOU'1#1〣6RN9Eӂ5!9~Kg!P_ŷ@ԓ׾qһkP73ka7`q-:]+犤K57-]H +=h~M𾒷Fm"N@`Z*&Ljn 4fzrG$vV=Ku|k!eić$:qVof)xxa7) % V^ C(pA gm9OX٘Vx3rYĒy'y}(iRL Gn\3Qx+&/!,pNĕ~k2!A#'0y>[Փ-t[@ 3D# =g$TΞǖ֐܆$\ Ӆp@RK%x8ǽgk_nfH;pH?yCNIקZ[.G@K5*^6Ay?ZghX]$u`#r~);!ԭfn #qS9 vjlۤ 8!ԜfVe (-?dŦyH-o``yW+2ʃZuKY)J s\$q,9Z A-Àw-j[x29n3'b *բuv\㉥؀2!e?3[.H6Kr0I+"2s\PeUٔ~`pUen 5QClcI~fUqHeI]Zʼn!%Rd OrG]jV,*qoL=jY `3ʱ.wyҝQ2Gqn]Izt?5y龲OPNdSÌ<0 9Zu)#iY [xt[ 6ו p d,dA|5uvQ"8ke`[95Gz _Bجl7he naI%^;k{ì&d y`['ܝHa$"\sӓJ{R-(Yu riTu~gԚu!;T+oˏ˜}?Z%vHɍRp<J#Jfʰڇ p?Ʀ k1R}F0?SBBlǐ31횳9Llu^iR2dI늛#o5R[[ ,V#yC,W`nRq*^K4ب?^69lV-ķ̰I\:ǵV]LVZ-Ó \>H 78a c?,wZeQ_ 3 H@'֨ΚeqV0\fVҹF|5y[Hɀ g(8A 8R[ £º(rLjOM%Eag+x%!@"zB=PI*]ɑ<#;YYVB dcïnS\R(Qygu[1u'@բL;u }*;՜?\βFr4~jqjXF*2pzgU 4ٰ*<oZݾG >cIyӭjHvM Uɺmۙv q>Ԋ6\ G8gڤ%u s:9t}}2K >0#f-gGKdUg"BUp +tY떰yjB?*$dP8E$6G%9,B9Oz1ÅHH@-Ji3q(55ICBdÑ^_,0rc@j={@6kI4ET+$F;eܮL2L~~xKxsSDۖuHP #(Nⵎ'G-]M-9Y|t}́TȤ|2&6y&\u .2+} tV}=a ]=3z t Oy_)T,hAĐr2ï1Utc-nhUXr8GYr]76%O!yϝAOZuKŏ|u@۔,[? qJtKuxd d<{\t=\˟OKyRYg4UJ~`{xoNkHaȿ;qxD;c Hw奣;[;Ki@*= U#kא@cuåGA$pt?)glpygHX}^J+Üvf. e7]Lnu:f,r$0x )(`(6A[4M(Q KRI%8 Q}wG6z$|á99%v+/&ͩRgL4@t.=<0NJ]!oF;@KLsN2y,zU~N oE- /$^m 9Æ$9#gmJ(N.`g)fPc nGo&YZ]ۋ+KIʹHd>hWR|sw:ό㿀5ŚNхP%ʀHzu>'kg#rPF1#䏺kYjW1N̰I%1 H u$Np@,':=R@Nk1,.2̨Ayn15B 2YxBѣ&d;;JpCl8F AmBOL(T~]wYk83+oKF c'#haRMí|C֚55/2[p6pA: LҼҟ2\eۜ8 8ykjka9m bJ%~3H6O]&Csxn+yr]0CAmR,rN;Clf[Doo\` 6ُ7^];ۓ#(\j3ִZ)4JI(ثYۏ:Dlq"QÒ0x1ZDXgE!obG՚ ]1!fm Vétkvydα,S!, {)#[y ĎlAhd+6o'!R#c1 5U'u|\!<c 1|Yc̬yu鐤 {5}>YF(̘ %-1? *K{絆iPb<v|EqIisp/A$rJ90$*Ƒgbch3N<ƐQ#1bY8' F}clٓvpesbC!c$B'?%AZ@ NNkmF[xE8uII1f d(܌>c*,q\L@$3/lpxU~GQ!@'.B=@ߧZ &XN7X"%ff]w݊mP!PHĒ:0`Z2}bZŽi߿ThQ~DPpE *7vjZt0$ H2F}3ڧؔGkhqw02%z,c-dž.Q Vce^pNqZ-эߑq%./bEbǀ>^Ud}+%3ë\h. C4&#NaVǨ\[7p 䲒x uL}؉cmxYa8tH]MoȞ픊:%bIe XV]O{r8ǧSdfi@BO8 i 8݅d)d_3ѳ֙-lu{d|(]AAaX+Qa'TH!<2e!5Rz~yDk1\VrbǀG[QScie&(B ܾnOSb_\9@]M+ PFT G ΚXľ2Xc,-…rp#9OJ&-w i`H @};5(n4I,KHKD72$ʃק5Z؍ :Զk#c5; і瓓E=kC!$I2I郐O֯Y-]ZZ_wfp͂H$r8+皽2y Wt*n˲eXR XUوxUgV72H] $a(G8=,N~"eOH޼C{iLՃ9X!fX;S !RD,4YQdPGE8qNMp#ҖΖ\( |+rI T1Q!PWhbMKNcJc$H%p!cW7OivmaVPT vs9* m2YxKPMOH&XWXRr3#N ^vַnĒ2bp>c霞RK`m<2$tPY$` ֏kNnV#E2v09'$լdu{F)93J2rw,mi:XSX{{YxC:o (bH$R2 IyZck%̧ppK@#lԫh]>]MDǠ Zl: AԐ`yp'M# MpÒ:=[:|Hm lp89ǩX hEᰀtTS\q PDöp d^pqw#Pq69>$e&XJm !YzrG@@Sqnk~(Iz̤UPp<_0iHJƚvr|:' AH<'s =ŴlhhSpq(晥jZvAMĒ6aԀ`Ff[ ]sPI-#Y'pS(Q9|=3IDu{c{iZiڝ]Cu|cy,$ծp/֙pe1* g%GRq޴L'\ԣkpewYg@20\=;+heàu*)Q}tHNx)Úf?,y맿>i0~;g$.w5ϖcpQ1$M:-2j6S(p@ãs &cR=\0F{-KҠCUSBLy\) N:ƕ{52L1$K,*1tQtk1K*o-! <=.VI aĻRQAppx=ְk=)p H$VЯf|QrTZpJ#R1Q >>y6 ~F%ҋz>-!'d^= Q; !hg?/(J| ݹ8C^Ac6Y5UIP. %FeRxP;jY3-V6r(-E3Pzc[+4;>O7GDRI-FN:uq6,z:)e_(+NssԖ`A.+jdYKuz U\)#+# eam>HYTHi>տ鑼)+C 1Y>3hUՋ7 GTj:ޏ .$`Nqן[ʓ$Xz(O$M?+e't!U͎X.ke-Wdlt?*=!bSOeX V8H]p LT`63. q ]cMHޥ`=:xdqwEдUAAXYd$IHr۳1c7WCVt32H?ki_XId6$B=U6BZM*mYd `8+uB41 jajUq#`pQYZ^jv+pf3'_X՚n (0=*uVy1ʐ+*`d"S;%9'2mJ^$# Y;1'H\s4*9Rk&U\f#8үCp^]8'`~5NXy%2OOjlc]{M-r!'b0@E@X3R4p7hv۶ILFVmDkhC8[)=?J̛F|MfZ)]>jC4'\:WQ1ltU@ !+I%^ȠѤ ebI=B{TI8+D\tP Ԇ*SIybO\~}3֬cR-զu&OC*r87FNr3v?Z]XIlt%iRF10{#L z]vaH\,j9@8{΂a.'q8pyjF2e6cҲRiPK!9Ļ lHN2( 9KQG{4q*(} m>Lk^mcr`' SZMF19go~ҵw0Tl 6VYK1;SoVk#U_,kK. Ed]k % Y8޼h{ weˋ=.ZwaU@=}&M"^vVyt,pLc8 X`KNceCB:F'Տv'eơs.дd-Pܞv.r = xRӰs.iY)GrN㏺śq "H-bplr?7B n\LOɤ@,)1'[!=A5fҴiZGwq!uTd@$Fv -U6:{n]AZa,QA"O V# .H+>F7gt*]r4՛oh0ȱRC\w<>{-wYиwAE%&;Ab@ ͲUU$vs`m'faUЭ4Kka憕bI$\w'(60bo-c)! rAV_i֗+\.ŮS+t%@` 6!ז7 i}ܐI9,@^@' hF\ae|#,io&Ɔq$UI8#$Z~3\H'lČaL #K=6&01` I&iF^g5ͥNCPrKnU V CY5ki_ 0+?^9Q F sR)Ҳt`~clgq\7|kPr^m$$y)s x \# JFPYXN9[ӏe ݸy\u (-OF_ I&ӢYE;[ Yp_,exN~U[u@q]1Fc]r mNFI d. wOxrx+5[ʑ' }Ӵs[iśk?i]h\DQND ['; Qyf+in)RGIE!I@wPX]sdY"ȳ;I9$ޛFzW#6HS4b1a sϥMeY[Po쥷%J\);Cq?֭krwo,Ē3ڣ9':G}6q(eP>l#rH(p)\,QѼ/.זUFqH1r|`FGCIq.dPҭw$2 s˰ |%9/=kW636 {­.3q%89юc:zmb7ULYT@GW]%s QRE^KۂH# Fڥo0f%VV`S#@e_ZsiV32J,Vo9Vr3+ծ^o/2,Yd+>IX@8ݿ#XASaI1!pʽ#w:b󵱑7o)4+݀Ի#hs{*ʹx"06Cryz|ijn+*&]0qrEk;fvbہ`5-X. c?)R8#gj+Q#Q)d$23TqtM)Ad6oa"24L BUFW$ݐ05Ў@>K*d܉sUYp3 ք+p,zhգ84 7gnp9UX-M}8tC=:c; De@T V@Nz8泹b)ڱe Nps~ clD2nbXNѸ:HJ9 ڣ / v r@$VB$cש'HeŀHA 2zuz-E%*xb\ј (9b~\^y✺]\=w2NIBè,:$*]3GK[KBBsq(`j3G$riȏr&Ҵ2F;ԩȭ[xl H(cTA&-7{}&v:uKRs$m:`w@ Wi\8b!nǎ ni *Ēv$KמmPGvj6mg9U:ΧNZ ts(k@YofmfB Pg B+0tKjė2m*2 Il^XkY]3Jr>@Gr@QK-'LyAc, #uXO4_1 jz@D$X#Xɉp ;TNnOΪx6;,Fc8l(59=Cyڷ$]qw$C#e??ax{cKôp,ڀgT@#AN6%Qs*[gyY]ɸF8ڤq~ڵus|7! p8sk7iOy,|G\CABHМg5[.m$ -t&)AfFJH8 pqR144̉?ŐK$ ҵlb2EgfI?5 ٶ~&Wt2K!rP.NHNA A4Z,Vi.݉pn8N6ÆPC)wb]"h@a 79<`唓 ۨ䉋JܨQ*KCRj -0 l|IiZA$eVi<WsӯR3-6#9a8=rzw=HK @=}Z`F M*ЄvWb!qNWpX 2FNjDvl#rrc$rs@qڥxFȜv9$=1 iPH8d>•0X#<4~M@ʦ@zeNH#qR%) mŎC rz{SUK($<a6ef!#?0!px94+\E"qāGCMLYYFTFON:wrK3B wbxzp=@;q7$v I 0&A0x<0H]x;1fo!T1ّIҌjVZh_2NӺ0A#*vfķ,3$ٶUWx={87zvtaA@db*%I9' :ڳ 7)<-1vJ'f*N6!@1 k]^ xǹEāfd</#*{KVeMM N6c>u1*7Ё2w61Jm]o$fo6H#RW($*\99Wr,eY]XHNF}AFҔYH*ڋ WiI7ER۾wb `6$;l"[0#ʛH?0?mkX&O%cf}NTgȁFi7fb9d6~-'3E5׽]u.7o Cu W(=: 1|&48L̾[F u鱨cBcr{gްVxIM_l䪟 w9"p$xFY"6# a [ (E۴c(6",h**1ޘEio$RPFF8 dgjW0)1hݱKoQgŒ3sL $.YK9,ǹ,XTt'F1݅'@p,:du.&iq1#;<*O("#٘-< Sx3ԡV|R^? _-hxM v$^O,Z0<kWnR2ɸ|WjAuem$:mK'CFYGm H`Q\Qu7vw -,ߌwO_MqI[feP$2})íe5Ժt$ I# N11>5bI+)3JV9' mC*ͦK=,{bYS\=8>i%ނ#5r#/r wcmPc_ K3MY#UxP8\pcbShVow|)Z"]962I$=<'O\irhP3'aFc$2n co.#l@6\6NђUrH*IsU#&`Qc Jq}'2fXl FF@'O9ZZCbc (L )qOHG\c=*(nf)-]X9'/kݖ&y 6X:ދ 2IR$t8׵XyLV`2!!y85 [y7̞^ﻰ^$@l1mKB΂IHS6]F<2s 8a2*xq=nsZ-:Y@vb,pPC(e?Gto9eTl! 9XVEdhuln /tR@rTN@=8ǽ+h"$d9;j$3䃂ON:NU)uU@NƥbO˜z@F!EU>o_QViZIF{ՠ'91JN9iGHi;cvA^@z.ZN.|PnB:Qswc] tB"7F]#Wy>Q71kid6%$R%Lt`ePdEW߬'+zOA1Z!"#@U@Pt`RpӚkK%$:ȝO *xyI\9c<>5Rr d%M"AP6a}; P ('cްƵ@'M|ݧ '"/&UNWQȍ"zV ݘzKT$Co'$OR}Z &|m#vz?z: kyrg C<ا;"]ʧi vǞ\ڻE ;m$.[swZ >+1R Ӓ8:Zqs lfe`tv&6A5CT[H& Bs(8I85t m?ϓMdŭ3dr=`}qqkIe<* ۷ .ARGPO{hbԚT -QN;Dm්]VB@iVLy Im.@DQrn *jX\V߆4[Lh/$ B*vm29$$VŗZI~Ժ{ 1eShs1Z!`g8#=*[)Ƨ SN `pvf'pf%$v8*Ηq4s[[F"#T͸cp'AK: = c8'韭D+@~R2 @ŗ(PN1j.1Y8I*,NO\j7v4;&be%%s/YӓMqG!UvbXrۂH'H#.%1 I+)^Ae >q X gn2Fx?/CH F<&YFX){K1&(#΂1s$Uv#;f剴;YZ3o!*x;6 B@) ݻBdNYpi4L,l)һ$rF{KBvqBX afM c2{@;2\ mUIO8³sqױ940 Du*r@c~$xxߧZ# %$Ss BUEm"JJp7pzEr _:Ƚהc*:drEw$la1#0o'9@|c\:}p__LӤm(8bHcpzzgӰ*cIaEF*ĬH j jDlbW#bW |a SD>Ln~B 1lv\غ³X. #p g1&E_.&% ˸MlUe C) 0۷(w G%OI"I=*>H# @ij1jaq*D%wjy$Hw8,I'ǧMqr+I_ 5G+dm;$ud/RWM2x@%CTer q+W)wʶ2U9.͟P=k^maBA*10+nk˶;Ӂ``HZB=Xu(ycWh+rXc'sx$PБu:q!"Fk?vAeoX]&Q5k),6`3ۯnkx^O@FdR IatU.bkumA#G+2x]\U*H9G$s+tFv4,L?㞠o#ϥRZ5mSx46K;ˌF33999?/x"N_\4BHR6\*$2jSI%CBUn?69'Ȫ#W_;v"7ք%>f6&10h[Ԛ)oX2%LVާKvط%tXE?īՎ%ӡxj(VT m894K5>-Y#yBT%IA qMu753CbE8Yd{ c+/AmGxh7@;c֯8CϷjka􌡆:YG󊪳:,2n8\]P`ҕxulJNN9>>PU<,8<j!tUB%M˱[s0< ehk*i;v91I ?5TYؖ#$dd|x<[R{쭥iFcMѢU]'$ s֒H HVjᲐ,bTr Y w. 20 wp 9WJ{%4jѣ)gBJ:^jZ(r$B@,>ˀUd7UiX$cR3~TV7,5)6}]5#6j ) [/A\7Sx;WRC-@R~$OB֐yij@eT)Fp15V7du+ҭ/ty 0$RθDr8ү}9i")eEÜp8>ՙmuki#%鎊-lل{݁\.!Or= [5#k広S)%uK02\˕ ##$j^i{;^E :\oM$U\ֻi\(yu E$4-!\YW#HPA?{qgڌ#0c9t}&H,V@;f,ʼn,4wYoRЫBBȡJT1W${_ӭnu[&)݂Q%#Yc(= XiO}2n]$$/', 9%'[\GjBoi(3ą.u0լv68=pk:7Iyf`J cRG_Y NyP4cP7ny |sFpp205hl"<"X$#!UHAP vlzG7uۇBbĒ砨t:[<-ܮ'm93`0` HLnļٶiU%2[ p`MhgU>&5,H< zG,!($w.1[$'B8 ,21Y8U ~f<w!wvNH$J*PBP÷o&Wx wpq@23z Th y!bIn8zbF^f9ےb<x~mL_b*cU> us :=`8C$@ IoV-4f+oeX3s:r2>Cِ`! @Jvsjlo쇑Cb.NɃDϽ8i se0KL[ JĒg4ll @l/^sU;4ؾרEIʅ,B/rH wY ćL{rN)D`Acd01Ne